Ulf Ekman: Gerdmars bok ”vrider klockan tillbaka”

Ulf Ekman befarar att Anders Gerdmars bok, om skillnaderna mellan katolsk och evangelisk tro, ska göra Livets ord alltmer anti-katolskt. Den karismatiske katoliken Bengt Malmgren instämmer däremot i en del av kritiken i ”Guds ord räcker”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

”Slutintrycket efter att ha läst Anders Gerdmars bok är att han är en sann förespråkare för apostolisk tro”, skriver Bengt Malmgren på sin blogg, ”Bengts blogg”.

Även om Bengt Malmgren tycker att Anders Gerdmar – ”en sann broder i Herren” – bortser från att även evan­gelisk kristendom lever i en tolkningstradition, så instämmer han delvis i kritiken mot Katolska kyrkan.

”Ett vildvuxet träd”

”Man skall inte vidlyftigt bygga upp tankekonstruktioner som har svag grund i Skriften, och Anders Gerdmar kallar Katolska kyrkans läror i vissa delar som ett vildvuxet träd som behöver ansas. Så kan det vara”, skriver han.

Diakon Erik Kennet Pålsson, som ingår i den officiella samtalsdelegationen Pingst – Katolska Kyrkan, har inte läst Anders Gerdmars bok ännu.

– Men det man brukar lyfta fram är att katoliker inte enbart stöder sig på Bibeln som Guds ord, så som de som talar om att lita på ”skriften allena”, utan att katoliker anser att det finns en tradition som också är viktig, säger han.

– Guds främsta gåva till mänskligheten är inte en bok, utan det är Guds heliga ande, som leder kyrkan från första stund, och Jesu löfte att aldrig överge henne. Det finns många kristna traditioner som inte finns med i Bibeln.

Ekman har inte läst boken ännu

Ulf Ekman, vars konversion till Katolska kyrkan skapade den oro som gav upphov till ”Guds ord räcker”, har inte heller hunnit läsa Anders Gerdmars bok.

Men han beskriver utgivandet av den som ”lite tråkigt”, och befarar att den kommer att ”lägga locket på en viktig utveckling gentemot större öppenhet som ju pågått i över tio år”.

”Det känns som om klockan nu vrids tillbaks och det riskerar nog att sätta Livets Ord tydligare i det mer anti-katolska lägret. Det är beklagligt då jag inte tror att detta motsvarar den inre känsla som finns hos många i församlingen Livets Ord”, skriver han i en kommentar till Dagen.

Läs mer: Livets ord-teolog vill inte mot Rom

Läs mer: Joakim Lundqvist: Ulf Ekman har fel om Livets ords öppenhet mot andra kyrkor