Ulf Ekman: Gerdmars bok ”vrider klockan tillbaka”

Ulf Ekman befarar att Anders Gerdmars bok, om skillnaderna mellan katolsk och evangelisk tro, ska göra Livets ord alltmer anti-katolskt. Den karismatiske katoliken Bengt Malmgren instämmer däremot i en del av kritiken i ”Guds ord räcker”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!