Ungdomar dränks i alkoholreklam

Kändisar som festar i sociala medier med en flaska i handen, reklam i tv och tidningar. Ungdomar översköljs med positiva alkoholbudskap i sociala medier, tv och tidningar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Barn och ungdomar på 15­–24 år nås av alkoholreklam och budskap om alkohol i snitt 1 120 gånger i månaden, enligt en rapport som tagits fram på uppdrag av organisationen IQ.

Utredningen har även tittat på hur alkoholbruket framställs.

– Det är alltid något positivt. Man ser aldrig människor som blir fulla eller gör konstiga saker, säger IQ:s vd Juan-Pablo Roa.

Sociala medier står för en stor del av exponeringen. På Facebook eller Instagram syns ofta någon dricka eller bilder på flaskor och glas, och det är stor skillnad mellan könen.

– Framför allt är det tjejer som sänder ut positiva alkoholbudskap i sociala medier. Man använder sociala medier för att bygga en image där man har kul och festar.

Juan-Pablo Roa är överraskad över de höga siffrorna och tycker att det är hög tid att se över lagstiftningen för alkoholreklam.

Nu kan ett alkoholföretag exempelvis sponsra ett event med kändisar som sedan sprider alkoholbudskapen i sina sociala medier utan att det är reklam, enligt IQ.

– Det är klart att en 16-åring får över 13 000 positiva alkoholbudskap om året får en positiv syn på alkohol.