Ungdomar på Nyhem uppmanades ta parti för mobbade i klassen

Ungdomarna i en välfylld Nyhemshall utmanades att gå emot individualismen och hålla församlingen högt. Och att inte i första hand försöka vinna en debatt bland kompisarna, utan att förmedla Jesu kärleksbudskap till den som är mobbad i klassen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var pingstledaren Daniel Alm som på söndagsfömiddagen förmedlade budskapet på ungdomshelgen vid pingströrelsens Nyhemsvecka. Också under fredagen och lördagen hölls flera samlingar med bibelundervisning och lovsång.

På lördagskvällen fylldes Nyhemshallen med 1 500 ungdomar på kvällsgudstjänsten.

– Vi är väldigt glada. Det har varit ett gott gensvar och många som kommer fram för förbön. Vi tror att det här kan få betyda jättemycket för många som kanske tillhör en liten församling och nu får se att det finns många kristna, säger Gustaf Nyström, ungdomspastor i Varberg och med i ledningsteamet för Nyhem Ung.

Daniel Alm: Många överger vid svårigheter

Daniel Alm uttryckte i sin förkunnelse sorg över att 45-åringar i hans egen ålder ibland har övergett kärleken till kyrkan efter att ha mött svårigheter i livet. Och han utmanade de unga i Nyhemshallen att gå på djupet i tron.

Han målade upp den framtidsbild som antogs av pingströrelsen nyligen och som handlar om att vara en rörelse som blir känd för sin genuina kärlek till Jesus och människor, och som får vara en respekterad röst i samhället och en rörelse som aldrig slutar växa. Här ville Daniel Alm ha med de unga att arbeta för detta de närmsta 15 åren.

"Vi har ingen debatt att vinna"

Och han talade om en församlingsgemenskap som präglas av barmhärtighet.

– Att vi tror på Guds ord som en auktoritet och älskar heligheten och sanningen betyder inte att vi ska bli auktoritära och stöta ifrån det vi tycker är orent. Vi ska inte förfasa oss utan förbarma oss.

– Vi har inte i första hand en debatt att vinna med argument, utan ett kärleksbudskap från Jesus att förmedla. Vi ser inte Jesus som åtskiljande, utan som förenande.

Daniel Alm uppmanade ungdomarna att ta parti för den som är mobbad i klassen, och menade att detta är att vara lik Jesus.

Statsministeromröstning