Unik gudstjänst för kristet enande

LUND. En himmelskt vacker gudstjänst ramade in tillfället där lutheraner och katoliker symboliskt enades, och gav fem löften till varandra inför framtiden. Det skedde under samma tak, i Lunds domkyrka, för hela världen att beskåda. Dagens Jacob Zetterman rapporterar från ett historiskt möte.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sällan har så mycket symbolik och förväntningar knutits till en och samma gudstjänst. 31 oktober 2016, klockan 14.30 inleddes den lutherska och katolska gudstjänsten, frukten av ett 50 år långt teologiskt samarbete, och en markering att 500 år efter reformationen så är det mer som förenar än som skiljer.

Domkyrkans tusenåriga stenfasad, med alla sina svarta fläckar, vittnade om att det är två historiska kyrkor som möts. Lika traditionstungt var det att kungen och drottningen närvarade.

På plats i domkyrkan i Lund fanns också de svenska frikyrkoledarna, på samma kyrkbänkar som ortodoxa, katoliker och lutheraner. Även några få representanter från andra religiösa traditioner fick plats, och mitt i all kristen enhet gick det att se en jude och muslim vandra in i kyrkan tillsammans.

Stort mingel

Timmen innan gudstjänsten började beskrivs nog bäst som ett stort interreligiös mingel, där det kristna inslaget var det klart största, där deltog svartklädda nunnor, ortodoxa biskopar med sina huvudbonader, präster med sina kragar och pastorer i sina slipsar.

Inramningen på det hela var påtagligt internationellt. Mitt i allt fanns också en hel del svenska inslag. Allting började exempelvis med att Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén hälsade välkommen, och hon följdes av den katolske biskopen Anders Arborelius, som tackade Gud för enigheten som nåtts.

Jublet utanför katedralen – bland folk som trängdes i duggregnet utanför – var signalen att påven anlänt. Kyrkoledaren som företräder över en miljard katoliker, och vars närvaro har vänt upp och ned på centrala Lund. Folk trängdes utanför avspärrningarna för att få en skymt av honom.

Allvarlig påve

När påve Franciskus kom in i kyrkan var det som en i mängden, mitt i processionen gick han fram, med allvarlig min, haltande. Processionen leddes av ungdomar från Katolska kyrkan och Svenska kyrkan i Lund, och flera barn var med i tåget, mitt bland alla åldrande kyrkoledare.

– Vi har kommit fram till att det är mycket mer som förenar oss än som skiljer oss åt, sa den lutherske biskopen Munib Younan, då han i början av gudstjänsten tog till orda.

Orden har redan förberetts, de har satts på pränt, men när de uttalas inför alla närvarande får de en helt annan tyngd.

– Vi har tagit ett gemensamt steg mot försoning, var påvens budskap till de församlade.

Det starkaste partiet i hela gudstjänsten var när de fem löftena, eller imperativen som de kallas, lästes upp och ett barn tände ett ljus för varje löfte. Nästan som på ett bröllop, där två parter lovar varandra trohet.

Fem imperativ

Efter att de fem imperativen var underskrivna, av de högsta representanterna för respektive kyrkotradition, utbröt en applåd. Den började i all stillhet, men som växte, och slutade med en stående ovation.

Gudstjänsten var välregisserad med musik, och även en hel del känslosamma partier. Som när företrädare för de båda kyrkotraditionerna bad varandra om förlåtelse, för allt ont de orsakat varandra. Allt insvept i sorgefull körmusik på arameiska.

Flera närvarande fällde en och annan tår. Historiskt har katoliker och lutheraner bekämpat varandra på liv och död. Den tiden är förbi. Religionskrigen är sedan länge avslutade. Nu råder religionsfred. Eller för att skriva om Paulus berömda bibelvers, att här är inte längre lutheran eller katolik, utan alla är ett i Kristus.