Utbrytargruppen och Vatikanen har mötts

I två timmar möttes den ultrakonservativa utbrytargruppen Sällskapet Pius X (SSPX) och Vatikanens företräde i Rom under onsdagen.
Rörelsen kan få en personalprelatur i Katolska kyrkan om den accepterar några viktiga lärosatser.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var SSPX:s biskop Bernard Fellay som mötte prefekten för Troskongregationen kardinal William Levada. Fellay presenterades med ett dokument som Vatikanen vill ha svar på innan den tioåriga klyftan mellan de två kan överbryggas, skriver Catholic News.

Vatikanen har inte gett någon exakt deadline när man vill ha svar, men räknar med att det inte bör dröja mer än några månader, enligt talesman Fr Federico Lombardi.

Han framhåller också att om det går bra borde SSPX kunna få bli en personalprelatur inom den romersk-katolska kyrkan, en sorts flytande stift utan geografisk anknytning men med vissa pastorala initiativ. För tillfället är den enda personalprelaturen inom kyrkan Opus Dei.

Lombarid ger inga detaljer om dokumentet, men säger att vissa lärosatser från Andra Vatikankonciliet är öppna för diskussion och detta skulle ge SSPX möjlighet att diskutera, och kritisera, inom kyrkan istället för utifrån. SSPX har hittills förkastat de lärosatser som kyrkan antog under Andra Vatikankonciliet samt stått fast vid den liturgi som var gängse innan konciliets reformer.