04 december 2021

En tidning på kristen grundUtrikes

Flera bibliska referenser i drottningens jultal

Drottning Elizabeth: Var och en av oss är speciell och unik i Guds ögon

I sitt jultal drog drottning Elizabeth en parallell mellan den barmhärtige samariern och de insatser som gjorts av sjukhuspersonal under pandemin.

– Goda samariter har stigit fram i hela samhället och visat omsorg om människor, oavsett kön, ras eller bakgrund. Detta är en påminnelse om att var och en av oss är speciell och unik i Guds ögon, sa hon.

I sitt tal, som hölls från slottet Windsor i Berkshire, visade drottning Elizabeth prov på medkänsla och hon reflekterade över ett år som varit extremt påfrestande för många, rapporterar Christian Today.

Omsorg i bön

Hon vände sig särskilt till dem som drabbats av förluster av nära familjemedlemmar och vänner på grund av covid-19.

– Om du är en sådan person, så vill jag säga att du är inte ensam, och jag vill försäkra dig att du är med mig i mina tankar och böner, sa drottning Elizabeth.

Hennes jultal innehöll flera hänvisningar till vad kristen tro kan betyda i svåra tider som dessa. Och hon inneslöt inte bara kristna i sin omsorg, utan människor av alla religiösa kategorier.

– För människor av olika tro har det varit omöjligt att samlas som de skulle vilja, konstaterade drottningen och delade med sig av vad som betytt mest för henne personligen i den situation som råder.

Kristus “ett inre ljus”

Drottningen vittnade om att Kristus har varit “ett inre ljus” under pandemin. Och hon menade att ljuset från Kristus gett livet mål och mening, ungefär som “när vi samlas och firar gudstjänst tillsammans”.

Hon betonade också betydelsen av att tända ljus för att välkomna julhögtiden, men strök under att det inte enbart handlar om att försöka skapa en feststämning.

– Ljus ger hopp. Och för kristna är Jesus världens ljus, poängterade drottning Elizabeth i sitt jultal som sändes i brittisk tv.

Hon avslutade med en biblisk referens som en påminnelse till det brittiska folket om julens verkliga innebörd:

– Bibeln berättar att en stjärna syntes på himlen, och dess ljus ledde herdarna och de vise männen till den plats där Jesus föddes. Låt därför ljuset, osjälviskheten, kärleken och framför allt hoppet – vägleda oss framöver.


Thomas Manfredh

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Utrikes