Utvisningshotade har kyrkans stöd

Få församlingar har gjort så mycket för att helhjärtat sluta upp bakom en asylsökande konvertit som Filadelfiaförsamlingen i Junsele.Efter JO-anmälan och ett väldokumenterat omdop kom i går ytterligare ett utspel.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det råder knappast någon tvekan att församlingsmedlemmarna tror på Abdulwahid Sadiqi. Han ska utvisas till Afghanistan trots att han konverterat till kristendomen, vilket han kan få dödsstraff för. Enligt hans egen redogörelse kom han till tro i sitt hemland, där han lät döpa sig. Som flykting i Sverige har han sedan kommit in i en församlingsgemenskap. Bland annat har Abdulwahid Sadiqi själv varit dopförrättare en gång.

I går, onsdag, hölls en demonstration i den ångermanländska orten, där ett 60-tal personer slöt upp. Med sig hade de också ett nyskrivet manifest, Junselemanifestet, som tagits fram i protest mot utvisningen av Abdulwahid Sadiqi, samt att även en annan konvertit från Afghanistan ska utvisas.

I manifestet uppmanar de Migrationsverket att:

l ge större tyngd åt pastorer och prästers bedömning när det gäller om konvertiter är genuina.

l lita på att kyrkor vet vad de gör då de döper konvertiter.

l åtgärda de kunskapsbrister som de anser finns hos myndigheter angående hur man omvänder sig till kristendomen.

l göra en översyn av tolkarnas arbete när det handlar om asylärenden för kristna som kommer från strikt islamistiska miljöer.

Församlingen skickar samtidigt ett brev till Migrationsverkets operativa chef Mikael Ribbenvik, med den talande rubriken ”Allvarliga brister i Migrationsverkets handläggande av asylärendet kopplat till kristna konvertiter”.

JO-anmälan

Som Dagen tidigare skrivit om har församlingen i Junsele redan gjort flera utspel för att få upp Abdulwahid Sadiqis fall.

I december gjorde de en JO-anmälan, där de menade att svenska myndigheter begått tjänstefel. Svaret de fick var mycket kortfattat, och JO ansåg att inga fel hade begåtts.

Trots att Abdulwahid Sadiqi redan ska ha döpts i Afghanistan, lät församlingen döpa honom igen, och lät även dokumentera det för att ytterligare bevisa att han var genuin.

Det har inte gett någon effekt. Utan såväl Migrationsverket som Migrationsdomstolen har bedömt att han inte är trovärdig och ska utvisas. I domarna är de noga med att påpeka att en konvertit i Afghanistan svävar i livsfara, men Abdulwahid Sadiqi anses inte vara genuint kristen.

I domarna anges följande skäl:

Abdulwahid Sadiqi säger att han döpts redan i Afghanistan år 2009, efter att bara i någon dag ha varit i kontakt med en kristen missionär. Ett dopintyg ska finnas därifrån.

”Obegripligt och osannolikt”, är svaret från Migrationsdomstolen, som menar att ett dop inte kan ske så lättvindigt, utan några djupare samtal.

Ifrågasätter engagemang

De ifrågasätter också att engagemanget i församlingen i Sverige bygger på en genuin äkta tro, bland annat baserat på att det tog ett år innan Abdulwahid Sadiqi själv sökte upp en kristen gemenskap.

”Det ifrågasätts inte att A har deltagit i en stor mängd aktiviteter inom kyrkan de senaste månaderna. Detta gör inte i sig sannolikt att han har en genuin kristen övertygelse”, skriver Migrationsdomstolen i sin dom, där de menar att det inte är sannolikt att Abdulwahid Sadiqi kommer att fortsätta leva som kristen om han utvisas till Afghanistan.

Ärendet är överklagat till Migrationsöverdomstolen, högsta juridiska instans, som även är prejudicerande.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.