Grafik inför kyrkovalet 2017, med loggor för alla nomineringsgrupper.
Intro

Vad ska jag rösta på i kyrkovalet? Gör Dagens test!

Dagens valkompass består av 20 påståenden som du ska ta ställning till. Du kan också markera vilka påståenden som är extra viktiga för dig. Utifrån dina svar berättar vi vilken nomineringsgrupp du ligger närmast.

Så gjorde vi valkompassen

/
Svenska kyrkan ska driva på för en generös flyktingpolitik, och vara en viktig aktör i det svenska integrationsarbetet.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Nästa fråga
Svenska kyrkan ska predika att tron på Jesus Kristus är den enda vägen till frälsning.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Svenska kyrkans arbete över religionsgränserna är viktigt, och kyrkan ska vara öppen för interreligiösa inslag i gudstjänstlivet.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
En präst ska viga homosexuella par som ber om det. Nuvarande system, där präster av teologisk hänsyn kan säga nej, måste på sikt fasas ut.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Äktenskapet är mellan en man och en kvinna, och beslutet att viga homosexuella var felaktigt.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Svenska kyrkan ska avsäga sig vigselrätten och övergå till att välsigna borgerligt ingångna äktenskap.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Svenska kyrkan ska driva på för HBTQ-personers rättigheter.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka, som välkomnar alla, oavsett vad man tror på.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Politiska partier som sitter i riksdagen ska inte vara med och bestämma över Svenska kyrkan.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Det är problematiskt om kyrkan i samhällsdebatten uppfattas som vänster.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Kyrkovalet i sin nuvarande form ska förändras i grunden.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Miljöfrågan är en av de absolut viktigaste frågorna för Svenska kyrkan.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Svenska kyrkan ska vara Sveriges bästa arbetsgivare.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Svenska kyrkan ska i sitt internationella arbete fokusera mycket mer på förföljda kristna.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Svenska kyrkans kulturella arv är mycket viktigt och ska få en högre status.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Svenska kyrkan ska kännetecknas av teologisk mångfald, så att även de som avviker teologiskt från huvudfåran kan känna sig bekväma.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Svenska kyrkan ska jobba målmedvetet för jämställdhet med feministiska förtecken.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Svenska kyrkan ska arbeta mer aktivt för att familjer ska känna sig hemma i kyrkan.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Svenska kyrkan är främst lokal, och mer inflytande måste ges till församlingarna ute i landet, färre beslut ska tas på kyrkokansliet i Uppsala.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Nästa fråga
Som medlem i Svenska kyrkan ska jag själv kunna välja vilken församling jag ska tillhöra, det ska inte vara beroende av var jag bor, så som det är i dag.
 • Instämmer
 • Instämmer inte
 • Ingen åsikt
Den här frågan är extra viktig för mig Föregående Se ditt resultat