Var finns kyrkan i Nordens största bygge?

JÄRFÄLLA. Affärer, bostäder, restauranger – men var är kyrkorna?
När nya stadsdelar byggs är det inte längre självklart att religiösa byggnader planeras in.
En ny stad – lika stor som Falun – byggs just nu i norra Stockholm.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Mitt på torget står en skimrande drake i metall. Runtom reser sig de nybyggda huskropparna. De blanka balkongerna badar i solsken, denna sensommardag.

Tänk dig en kommun som Nyköping eller Falun. Ta alla invånare och placera på ett fält i norra Storstockholm. Där har du Barkarby­staden, i alla fall när allt är klart. År 2040 räknar man med att 40 000 personer har flyttat hit. För den som kan sin huvudstad är Ikea Barkarby det lättaste sättet att beskriva vägen dit.

Militärt övningsområde

Där, precis bakom det stora varuhuset låg tidigare ett flygfält. Ett militärt övningsområde, en plats utan mänsklig själ.

Nu flyttar själ efter själ dit.

– De här lyftkranarna signalerar att det föds liv till det här området. I varje hus lever människor i glädje och sorg, utan tro eller med tro, säger Heli Pruikkonen, präst i Järfälla kyrka.

Vi träffas en förmiddag och vandrar runt bland lyftkranarna och stenhögarna. Nästan varje månad blir ett nytt hus klart.

Hon har själv valt att bosätta sig i området, sedan några månader tillbaka. Mitt i centrum.

– Jag tycker att det är trevligt här. Inget hus är det andra likt. Det skapar variation, säger hon.

Vid hennes fötter går den finska lapphunden Alex, bara nio veckor gammal. Han verkar trivas med att kissa på de nya fasaderna.

Barkarbystaden är det största stadsbyggnadsprojektet i Norden just nu. Om några år förlängs tunnelbanan hit, vilket knyter ihop stadsdelen med övriga Stockholm. Arkitekturen är mycket varierande, i färg och form. För att undvika en alltför storskalig känsla är det bestämt att husen i området inte får vara högre än sex våningar. Inget nytt miljonprogram, alltså.

ABC-stad med kyrkan i centrum

Ett annat känt exempel på en stadsdel som byggdes från grunden är Vällingby från 1950-talet. Den väckte internationell uppmärksamhet. Då pratade man om ABC-staden, där arbete, bostad och centrum skulle förenas på en och samma plats. På den tiden hade också kyrkan sin självklara plats i centrum.

Även i Hammarby sjöstad – ett bostadsområde från början på 2000-talet – fick kyrkan en central placering. Ungefär samtidigt skildes kyrkan från staten.

Så hur går tankegångarna kring de religiösa mötesplatserna i dag? Den som vandrar runt i Barkarbystaden möts främst av ett gigantiskt köpcentrum, som vuxit upp omkring Ikea. Det som vissa skulle kalla Mammons tempel har sedan länge sin självklara plats. De religiösa byggnaderna lyser däremot med sin frånvaro – i alla fall i dagsläget.

Men när vi gått genom en nyanlagd park skymtar vi ett kyrktorn. Bakom de nyanlagda bostadshusen ligger nämligen Järfälla kyrka, en av Sveriges äldsta kyrkor – från 1100-talet.

– Svenska kyrkan var ute i god tid här, säger Jiang Millington, kommunikatör i Järfälla församling och skrattar.

Tittar man på detaljplanen förstår man vad hon menar. När allt är klart hamnar denna medeltidskyrka – som förr låg lite avsides – mitt i den nya stadsdelen. Detta har varit viktigt, menar Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla.

– Vi ser Järfälla kyrka som ett enormt kulturellt och historiskt ankare för den här ganska rotlösa, historielösa platsen. Det är ju ett tidigare flygfält som inte varit tillgängligt för allmänheten. Vi får oerhört mycket hjälp av att ha en kyrka på plats redan och vi har lagt planen för hela staden så att kyrkan blir central. Den blir ett landmärke.

En ”lunga” i staden

Den nya stadsparken, som har namnet Kyrkparken, ligger i anslutning till kyrkogården och skapar tillsammans med ett friluftsområde en ”lunga” i staden. Intill kyrkan kommer det som kallas stadens ”entrétorg”.

Emelie Grind berättar att man har skapat siktlinjer i byggnationerna så att kyrkan kan ses från olika håll i staden.

– Vi har försökt lyfta fram den i stadsbilden så att den blir lite av det här ”mitt i byn”-känslan.

Inga planer på någon moské

Emelie Grind tycker att det är positivt med ett ”religiöst ankare” och som är villiga att samarbeta även med andra samfund.

– Över tid kommer det att behövas fler religiösa samlingslokaler. Men vi har än så länge bara lagt ut en strukturplan och pekat ut de platser där vi vill ha publika byggnader.

I dessa kan det bli konsthall, kulturhus eller religiösa lokaler. Några planer på exempelvis moskéer finns inte i dagsläget.

Hur fungerar det rent praktiskt, hör intresserade församlingar eller föreningar av sig till er?

– Ja, de hör av sig. Det här är inte definierat som ett lagstadgat behov på samma sätt som till exempel skolor, men vi ser det som en samhällsnyttig funktion. Sådant som är bra att det finns där.

– Efterfrågan på mark är betydligt större än utbudet, så vi måste kunna försvara inför politikerna varför vi vill sälja till en särskild församling eller förening, i stället för att bygga bostäder eller handel.

En anhopning på 25  000 personer till ett område skulle få vilken restaurangägare och mat­butiksinnehavare som helst att gnugga händerna. Här finns en marknad. Men kyrkor och samfund verkar inte se det på samma sätt.

En rundringning till de största frikyrkorna i kommunen visar att det inte finns några konkreta planer på att etablera sig i Barkarbystaden. Gustav Sjöqvist, pastor i pingstförsamlingen Aspnäskyrkan i Järfälla, välkomnar ett samtal om det.

– Det är en angelägen fråga med tanke på hur många människor ska bo där, säger han.

Inte säkert med fler medlemmar

Jiang Millington, kommunikatör i Svenska kyrkan i Järfälla, är heller inte säker på att medlemmarna kommer strömma till bara för att en ny stadsdel byggs.

– Från början tänkte vi: oj oj, vad roligt! Nu får vi en massa nya härliga medlemmar.

Men verkligheten kom snabbt ikapp.

– Vi är en förortsförsamling som tappar medlemmar i rask takt. Folk som flyttar in tillhör inte Svenska kyrkan och tänker inte gå med. Vår största medlemsgrupp är de äldre som försvinner av naturliga orsaker.

– Vi backar långsamt i medlemsantal trots stark inflyttning till kommunen, säger hon.

Sifforna talar sitt tydliga språk. Svenska kyrkan har gått från 65 procents anslutning i Järfälla till under 50 procent sedan 2010.

”En spännande framtid”

Prästen Heli Pruikkonen är inne på samma spår. Tillbaka till promenaden, där vi just passerat den nyligen anlagda kyrkogården. Järfälla kyrka – där den berömda tjuven Lasse-Maja stal kyrksilvret på 1800-talet – ligger naturskönt i grönskan.

– Vi kan inte börja bygga ut den här kyrkan bara för sakens skull. Det är inte säkert att vi får fler medlemmar, och det återstår att se.

Tänk om ni har fel?

– Ja, det vore ju bra. Den här kyrkan är ju ombyggd flera gånger. De senaste förändringarna är gjorda på 1700-talet. Det kanske är dags igen.

Hon ser positivt på det nya liv som flyttar in på det gamla flygfältet.

– Det är en spännande framtid. Jesus satt ju inte fast i synagogan, han var ju ute bland människor. Det kanske blir vår roll, att finnas mitt ute i smeten och samtidigt vara den här oasen.

Ingen lokalbrist

Jiang Millington tillägger att kyrkan ändå har lokaler i området, trots att de inte är dimensionerade för en jättestadsdel precis som granne.

– Nog får vi plats med rätt många fler än i dag. Vi har både ett församlingshem och prästgård som nyligen gjorts om till samlingslokal. Jag skulle inte säga att vi har någon lokalbrist. Ingen skulle bli gladare än vi om en stad av Nyköpings storlek började gå hit, säger hon.

Den som lever får se. När tunnelbanan invigs 2024 väntas den verkliga anstormningen av människor. Troende, ateister, agnostiker och allt däremellan.

Barkarbystaden

Barkarby­staden är Nordens största utbyggnadsområde just nu.

Totalt ska det bli 18 000 nya bostäder, 140 kvarter och 10  000 arbetsplatser.

I området byggs både hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor.

Två nya tunnelbane­stationer planeras i området.