Varannan pastor dricker alkohol

55 procent av Sveriges pastorer säger nej till alkohol, såväl offentligt som privat. Det visar Dagens pastors­enkät. Nästan lika många har predikat eller undervisat om att även andra bör avstå från att dricka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Nykterhet och frikyrka har historiskt sett gått hand i hand. Fast på senare år har det skett en förändring i synen på alkohol, med en mer tillåtande attityd till drickande, främst bland yngre.

Men fortfarande är nykterhetstanken stark inom de traditionella svenska frikyrkosamfunden. Det visar den pastorsenkät som Dagen gjort, där pastorer från sex olika samfund fått frågor om deras syn på alkohol.

Läs mer: Pastorernas egna tankar om alkoholen

Mer än hälften, 55 procent, svarar att de avstår från alkohol såväl privat som offentligt. 30 procent svarar att de säger nej till alkohol i offentliga sammanhang.

På frågan om de det senaste året predikat eller undervisat om att inte dricka alkohol, svarar 54 procent ja.

Skiljer sig mellan samfund

Synen på drickande skiljer sig något åt i de olika samfunden. Inom Frälsningsarmén råder alkoholförbud i och med att dess företrädare har skrivit under ett nykterhetslöfte. Inom EFS (som formellt är en del av Svenska kyrkan) verkar det inte vara lika strikt. Där svarar 27,5 procent att de avstår från alkohol såväl privat som offentligt.

Att hälften av Sveriges pastorer svarar att de är absolutister, är det överraskande?

– Nej, det stämmer rätt väl överens med den bild jag har själv. I frikyrkan är den ena hälften absolutister, och den andra är måttlighetsbrukare av alkohol, säger Lasse Reuterberg, förbundsordförande på Blå bandet, en nykterhetsorganisation på kristen grund.

Frikyrkan har en stark nykterhetstradition. Att så många pastorer dricker i dag måste väl vara ganska ovanligt ur ett historiskt perspektiv?

– Jag tror att vi har en glidning. Bakåt i tiden var man generellt mer restriktiv med att dricka alkohol i offentliga sammanhang. Nu är alkohol mer accepterat.

Läs mer: Helnyktra pastorer sökes

Glidningen har skett både i samhället i stort och i de frikyrkliga kretsarna, menar Lasse Reuterberg.

Som ordförande för en nykterhetsorganisation tycker han att det är en sorglig utveckling.

Vad beror det här på tror du?

– Att samhället håller på att förändra sig, vi flyttar gränserna hela tiden. Vi exponeras mer för alkohol som har tagit steget in i vardagen mer än hur det var tidigare.

Och där har även kyrkan hängt med?

– Kanske inte kyrkan, men dess företrädare. Absolut, vi påverkas av samhällsförändringen. Pastorer är vanliga människor, de påverkas av samma marknadskrafter som alla andra. Vi är utsatta för en massiv samhällskampanj från alkoholindustrin, där vi ser just den här förändringen, att det har blivit en mer tillåtande attityd till alkohol.

Lasse Reuterberg säger att kyrkan fortfarande är en alkoholfri zon, den stora förändringen bland kristna är hur man lever sitt liv utanför kyrkan.

Många har en helnykter livsstil

Men fortfarande är det många som har en helnykter livsstil, och Lasse Reuterberg säger något skämtsamt att det i samhället finns många anonyma nykterister. Med det menar han personer som inte dricker, men som inte vill göra något väsen av det.

– Flytta över detta till präster och pastorer, då tror jag att man inte är lika rädd att stå för att man är nykterist. Så jag är inte förvånad över att 46 procent säger att de predikat eller undervisat om det här, det ligger lite i yrkesrollen. I kombination med att man är övertygad nykterist.

Pastors­enkäten

Dagen har ställt en rad frågor till pastorer, präster och officerare i sex olika samfund, Evangeliska frikyrkan, Pingströrelsen, Svenska alliansmissionen, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén samt EFS.

Frågorna gick ut till 800 pastorer, präster och officerare. Nästan 60 procent har svarat. Såväl storstad som landsbygd finns representerad, och pastorerna är i olika åldrar.

Frågorna om alkohol är vår första publicering från pastors­enkäten, där vi även ställt frågor om flyktingpolitik, påvens Sverigebesök, sommarkonferenser och politiska sympatier.