Värdig och gripande minnesstund i Knutby

Gripande och värdigt.
Så kan förbönsgudstjänsten i Knutby kyrka i onsdags kväll sammanfattas.
I gudstjänsten deltog ett hundratal personer, som i bön och sång gav uttryck för sin sorg över den tragedi som i vintras drabbade det lilla, idylliska samhället i Uppland.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Vid det senaste årsskiftet har någon anonymt skrivit en nyårsbön i gästboken i Knutby kyrka. ”Ett nytt år 2004 utan ondska och våld, endast Guds nåd – varje dag ny.” Hur det blev, vet alla. Men mitt i mörkret har människor upplevt att Gud hjälper igenom alla svårigheter. Onsdagens förbönsgudstjänst var ett uttryck för detta.

Nya och gamla medlemmar

Bland deltagarna fanns många av Filadelfiaförsamlingens nuvarande medlemmar, men också personer som tidigare tillhört pingstförsamlingen.

Förbönen leddes av kyrkoherde Lars Olof Fahlén och komminister Karin Borg, som också assisterades av pingstpastorn Monica Winerdal.

I väl genomtänkta böner bad man innerligt om att Gud, som kan vända mörker till ljus och sorg till glädje, ska vara med dem som genom Alexandra Fossmos död drabbats av sorg, att Gud skulle trösta och bära dem och Gud i sin nåd ska låta sin kärlek bo i allas hjärtan så att människorna kan bli ett stöd och en hjälp för varandra.

– Det var en viktig stund för församlingen. Genom massmedias och även medkristnas agerande har vi förnekats möjligheten att sörja. Nu fick vi äntligen en stund där vi kunde ge uttryck för vår sorg, säger pastor Kim Wincent till Dagen efter gudstjänsten.

Tände ljus

Gudstjänstens mest gripande stund var när flertalet gudstjänstdeltagare under stilla orgelmusik köade för att tända ett ljus som ett tyst tack till Gud för Alexandra Fossmos minne. Det blev en stund av förkrosselse, tårar, omfamningar och närhet.

Gudstjänsten inramades av mycket stämningsfull och vacker sång. Välkända psalmer som ”Gud, för dig är allting klart, allt det dolda uppenbart. Mörkret är ej mörkt för dig och i dunklet ser du mig” blandades med svenska folkvisor och Andrew Lloyd-Webbers ”Pie Jesu” som i avslutningen av gudstjänsten riktade blicken mot Guds lamm, som bar all världens synd.

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar