Vårdpersonal får inte hänvisa till sitt samvete om abort

Sverige går emot Europarådets linje. I går sa riksdagen nej till samvetsfrihet för vårdpersonal.
Kristdemokraterna, som missat att reservera sig mot beslutet, löste frågan genom att trycka på ”avstå”-knappen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Som Dagen berättade i går har en formulering i ett betänkande från utrikesutskottet gått igenom utan att KD-ledamoten Robert Halef reagerade. Där begär riksdagen att Europarådet river upp en resolution som rådet antog i oktober 2010. I resolutionen slås fast att anställda inom vården ska ha rätt att vägra utföra vissa uppdrag, till exempel aborter. Men det vänder sig majoriteten av de svenska partierna emot.

När riksdagen i går debatterade saken deklarerade Robert Halef:

- Vi kan inte ställa oss bakom skrivningen i utskottet om samvetsfrihet.

Han medgav också, som han berättade i gårdagens Dagen, att han missat att göra en egen reservation.

Julia Kronlid (SD), som var den enda i utskottet som reserverade sig, tyckte att det var svagt:

- Det är beklagligt att Kristdemokraterna inte reagerade, när jag som är helt ny gjorde det. Men jag är glad att ni står upp för samvetsfriheten gemensamt med oss.

I sitt anförande sa hon också:

- Sverige som ska vara förebild när det gäller mänskliga rättigheter vill inte införa rättigheterna om samvetsfrihet.

Vill inte rösta med SD

KD:s gruppledare Emma Henriksson säger att det inte hade varit aktuellt att rösta med SD. Det hade kunnat uppfattas fel, enligt henne. Däremot ville man genom att avstå markera att partiet stöder samvetsfrihet för vårdpersonal.

Tuve Skånberg (KD) välkomnar partiets beslut att göra en markering genom att trycka på ”avstå”-knappen. Det viktiga är enligt honom att poängtera att man står upp för samvetsfriheten. Han och Annelie Enochson var anmälda till debatten men avstod, för att markera att de ställde sig helt bakom Robert Halef.

I debatten var Hans Linde (V) den som livligast försvarade utskottets formulering.

- Rätten att bestämma över sin kropp är en grundläggande mänsklig rättighet, sa han och redovisade siffror på att minst 800 000 illegala aborter genomförs i Europa varje år, sa han.

Vilka får vägra?

Hans Linde ville veta på vilka andra områden i samhället som personalen skulle få rätt att vägra utföra vissa uppgifter. Beslutet i Europarådet kallade han ”att på ett skrämmande sätt försvaga kvinnors rätt” och det som KD och SD kallade ”samvetsfrihet” kallade han ”samvetsvägran”.

Robert Halef svarade att KD inte vill ändra den svenska abortlagstiftningen, som Hans Linde påstod.

- Du blandar ihop abort med samvetsfrihet, som dagens ämne är. Du vill sätta dig över människors integritet.

Även i den resolution av Europarådet som det nu handlar om sägs att länderna är skyldiga att se till alla kvinnor har rätt till sjukvård, inklusive aborter.

- Inga beslut som fattas av politiker får inskränka de mänskliga rättigheterna, menade Robert Halef.

- Samvetsfrihet måste respekteras för sjukvårdpersonal. Det är en självklar rättighet enligt Europakonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, och alla rättigheter måste viktas lika, sa han.


Fakta: Europarådet
 Europarådet är en sammanslutning av 47 länder, till skillnad från Europeiska unionen, som har 27 medlemsländer. Rådet skriver konventioner och uttalanden, främst kring mänskliga rättigheter.
 Den parlamentariska församlingen sammanträder fyra gånger per år, i Strasbourg.
 Sverige agerar i denna församling genom en delegation av sex svenska riksdagspolitiker, plus lika många ersättare. Ordförande är moderaten Marietta de Porbaix Lundin.

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar