Vatikanen öppnar hemsida om sexuella övergrepp

Vatikanen öppnar en särskild hemsida med information om vad kyrkan gör för att förhindra sexuella övergrepp.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

De senaste åren har det gjorts många avslöjanden om katolska prästers sexövergrepp. Ett arbete har inletts för att förhindra att övergreppen fortsätter och med syfte att hjälpa de som drabbats.

Ett exempel är den kommission som påve Franciskus tillsatte 2013 och som leds av kardinalen i Boston, Sean O´Malley.

Nu tar katolska kyrkan nästa steg. En hemsida - protectionofminors.va - har öppnats och den ska förstärka det arbetet.

Den innheåller bland annat en guide för lokala församlingar som arbetar med att skydda och förebygga sexuella övergrepp, riktlinjer för hur anmälningar ska hanteras och praktiska råd hur man kan hjälpa offer.

Där finns också nyheter och information om kommissionens arbete och sidan uppmuntrar till utbyte av information inom katolska kyrkan.

– Medvetenhet är så viktigt, allt som uppmuntrar människor som drabbats att träda fram och söka hjälp vill vi stödja, säger Marie Collins, medlem i kommissionen och själv en av dem som utnyttjats.

Än så länge finns hemsidan enbart på engelska, men enligt planerna ska den så småningom lanseras även på spanska, franska, italienska och portugisiska, rapporterar religionnews.com.

– Det är mycket viktigt för oss i kommissionen att vi är så transparanta som möjligt. Vi vill att alla ska veta att vi gör allt vi kan för att utföra vårt uppdrag, säger kommissionens samordnare Emer McCarthy.

Påvens uppdrag till kommissionen var att den skulle komma med råd om hur frågan bäst ska hanteras i katolska kyrkan. Framför allt?? med sikte på att skydda dem, inte minst minderåriga, som riskerar att råka illa ut.

Kommissionen skulle även arbeta fram ett utbildningsprogram för alla inom kyrkan som är involverade i arbetet mot sexuella övergrepp.

Påven har vid flera tillfällen fördömt katolska prästers sexuella övergrepp. I februari 2015 sa Franciskus att kyrkan måste bli fri från det "gissel" som sexövergreppen utgör.

– Familjer måste känna att de har all rätt att vända sig till kyrkan i fullt förtroende, för den är ett tryggt hem, skrev påven i ett brev till biskoparna.

Kommissionen har sjutton medlemmar, både från katolska kyrkan och utanför kyrkan, kvinnor och män, det är personer från olika bakgrunder och de kommer från alla kontinenter på jorden.