Vatikankritiker vägrar lämna sexbrottskommitté

En brittisk medlem i den kommité som utreder sexuella övergrepp i Vatikanen uppmanas att lämna sin post. Själv vill han dock inte avgå.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var på lördagen som Vatikanen tillkännagav att det hade beslutats att Peter Saunders skulle ta tjänstledigt, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Saunders har varit en av de mest frispråkiga kritikerna mot Vatikanen. Han har till exempel påpekat att mikrostatens nuvarande finansminister George Pell misslyckats med att skydda barn från övergrepp.

Det var ett uttalande som den övriga kommittén som utreder övergreppen senare tog avstånd ifrån.

Saunders har även engagerat sig i ett fall i Chile, där övergrepp påstods ha tystats ner. För denna hantering hotade han att lämna sitt uppdrag. Även för detta fick han kritik från övriga kommittén som ser sitt uppdrag mer att ge råd åt Vatikanens ledning och inte kommentera enskilda fall.

Utredningen sker i en tid när påven Franciskus bett offer om förlåtelse för de övergrepp som präster inom katolska kyrkan begått mot barn.

Själv vill Peter Saunders inte avgå och säger sig heller inte ha någon avsikt att göra det.

– Jag har inte avgått och jag har inte för avsikt att avgå. Bara påven, som utnämnt mig, kan avsätta mig, säger Saunders enligt TT.