Vem bestämmer när ett foster blir ett barn?

Ena dagen: foster. Andra dagen: barn. En enda dag handlar det om. Dagen går här igenom hur lagen definierar skillnaden på barn och foster.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

När blir ett foster ett barn? Man får förstås olika svar beroende på vem man frågar. Många kristna, och organisationen Ja till Livet (numera ”Människovärde”), hävdar att människovärdet börjar i samma ögonblick som befruktningen.

Men enligt svensk lag börjar människovärdet när fostret kan leva utanför livmodern. Då betraktas det nämligen som livsdugligt.

Abortlagen skrevs så på 1970-talet för att sjukvården skulle kunna flytta gränserna i takt med den medicinska utvecklingen.

Från början fanns god marginal. Då räknades fostret som livsdugligt från 28:e graviditetsveckan. Ett fåtal aborter beviljades upp till 24:e veckan, men dessa foster kunde inte överleva med dåtidens kunskap och utrustning.

Sedan dess har gränserna krupit allt närmare varandra. Nu håller de på att flyta ihop. Frågan måste då ställas: denna knivskarpa gräns mellan ett livsodugligt foster och ett barn med fulla rättigheter – hur kom man fram till den? Varför just 22:a veckan?

Svaret finns hos Världshälsoorganisationen WHO som 1989 sammanställde tillgänglig forskning och arbetade fram en definition.

Den lät såhär: Ett foster blir ett barn när det väger minst 500 gram. Eller är minst 25 centimeter. Om vikten inte är känd gäller 22:a veckan.

Läs mer: Läkare försökte rädda sent aborterade foster - vill ha skärpta rutiner

 

Med matematikens hjälp fastställdes alltså människovärdet. Denna praxis har gällt i Sverige sedan dess. Norge och Danmark tänker likadant. Men livsduglighet är långt ifrån ett absolut, matematiskt begrepp.

För nu blir det knivigare. Enligt Expresstudien (som gjordes på för tidigt födda barn) har ett barn i den 21:a graviditetsveckan kunnat räddas till livet mellan 2004 och 2007. 34 barn som föddes i den 22:a graviditetsveckan överlevde sin ettårsdag. Dessutom är det svårt att exakt säga när graviditeten börjat. Felmarginalen är ungefär en vecka.

Socialstyrelsens rättsliga råd – som beviljar sena aborter – skrev 2015 ett brev till landets abortkliniker för att klargöra var gränsen för livsduglighet går. I brevet framgick att olika sjukhus tolkar livsduglighetsbegreppet på olika sätt.

Vissa ser tidsgränsen som den punkt när aborten senast får påbörjas, medan andra ser gränsen som när den senast får avslutas.

För tydlighetens skull slog de fast att en abort senast måste vara slutförd vecka 21+6. Det är vårdspråk som betyder att aborten ska vara helt och hållet avslutad vid 22 fulla graviditetsveckor. Nästa dag är fostret ett barn. Vid midnatt sker alltså förändringen. Om barnet avlider ska det folkbokföras som dödfött.

Läs också: Ledare: Sena aborter ett etiskt dilemma som måste lösas
 

Men brevet från 2015 bringade inte den klarhet som Socialstyrelsen hade hoppats på. Situationer som inte får uppstå har ändå uppstått. I somras skrev Dagen och många andra medier om överläkaren Katarina Strand Brodd som vid flera tillfällen försökt rädda livet på foster, eftersom aborterna dragit ut på tiden och gått över den 22:a veckan. Vad är det som gått fel här?

En förklaring kan vara att Svensk förening för obstetrik och geriatrik (SFOG) – trots brevet från 2015 – har fortsatt att hävda att gränsen för sena aborter är den tidpunkt då aborten senast får påbörjas.

Man har därför efterlyst en ordentlig definition av både livsduglighet och vad ”avslutad abort” egentligen innebär. Är det när livmodern är tömd eller när även moderkakan stöts ut?

Varken SFOG eller Svensk Neonatalförening vill i dagsläget definiera om livsduglighetsbegreppet, men i dag träffas de på ett extra möte med Socialstyrelsen för att prata om saken.

Dessutom kommer Socialstyrelsens ordinarie abortkonferens som hålls varje år – och egentligen skulle hållas 2018 – tidigareläggas till i höst. Det kan vara ett tecken på att en förändring av de sena gränserna är på gång.