21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

"Vi har delvis oss själva att skylla"

En självkritisk Jonathan Ekman dementerar uppgifterna om pensionspengar, men erkänner samtidigt att information från Livets ords sida hade kunnat vara bättre.

- Det här med information är så svårt, kanske har vi varit lite väl försiktiga, säger han till Dagen.

Det var i samband med ett församlingsmöte för några veckor sedan som frågan om pensionsavtalet för de fem ursprungsmedlemmarna i Livets ords styrelse kom upp. Det redogjordes kort för hur detta såg ut och om resonemanget bakom det.

I dag säger Jonathan Ekman att hans föräldrar, Ulf och Birgitta Ekman, själva valde att strax efter sin konvertering i våras avstå från mellanskillnaden mellan pension och ordinarie lön, och att inte heller i framtiden göra några ekonomiska anspråk utifrån ursprungsstyrelsens pensionsavtal.

Men detta informerades inte församlingsmedlemmarna om på det aktuella församlingsmötet.

- Vi brukar aldrig gå in på individnivå. Men eftersom felaktig information har spridits kände vi oss nu tvingade att kommentera.

En person påpekar på Facebook att "mycket hade besparats om detta sagts tidigare". Vad säger du om det?

- I samband med församlingsmötet valde vi som sagt att inte gå in på individnivå. Rätt eller fel, det är möjligt att vi delvis har oss själva att skylla för det som har hänt i veckan.

Flera personer som Dagen har varit i kontakt med har stoppat sitt givande till Livets ord eftersom de har känt sig osäkra på vad pengarna används till. Kommentar?

- Det är naturligtvis väldigt tråkigt att höra. Vi jobbar för att öka insynen och transparensen i församlingen och när det gäller just pensionsersättningarna till Ulf och Birgitta behöver de inte oroa sig.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar