”Vi märker att Gud rör vid människor på Hönökonferensen”

Hönö. Hönökonferensen får en allt större betydelse för Equmeniakyrkan.
Det menar kyrkoledaren Lasse Svensson, som gjort det till en tradition att besöka konferensen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det blåste en kall vind från havet när söndagsgudstjänsten inleddes i det stora vita konferenstältet.

Men det avskräckte inte de många besökare som kom för att lyssna till Lasse Svensson, kyrkoledare i Equmeniakyrkan, som predikade över konferensens tema ”Följ mig”.

Han menade att efterföljelse inte handlar om att få en enkel eller smärtfri tillvaro, men ett helt liv. Att följa Jesus kan nämligen få konsekvenser, på flera sätt.

– Den kristna tron ger oss egentligen inte ett val, Jesu kärlek till oss ger oss inget val. Vi ska stå för öppenhet, för nolltolerans mot fascism, rasism och främlingsfientlighet, sa han.

Han menade att behoven i samhället är stora. Människor behöver få höra om Jesus och inneslutas i Guds famn. Samtidigt är det mycket som distraherar och försvårar efterföljelse.

– Det är ett projekt att leva i dag, där vi ska förverkliga oss, odla varumärke, vara framgångsrika på Facebook, och bygga altaner. Hur blev det egentligen så?

Konferensen avgörande

Hönökonferensen verkar dock vara ett sammanhang där människor kan upptäcka att efterföljelsen är viktig. Efter gudstjänsten fick Dagen en intervju med Lasse Svensson. Han berättade att det inte är ovanligt att blivande pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan nämner konferensen som ett tillfälle då de upplevt att de är kallade.

– Vi märker att Gud rör vid människor här. Det kan vara under enskilda samtal, i bibelstudier, men speciellt under onsdagskvällen då alla som känner en kallelse får komma fram till förbön, sa han.

Hönökonferensen är det arrangemang som under ett år samlar flest medlemmar i Equmeniakyrkan.

Därför har ledningen för kyrkan medvetet satsat på att stärka relationen till konferensen under de senaste åren.

– Konferensen betyder väldigt mycket för Equmeniakyrkan. Det betyder mycket att få möta andra kristna, men också att få ta del av gudstjänstlivet och att få fördjupningen av tron i bibelundervisningen. Det är därför jag är här, jag känner att det ger mig mycket.