”Vi vet att vi ska stå till svars inför Gud”

– Att vår egen rörelse hänger ut oss i massmedia är ovärdigt. Så gör man inte. Vi är öppna för att samtala om teologiska frågor med vem som helst, men nu förnekas vi att få sörja och gråta.
Det säger pastor Kim Wincent, en av pastorerna i Knutbyförsamlingen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Han får medhåll av sina kolleger i pastorsteamet, som gemensamt konstaterar att om relationen till pingströrelsen tidigare varit störd, så har den under den gångna veckan blivit ännu sämre.

– Den svenska pingströrelsen är knappast en homogen rörelse. Vi har varma relationer till flera pingstpastorer och alla som älskar Jesus oavsett i vilket samfund de finns.

Till pingströrelsens årliga predikantvecka brukar församlingens pastorer resa, åtminstone någon dag. Men de mer regionala samlingarna då pingstpastorerna brukar samlas till bönedagar tycker Kim Vincent inte längre ger honom något.

– I dag är pingstväckelsen urvattnad, säger han.

Och en splittrad rörelse, fyller Peter Gembäck i.

Enligt honom är Knutbyförsamlingen i vissa avseenden som vilken pingstförsamling som helst, den är både demokratisk och teokratisk. Men en sak som skiljer den från den traditionella pingstförsamlingen är att den är organiserad i celler, eller teamgrupper där medlemmarna regelbundet möts till bön, undervisning och gemenskap och att den leds av en grupp på sex pastorer. Två av dem är heltidsanställda, medan de andra har andra jobb för att försörja sig.

Tid för avskildhet

Att den omskrivna kvinnliga pastorn i församlingen under mer än ett år inte deltagit i verksamheten utåt på samma sätt som övriga pastorer har enligt teamet sin naturliga förklaring.

– Hon har fått tid för avskildhet och jobbar på att förkovra sig. Det är väl underbart att det varit möjligt för oss att ordna det så att hon får tid att ägna sig åt Guds ord och bön. Det tror jag många församlingspastorer skulle önska sig, säger Kim Wincent.

Läran om ”Kristi brud” vill pastorerna egentligen inte diskutera just nu. Det är en typisk lärofråga som de anser kan vänta tills ett lämpligare tillfälle.

En dold hemlighet

– Men vi poängterar att vi är öppna för samtal. Så mycket kan jag väl säga att vi inte kan se i Bibeln att det är så självklart att församlingen är bruden. Vi är bröllopsgäster. Vem som är Kristi brud är förborgat, som så mycket annat när det gäller evigheten, säger Peter Gembäck.

Men det kan röra sig om en fysisk person?

– Ja, det skulle kunna vara en fysisk person, säger Kim Wincent.

När det gäller kritiken mot den auktoritära ledarstilen som de sägs utöva och att de som ifrågasätter anklagas för att sätta sig mot Gud.

– Jag har själv uppmanat människor: Pröva allt! Varje enskild människa har ansvar för att pröva det vi förmedlar om det kommer från Gud eller inte. Det betonar vi oerhört mycket, säger Peter Gembäck.

”Vi parar inte ihop människor”

De anklagelser för sektbeteende som riktas mot församlingen, som till exempel att ledarna bestämmer vilka som ska gifta sig med varandra eller att de ungdomar som kommit till församlingen uppmanas bryta med sina föräldrar, är enligt pastorerna också helt felaktiga.

– Det stämmer absolut inte. Det finns ingen grund för påståenden om att vi parar ihop människor. Vi undervisar om sex och samlevnad, men vi styr inte över människor, även om vi bryr oss om hela människans situation, men det sker då vi ges förtroende i själavård. Att gifta sig är ju en stor fråga, och naturligtvis vill vi ge råd och hjälp om folk vill fråga, säger Peter Gembäck.

Men de som säger till oss att de tvingats gifta sig?

– Det är ju ytterst beklagligt om någon upplevt det så. Det smärtar att höra, och vi skulle gärna vilja lägga sådant tillrätta, om möjligt och personen själv vill. Vi betonar naturligtvis att den som ingår äktenskap ska göra det av fri vilja, säger Patrik Waldau.

Om relationerna mellan ungdomar och deras föräldrar säger pastorerna att deras önskan är att alla som finns i deras verksamhet ska ha en god relation med sin familj. Men Kim Wincent menar att ett uttalande av honom förmodligen missförståtts. Det gällde att det kan finnas situationer då föräldrar har svårt att släppa ansvaret för sina barn och att de faktiskt blivit vuxna och klarar att ta ansvar för sina egna liv.

– Jag har naturligtvis mött medlemmar i själavården som haft relationsproblem med familjen, men det är inget jag kan diskutera med andra om. Men att detta skulle kunna härledas till församlingen som att vi vill att folk ska ha dåliga relationer, är inte sant, säger Peter Gembäck.

– Vore det sant skulle det väl vara betydligt fler. Men flertalet av oss har vanliga, sunda relationer med familj och släkt. Det är också många av dem som reagerat mot dessa skriverier, och sagt att det stämmer ju inte, säger Patrik Waldau.

Vill reda ut missförstånd

– Vi vill leva öppet, och vi vet att vi ska stå till svars inför Gud för våra handlingar. Därför uppmanar vi folk som har problem att vända sig till oss, så att vi får en möjlighet att reda ut de missförstånd som kan finnas, säger Kim Wincent.

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar