Vigselnämnden – pingströrelsens enda ”vapen” mot övertrampen

Synen på demokrati och teologi kommer att avgöra om Knutby Filadelfia får fortsätta att kalla sig en pingstförsamling. – Det är ännu för tidigt att säga, säger Sten-Gunnar Hedin.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I egenskap av föreståndare i Filadelfia Stockholm är Sten-Gunnar Hedin även ordförande för Pingstförsamlingarnas vigselnämnd. Det är det organ som i princip har rätt att besluta om en församling ska räknas in i pingströrelsen eller ställas utanför. Sedan 1952 har nämnden haft i uppdrag att dela ut vigselrätt åt lokala församlingar och ge vigselbehörighet till nya pastorer. Det är ytterst ovanligt att nämnden drar tillbaka vigselrätten. Hittills har det endast hänt i ett fall, då Södermalmskyrkan i Stockholm förvandlades från en pingstförsamling till en trosrörelseförsamling i slutet av 1980-talet.

I Knutby filadelfiaförsamling har två av de sex pastorerna rätt att genomföra vigslar, Kim Wincent och den pastor vars 23-åriga fru mördades.

Auktoritärt ledarskap

Fallet Knutby började diskuteras informellt bland vigselnämndens ledamöter under sensommaren och ärendet togs upp vid styrelsemötet i november. Oroliga före detta medlemmar i församlingen, anhöriga och bibelskolelever vittnade bland annat om det auktoritära ledarskapet.

– Det som gjorde att vi ansåg att det var en fråga för vigselnämnden var uppgifter från anhöriga som upplevde att församlingen befallde människor att gifta sig med varandra. Vi ville veta om det låg någon sanning i det, säger Sten-Gunnar Hedin.

Ett möte med ledningen för Knutby Filadelfia bokades men fick ställas in på grund av sjukdom.

Hur kommer det sig att vigselnämnden inte tog tag i frågan tidigare?

– Man kan inte förstå vårt handlande utan att inse och respektera att det här är en församlingsrörelse som bygger på den lokala församlingens suveränitet. Vi förutsätter att pastorn är underställd församling och en styrelse. Men om demokratisystemet är satt ur spel får vi en svår roll. Vi tycker att vi tog i det här så resolut vi kunde.

Vill få ett möte

Sten-Gunnar Hedin hoppas fortfarande att vigselnämnden ska få till stånd ett möte med ledarskapet i Knutby när uppståndelsen kring mordet har lagt sig. Efter den tragiska händelsen har frågan kommit ut i offentligheten och relationerna mellan företrädare för pingströrelsen och den lokala ledningen har hårdnat. Det är fortfarande möjligt att Knutby Filadelfia får behålla sin vigselrätt men nämnden kräver ett klarläggande kring läran om Kristi brud och en förklaring kring hur ledarskapet utövas.

– Om det är så att människor har vigts samman mot sin vilja kommer jag att föreslå att vigselrätten dras in. Men det är alldeles för tidigt att säga för vi har i rättvisans namn inte hört den andra parten. Det är ett viktigt samtal vi har framför oss.

Pingströrelsen har en fri organisation i förhållande till många andra samfund. Men Sten-Gunnar Hedin tror inte att den interna hanteringen av fallet Knutby hade varit mer effektiv i något annat frikyrkosamfund.

– Jag tror att det är få som har de styrmedlen att de kan gå in omedelbart när något sådant här händer. Den lokala församlingens frihet är en sorts hörnsten i den folkrörelse som är frikyrkan.

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar