VTI undersöker mobilförbud i bil

Regeringen har gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att sammanställa forskningen om användning av mobiltelefoner under bilkörning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

VTI ska även titta på erfarenheterna från de länder som infört förbud på området, uppger Näringsdepartementet.

"Kommunikationsutrustning kan vara till stor hjälp, exempelvis vid navigation, men kan även innebära att bilföraren släpper koncentrationen på körningen. Därför ger vi nu VTI i uppdrag att ta reda på hur mobiltelefoner kan påverka trafiksäkerheten", säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i ett pressmeddelande.

Regeringen har länge varit avvisande mot att införa förbud mot sms:ande i bilar och har hänvisat till den gällande lagstiftningen från 1951 som förbjuder sysslor i bilen som kan äventyra trafiksäkerheten.

En kompromiss i trafikutskottet i våras kan dock bana väg för ny lagstiftning. Att regeringen fortfarande är tveksam framgår dock av pressmeddelandet som Näringsdepartementet skickade ut på onsdagen. Under rubriken Fakta påpekas att aktiviteter som kräver manuell och visuell uppmärksamhet påverkar körningen negativt och kan leda till olyckor. Men sedan skriver Näringsdepartementet:

"Det kan ifrågasättas om ett förbud mot just användande av mobiltelefon är en effektiv åtgärd för att undvika att förare tittar bort från vägen vid olika andra aktiviteter än själva körningen. Inte minst viktigt är det därför att ta del av andra staters utvärderingar av om förbud efterlevs och om de har haft effekter på trafiksäkerheten".