Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret.

1 Johannesbrevet 2:9 Den som hatar bygger sitt eget fängelse. Oavsett hatets ursprung och hur motiverat det är så låser det in och förtär. Men det finns en dörr mot ljuset, och dess nyckel heter ”sluta hata”. Denna goda nyhet måste spridas, inte minst i näthatets tid.

Publiceringsdatum: 28 jul, 2017. 01:52:00
Annons
Annons

Mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan.

1 Johannesbrevet 2:8 Lärjungen Johannes har själv bevittnat Jesus död och uppståndelse. Han är därför övertygad om att den slutliga segern över det yttersta mörkret redan är vunnen. Om till och med döden har förlorat sin kraft, då har vi en ljus framtid oavsett yttre förhållanden.

Publiceringsdatum: 27 jul, 2017. 01:52:00

Vad jag skriver här är inget nytt bud utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra.

1 Johannesbrevet 2:7 Det finns saker och förhållningssätt som har visat sig hålla genom alla släkten och kulturer. Det handlar om solidaritet, generositet, respekt, sanning, rätt – eller, i sammanfattning: kärlek. Det är en grundläggande attityd som håller i alla lägen.

Publiceringsdatum: 26 jul, 2017. 01:51:00

Hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom.

1 Johannesbrevet 2:5 Guds ord förefaller vara många, hur ska man bevara dem? Vi kan alltid börja med Jesu sammanfattning: Du ska älska din nästa som dig själv. Var och en som på allvar försökt vet att man har fullt upp med denna sammanfattning för resten av livet.

Publiceringsdatum: 25 jul, 2017. 01:50:00

Han (Jesus) är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.

1 Johannesbrevet 2:2 Bibelns berättelse om Jesus får, om den är sann, så omvälvande konsekvenser att ingen redlig människa borde avfärda den utan grundligt studium. Först sedan man på allvar tagit ställning till dess sanningshalt kan man med intellektuell heder gå vidare i livet.

Publiceringsdatum: 24 jul, 2017. 01:50:00

Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud.

1 Johannesbrevet 2:3 Att följa Jesus innebär att sträva efter att hålla hans bud, att leva sant och rätt. Och den som gör det av uppriktigt hjärta kan få uppleva hur hon med Guds hjälp gradvis lär sig att ställa om siktet i livet så att hon allt mera håller sig på Guds väg.

Publiceringsdatum: 23 jul, 2017. 01:49:00

Detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus.

1 Johannesbrevet 2:1 Visst kan vi påstå att vi inte bryr oss, och skaka av oss effekterna av de dumheter vi lever med, men nog vore det skönt att få hjälp med att reda upp sitt liv? Det är just sådan hjälp som Gud erbjuder genom att låta Jesus Kristus vara vår talesman inför honom.

Publiceringsdatum: 22 jul, 2017. 01:49:00

Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.

1 Johannesbrevet 1:9 Den raka, ärliga bekännelsen kostar på, men innerst inne vet vi ju att den är det ofrånkomliga steget mot förlåtelse och frid. Och tänker vi efter så har ju både vi själva och omvärlden mycket större fördrag med en ärlig syndare än med en slingerbult.

Publiceringsdatum: 21 jul, 2017. 01:48:00

Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss.

1 Johannesbrevet 1:8 Om vi ägnade all den tid vi lägger på att mörka och bortförklara våra fel och brister på att utan omsvep erkänna dem och söka hjälp att se till så att de inte upprepas skulle vi avväpna mycket kritik, leva lyckligare och få tid över för en massa gott verk.

Publiceringsdatum: 20 jul, 2017. 01:47:00

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.

1 Johannesbrevet 1:7 Vi prisar ofta en vänskap som inte vet av några hemligheter och en medmänniska som är ”som en öppen bok”. En sund öppenhet skapar gemenskap och sammanhållning. Om det gäller mellan människor så gäller det i minst lika hög grad mellan människa och Gud.

Publiceringsdatum: 19 jul, 2017. 01:47:00

Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen.

1 Johannesbrevet 1:6 Är det vår inbilska tendens att envetet låtsas som det regnar fast vi vet att allt faktiskt inte står väl till som gör livet tungt att leva? Vem förmår väl att leva upp till sina ideal? Bara den som tar in Guds oändliga nåd i ekvationen kan få den att gå ihop.

Publiceringsdatum: 18 jul, 2017. 01:46:00

Detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

1 Johannesbrevet 1:5 Vi tänker att det barmhärtiga mörkret kan dölja skavanker och erbjuda gömställen bort från Gud. Men vår Skapare ser ju, och vet, allt. Först när vi kan ta till oss att vi är älskade trots alla de brister han redan känner vågar vi träda ut i hans befriande ljus.

Publiceringsdatum: 17 jul, 2017. 01:46:00

Jag löper den väg dina bud visar, ty du har vidgat min insikt.

Psaltaren 119:32 De enkla fiskarpojkar som Jesus kallade till medarbetare vidgade under åren sina vyer och fick nya talanger i takt med att de lärde sig samarbeta med Jesus. Att inordna sitt liv under Skaparens lagar är att komma i takt med hur det var tänkt från början.

Publiceringsdatum: 16 jul, 2017. 01:16:00

Låt mig förstå den väg du befallt, så kan jag begrunda dina under.

Psaltaren 119:27 Vi kallar Herrens vägar outgrundliga. Hur ska vi i så fall kunna förstå dem? Men människor som lever med en bön om att kunna förstå Guds vilja, eller åtminstone förmår vila i att Gud vill väl, utstrålar ofta hopp och en smittande framtidstro.

Publiceringsdatum: 15 jul, 2017. 01:16:00

Lycklig den som lyder hans lagbud och helhjärtat vänder sig till honom, som aldrig gör något orätt utan lever efter hans ord.

Psaltaren 119:2 Nyckelordet är helhjärtat. Vi haltar på båda sidor och håller ständigt dörren öppen för bättre alternativ. Sådant folk är inget att hålla i handen när åskan går. Den som håller ord och försöker leva rätt och sant skapar trygghet både för sig själv och andra.

Publiceringsdatum: 14 jul, 2017. 01:15:00

Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 118:28 Människor som är uppfyllda av att Gud är god och litar på att hans nåd varar för evigt utstrålar ofta en påfallande frid och glädje. Där de drar fram i tacksam förnöjsamhet sprider de hopp och framtidstro, och många söker sig till deras närhet.

Publiceringsdatum: 13 jul, 2017. 01:14:00

Välsignad den som kommer i Herrens namn!

Psaltaren 118:26 Vi kan hålla fram vårt ursprung, våra kontakter, vår kunskap, våra talanger eller våra pengar när vi möts. Eller så kan vi välja att låta våra egon stå tillbaka och komma med Guds egenskaper: sanning, kärlek och nåd. Vad tror du för med sig störst välsignelse?

Publiceringsdatum: 12 jul, 2017. 01:14:00

Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada!

Psaltaren 118:24 Den som ständigt berättar om Guds otroliga ingripanden ses ofta som påfrestande naiv, att ständigt försvara och förklara den Allsmäktige förminskar honom ofta. Men den som ödmjukt ser spåren av den hand som bär världen har funnit en omistlig källa till glädje.

Publiceringsdatum: 11 jul, 2017. 01:13:00

Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning.

Psaltaren 118:21 Tänk om det faktiskt finns en kärleksfull Gud som följer oss med ömhet och hjälper oss när vi vänder oss till honom? Då vore det väl bra dumt att inte söka upp honom? Prova med att tacka Gud för livets goda. En dialog med Skaparen kan öppna oanade möjligheter.

Publiceringsdatum: 10 jul, 2017. 01:12:00

Din vrede består inte för alltid, du vill helst visa nåd.

Mika 7:18 Att Gud helst vill visa nåd sammanfattar hela Bibeln – Kärleken är ju sådan. Bibeln berättar om Guds förtvivlan över hur vi gått vilse. Ändå tvingar han aldrig någon av oss. Detta uttryck för Guds nåd har vi svårt med. Som om hans vrede skulle gagna oss mera?

Publiceringsdatum: 09 jul, 2017. 01:12:00

Jag har fallit men reser mig igen, jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus.

Mika 7:8 Det handlar inte om hur man har det utan hur man tar det, säger vi hurtigt. Och alla faller vi. När vi beslutsamt reser oss upp tänds hoppets gnista mitt i mörkret. Guds ljus är outsläckligt och kommer att segra oavsett hur mörkt det ser ut för ögonblicket.

Publiceringsdatum: 08 jul, 2017. 01:11:00

Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.

Mika 6:8 Vi skyller ofta på otur och illvilliga medmänniskor. Men kanske beror våra misslyckanden på att vi är så upptagna med att leva rätt och i kärlek att vi glömmer grunden: att hålla oss till Gud? Om Gud är kärlek, då faller allt det andra på plats i hans närhet.

Publiceringsdatum: 07 jul, 2017. 01:11:00

De stapplande räddar jag kvar som en rest, av de svaga gör jag ett mäktigt folk.

Mika 4:7 Visst tvingas allt för många att leva och dö under svåra förhållanden. Men vi upphör aldrig att tjusas av berättelser om dem som, historien igenom, har rest sig och skapat något stort ur små omständigheter. Och vi kan inte döma om hur Gud verkar i historien.

Publiceringsdatum: 06 jul, 2017. 01:10:00

Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom.

Mika 4:4 Att vara nöjd med sitt eget fikonträd utan avundsjuka på den andres vinstock minskar risken att utsättas för hot, och den som odlar förnöjsamhet vinner det jämnmod och sinneslugn som gör livet rikt. Den som inte vill bli hotad bör se till att inte själv hota.

Publiceringsdatum: 05 jul, 2017. 01:9:00

Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig.

Mika 4:3 Fred på jorden är en urgammal dröm, ändå verkar vi ingenting ha lärt oss genom årtusenden. Det hat som leder till konflikter har fått ny spridning genom allt mer effektiva kanaler. Vi har var och en ett ansvar att inte bli en del av hatet och hoten.

Publiceringsdatum: 04 jul, 2017. 01:9:00

De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.

Mika 4:3 Den som förlorat drömmen om en värld utan svärd och spjut är farlig för sig själv och sin omgivning. Fred börjar med oss själva. Var och en av oss måste identifiera sina egna svärd och spjut och bestämma sig för att smida om dem till verktyg i fredens tjänst.

Publiceringsdatum: 03 jul, 2017. 01:8:00

Detta skriver vi för att vår glädje skall bli fullkomlig.

1 Johannesbrevet 1:4 Vi har ett ansvar att berätta om det som gläder oss, det som ger oss kraft och hopp. Ty både den som berättar om de skatter hon funnit och den som lyssnar blir glad och hoppfull. På sådan glädje kan man bygga en god gemenskap och ett gott samhälle.

Publiceringsdatum: 02 jul, 2017. 01:7:00

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap.

1 Johannesbrevet 1:3 Vi behöver samlas kring gemensamma berättelser som förklarar världen. Det är därför det är så farligt när vi splittrar upp oss kring olika ”sanningar”. Och det är därför det är så viktigt vem vi lyssnar på och att vi själva delar den goda berättelsen.

Publiceringsdatum: 01 jul, 2017. 01:6:00

Vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och blev synligt för oss.

1 Johannesbrevet 1:2 I den Jesus som Johannes levde nära under tre intensiva år såg han sambandet mellan himmel och jord, mellan Gud och oss. Jesus gjorde ett sådant intryck på Johannes att han ägnade sitt liv åt att berätta om honom. Den berättelsen har förändrat historien.

Publiceringsdatum: 30 jun, 2017. 01:5:00

Livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det.

1 Johannesbrevet 1:2 Var det någon som kände Jesus så var det Johannes! I nära gemenskap med Jesus under tre år fick han och de andra lärjungarna syn på själva Livet, och det gjorde så starkt intryck på dem att deras berättelse berört miljarder människor genom 2 000 år.

Publiceringsdatum: 29 jun, 2017. 01:5:00

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, amen.

2 Petrusbrevet 3:18 Ingen har förändrat historien mer än Jesus Kristus. I varje annat sammanhang skulle vi därför finna det logiskt att en förståndig människa söker kunskap om honom, innan hon tar ställning till hur hon vill relatera till honom och de anspråk han gör.

Publiceringsdatum: 28 jun, 2017. 01:4:00

Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

2 Petrusbrevet 3:13 Vem väntar inte på en ny, rättfärdig jord? Ändå har de som bekänner sig till Skaparen ofta hånats för sin tilltro till Guds löfte om en ny jord. Men det är inte de som väntar på att det löftet ska uppfyllas som skövlar, förstör och fördärvar vår arma jord.

Publiceringsdatum: 27 jun, 2017. 01:3:00

För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.

2 Petrusbrevet 3:8 Den som har ett tusenårigt perspektiv har naturligtvis råd att låta saker passera som för oss ögonblicksvarelser förefaller vara katastrofer. Men han vet också att ett avgörande beslut på ett ögonblick kan få betydelse för tid och evighet.

Publiceringsdatum: 26 jun, 2017. 01:3:00

Må himlen fröjdas och jorden jubla, havet brusa och allt det rymmer, marken och allt den bär må glädja sig.

Psaltaren 96:11 Hur många bilder på skapelsens enastående rikedom delar vi inte under en lång och solig sommar? Låt dem bli en påminnelse om Guds slösande nåd mot oss, sina barn, och en bekräftelse på Guds förblivande kärlek även i klimatkrisens tid.

Publiceringsdatum: 25 jun, 2017. 01:2:00

Allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom.

2 Petrusbrevet 1:3 I midsommargrönskan är det lätt att känna Guds härlighet. Tänk att all denna prunkande, kvittrande, sprakande okuvliga växtkraft står till vårt förfogande om vi vill leva i Guds närhet och bejaka hans kallelse till liv i gemenskap med honom.

Publiceringsdatum: 24 jun, 2017. 01:1:00

Kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er.

1 Petrusbrevet 5:7 Midsommar är sorglöshetens tid. Men dansen och festen vaccinerar inte mot oro och bekymmer. Efter hand som man lär känna sin Skapare växer den tillit som är grunden för bekymmerslöshet. Man måste vara nära Gud för att kunna kasta sin oro på honom.

Publiceringsdatum: 23 jun, 2017. 01:1:00

Klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd.

1 Petrusbrevet 5:5 Den högmodige tar inte emot hjälp, eftersom han tror sig kunna klara sig själv. Men den ödmjuke som tar råd och eftertänksamt reflekterar över dem kommer att finna att hans egen visdom förmeras och förädlas i relation till Guds och medmänniskors goda råd.

Publiceringsdatum: 22 jun, 2017. 01:0:00

Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er.

1 Petrusbrevet 4:14 Det är skillnad på att skymfas för Guds skull eller för sin egen. Om du utstår förakt för det du vet är gott och rätt visar du också att du vågar stå upp för det goda. Det ger en tillfredsställelse som inga applåder för feg anpassning någonsin kan uppväga.

Publiceringsdatum: 21 jun, 2017. 01:59:00

Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.

1 Petrusbrevet 4:11 Den högmodige ses knappast som en stor människa, men det gör något både med oss själva, med det vi utför och med dem som berörs om vi flyttar fokus från oss själva till Gud. När Gud förhärligas blir på något märkligt sätt både Gud och vi själva större.

Publiceringsdatum: 20 jun, 2017. 01:59:00

Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger.

1 Petrusbrevet 4:11 Det är en väsentlig skillnad att vara öppen för Guds försynta men uppfordrande tilltal och att själv försöka vara slug och duktig. Den som söker gudomlig ledning innan han talar eller handlar får ofta människor att lyssna och lära, och gör därför skillnad.

Publiceringsdatum: 19 jun, 2017. 01:58:00

Öppna för mig rättfärdighetens portar! Jag vill gå in och tacka Herren.

Psaltaren 118:19 Ibland ser vi rättfärdigheten som en skyddande mur, ibland som ett oöverkomligt hinder på vägen till Gud. Men den som upptäcker förlåtelsens nyckel till rättfärdighetens port ska där innanför finna en oväntad öppning mot Livets mest blomstrande landskap.

Publiceringsdatum: 18 jun, 2017. 01:30:00

Jag skall inte dö, jag skall leva och vittna om Herrens gärningar.

Psaltaren 118:17 Den som inte fokuserar på sin egen framgång och förträfflighet, utan ser och berättar om de spår han uppfattar av Gud, ska finna att perspektivet vidgas och att glädjen förökas i takt med att skapelsens och Skaparens storhet öppnar sinnet för vidgade vyer.

Publiceringsdatum: 17 jun, 2017. 01:29:00

Herren är min kraft och mitt värn, han blev min räddning.

Psaltaren 118:14 Låt oss i Lutherjubileets tid påminna om hans mäktiga psalm ”Vår Gud är oss en väldig borg”. Luther visste vad det ville säga att vara trängd och hotad till livet. Han vet vad han talar om när han intygar att Gud är räddaren, och Luther är inte ensam om det.

Publiceringsdatum: 16 jun, 2017. 01:29:00

De trängde mig hårt, jag var nära att falla, men Herren kom mig till hjälp.

Psaltaren 118:13 Detta vittnesbörd kan bara den som verkligen varit vid bristningsgränsen och upplevt Guds ingripande ge, det få inte tas lättvindigt. Ändå är historien, litteraturen, filmvärlden och mellanmänskliga relationer fulla av sådana historier om vi bara vill lyssna.

Publiceringsdatum: 15 jun, 2017. 01:28:00

Det är bättre att ty sig till Herren än att lita på mäktiga män.

Psaltaren 118:9 Ett har historiens mäktiga män gemensamt: att deras makt är bruten. Om de inte har fallit redan i livet har deras makt brutits i döden. Givet att Gud är den Levande, och att den som tror på honom ska leva om han än dör: vem är det bäst att lita till?

Publiceringsdatum: 14 jun, 2017. 01:28:00

Det är bättre att ty sig till Herren än att lita på människors hjälp.

Psaltaren 118:8 Människor är trots allt ofullkomliga och otillräckliga, och många vittnar om en påtaglig gudsnärvaro i nödens stund. Den som bjuder in Gud i sitt liv och medvetet söker hans råd i med- och motgång är bättre rustad än den som förlitar sig enbart på människor.

Publiceringsdatum: 13 jun, 2017. 01:27:00

Herren är med mig – jag har ingenting att frukta: vad kan människor göra mig?

Psaltaren 118:6 Vi kan verkligen göra varandra fruktansvärt illa. Men många som genomlevt svåra saker vittnar om att det kan finnas en inre kärna av Gudsnärvaro som inte ens en torterare kan komma åt, ett med-lidande som blir en oåtkomlig inre kraftkälla mitt i lidandet.

Publiceringsdatum: 12 jun, 2017. 01:27:00

Han skall döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran.

Mika 4:3 Det är trösterikt att tänka att en rättvis domare till sist ska avgöra alla tvister mellan folk och länder. Gud Fadern är omutlig, Guds ande har all kunskap och i Jesus Kristus finns till sist oändlig nåd. En sådan världsbild gör livet lite lättare att leva.

Publiceringsdatum: 11 jun, 2017. 01:26:00

Är Herren snar till vrede, är det så han handlar? Bringar inte hans ord lycka? Han går vid den rättrådiges sida.

Mika 2:7 Det handlar nog om avstånd. En pappa som ropar in sitt barn från den farliga vägen låter arg. Med barnet i famnen utbyts ord som ger lycka. Är det därför vi uppfattar Gud som vred? För att vi inte håller oss så nära honom att vi kan föra ett förtroligt samtal?

Publiceringsdatum: 10 jun, 2017. 01:26:00

Ve dem som tänker ut illdåd och ofärd där de ligger i sina sängar och går till verket när dagen gryr.

Mika 2:1 Det är mycket vi tänker när sömnen flyr i vargtimmen och vi söker utvägar ur livets återvändsgränder. När vi vaknar kan vi välja om vi vill sätta våra onda planer i verket eller överlåta hämnden åt en rättvis Gud. Det avgörande beslutet ligger i våra händer.

Publiceringsdatum: 09 jun, 2017. 01:10:00

Låt mig slippa dina psalmer, jag vill inte höra ditt strängaspel! Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström!

Amos 5:23 Att himla med ögonen, sjunga psalmer och vara gudsnådelig är rakt av gräsligt i Guds ögon. Gud står för äkthet, uppriktighet, rättvisa och medkänsla. En människas fromhet avgörs inte av hennes bekännelse, men av vilken kärlek och rättrådighet hon utstrålar.

Publiceringsdatum: 08 jun, 2017. 01:10:00

Hata det onda och älska det goda, låt rätten råda då ni dömer!

Amos 5:15 Att rätten ska råda när vi dömer är väl en självklarhet i en rättsstat och i alla goda relationer. Men så kommer saker som girighet och hämndlystnad in och fördunklar rättskänslan. Gud, hjälp oss att älska det goda i smått och stort när vi bedömer varandra!

Publiceringsdatum: 07 jun, 2017. 01:9:00

Sök det goda och inte det onda, så att ni får leva! Då skall Herren, härskarornas Gud, vara med er, så som ni säger att han är.

Amos 5:14 Som världen ser ut är det svårt att tro att de som söker det goda har en mäktig gud med sig. Men om det onda segrade skulle världen förgå, och Guds närvaro betyder inte alltid frid och ro. Är det inte de som modigt står upp för det goda som vi beundrar mest?

Publiceringsdatum: 06 jun, 2017. 01:7:00

Kom till Herren, så får ni leva!

Amos 5:6 Det gäller till sist alltid livet. Och vem har inte begrundat visdomsord om vad som verkligen räknas vid dödens port? I grunden är det väl logiskt: Ju tidigare vi kommer till vår Skapare, som vet hur vi fungerar, desto mer helt och härligt kan vi leva och dö.

Publiceringsdatum: 05 jun, 2017. 10:58:15

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.

1 Petrusbrevet 4:10 Skaparen har gett sina barn gåvor som gör det möjligt att uttrycka hans outsägliga nåd genom att tjäna varandra på alla de tusen små vis som dyker upp i vår vardag. I det perspektivet blir det spännande att hålla ögonen öppna och vara redo för tjänst.

Publiceringsdatum: 04 jun, 2017. 01:35:00

Var gästfria mot varandra utan att knota.

1 Petrusbrevet 4:9 Gästfrihet framhålls Bibeln igenom som ett gudomligt bud och en dygd. Det gäller mellan alla oss människor, och det finns naturligtvis inget undantag för till exempel dem som flyr för sina liv i våra dagar. Så när andra knotar öppnar Jesus vänner sina dörrar.

Publiceringsdatum: 03 jun, 2017. 01:35:00

Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna.

1 Petrusbrevet 4:8 Visst visar all erfarenhet precis detta, att kärleken förlåter många synder oavsett vad den vi älskar kan ha ställt till med. Hjärtat är redan mjukt och överseende. Om vi alltid började där, i kärleken, så skulle många konflikter lösas eller aldrig blossa upp.

Publiceringsdatum: 02 jun, 2017. 01:34:00

Var då samlade och nyktra, så att ni kan be.

1 Petrusbrevet 4:7 Man ska inte vara samlad och nykter för att imponera på folk. Sådant går lika lite hem som all annan fariseism. Men många vittnar om att en nyktert koncentrerad bönegemenskap med vår himmelske Far kan förändra de svåraste situationer.

Publiceringsdatum: 01 jun, 2017. 01:33:00

När nu Kristus har lidit med sin kropp skall också ni väpna er med hans sätt att tänka.

1 Petrusbrevet 4:1 Har tanken makt över vapen som kan döda kroppen? Ja, om detta vittnar ickevåldets historia igen och igen. Detta överlagda och medvetna sätt att tänka kan förvisso medföra lidande. Det ska inte uppsökas, men måste ibland tas emot som segerns oundvikliga pris.

Publiceringsdatum: 31 maj, 2017. 01:33:00

Dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud.

1 Petrusbrevet 3:21 Det fina med ett gott uppsåt att alla kan ha det, oavsett var på ”renhetsskalan” vi uppfattas eller tror oss stå – en god vilja kan alla ha, oavsett yttre läge. Och vi behöver riter som markerar en nystart och visar oss själva och Gud att vi menar allvar.

Publiceringsdatum: 30 maj, 2017. 01:32:00

Ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått.

1 Petrusbrevet 3:21 Det är ingenting mindre än ett gudomligt under att Gud har skapat en väg bortom graven genom att gå in under döden för att sedan uppstå till evigt liv. Än mer: han erbjuder detta liv till oss så att inte ens den ofrånkomliga döden längre har makt över oss.

Publiceringsdatum: 29 maj, 2017. 01:31:00

Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden.

1 Petrusbrevet 3:18 Guds helige Ande var där när Jesus stod upp från de döda. Inte ens döden kunde övervinna Gud när hans Hjälpare virvlade fram genom dödens domäner och skapade levande liv. Det livet delar han frikostigt med sig av till var och en som ber om hans hjälp.

Publiceringsdatum: 28 maj, 2017. 01:31:00

Rättfärdig dog han (Jesus) för er orättfärdiga för att leda er till Gud.

1 Petrusbrevet 3:18 Skulle jag vara orättfärdig? Och du? Är inte det oförskämt? Knappast! Inför en helig Gud räcker ingen av oss till. Men sedan den rättfärdige Guden i Jesus tagit på sig den död vi förtjänat erbjuds vi oförtjänt att leva tillsammans med vår skapare. Vilken nåd!

Publiceringsdatum: 27 maj, 2017. 01:30:00

Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla.

1 Petrusbrevet 3:18 Poängen med Jesus uppståndelse är att den erbjuder evigt liv till varenda människa, oavsett bakgrund och brister. Detta är inget vi kan köpa oss eller erövra med goda gärningar, det erbjuds oss i Kristus som en gång för alla i sin död öppnat vägen till Gud.

Publiceringsdatum: 26 maj, 2017. 01:30:00

Detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.

Johannes 17:3 Bara den som själv har genomlevt döden och kommit levande ut på andra sidan kan med trovärdighet erbjuda liv bortom graven. Det är därför det är nödvändigt att lära känna den uppståndne Jesus Kristus som ensam kan erbjuda evigt liv, han som är Herre över allt.

Publiceringsdatum: 25 maj, 2017. 01:29:00

Bättre lida för goda gärningar, om det är Guds vilja, än för onda.

1 Petrusbrevet 3:17 Att uppsöka lidande är inte sunt, men lidande som en oundviklig konsekvens av att stå upp för sanning och rätt eller av att hjälpa någon i nöd är en helt annan sak. Sådant handlande gläder Gud. Han har lovat att vara med oss i lidandet, inte att ta bort det.

Publiceringsdatum: 24 maj, 2017. 01:28:00

Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp.

1 Petrusbrevet 3:15 Förr eller senare kör livet ihop sig och vi tvingas ta ställning till var vår innersta trygghet ligger. Och det går inte att komma undan, vår livsstil avslöjar för omgivningen var vårt hopp är förankrat, våra handlingar talar högre än läpparnas bekännelse.

Publiceringsdatum: 23 maj, 2017. 01:28:00

Herren, Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan.

1 Petrusbrevet 3:15 Något håller vi heligt, där innerst i hjärtat, oavsett om vi reflekterar över det eller ej. Med ett aktivt beslut att hålla Kristus helig kan vi undvika många blindskär och felbeslut och få en annan livskvalitet än om vi bara låter livet oreflekterat rulla på.

Publiceringsdatum: 22 maj, 2017. 01:27:00

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 118:1 Det finns alltid skäl att tacka Herren. Inte minst eftersom han är god, i en värld full av hat och illvilja. Ju mer vi inser storheten i att det finns en nådig Gud bortom tillvarons alla futtigheter och fördömelser, desto mer får vi skäl att tacka honom.

Publiceringsdatum: 21 maj, 2017. 01:9:00

Prisa Herren, alla folk, lova honom, alla länder! Väldig är hans godhet mot oss, Herrens trofasthet är evig.

Psaltaren 117:1 Alla vänder sig i stunder av gripen tacksamhet till en högre makt. Men den som medvetet vänt sig till Bibelns Gud vittnar om hur världen förklaras och hur upptäckten av Guds personliga godhet ger ett fastare hopp än tron på ett diffust och oberäkneligt öde.

Publiceringsdatum: 20 maj, 2017. 01:9:00

Hur skall jag återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig?

Psaltaren 116:12 Vi har ett mänskligt behov av att hålla en avvägd balans mellan det vi får och det vi ger. Men hur återgäldar man Guds välgärningar? Jesus, Guds son, ger oss svaret: Allt vad ni gör mot mina minsta, det gör ni mot mig. Vi kan alltid börja där.

Publiceringsdatum: 19 maj, 2017. 01:8:00

Kom till ro, min själ, Herren har varit god mot mig. Han räddade mig från döden, mitt öga från tårar, min fot från att snava.

Psaltaren 116:7 Nyheter når oss om den ena katastrofen efter den andra och politiker och medier spelar på vår oro för att vinna röster och läsare. I ett närsynt samtidsperspektiv kan vi bli rädda, men i backspegelns längre perspektiv kan vi se Guds bevarande godhet mot oss.

Publiceringsdatum: 18 maj, 2017. 01:8:00

Herren bevarar de oskyldiga, jag var hjälplös, och han räddade mig.

Psaltaren 116:6 Finns det något vi fruktar mer än hjälplösheten? Men många kan trots allt vittna om att Gud har använt deras hjälplöshet för att visa sin närvaro, sin omsorg och sin förmåga att trösta, hjälpa och bära också när den mänskliga förmågan helt nått vägs ände.

Publiceringsdatum: 17 maj, 2017. 01:7:00

Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig.

Psaltaren 116:5 Antingen stöter vi bort en utsaga som denna för att den är för stor att ta in, eller så verkar den så självklar att vi inte värdesätter den. Men det är ju inte självklart att den Allsmäktige ska vara nådig. Om detta är sant är det verkligen ett glatt budskap!

Publiceringsdatum: 16 maj, 2017. 01:6:00

Den rättfärdige är nådig och barmhärtig, det går väl för den som gärna ger lån och är redlig i allt han gör.

Psaltaren 112:4 Behöver den som är duktigt generös och redlig nåd och barmhärtighet? Kanske är detta en försäkran från den Rättfärdige om att hans nåd och barmhärtighet täcker alla de förluster en generös person kan göra om han blir lurad och bedragen i en orättvis värld.

Publiceringsdatum: 15 maj, 2017. 01:6:00

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Joel 2:32 Gud erbjuder sin räddning till alla människor utan undantag. En räddning från vår inkrökta och räddhågade själviskhet till hans generösa och djärva tillit och kärlek. Men Gud tvingar sig aldrig på oss, hans räddning erbjuds den som ber honom om den.

Publiceringsdatum: 14 maj, 2017. 01:5:00

Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.

Joel 2:28 Frågan är om det finns något annat fenomen som i samma utsträckning som den kristna församlingen inkluderar alla generationer utan undantag. När den fungerar som bäst byggs en gemenskap som förenar alla åldrar i förväntan, hopp och framtidstro.

Publiceringsdatum: 13 maj, 2017. 01:5:00

Jubla och gläds över Herren, er Gud: han ger er regn i rätt tid, han låter regnet falla som förr, både höst och vår.

Joel 2:23 Det är lätt att glömma alla de där små och stora vardagsundren som vi är helt beroende av. Inte minst i klimathotens tid bör de få påminna oss om en trofast Skapare som bär oss och skänker oss en framtid och ett hopp också när världen är i olag.

Publiceringsdatum: 12 maj, 2017. 01:4:00

Ängslas inte, ni markens djur: utmarkens beten grönskar på nytt, träden bär sin frukt, fikonträdet och vinstocken ger rika skördar.

Joel 2:22 Kan vi, i klimathotens tid, slå oss till ro och tänka att världen ligger i Skaparens hand oavsett vad vi gör med den? Först handlar det nog om tidsperspektiv: Gud kommer i sin tid att återskapa jorden i all sin skönhet. Men det tar inte ifrån oss vårt ansvar.

Publiceringsdatum: 11 maj, 2017. 17:4:00

Ängslas inte, du åkerjord, utan jubla och gläd dig: Herren har gjort stora verk.

Joel 2:21 Nog är det väl förunderligt att jorden har gett föda åt människan genom hela historien? Kan vi då inte i det perspektivet lita på att Skaparen, även när klimathoten skrämmer oss, tar vård om sin skapelse? Det fritar oss förstås inte från vårt förvaltaransvar.

Publiceringsdatum: 10 maj, 2017. 01:3:00

Slit sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd åter till Herren, er Gud. Han är nådig och barmhärtig.

Joel 2:13 I den här kulturen slet man sönder sina kläder för att visa sin upprördhet. Men vår skapare känner ju våra hjärtan och går aldrig på våra charader. Bara när vi av djupaste övertygelse och längtan vänder oss till honom vänder han sitt öra till oss.

Publiceringsdatum: 09 maj, 2017. 01:3:00

Nu, säger Herren, skall ni vända er till mig med uppriktigt hjärta, under fasta, gråt och klagan.

Joel 2:12 Nyckelorden är ”uppriktigt hjärta”. Utan absolut bottenärlighet ska man inte närma sig Gud. Bättre att öppet bekänna sina brister än att försöka förställa sig. Så når ett rop ur djupaste nöd långt längre än den mest välformade och utstuderat formulerade bön.

Publiceringsdatum: 08 maj, 2017. 01:2:00

Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda, låt dem inte skrämma er.

1 Petrusbrevet 3:14 Det är få saker som begränsar livet så mycket som rädsla. Jesus visar i påskens drama att vägen till livet går genom den fruktade döden. I någon mening gäller det oss alla. Den som frimodigt möter livets utmaningar i förtröstan på Gud låter sig inte skrämmas.

Publiceringsdatum: 07 maj, 2017. 01:25:00

Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda?

1 Petrusbrevet 3:13 Hur många goda har inte fått utstå hugg och slag och till och med mist livet? Men kanske är vårt perspektiv för kort? Historien är full av exempel på hur ondskan till sist står där med skammen medan den som stått upp för sanning och rätt får upprättelse.

Publiceringsdatum: 06 maj, 2017. 01:24:00