Du låter gräs växa för boskapen och örter till människans tjänst.

Psaltaren 104:14 Sällan har väl människans kryddhyllor varit så välfyllda som i de tusentals kokböckernas tid. Och nog är det typiskt Gud att inte bara se till nytta och bukfylla, utan också unna oss ett otal örter för att bidra till vår hälsa och fröjda våra smaklökar.

Publiceringsdatum: 24 feb, 2017. 01:15:00
Annons
Annons

Du låter källor rinna upp och bli till strömmar som forsar fram mellan bergen. De ger vatten åt alla markens djur.

Psaltaren 104:10 Det är en otrolig tröst i klimatkrisens tid att Skaparen har en tanke med alla källor, alla berg och alla människor som han har gett upphov till. Om det är han som sist och slutligen ger vatten åt alla jordens djur, då finns det hopp för världen och för oss.

Publiceringsdatum: 23 feb, 2017. 01:14:00

Du satte en gräns för vattnet: aldrig mer skall det täcka jorden.

Psaltaren 104:9 Vårt övermod har rubbat naturens balans och ordning, och nu fruktar vi de ibland okontrollerbara vattenmassorna. Men Skaparen har satt sina gränser, och även om vi har rört till det så har han sista ordet. Han tänker inte låta sin skapelse gå under.

Publiceringsdatum: 22 feb, 2017. 01:14:00

Jorden har du ställt på stadig grund, den kan aldrig i evighet rubbas. Urhavet täckte den som en klädnad, vattnet stod högt över bergen.

Psaltaren 104:5 Det sägs att den minsta lilla avvikelse i naturens miljoner känsliga växelspel kunde ha ändrat allt och gjort jorden obeboelig. Men den Gud som fann de exakta förutsättningarna för allt liv kan och vill vaka över sin skapelse nu och framgent.

Publiceringsdatum: 21 feb, 2017. 01:54:00

Otaliga är dina verk, o Herre! Med vishet har du gjort dem alla, jorden är full av vad du skapat.

Psaltaren 104:24 Gå ut på en sommaräng, ta reda på hur jordens, vattnets och rymdens alla varelser är skapade och du kommer att förundras över hur vackert, ändamålsenligt och perfekt allt är format. Bara en lika ömsint som mäktig skapare kan ha tänkt ut och format allt detta.

Publiceringsdatum: 20 feb, 2017. 01:53:00

Han är den levande Guden, han som evigt förblir. Hans rike går aldrig under. Hans makt har inget slut.

Daniel 6:26 Visst är ”levande” ett underbart ord! Det vibrerar av vitalitet, med löfte om framtid, gemenskap och växtkraft. I sådan mylla finns ingen död och förgängelse, bara hopp om mognande frukter och dignande skördar när Skaparen ger i överflöd av sitt levande liv.

Publiceringsdatum: 19 feb, 2017. 01:53:00

Hans välde är ett evigt välde, hans rike varar från släkte till släkte.

Daniel 4:31 Mycket kan sägas om all världens riken, men eviga är de inte. Även ur den aspekten skiljer sig Guds rike från allt annat vi känner. Det är tryggt att vara medborgare i ett välde som sett släkten komma och släkten gå, skapat innan världens grund var lagd.

Publiceringsdatum: 18 feb, 2017. 01:52:00

Den Högste råder över människors riken.

Daniel 4:14 I en tid när det är mycket tal om riken och nationer och vem som har rätt att leda vem bör vi påminna oss om att Skaparen faktiskt aldrig har abdikerat. Han håller hela världen i sin hand och har sista ordet, oavsett alla potentater som skrävlar om sin makt.

Publiceringsdatum: 17 feb, 2017. 01:51:00

Mina fäders Gud, dig tackar och prisar jag, du har gett mig visheten och kraften.

Daniel 2:23 Ibland behöver man perspektiv för att se hur Gud faktiskt leder och bär. Den som förunnats ett långt liv i gemenskap med sin Skapare kan ofta berätta om vishet och kraft när nöden varit som störst. Lycklig den som tankar visdom hos sådana medvandrare.

Publiceringsdatum: 16 feb, 2017. 01:51:00

Han uppenbarar det djupt fördolda, han vet vad som finns i mörkret, hos honom bor ljuset.

Daniel 2:22 Gud är ljus, men han vet vad som finns i mörkret. Inte bara eftersom han är allvetande, utan för att han själv i Jesus Kristus verkligen har varit djupast nere i våra mest fruktade mörker av ångest och död. En sådan Gud kan man tala med när allt är svart.

Publiceringsdatum: 15 feb, 2017. 01:50:00

Han låter år och tider skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet, de kloka deras förstånd.

Daniel 2:21 I det långa perspektivet är det lätt att tappa modet och passivt flyta med strömmen. Men förvissningen om att länders och ledares öden och all vishet vilar i den Allsmäktiges händer är en stor lättnad som befriar till handling. Där vilar vi och världen trygga.

Publiceringsdatum: 14 feb, 2017. 01:50:00

Välsignat är Guds namn från evighet till evighet: visheten och kraften är hans.

Daniel 2:20 Ligger inte visheten och kraften hos vetenskapen? Om vi fattar evidensbaserade beslut blir det väl rätt? Ingen skugga över forskningen, att söka sanningen är hedervärt. Men mänsklig kunskap förblir ett styckverk som inte kan ersätta Skaparens vishet och kraft.

Publiceringsdatum: 13 feb, 2017. 01:49:00

Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er.

Jakobs brev 4:7 Hos Gud är livets källa, allt har sin upprinnelse hos honom och i hans hand vilar världen. Vad är väl då egentligen naturligare än att böja sig inför honom och därmed bli delaktig av den godhet och makt som kan få all världens djävulskap på flykten?

Publiceringsdatum: 12 feb, 2017. 01:52:00

Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd.

Jakobs brev 4:6 Allt för ofta tycker vi oss ha råd att i högmod undvara en medmänniska vi ringaktar. Det är klart att Skaparen reagerar när vi gör så mot hans barn. Den ödmjuke däremot plockar många goda frukter ur sitt öppna sinne i generös gemenskap med hög som låg.

Publiceringsdatum: 11 feb, 2017. 01:51:00

Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss.

Jakobs brev 4:5 Svartsjuka handlar om att någon annan får den plats och uppmärksamhet man uppfattar sig själv har rätt till. Om nu Skaparen har lagt ner sin ande i oss är det ju en katastrof för både honom och oss om vi slår dövörat till för hans andes rop inom oss.

Publiceringsdatum: 10 feb, 2017. 01:51:00

Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär.

Jakobs brev 4:3 Gud är ingen godisautomat eller curlingförälder som bara ger oss allt vad vi pekar på. Men hos Gud är Livets källa, och om vi ber att hans goda vilja ska ske i våra liv kan vi vila trygga vid att han ger oss det som är bäst för oss i det långa loppet.

Publiceringsdatum: 09 feb, 2017. 01:50:00

Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber.

Jakobs brev 4:2 Vi måste inse att vårt habegär faktiskt dödar en del av dem som producerar de prylar vi skaffar oss bara för att glänsa. Ändå är lyckan med nya saker försvinnande kort. Att förnöjsamt ta emot livet ur Guds hand ger större lycka än alla prylar i världen.

Publiceringsdatum: 08 feb, 2017. 01:50:00

Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar?

Jakobs brev 4:1 Vi är bra på att göda våra begär, och vi får god hjälp av de oändliga reklambudskap som triggar vårt habegär. Den som förmår att leva förnöjsamt utifrån sina verkliga behov och inte låter sig styras av yttre påverkan har funnit en oskattbar väg till frid.

Publiceringsdatum: 07 feb, 2017. 01:49:00

Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid.

Jakobs brev 3:18 Frid är smittsam och fruktbar. Vi söker oss gärna till fredliga miljöer med plats för uppbyggligt samtal, skapande och självförverkligande i samspel med andra. Att skapa och delta i sådana sammanhang är vår kallelse och ett bra sätt att göra världen bättre.

Publiceringsdatum: 06 feb, 2017. 01:48:00

Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig.

Jakobs brev 3:17 Uppriktighet utan barmhärtighet blir lätt hård och sårande. Men där det finns renhet, frid och nåd behövs inte alltid så många ord. Den som umgås med en god människa kommer ofta själv till insikt om sina skavanker och söker självmant hjälp till förändring.

Publiceringsdatum: 05 feb, 2017. 01:48:00

Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och allsköns uselhet.

Jakobs brev 3:16 Den som är avundsjuk och relaterar allt till sig själv tappar kontakt med verkligheten och gör osunda och skeva bedömningar som skapar oordning och problem. Den som vill få ordning på sitt liv måste i ödmjukhet kunna stiga åt sidan och se sig i sammanhang.

Publiceringsdatum: 04 feb, 2017. 01:47:00

Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till.

Jakobs brev 3:13 Tyvärr förväxlas väl ofta mildhet med mjäkighet och feghet. Men den som har överseende med sådant som faktiskt är bagateller och ser förbi andras kantigheter och fokuserar på det goda i varje människa kan bli det föredöme vår stridslystna tid behöver.

Publiceringsdatum: 03 feb, 2017. 01:46:00

Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara.

Jakobs brev 3:10 Vår eviga kamp mot dubbelheten: det vi vill, men inte gör och det vi inte vill, men ändå gör. Innerst inne vet vi att vi mår bättre när vi är tacksamma, uppmuntrande och kärleksfulla än när vi gnäller, talar illa om eller i värsta fall förbannar.

Publiceringsdatum: 02 feb, 2017. 01:45:00

Tungan kan ingen människa betvinga, oregerlig och ond som den är och full av dödligt gift.

Jakobs brev 3:8 Det är lätt att göra det till en vana att tala illa om andra. Inte minst om dem som fått och påtagit sig ansvaret att arbeta för vårt gemensamma bästa: folkvalda, tjänstemän och myndighetspersoner. Bibeln uppmanar oss i stället till förbön för all överhet.

Publiceringsdatum: 01 feb, 2017. 01:43:00

En liten eld kan sätta en hel skog i brand. Och tungan är en eld, själva den onda världen bland våra lemmar.

Jakobs brev 3:5 Bibeln uppmanar de kristna att ”sprida Kristi vällukt”, en parfym som är särskilt angelägen i en tid när så mångas ord stinker svavel. Ty båda lukterna är eldfängda. Var svavel brinner vet vi, men Guds Andes eld renar och skapar nya möjligheter för liv.

Publiceringsdatum: 31 jan, 2017. 01:42:00

Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig, och han kan tygla hela sin kropp.

Jakobs brev 3:2 Vi ser med förfäran hur elaka, hatiska och plumpa ord totalt kan vända upp och ner på hela länder. Men det är lika sant att goda och kloka ord i kärlek och respekt kan hela och ge energi till en hel värld. Valet är ditt och mitt varje gång vi öppnar munnen.

Publiceringsdatum: 30 jan, 2017. 01:41:00

Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död.

Jakobs brev 2:26 Goda gärningar kan ses som trons andning. När vårt blodomlopp kopplats samman med vår Skapare kan vi inte annat än att göra hans gärningar. Om vi inte gör det, eller längtar efter att göra det, så kanske vi behöver återknyta till Jesus, han som är vårt hopp.

Publiceringsdatum: 29 jan, 2017. 01:5:00

Människan blir rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro.

Jakobs brev 2:24 Tron är nog för att finna Gud. Men en aldrig så välformulerad tro kan inte kompensera en egoistisk och hänsynslös livsstil. Konsekvensen av en uppriktig tro är en beredskap att låta sig förvandlas till den gudslikhet som skapar goda gärningar.

Publiceringsdatum: 28 jan, 2017. 01:4:00

Inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan?

Jakobs brev 2:20 Vilken verkan tänker vi att en tro ska ha? Att vi ska få frid i själen? Att vi ska bli godkända av människor och Gud? Kanske är det så. Men inte om tron är beräknande, bara om den är en sann överlåtelse till Skaparen med beredskap att gå hans ärenden.

Publiceringsdatum: 27 jan, 2017. 01:2:00

Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro.

Jakobs brev 2:18 Hur visas tro? Genom att sjunga psalmer och rabbla böner? Det kan ju vem som helst göra utan att hjärtat är med. Men den tro som alstrar goda gärningar, som inkräktar på den egna bekvämligheten, kan knappast fejkas, i varje fall inte någon längre tid.

Publiceringsdatum: 26 jan, 2017. 01:1:00

Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död.

Jakobs brev 2:17 Vad är det för mening med att gå omkring och tro, om än aldrig så rätt, om det inte får några konsekvenser i livet? Frågan är om det alls är möjligt att verkligen äga en sann tro och samtidigt inte på något sätt ge uttryck för den genom goda gärningar.

Publiceringsdatum: 25 jan, 2017. 01:0:00

Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom?

Jakobs brev 2:14 Tron räcker! Gott att veta för den som likt rövaren på korset saknar möjlighet att längre göra några gärningar alls. Men den som faktiskt har ett val och en möjlighet att göra det goda kan inte strunta i det med hänvisning till sin tro – det vore ju hyckleri.

Publiceringsdatum: 24 jan, 2017. 01:58:00

Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.

Jakobs brev 2:13 Hårdhet möts med samma mynt, det har många av oss lärt sig den hårda vägen. Så står den barmhärtige till sist som segrare med en oskattbar själsfrid – även om det förvisso kan se ut som om den godhjärtade är både bakom och överkörd i det korta perspektivet.

Publiceringsdatum: 23 jan, 2017. 01:57:00

Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag.

Jakobs brev 2:12 Den som vet med sig att han är dömd redan på förhand kan antingen bli uppgiven eller totalt hänsynslös. Den som vet att han är frikänd och välkommen i sitt sammanhang har råd att vara avspänd, generös och inkluderande. Där Guds Ande är, där är frihet.

Publiceringsdatum: 22 jan, 2017. 01:57:00

Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla.

Jakobs brev 2:10 Talet om "småsynder" håller inte. Faller man igenom på en punkt så har man ju missat hela poängen. Men vem gör inte det? Gud vet att vi alla är syndare. Så Jesus dog för att upprätta alla. Inte för att göra oss duktiga, men för att göra oss rättfärdiga av nåd.

Publiceringsdatum: 21 jan, 2017. 01:55:00

Om ni gör skillnad på människor begår ni synd.

Jakobs brev 2:9 Om man översätter bibelns grundtext direkt så betyder synd att missa målet. Så vad är då målet? Att vi ska bli lika Gud – vi är ju "skapade till hans avbilder". Den som gör skillnad på människor gör inte som Gud och missar alltså målet. Vem vill göra det?

Publiceringsdatum: 20 jan, 2017. 01:54:00

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt.

Jakobs brev 2:8 Lagens kungsbud är en sådan där grundläggande regel som ger stadga åt livet och gör alla beslut både svårare och lättare. Svårare, eftersom det utmanar vår bekvämlighet. Lättare, eftersom varje beslut kan prövas mot detta enda: tjänar det min nästa?

Publiceringsdatum: 19 jan, 2017. 01:54:00

Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom?

Jakobs brev 2:5 Bibeln är ofrånkomligt tydlig med att Gud tänker kompensera den fattige för hans umbäranden. Det ger oss inte rätt att strunta i den fattige med hänvisning till att Gud fixar obalansen till sist. Men det kan ge den utsatte hopp och mod att leva.

Publiceringsdatum: 18 jan, 2017. 01:53:00

Att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud.

Jakobs brev 1:27 Den som är i nöd befinner sig inte alltid i välstädade miljöer, så den som vill hjälpa en nödställd kan paradoxalt nog behöva smutsa ner sig för att hålla sig ren och fläckfri. Det är ju inte heller säkert att den elegant välklädde är obesmittad av världen.

Publiceringsdatum: 17 jan, 2017. 01:52:00

Gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus.

Jakobs brev 2:1 Gör inte skillnad! Inte mellan svart och vit, sjuk och frisk, dum och klok, liten och stor, infödd och invandrare, snäll och elak, vän och fiende, ren och smutsig. Kort sagt: behandla alla, alla lika. Så enkelt kan hela människorättsfrågan uttryckas.

Publiceringsdatum: 16 jan, 2017. 01:48:00

Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde.

Psaltaren 103:19 - Ge mig en fast punkt och jag ska rubba jorden, sa Arkimedes. Kanske kan Guds tron ses som denna fasta punkt, en plats från vilken Skaparen själv kan baxa sin värld rätt. Han som har all makt både vill, och förmår, lägga allt till rätta när hans tid är inne.

Publiceringsdatum: 15 jan, 2017. 01:33:00

Hans trofasthet når till kommande släkten, när man håller hans förbund och minns vad han befallt och lyder.

Psaltaren 103:17 Varje människa har förvisso möjlighet till en ny chans, oavsett påbrå. Men det är också sant att den som väljer att försöka leva efter Guds vilja genom sina handlingar och sitt föredöme ger sina barn och barnbarn goda förutsättningar att leva ett gott liv.

Publiceringsdatum: 14 jan, 2017. 01:32:00

Evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom.

Psaltaren 103:17 Att frukta Gud är att räkna med honom, både som hjälpare och som den som omutligt slutför sin avsikt. Den som fruktar honom står på hans sida. Den som inte bryr sig om hans förmaning kan råka illa ut, precis som den som struntar i varningsskyltar i trafiken.

Publiceringsdatum: 13 jan, 2017. 01:32:00

Människans dagar är som gräset: hon spirar som blomman på marken, så sveper vinden fram, och den är borta, platsen där den stod är tom.

Psaltaren 103:15 Om nu Skaparen lägger så mycket energi på att göra varenda liten förgätmigej andlöst vacker – även om ingen enda människa kommer att se den under dess korta blomstring – skulle han då inte lägga oändlig omsorg på dig som är hans avbild?

Publiceringsdatum: 12 jan, 2017. 01:31:00

Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han minns att vi är mull.

Psaltaren 103:13 En förälder som varit med barnets hela livsresa känner bakgrunden och kan ha överseende med sådant som andra stör sig på. Vem skulle då känna oss bättre än vår Skapare? Är vi rädda för hans vrede i stället för att ta till oss hans ömma medkänsla?

Publiceringsdatum: 11 jan, 2017. 01:31:00

Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd.

Psaltaren 103:12 Bibeln är full av liknelser om att Gud ingenting hellre vill än att befria oss från vårt tröstlösa ältande av allt som gått snett. Gott vore om vi förmådde erkänna att det till sist är vi själva som inte vill lämna den gudsfrånvändhet vi tolkar som frihet.

Publiceringsdatum: 10 jan, 2017. 01:30:00

Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Psaltaren 103:11 Hur högt välver sig himlen över oss? Ingen vet. Poängen kvarstår alltså: Guds nåd är utan slut. Men det är ingen hafsig nåd, utan en nåd som är inbyggd i själva universum. Det Skaparen av nåd erbjuder oss är ingenting mindre än harmoni med själva skapelsen.

Publiceringsdatum: 09 jan, 2017. 01:29:00

Jag skall fylla er med min ande och ge er liv.

Hesekiel 37:14 Guds ande är Livets ande. Att låta sig fyllas av Guds ande är därför att säga ja till själva Livet. Man kan kanske jämföra det med att tanka en motor med det bränsle den är konstruerad för. Den som skapat oss vet ju hur vi fungerar och vad vi behöver.

Publiceringsdatum: 08 jan, 2017. 01:29:00

Aldrig mer skall jag låta er drabbas av svält. Träden skall bära mycket frukt och åkrarna ge rik gröda.

Hesekiel 36:29 Vårt hem i universum skapades med rikliga möjligheter att mätta oss med de mest underbara frukter och sädesslag. Skaparen placerade oss i ett underbart och rikligt skafferi som ger tillräckligt för alla. Inte är det hans fel att så många inte har mat för dagen.

Publiceringsdatum: 07 jan, 2017. 01:28:00

Med min egen ande skall jag fylla er.

Hesekiel 36:27 Varför vänder vi ryggen åt erbjudandet om att fyllas av Guds ande? Av rädsla? Men Gud är ju kärleken. För att vi tror att livet ska bli tråkigare? Men vem känner vår längtan bättre än Gud? För att vi känner oss ovärdiga? Men Gud kallar ju på oss i kärlek!

Publiceringsdatum: 06 jan, 2017. 01:28:00

Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött.

Hesekiel 36:26 Stenhjärtat tillåter oss att göra andra illa, ty stenhjärtan känner inte av smärta. Är det därför vi förhärdar våra hjärtan? Ett hjärta av kött har medlidande och vill väl. Det är oändligt mycket mera smärtfyllt – och oändligt mycket mera tillfredsställande.

Publiceringsdatum: 05 jan, 2017. 01:27:00

Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande.

Hesekiel 36:26 Att få ett nytt hjärta är förstås ingen enkel operation, det är ingenting mindre än att våga livet. Det är att dö bort från det gamla för att uppstå till det nya liv som Gud erbjuder genom sin Ande, ett glädjens liv med hopp och en ny vilja till tjänst.

Publiceringsdatum: 04 jan, 2017. 01:33:00

Jag skall bryta sönder deras ok och befria dem ur deras slaveri. Då skall de inse att jag är Herren.

Hesekiel 34:27 Vi tycker att vi har svårt att begripa oss på Gud, men Gud verkar också jobba hårt med att försöka få oss att förstå vem han är. Han befriar oss, och vi märker det inte utan fortsätter simma i cirklar likt guldfiskar som lämnat glasskålen för fritt vatten.

Publiceringsdatum: 03 jan, 2017. 01:32:00

Markens träd skall bära frukt och jorden skall ge gröda. Folket skall leva tryggt i sitt land.

Hesekiel 34:27 Grunden för vår överlevnad ligger i att träden ger frukt och jorden gröda. Det borde vi minnas i miljöförstörelsens tid. Men det är lätt att tappa bort det mest grundläggande när det mesta vi använder ligger i plast och kartong och är designat av människor.

Publiceringsdatum: 02 jan, 2017. 01:32:00

Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga utan lurar sig själv, hans fromhet är ingenting värd.

Jakobs brev 1:26 Det är lätt att bli from vid nyår, att strama upp sig och ge löften om ett bättre liv. Här är ett tips: lova att försöka tygla din tunga. För om man inte vaktar på sina ord kan den fromma fasaden krackelera och förtroende och anseende rinna ut i sanden.

Publiceringsdatum: 01 jan, 2017. 01:20:00

Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste.

Jakobs brev 1:22 Att ta emot en främling, att ge generöst till allt gott verk, att besöka den som är sjuk eller i fängelse – hur mycket mera värt är inte det än att bara lägga huvudet på sned och lyssna. Så låt oss börja med att göra, om än aldrig så lite.

Publiceringsdatum: 30 dec, 2016. 01:20:00

Ta ödmjukt vara på ordet som är nerlagt i er och som förmår rädda ert liv.

Jakobs brev 1:21 Tänk om det finns ett Ord nerlagt i oss från skapelsen, ett ord som ger svar på livets frågor och öppnar vår dörr för Livet? Tänk om du inför det nya året skulle stilla dig och lyssna inåt, till det Livets ord som är nära dig, i din mun och i ditt hjärta.

Publiceringsdatum: 30 dec, 2016. 01:19:00

Lägg därför bort allt det orena och det myckna onda hos er.

Jakobs brev 1:21 Om sanningen ska fram så skyddar och döljer vi väl en hel del ont och orent efter bästa förmåga, helt enkelt eftersom vi inte vill bli av med det även om vi intalar oss det. Att omvända sig från det orena och onda är ett uttryck för sann mognad.

Publiceringsdatum: 29 dec, 2016. 01:19:00

En människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud.

Jakobs brev 1:20 Visst kan det väl vara rätt att säga ifrån med kraft ibland, men hur ofta kommer det något gott ur ren ilska? Hellre raka besked med eftertanke än utbrott i affekt. På det sättet skaffar man sig vänner och medarbetare i stället för fiender och motarbetare.

Publiceringsdatum: 28 dec, 2016. 01:18:00

Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede.

Jakobs brev 1:19 Lyssnande är en underskattad konst. Om vi tränade vårt öra att verkligen höra vad medmänniskorna säger, och vår mun till att tiga och invänta att den andre talat färdigt, skulle kanske ilskan stillas. Den som lyssnar och förstår har inte så nära till vreden.

Publiceringsdatum: 27 dec, 2016. 01:17:00

Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.

Psaltaren 121:8 Är bevara detsamma som att undslippa? Kanske är det större att erfara hur Gud är med trots yttre omständigheter än att han ständigt krattar manegen så att vi undslipper alla bekymmer. Han är en Gud för hela livet, inte bara för soliga dagar.

Publiceringsdatum: 26 dec, 2016. 01:17:00

Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad.

Lukas 2:10 Med rädslan kan man varken rådgöra eller förhandla. Så vart kan vi gå när vi bestörta inser att också de som kallas världens mäktiga styrs av fruktan? Julen handlar om att Gud har ett slutgiltigt svar på vår rädsla: en frälsare som bär världen underifrån.

Publiceringsdatum: 25 dec, 2016. 01:16:00

Hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

Lukas 2:7 Platsbrist går som en röd tråd genom mänskligheten, trots att Gud skapade ett rymligt och bördigt hem åt oss. Barnet i krubban borde bli en förebild i självutgivande och uppoffring för oss som girigt tar för oss mer än vi behöver av gemensamma resurser.

Publiceringsdatum: 24 dec, 2016. 01:16:00

Enligt sitt beslut födde han oss till livet genom sanningens ord.

Jakobs brev 1:18 I sanningen bor livet. Först när vi förmår ta in sanningen om oss själva blir vi fria att möta livet utan skygglappar, rädsla eller bortförklaringar. Ty om sanningen ändå är känd och utredd kan ingenting längre skada oss. Det är liv och frihet!

Publiceringsdatum: 23 dec, 2016. 01:15:00

Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader.

Jakobs brev 1:17 Att ta emot alla goda gåvor som vore de från Gud förminskar inte människors godhet, men det sätter in oss i sammanhang och skapar förnöjsamhet. Vilken fantastisk känsla att både kunna få, och ge, gåvor som har sitt ursprung hos himlaljusens fader!

Publiceringsdatum: 22 dec, 2016. 01:15:00

Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs.

Jakobs brev 1:14 Nästan utan att vi märker det öppnar vi dörren för tankar och intryck som vi vid närmare eftertanke förstår bryter ner. För sent upptäcker vi att vi sitter fast i oönskade vanor och mönster. Den som har blicken stadigt fäst på Jesus är inte så lätt att snärja.

Publiceringsdatum: 21 dec, 2016. 01:14:00

Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen.

Jakobs brev 1:13 Det är frestande att skylla på Gud som vi ändå inte begriper oss på. Men om vi reducerar Gud till någon att skylla på går vi miste om den han verkligen är. Då förlorar vi möjligheten att finna mening och reda, även i situationer vi inte förstår eller behärskar.

Publiceringsdatum: 20 dec, 2016. 01:13:00

Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans.

Jakobs brev 1:12 Att hålla ut är en aktiv handling, ett i sig skapande förhållningssätt som förändrar den som prövas. Men bara den som utgår från att universum kommer ur, och vilar i, eviga skaparhänder förmår hålla ut. Slumpen kan varken skapa mening eller uthållighet.

Publiceringsdatum: 19 dec, 2016. 01:12:00

Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte våra synders lön.

Psaltaren 103:10 Julen är det ultimata beviset för att Gud inte ger oss vad vi förtjänat. Medan vi är kvar i våra synder sänder han sin son via en ung kvinna, att dela våra villkor och ge oss tillträde till sin härlighet trots att vi verkligen inte gjort oss förtjänta av det.

Publiceringsdatum: 18 dec, 2016. 01:11:00

Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt.

Psaltaren 103:9 Kan man komma längre bort från bilden av en straffande Gud än ett värnlöst barn i en enkel krubba? På samma sätt som Josef och Maria då gavs ansvar för gudabarnet inbjuds vi i dag att vårda och förmedla Guds kärleksgåva till den värld som Gud älskar.

Publiceringsdatum: 17 dec, 2016. 01:10:00

Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.

Psaltaren 103:8 Det är Skaparens barmhärtighet och tålamod som håller världen uppe trots alla de misstag vi begår i vår gränslösa girighet. Utan den kärlek och omsorg som Gud tåligt visar sin skapelse hade vårt hem i universum redan gått under.

Publiceringsdatum: 16 dec, 2016. 01:10:00

Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt.

Psaltaren 103:6 Bara den som själv varit igenom förtryckets helvete och kommit ut ur det med pånyttfött hopp kan med trovärdighet bekänna sig till ett vittnesbörd som detta. Sådana finns. I deras närhet ska vi lyssna mer än vi pratar, deras ord har en djup klangbotten.

Publiceringsdatum: 15 dec, 2016. 01:9:00

Han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn.

Psaltaren 103:5 Den som förmår ta till sig av allt det goda i vardagen – som att solen lyser, att det finns mat på bordet, en säng att sova i och vänner att dela livet med – kan känna att livet är gott. Vid sådan förnöjsamhet blir man lätt om hjärtat och ung i steget.

Publiceringsdatum: 14 dec, 2016. 01:8:00

Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet.

Psaltaren 103:4 Nog lever vi ofta som om vinnaren är den som samlat på sig mest när han dör. Men att få kröna sitt liv med nåd och barmhärtighet i stället för grämelse och bitterhet ger långt mer tillfredsställelse och tacksamhet än alla tillgångar man någonsin kan samla på sig.

Publiceringsdatum: 13 dec, 2016. 01:8:00

Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar.

Psaltaren 103:3 Nog har vi våra frågor om någon påstår att Gud botar alla hans sjukdomar, även om det finns människor som upplever det så. Det må så vara. Men den som känt befrielsen i att få sina synder förlåtna har kanske lättare för att också ta emot bot för sin sjukdom.

Publiceringsdatum: 12 dec, 2016. 01:7:00

Hör, mina får! Så säger Herren Gud: Jag skall skipa rättvisa bland fåren, bland baggar och bockar.

Hesekiel 34:17 I advent ska vi bana väg för såväl baggar som bockar och alla andra grupper som vi har mer eller mindre svårt att komma överens med. Adventskonungen sorterar inte efter kategorier. Den som vill vara med honom måste verka för rättvisa åt alla.

Publiceringsdatum: 11 dec, 2016. 01:6:00

Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående.

Hesekiel 34:16 Plötsligt dyker de starka och välmående upp bland dem som behöver vård. Och visst är det lätt att de glöms bort, de ser ju ut att klara sig själva. Men Gud vet att även den till synes duktige och starke behöver bli sedd och stöttad. Vad kan vi lära av det?

Publiceringsdatum: 10 dec, 2016. 01:6:00

Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud.

Hesekiel 34:15 Så mycket förstår väl också vi som lever långt från fårskötsel att herden alltid har fårens bästa för ögonen: han ser till att de har mat i rätt tid och att de får den vila de behöver. Så når Guds löfte om skydd och vila, genom årtusenden, ända fram till oss.

Publiceringsdatum: 09 dec, 2016. 01:5:00

Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem.

Hesekiel 34:12 I den tid då de här orden skrevs fanns det sannolikt ingen vackrare bild på trofast omsorg och uthållig kärlek än den som beskriver herdens utgivande vård av fåren. Än i dag kan vi ta till oss att det är både tryggt och stort att få se sig som ett får i Guds hägn.

Publiceringsdatum: 08 dec, 2016. 01:4:00

Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem.

Hesekiel 34:11 Somligt är så värdefullt att man inte överlämnar det i någon annans vård för allt smör i Småland. På den listan står tydligen den som har nåden att räkna sig som "Guds får". Den som medvetet vänt sig till den gode Herden kan räkna med hans särskilda omsorg.

Publiceringsdatum: 07 dec, 2016. 01:53:00

Börjar den rättfärdige synda räcker inte hans rättfärdighet för att han skall få leva.

Hesekiel 33:12 Man kan inte kompensera onda gärningar med goda, helt enkelt eftersom varje handling kräver sin egen korrigering. Det gäller att tänka igenom vad som hänt och vara beredd att återställa, kompensera eller säga förlåt. Sådant går inte att generalisera.

Publiceringsdatum: 06 dec, 2016. 01:52:00

Upphör den gudlöse med sin gudlöshet leder den inte till hans fall.

Hesekiel 33:12 Den som ångrar sig och vänder om från sin onda väg skördar goda frukter, det vet ju minsta unge. Och var och en som omvänt sig kan berätta att det är sant också på ett existentiellt plan, att vägen utför kan förvandlas till stadig grund och framtidstro.

Publiceringsdatum: 05 dec, 2016. 01:51:00

Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda. Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår.

Psaltaren 85:13 Det är lätt att tappa modet vid all ondska man ser. Men världen hålls ju ihop av ett finmaskigt, vardagligt nät av kärlek och goda gärningar. Den som medvetet tar avstamp hos kärlekens Gud har rimligen goda förutsättningar att vara med och skapa välgång.

Publiceringsdatum: 04 dec, 2016. 01:16:00

Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra.

Psaltaren 85:11 I den bästa av världar omfamnar fred och rättvisa varandra när Guds barn möts: inga poliser där kristna samlas i tusental trots att alla åldrar, klasser och kulturer är representerade. Något grundläggande verkar ändå förändras när man släpper in Skaparen.

Publiceringsdatum: 03 dec, 2016. 01:16:00