Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör.

Psaltaren 139:13 Vår Skapare bryr sig inte bara om ytan, det som syns och gör intryck på människor. Nej, han ägnar samma omsorg åt ”inälvsfrågorna”, de förunderliga delar av livet som inte syns och som vi inte vill visa, men som är avgörande för hur livet som helhet fungerar.

Publiceringsdatum: 19 jan, 2018. 01:0:00

Följ Dagens bibelord på Instagram

Skrolla till höger för att se fler bibelord.

Sök i Bibel 2000 - bibeln.se

Annons
Annons

Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen.

Psaltaren 139:11 Det är gott att inse att det inte finns något mörker, konkret eller bildligt, som kan gömma Gud för oss eller dölja oss för Gud. Att leva omsluten av Guds närhet är att alltid kunna orientera sig i hans milda ljus även när de yttre omständigheterna är mörka.

Publiceringsdatum: 18 jan, 2018. 01:0:00

Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt.

Johannes 1:23 Mest vill vi väl göra vägen rak för oss själva. Men hur skulle världen se ut om vi alla hade fokus på att göra vägen rak för Herren, så att hans goda vilja fick råda på områden som flyktingpolitik och fördelningspolitik likaväl som i allas våra vardagsbeslut.

Publiceringsdatum: 19 jan, 2018. 10:34:31

Han kommer själv för att rädda er.

Jesaja 35:4 Det ligger ett underbart hopp i att Gud är personlig, inte bara en fjärran välvillig kraft som man inte kan ha någon relation till. Han vill rädda oss, inte döma oss eller sätta åt oss för våra misstag och dumheter. Han som kommer, kommer för att rädda oss!

Publiceringsdatum: 19 jan, 2018. 10:34:31

Den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill.

Johannes 3:21 Den som kommer till ljuset för att briljera med sina ädla motiv lever verkligen i mörker. Men den som lever i sanningen blir, ofta utan att själv riktigt förstå det, ett föredöme för andra, som då också börjar röra sig i ljusets riktning. Det är det Gud vill!

Publiceringsdatum: 19 jan, 2018. 10:34:31

Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand.

Psaltaren 139:9 Inga drömmar som kan dyka upp i en mänsklig hjärna, hur fantastiska och högtflygande de än är, kan någonsin nå utanför Skaparens tanke och föreställning. Det låter oss ana vem Skaparen är, och vilka oändliga möjligheter det innebär att samspela med honom.

Publiceringsdatum: 17 jan, 2018. 01:0:00

Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där.

Psaltaren 139:8 Gud omfattar i sin oändliga storhet såväl den mest himlastormande glädje som den djupaste förtvivlan. Därför ska den finna livet lättare att leva som förstår att dela varje livssituation och känsloläge, ljust som mörkt, med Honom som känner oss rakt igenom.

Publiceringsdatum: 16 jan, 2018. 01:0:00

Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick?

Psaltaren 139:7 Det finns skäl att frukta en allsmäktig Gud. Men Bibeln och erfarenheten säger oss att Gud är Kärlek. Om det är sant handlar ett gott liv inte om att fly undan Guds närhet, utan om att uppsöka den. Bara så kan vi förmedla trygghet i en värld fylld av fruktan.

Publiceringsdatum: 15 jan, 2018. 01:0:00

Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd.

Psaltaren 139:5 Om vi förstod Gud vore han ju bara en av oss, ja, mindre än vi, eftersom vi ju inte ens kan förstå oss själva. Om Gud verkligen är Gud måste han vara ogreppbar för våra mänskliga hjärnor. Det är logik, inte en enkel utväg ur ett svårlöst dilemma.

Publiceringsdatum: 14 jan, 2018. 01:0:00

Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga.

Psaltaren 139:4 Gud lyssnar gärna till oss, även om han vet allt. Vad mera är: han lyssnar till vad vi vill säga, inte efter vad han tycker att vi borde säga, som vi vuxna så ofta gör när vi talar med barn. Och han förstår tanken bakom, också när vi formulerar oss klantigt.

Publiceringsdatum: 13 jan, 2018. 01:0:00

Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen med allt jag gör.

Psaltaren 139:3 ”Förtrogen” är släkt med ”förtrolig”, så där som vi brukar tala om en varm och innerlig vänskap. Gud inbjuder oss att låta honom vara en sådan nära vän som man inte behöver förställa sig för, och som förstår det goda man ville också när saker går snett.

Publiceringsdatum: 12 jan, 2018. 01:0:00

Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker.

Psaltaren 139:1 Reaktionen på ord som dessa beror helt på gudsbilden. Den som ser Gud som en polis med diktatorsfasoner anar ett obehagligt kontrollsamhälle. Men den som ser Gud som en älskande förälder fylls av värme och vila i övertygelsen att Gud vet allt.

Publiceringsdatum: 11 jan, 2018. 01:0:00

Herren skall fullborda vad han gör för mig. Herre, din godhet varar för evigt. Upphör inte med ditt verk!

Psaltaren 138:8 Att vara innesluten i Guds omsorg och godhet är att vara del av hans tanke och hans eviga verk. Den som vet att Skaparen själv ger sammanhang, mål och mening åt livet kan ta rationella beslut, uträtta mycket gott och konstruktivt och drömma stora drömmar.

Publiceringsdatum: 10 jan, 2018. 01:0:00

Mot mina fienders vrede sträcker du ut din hand, din starka hand räddar mig.

Psaltaren 138:7 Vilken befrielse att slippa slåss i egen sak! Att få lägga sina bekymmer i trygga händer och inte ständigt behöva älta dem. Så erbjuder Gud var och en som vänder sig till honom en plats för återhämtning utom räckhåll för vrede, hat, lögn och våld.

Publiceringsdatum: 09 jan, 2018. 01:0:00

Hög är Herren, men han ser de låga, upphöjd och fjärran känner han allt. När jag drabbas av nöd bevarar du mitt liv.

Psaltaren 138:6 Man behöver helikopterperspektiv för att kunna orientera sig, se om man är på rätt väg och finna de säkra stråken. Att liera sig med den Högste måste väl vara det ultimata sättet att skaffa sig överblick och upptäcka utvägar ur livets återvändsgränder.

Publiceringsdatum: 08 jan, 2018. 01:0:00

När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom.

Matteus 3:16 Dopet är, om en medveten handling, en plats där himmel och jord möts, ett steg där vi på ett konkret sätt träder fram inför Gud och uttrycker vår vilja att omslutas av honom och leva hans liv. Här skapar Guds Ande liv, förändring och gudsgemenskap.

Publiceringsdatum: 07 jan, 2018. 01:0:00

Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.

Kolosserbrevet 1:13 Här beskrivs ingenting mindre än ett helt nytt liv, öppet för var och en som beslutar att gå in genom omvändelsens port. Den goda nyheten i en värld av lögn och hat är att det är möjligt att vända sig till Gud genom Jesus Kristus och befrias från mörkret.

Publiceringsdatum: 06 jan, 2018. 01:0:00

Du har gjort långt mer än du lovat. Du svarade mig när jag ropade, du fyllde mig med kraft.

Psaltaren 138:2 Gud gör oss inte till åskådare medan han löser saker åt oss, men han ger oss den styrka och energi vi behöver för att komma vidare. Genom att förlösa våra gudagivna resurser och på så sätt öka vårt självförtroende får vi hjälp att finna långsiktiga lösningar.

Publiceringsdatum: 05 jan, 2018. 01:0:00

Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta, inför gudarna sjunga ditt lov.

Psaltaren 138:1 Att sjunga Guds lov inför dagens gudar kan verkligen vara en aktiv protesthandling, eftersom den som är vänd mot Gud i lovsång tappar fokus på konsumtion, karriär och egotrippar. Den som prövat vet att ingen livskvalitet går förlorad på en sådan livsstil.

Publiceringsdatum: 04 jan, 2018. 01:0:00

Han ger bröd åt allt levande, evigt varar hans nåd. Tacka himlens Gud, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 136:25 Skaparen ger oss, sina barn, det bröd vi behöver, men han serverar oss inga stekta sparvar. Om vi har ansvar fullt ut för våra handlingar får vi ta konsekvenserna av vårt frosseri. Men vi vet ju inte om Gud i tidens längd jämnar ut den ojämlikhet vi skapat.

Publiceringsdatum: 03 jan, 2018. 01:0:00

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Tacka gudarnas Gud, evigt varar hans nåd. Tacka herrarnas Herre, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 136:1 Förvissning om att gudarnas Gud och herrarnas Herre är god kan bara erövras av den som vågar gå i dialog med honom. Bara genom att leva i hans närhet kan vi uppleva hans oändliga nåd och så uppfyllas av tacksamhet över att han är nådig och god.

Publiceringsdatum: 02 jan, 2018. 01:0:00

Folkens gudar är silver och guld, verk av människohänder. Mun har de men kan inte tala, ögon men kan inte se.

Psaltaren 135:15 Dagens gudar är nog inte så värst mycket klokare än på psalmistens tid, även om den nya teknik vi lovsjunger numera både ser och talar. Att förlita sig på Skaparen genom Jesus Kristus är däremot att stå i kontakt med den som håller hela världen i sin hand.

Publiceringsdatum: 01 jan, 2018. 01:0:00

Herre, ditt namn är evigt, Herre, i alla tider skall man åkalla dig.

Psaltaren 135:13 Åren kommer och går. Våra löften sviks trots de bästa avsikter och vi står där med besvikelsen. Lycklig då den som åkallar och förlitar sig på den Evige. Nog är det ett glatt budskap i nyårstid att det går att möta det nya året i gemenskap med sin Skapare.

Publiceringsdatum: 31 dec, 2017. 01:0:00

Allt vad Herren vill, det gör han i himlen och på jorden, i haven och de stora djupen.

Psaltaren 135:6 Så talar den Allsmäktige, den som aldrig ändras och som håller hela världen i sin hand. Vid tidens slut kommer han att få sista ordet. Under vägen visar han oss den ofattbara respekten att han inte kör över någon enda av oss, vi är fria att välja vårt öde.

Publiceringsdatum: 30 dec, 2017. 01:0:00

Prisa Herren, ty han är god, lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt.

Psaltaren 135:3 Han som ville dig, som gav dig livet och som alltid osynlig går vid din sida är värd att besjungas. När du gör det flyttar du fokus från dig själv och befriar dig från jämförelsernas förbannelse. Tacka Gud för allt det goda du har fått under året.

Publiceringsdatum: 29 dec, 2017. 01:0:00

Jag har lugnat och stillat min själ, jag är som ett litet barn, som barnet i moderns famn.

Psaltaren 131:2 Det är gott att vid årets slut stilla sin själ, att som ett barn söka upp Guds modersfamn och begrunda allt gott jag varit med om under året och alla de välsignelser jag äger i nuet. Att stilla sin själ är ett bra sätt att förbereda sig inför det nya året.

Publiceringsdatum: 28 dec, 2017. 01:0:00

Herre, jag är inte övermodig, har inga stolta later. Jag ägnar mig inte åt stora ting, åt det som övergår mitt förstånd.

Psaltaren 131:1 Den som kråmar sig över sådant han inte riktigt fattar gör sig till åtlöje. Men den som överlämnar sina gåvor i sin Skapares händer och ber om hans välsignelse över sina händers verk kan uträtta storverk för sig själv och sina medmänniskor utan stora åthävor.

Publiceringsdatum: 27 dec, 2017. 01:0:00

Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen.

Psaltaren 130:6 Lika förvissade som vi kan vara om att det efter natt följer morgon, lika säkra kan vi vara på att Gud har en morgondag i beredskap för oss var och en och för mänskligheten. Hoppet om denna gryning är Guds gåva till oss i en mörk och skrämmande tid.

Publiceringsdatum: 26 dec, 2017. 01:0:00

Ängeln sade till dem: Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.

Lukas 2:10 Alla lögner, allt hat, alla skräckscenarios vi matas med kan göra oss ängsliga och nedstämda. Men mitt i detta skickar Gud ännu sina budbärare med bud om en stor glädje som överskuggar all svärta och ger nytt liv åt var och en som sätter sin tro till honom.

Publiceringsdatum: 25 dec, 2017. 01:0:00

Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare.

Lukas 1:46 De här orden är tagna ur det som brukar kallas Marias lovsång, den glädjesång som Maria brast ut i när hon förstått att hon skulle bli mor till världens frälsare. Den som uppfattar julens Jesus som sin räddare kan förstå Marias glädje och delta i lovsången.

Publiceringsdatum: 24 dec, 2017. 01:0:00

Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord.

Psaltaren 130:5 Om du söker Gud, gå i din innersta längtans riktning. Men förväxla den inte med den ytliga längtan efter framgång och rikedom som världen hela tiden fyller vårt synfält med. Den som bejakar och följer sin gudslängtan öppnar fönster mot nya horisonter.

Publiceringsdatum: 23 dec, 2017. 01:0:00

Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig.

Psaltaren 130:3 Den som har makten att förlåta har nyckeln till våra liv och vår välgång. Därför fruktar vi att komma i onåd hos den som ensam kan lyfta av våra synder. Den goda nyheten är att den som har skapat oss också vill oss väl, han föder hopp och helar våra brister.

Publiceringsdatum: 22 dec, 2017. 01:0:00

Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig!

Psaltaren 130:1 Den första julen inföll i en lika mörk och våldsam tid som vår. Då som nu ropade människor efter en strimma av ljus. Det är den strimman, det hoppet, som den trotsiga gudstron föder och göder och som räddningen krokar tag i när tiden är inne.

Publiceringsdatum: 21 dec, 2017. 01:0:00

Lycklig den som fruktar Herren och vandrar på hans vägar.

Psaltaren 128:1 Ofta är det väl så att rakryggat folk som vandrar Guds vägar blir obekväma och hamnar i trubbel. Men i det långa loppet ger det trots allt långt mindre bekymmer att stadigt gå Guds vägar än att slingra sig fram genom livet med sin egen vinning som kompass.

Publiceringsdatum: 20 dec, 2017. 01:0:00

För er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp, och dess vingar skall ge läkedom.

Malaki 4:2 Den kristna julen kan ses som ”rättfärdighetens soluppgång”. Det glada budskapet är att Gudabarnet föds in i vårt mörker som det första tecknet på en gryning med ljus och läkedom för hela världen. En läkedom som fritt erbjuds var och en som vill ta emot den.

Publiceringsdatum: 19 dec, 2017. 01:0:00

Vänd tillbaka till mig, så vänder jag tillbaka till er, säger Herren Sebaot.

Malaki 3:7 Skaparen har kompromisslöst lagt makten över våra liv i våra egna händer. Därför kan ingen, vare sig Gud eller människa, upprätta en relation med någon som beslutsamt vänder sig bort. Men för den som vänder om till sin Skapare öppnar sig världen oändligt!

Publiceringsdatum: 18 dec, 2017. 01:0:00

De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar.

Psaltaren 126:5 Vi vill att allt ska gå lätt, fast vi vet att det mesta som är värt att leva för har ett pris. Den som inte är uthållig i motgång kan inte räkna med att skörda någon större framgång. Att troget, om än under tårar, utföra sin uppgift är att bana väg för Herren.

Publiceringsdatum: 17 dec, 2017. 01:0:00

Om inte Herren vaktar staden är väktarens vaka förgäves.

Psaltaren 127:1 Gud vill gärna vaka med oss, sina barn, och lära oss förstå också det som rör sig i livets dunkel och skuggor. Ett sådant vaktpass med Skaparen ger trygghet och skärper våra sinnen. Så sorgligt då att vi ofta tänker bort Gud när vi vakar över det som är vårt.

Publiceringsdatum: 16 dec, 2017. 01:0:00

Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves.

Psaltaren 127:1 Människan skapar storverk med hjälp av de förmågor Skaparen har lagt ned i henne. Men den som tror sig om kunna bygga sitt liv och sina verk utan att räkna in Skaparen ska kanske inte bli förvånad om Herren blir en betraktare i stället för en medhjälpare.

Publiceringsdatum: 15 dec, 2017. 01:0:00

De gudlösas spira får inte sträckas över de rättfärdigas land, ty då kan de rättfärdiga gripa till orätt.

Psaltaren 125:3 Ständigt frestas vi att låta ändamålet helga medlen. Men bruk av lögn och övervåld för att nå snabba resultat för sanning och rätt har aldrig gett långsiktig framgång. Bara rättfärdiga och goda medel bygger upp. Det gäller individer lika väl som nationer.

Publiceringsdatum: 14 dec, 2017. 01:0:00

De som litar på Herren är som Sions berg, det rubbas inte, det står fast för evigt.

Psaltaren 125:1 Ingenting kan rubba den som kommit nära Gud och sett hans godhet och makt. Det är sådana klippfasta gudsmänniskor som bär världen. Att möta dem och se den styrka som kommer ur deras gudsrelation är en nåd. De uppmuntrar också oss att lära känna Herren.

Publiceringsdatum: 13 dec, 2017. 01:0:00

Vår hjälp finns hos Herren, som har gjort himmel och jord.

Psaltaren 124:8 Självklar logik: den som har skapat världen är givetvis bäst skickad att hjälpa den. Men vi är hans medskapare, ansvariga för våra handlingar i paritet med vår förmåga. Och det är skillnad på att söka hjälp hos Gud och att göra sitt bästa i största allmänhet.

Publiceringsdatum: 12 dec, 2017. 01:0:00

Förbarma dig, Herre, förbarma dig, vi har fått nog av förakt.

Psaltaren 123:3 Varje morgon vaknar vi nu till en ny nivå på den föraktets flod som väller över oss. Det får oss att misströsta och triggar oss mot varandra där vi i stället borde samverka. Så låt oss med allvar vända oss till Gud och be om hjälp att i kärlek vända strömmen.

Publiceringsdatum: 11 dec, 2017. 01:0:00

Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida.

Psaltaren 121:5 Man kan säkert ”vandra i Guds skugga” i åratal utan att förstå det. Men advent påminner oss om att Gud är så nära varenda människa att det är möjligt att föra samtal med honom. Lycklig den som upptäcker att Herren bara är en bön bort. Guds rike är nära!

Publiceringsdatum: 10 dec, 2017. 01:0:00

Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen.

Psaltaren 123:1 Bibeln talar ömsom om Gud som en distanserad makt i en fjärran himmel, ömsom som den som i Kristus delar våra villkor. Båda perspektiven behövs. Det är gott att relatera till någon som har total överblick när våra kortsynta perspektiv gör världen trång.

Publiceringsdatum: 09 dec, 2017. 01:0:00

För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig välgång.

Psaltaren 122:8 Vi hänger ihop, och vi påverkar varandra, på både gott och ont. Om vi vill vår nästa väl och gör vårt bästa för att stötta och hjälpa varandra så hjälper vi i förlängningen också oss själva och dem vi älskar. Vänlighet är en dygd som ger mycket tillbaka.

Publiceringsdatum: 08 dec, 2017. 01:0:00

Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel.

Psaltaren 122:1 Varje söndag möts miljoner människor över hela världen i enkla eller påkostade gudshus. Här får de mat för själen och bränsle för tankarna. Med glädje möter de Gud och varandra. Den som har som en vana att besöka Herrens hus vet att det gör livet lättare.

Publiceringsdatum: 07 dec, 2017. 01:0:00

Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.

Psaltaren 121:8 Ett bibelord som detta används ibland till att förneka vidriga villkor. Det är ju bara dumt. Men i ett långt och nära umgänge med Gud är det möjligt att efter hand lära sig vila vid att han kan bevara genom allt, utan att förneka några yttre omständigheter.

Publiceringsdatum: 06 dec, 2017. 01:0:00

Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv.

Psaltaren 121:7 Vad är det att bli bevarad? Är det att ingen olycka sker eller att överleva en olycka? I Skaparens verklighet är ju världen så mycket större än det som ryms inom våra horisonter. Hur kan vi förstå hans goda vilja bortom det som i vår värld är en katastrof?

Publiceringsdatum: 05 dec, 2017. 01:0:00

Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt.

Psaltaren 121:3 Blotta tanken att den Evige skulle kunna sova verkar ju befängd. Över huvud taget skaver det alltid med bilder från människans värld för att beskriva Gud. Men vad är alternativet? En ömsint pappa som ständigt finns till för sitt barn kan vi ju relatera till.

Publiceringsdatum: 04 dec, 2017. 01:0:00

Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den.

Psaltaren 24:1 Hur kan vi våga hoppas på en framtid, trots alla orosmoln som hopar sig, om vi inte kan tro att vårt öde till sist ligger i Skapares händer? Bara en mäktig och nåderik Gud kan rädda oss ur den situation som vårt osannolika högmod och vår girighet försatt oss i.

Publiceringsdatum: 03 dec, 2017. 01:0:00

Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.

Psaltaren 121:1 Att veta att det finns hjälp och varifrån den kommer gör all skillnad i världen. Advent uttrycker längtan efter Skaparen, han som lovat återställa vår vackra jord sådan den var från början. De som bär denna längtan vill samarbeta med Skaparen i den uppgiften.

Publiceringsdatum: 02 dec, 2017. 01:0:00

Rädda mig, Herre, från lögnarna, från deras svekfulla tungor.

Psaltaren 120:2 Att man inte kan skydda sig mot dem som ljuger uppsåtligen, fräckt och hämningslöst har allt för många tvingat lära sig den hårda vägen i dag. Herren, evig och mäktig, erbjuder dock en tillflykt och ett fäste bortom alla lögner och svekfulla tungor.

Publiceringsdatum: 01 dec, 2017. 01:0:00

Jag längtar efter din räddning, Herre, din lag är min lust.

Psaltaren 119:174 Vi kan se om vår längtan är sund genom att se efter vart den leder. Leder den till girighet och framgång på andras bekostnad? Eller leder den till lust att fördjupa insikten om hur världen är skapad och hänger ihop, och att bli ett med Skaparens avsikt?

Publiceringsdatum: 30 nov, 2017. 01:0:00

Herre, låt mitt rop tränga fram till dig, ge mig förstånd, som du har sagt.

Psaltaren 119:169 Det är klokt att erkänna sin otillräcklighet och be om hjälp från Gud, all vishets källa, när den egna klokskapen inte räcker till. Det handlar om en ödmjuk insikt om vår begränsning som gör oss öppna för att ta hjälp från Gud och människor.

Publiceringsdatum: 29 nov, 2017. 01:0:00

De som älskar din lag är fullkomligt trygga, inget kan få dem att falla.

Psaltaren 119:165 Det handlar om att ha sin trygghet i en större verklighet, onåbar för tidens tentakler. Guds lag leder till vår Skapare, i vars händer vår framtid vilar. Att leva i den är att ana sina rötter, genomskåda sin samtid och finna fäste för morgondagens längtan.

Publiceringsdatum: 28 nov, 2017. 01:0:00

Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga lagar består för evigt.

Psaltaren 119:160 Man kan grunda de mest förbluffande doktriner på lösryckta bibelord. Men endast i sammanhang kan man förstå Guds ord. Bara genom att göra sig förtrogen med Bibelns kärnbudskap kan man skapa en sund bibeltolkning och förhålla sig klokt till enskilda utsagor.

Publiceringsdatum: 27 nov, 2017. 01:0:00

Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given.

Sakarja 9:9 Enligt Bibeln kom Jesus, Guds Son, en gång hit och delade våra villkor. Han levde ibland oss, dog och uppstod. Men Bibeln säger också att denne Jesus ska återvända för att återskapa allt så som det från början var tänkt. Det är vår framtid och vårt hopp.

Publiceringsdatum: 26 nov, 2017. 01:0:00

Det är Herren som skapar molnen, han ger er strömmande regn, han ger gröda på marken åt alla.

Sakarja 10:1 Faktum är att markens gröda skulle räcka åt oss alla om vi bara tog vara på den och delade den jämlikt. Skaparen har gett oss förutsättningarna. Att vi sedan av girighet, oförstånd och slarv fördelar resurserna så ojämlikt kan vi knappast skylla Gud för.

Publiceringsdatum: 25 nov, 2017. 01:0:00

Krigets vapen skall förintas.

Sakarja 9:10 Människan har alltid drömt om en vapenfri värld, samtidigt som hon av rädsla rustat sig allt mer. Men inga vapen förmår utradera rädslan. Mod, tillit och förtröstan har byggt upp oändligt mycket mera säkerhet än vapen någonsin förmått skapa.

Publiceringsdatum: 24 nov, 2017. 01:0:00

Älska sanning och fred!

Sakarja 8:19 Utan sanning ingen fred – krigets första offer sägs ju vara sanningen. Lögn är helt enkelt en förutsättning för fiendskap, fienden måste svartmålas för att motivera hat och våld. Freden byggs alltså av oss alla när vi håller oss till sanningen i vår vardag.

Publiceringsdatum: 23 nov, 2017. 01:0:00

Tänk inte ut onda planer mot varandra och svär inga falska eder. Allt sådant hatar jag, säger Herren.

Sakarja 8:17 Det kan förefalla oskyldigt att hålla inne med kunskap eller att skönmåla eller svartmåla för att skaffa sig fördelar. Men en sådan grundhållning kan lätt bli en destruktiv livsstil. Bättre då att tänka gott om alla människor och hålla sig till sanningen.

Publiceringsdatum: 22 nov, 2017. 01:0:00

Fäll rättvisa och rättfärdiga domar när ni dömer.

Sakarja 8:16 För det första handlar det ju om att inte gå på hörsägen. För det andra om att lyssna på alla parter, det finns sällan bara en sanning. För det tredje handlar det om att ha modet att inte ta parti, inte se till egen vinning eller ta den enklaste vägen ut.

Publiceringsdatum: 21 nov, 2017. 01:0:00

Detta är vad ni skall göra: Var ärliga mot varandra.

Sakarja 8:16 Att ärlighet varar längst hör till de där självklara levnadsreglerna som är lätta att ta till sig men svåra att leva upp till. Men att slira på sanningen kan bli en livsstil som till sist äter upp den tillit som är grunden för all sann vänskap och gemenskap.

Publiceringsdatum: 20 nov, 2017. 01:0:00

Led mina steg, som du har lovat, låt ingen ondska få makt över mig.

Psaltaren 119:133 Det är allt för lätt att låta ondskan ta makten i livet. Vi springer så fort, vi vill så mycket och plötsligt befinner vi oss där vi inte ville. Att be den här bönen är att vara vaksam på vart Gud vill leda mig och vila vid hans löften om att han alltid är med.

Publiceringsdatum: 19 nov, 2017. 01:0:00

När dina ord öppnar sig ger de ljus, åt de oerfarna ger de förstånd.

Psaltaren 119:130 Ibland drabbas vi av en plötslig insikt. Ord som i går var ointressanta framstår i dag i eldskrift. Bibelord öppnar sig ibland på det sättet och slår upp portarna mot nya världar. Och här behövs inga speciella förkunskaper, till gudsordet har vi alla tillgång.

Publiceringsdatum: 18 nov, 2017. 01:0:00

Underbara är dina lagbud, därför lyder jag dem.

Psaltaren 119:129 Vi klagar ofta på våra lagars brister, men fråga den som lever med anarki om hans värld är bättre. Faktum är att lagar är något ganska underbart, de håller ihop världen. Så långt de kommer ur vishet och rättfärdighet bör vi tacka Gud för dem och följa dem.

Publiceringsdatum: 17 nov, 2017. 01:0:00

Tiden är inne för Herren att handla, man har brutit din lag.

Psaltaren 119:126 Klimatsituationen, krigen, utsugningen av jordens resurser och av utsatta människor, allt är exempel på hur vi bryter mot Guds lag. Borde inte Gud göra något? Visst ska vi anropa Skaparen om hjälp. Men borde vi då inte också själva ställa upp i Livets tjänst?

Publiceringsdatum: 16 nov, 2017. 01:0:00

Jag är din tjänare, ge mig förstånd, så att jag lär känna dina lagbud.

Psaltaren 119:125 Den som vet vad det är att tjäna andra i familj, samhälle eller församling känner igen den där känslan av otillräcklighet. Hur tänkte jag nu? Hur ska jag klara mitt uppdrag? Klok är den som vänder blicken inåt, mot Guds bud, innan hon börjar tjäna andra.

Publiceringsdatum: 15 nov, 2017. 01:0:00

Jag längtar efter att se din hjälp, den räddning som du har lovat.

Psaltaren 119:123 Det är klokt att lyssna till sin längtan. Ofta viskar den om en annan riktning än den livet tar när vi stretar med våra livspussel. I Guds räddning ryms utvägar ur såväl klimathotet som personliga dilemman. Om detta talar Gud när vi lyssnar till vår längtan.

Publiceringsdatum: 14 nov, 2017. 01:0:00

Du är mitt skydd och min sköld, jag sätter mitt hopp till ditt ord.

Psaltaren 119:114 Vi söker alla skydd för livets stormar någonstans, medvetet eller omedvetet. Kanske i vänners välvilja, i omvärldens applåder eller i en fet plånbok. Allt detta är dock flyktigt. Bara Skaparen och hans skapande ord är till syvende och sist att lita på.

Publiceringsdatum: 13 nov, 2017. 01:0:00

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.

Psaltaren 119:105 Den som trevat sig fram i ett okänt och beckmörkt rum vet att en enkel ljuslåga gör all skillnad i världen. När innebörden i den räddning Gud erbjuder sina barn går upp för oss och vi börjar vandra i hans ljus blir våra steg fasta och förtröstansfulla.

Publiceringsdatum: 12 nov, 2017. 01:0:00

Av dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag lögnens alla vägar.

Psaltaren 119:104 Bibeln vimlar av berättelser som gör tydligt att lögnens vägar leder vilse. Men den visar också att den som fördjupar sig i Skaparens befallningar får insikt i hur världen hänger ihop och skaffar sig kunskap som gör det möjligt att undvika lögnens vägar.

Publiceringsdatum: 11 nov, 2017. 01:0:00

Jag är klokare än de gamla, ty jag följer dina befallningar.

Psaltaren 119:100 Man behöver ju inte följa twitterflödet någon längre tid för att inse att klokhet inte automatiskt följer med ålder. Den viktigaste insikten man kan komma till är att det är klokast att följa Guds befallningar. Det behöver man inte vara gammal för att förstå.

Publiceringsdatum: 10 nov, 2017. 01:0:00

Jag är din, rädda mig, ty jag fördjupar mig i dina befallningar.

Psaltaren 119:94 Att fördjupa sig i Guds befallningar är att närma sig sin Skapare och försöka förstå hans tanke. Den goda nyheten är att vi är inbjudna att sitta vid upphovsmannens sida och få instruktionsboken tolkad för oss, och därtill personlig support när det krisar.

Publiceringsdatum: 09 nov, 2017. 01:0:00

Dina befallningar skall jag aldrig glömma, du skänker mig liv genom dem.

Psaltaren 119:93 Genom Guds befallningar skapades världen och människan. Kort sagt: från dem utgår liv. Då är det ju enkel logik att vi, de skapade, i sann mening kan utveckla våra liv bara om vi behåller kontakten med denna urkälla. Den glada nyheten är att det är möjligt.

Publiceringsdatum: 08 nov, 2017. 01:0:00

Om inte din lag vore min lust skulle jag förgås i mitt lidande.

Psaltaren 119:92 Människan behöver något utanför sig själv att spegla sig i och att ta spjärn emot. Utan referenspunkter blir livet obegripligt och meningslöst. I Guds lag ryms oändliga djup och stimulanser för tanke och liv som ger mening, inspiration, hopp och framtidstro.

Publiceringsdatum: 07 nov, 2017. 01:0:00

Du skapade jorden, och den blev till. Enligt dina lagar består den ännu, allting tjänar dig.

Psaltaren 119:90 Det är lätt att gripas av rädsla och handlingsförlamning i klimathotens tid. Men den som lever i förvissningen att världens Skapare kommer att återskapa jorden som den från början var tänkt har lättare att sätta skuldran till och bli en del av lösningen.

Publiceringsdatum: 06 nov, 2017. 01:0:00

Saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta.

Lukas 6:21 Löftet om att gråten en gång ska bli skratt är inte tänkt att försvara orättvisor här. Kanske kan det ses som den ömma förälderns insikt om att det som nu gör ont drev barnet in i fadersfamnen, där det sedan går över i en stunds ovärderlig gemenskap.

Publiceringsdatum: 05 nov, 2017. 01:0:00

Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta.

Lukas 6:20 Vår tid är hjältarnas tid. En hjälte kan själv och glänser gärna. Guds helgon är tvärtom sårbara och små i världens ögon. Men där de drar fram vågar människor vara sig själva och ta tag i sina liv. Så är deras mat och glädje att låta andra upprättas och lysa.

Publiceringsdatum: 04 nov, 2017. 01:0:00

Herre, stor är din barmhärtighet, skänk mig liv, som dina lagar lovar.

Psaltaren 119:156 Det finns en lagbunden ordning i skapelsen som är själva förutsättningen för dess oerhörda mångfald. Så är förutsättningen för att få del av Guds liv att vi inordnar oss under hans lagar, inom vars ramar det finns oändligt utrymme för frihet och kreativitet.

Publiceringsdatum: 03 nov, 2017. 01:0:00

Ta dig an min sak och befria mig, skänk mig liv, som du har lovat.

Psaltaren 119:154 Gud har förvisso lovat att skänka sina barn liv när de vänder sig till honom. Men han kastar det inte efter oss. Han vill ge oss av sina gåvor med en kärleksfull dialog och i den takt vi förmår ta emot dem. Vår roll är att vända oss till honom med förväntan.

Publiceringsdatum: 02 nov, 2017. 01:0:00

Jag ropar till dig, rädda mig, så att jag kan lyda dina lagbud. När morgonen gryr ropar jag, jag hoppas på ditt ord.

Psaltaren 119:146 Tänk om frihet inte handlar om frihet från utan om en frihet inom ramen för de bud som Skaparen gett oss? Om vi följer bruksanvisningen fungerar vi i befriande samspel med den övriga skapelsen, som en maskin som fungerar som den var ämnad.

Publiceringsdatum: 01 nov, 2017. 01:0:00

Nöd och elände drabbar mig, men dina bud är min lust.

Psaltaren 119:143 Många människor kan berätta att de mitt i den djupaste nöd fått tröst i att meditera över Guds bud. Kanske för att buden står för något evigt, just den sortens oföränderlighet som är omistlig när allt annat vi håller för säkert rinner bort mellan fingrarna.

Publiceringsdatum: 31 okt, 2017. 01:0:00

Rättfärdig är du, Herre, och rättvisa dina lagar. Dina lagbud ger du i rättfärdighet och i stor trofasthet.

Psaltaren 119:137 Lagar är nödvändiga för ett gott samhälle. De måste vara rättvisa och de får inte förändras i onödan om vi ska veta vad som gäller. Att ta avstamp i Guds bud är att förhålla sig till eviga värden som kan ge stadga åt såväl lagarna som livet.

Publiceringsdatum: 30 okt, 2017. 01:0:00

Tänk inte ut onda planer mot varandra.

Sakarja 7:10 Utan onda planer inga onda handlingar. Det gäller förstås mellan individer. Men det gäller även företag, organisationer eller partier som sätter i system att tänka ut onda ting. Sådana grupper ska avslöjas och bekämpas, inte stödjas på något sätt.

Publiceringsdatum: 29 okt, 2017. 01:0:00

Förtryck inte änkan och den faderlöse, invandraren och den fattige.

Sakarja 7:10 Man kan mäta hur ett samhälle mår genom att se hur änkan, den faderlöse och den fattige har det. I en gemenskap där alla lägger sig vinn om att de mest utsatta mår bra har alla bättre livskvalitet än i ett sammanhang där man vänder dem ryggen.

Publiceringsdatum: 28 okt, 2017. 01:0:00

Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet!

Sakarja 7:9 Behövs det väl något mera än detta som livsmotto eller som politiskt program? Men den som aldrig mött rättvisa, kärlek och barmhärtighet behöver förebilder, människor som är beredda att leva ut dessa värden mitt i en orättvis, kärlekslös och obarmhärtig värld.

Publiceringsdatum: 27 okt, 2017. 01:0:00

Var stilla inför Herren, allt levande, han bryter upp från sin heliga boning.

Sakarja 2:13 När förälskelsen öppnar livet, vid ett barns födelse eller i ett gott samtal med en vän händer det att världen liksom står stilla och Gud kommer oss till mötes i helighet och kärlek. Lycklig den som då har förstånd att bli stilla och låta sig omfamnas.

Publiceringsdatum: 26 okt, 2017. 01:0:00

Vänd om till mig – så lyder hans ord – då skall jag vända om till er, säger Herren Sebaot.

Sakarja 1:3 Relation är ömsesidighet – olycklig kärlek leder ingen vart. Men Gud verkar ständigt vara på tå för att upptäcka den minsta rörelse i hans riktning hos något vilsegånget barn. Guds famn är ständigt öppen för varje människa som uppriktigt söker honom.

Publiceringsdatum: 25 okt, 2017. 01:0:00

Mitt är silvret, mitt är guldet. Så talar Herren Sebaot.

Haggaj 2:9 När silver och guld blir min trygghet vill jag förstås samla på det. Om jag däremot tänker att allt tillhör Gud, som vill mig väl, behöver jag inte samla på hög: han sörjer ju för mig! Då lutar jag mig tryggt mot att jag och andra vilar i Skaparens omsorg.

Publiceringsdatum: 24 okt, 2017. 01:0:00

Min ande finns hos er. Var inte rädda.

Haggaj 2:6 Kanske är Andens största gåva till oss att befria oss från rädsla, eftersom det så ofta är rädsla bakom våra hårda domar och våra fega undanflykter. Gud hjälper oss kanske mest genom att ge oss mod att bete oss som ansvariga människor.

Publiceringsdatum: 23 okt, 2017. 01:0:00

Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande.

Judas brev v.20 Alla bygger vi våra liv på någon form av övertygelse för att orka leva. Vad är oskattbart i våra liv? Det finns en ofattbar kraft i att metodiskt och förtröstansfullt bygga sitt liv och sin framtid i samarbete med Guds helige Ande, som vill vara vår Hjälpare.

Publiceringsdatum: 22 okt, 2017. 01:0:00

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått.

Judas brev v.2 Välgångsönskningar betyder att någon bryr sig och vill mig väl. De är exempel på den sortens fina trådar av välvilja och omsorg som med sin starka väv av godhet bygger och bär människor och samhällen, hur anspråkslösa de än må verka när de uttalas.

Publiceringsdatum: 21 okt, 2017. 01:0:00

Den som gör det goda kommer från Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

3 Johannesbrevet v.11 Att se är att förstå, att göra är att lära sig klara av. Vi gör det vi ser och det vi tränas i. Den som gör det onda kan bara få syn på Gud om han ser och blir sedd av sådana som gör det goda, så att han har någon att efterlikna. Här har vi alla en uppgift.

Publiceringsdatum: 20 okt, 2017. 01:0:00

Ta inte efter det onda utan det goda.

3 Johannesbrevet v.11 Detta sammanfattar all god pedagogik, och känns lika enkelt som omöjligt. Först måste vi ju kunna skilja ont från gott. Den förmågan uppstår och växer i själva efterliknandet, med sund urskiljning. Kolla frukten! Den som bär god frukt är värd att ta efter.

Publiceringsdatum: 19 okt, 2017. 01:0:00

Detta är budet som ni har fått höra från början: att ni skall leva i kärleken.

2 Johannesbrevet v.6 Mycket kallas kärlek som inte är det. Men kanske kan vi ana den äkta kärleken i föräldraskapet, i en slitstark kärlek mellan makar eller vänner, eller var helst vi finner en kärlek som inte förhäver sig och inte söker sitt. Att leva i den är att leva livet.

Publiceringsdatum: 18 okt, 2017. 01:0:00

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek.

2 Johannesbrevet v.3 Utan sanning och kärlek ingen barmhärtighet och frid. Att skyla över och låtsas som det regnar är inte barmhärtigt och det leder inte till sinnesro. Bättre då att i sanning och kärlek dagligen leva med den Gud som visat sig stå för nåd, barmhärtighet och frid.

Publiceringsdatum: 17 okt, 2017. 01:0:00

Vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss.

1 Johannesbrevet 5:14 ”Efter hans vilja” är nyckeln, vår Skapare vet naturligtvis vad som är bäst för oss. Men det betyder absolut inte att vi bara har en väg att gå, Gud hämmar aldrig den kreativitet han lagt ned i oss. Därför kan vi med förväntan överlåta oss åt hans goda vilja.

Publiceringsdatum: 16 okt, 2017. 01:0:00

Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet.

1 Johannesbrevet 5:11 Så sant vi är skapade av Gud bär vi hans stämpel, och den som lyssnar i tro ska finna att Gud lockar honom närmare sig. Som strömmen i lampans sladd inte gör tjänst förrän kontakt etableras måste det till en medveten handling för att få livsgemenskap med Gud.

Publiceringsdatum: 15 okt, 2017. 01:0:00

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud.

1 Johannesbrevet 5:3 Lydnad är svårt, eftersom det innebär att vi måste åsidosätta våra egna önskningar och begär för att ställa upp för någon annan. Men så agerar kärleken. Och vi vet ju innerst inne att vi ofta får mångfalt igen när vi ger upp oss själva i tjänst för andra.

Publiceringsdatum: 14 okt, 2017. 01:0:00

Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud.

1 Johannesbrevet 5:2 Kärleken till Gud och till nästan är oskiljaktiga: i samma grad som vi älskar Gud förmår vi att älska vår nästa, och om vi inte älskar vår nästa älskar vi inte Gud. Beviset för kärleken är både enkel och svår: att tjäna sin nästa är att hålla Guds bud.

Publiceringsdatum: 13 okt, 2017. 01:0:00

Detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

1 Johannesbrevet 4:21 Gud ger inte en befallning som denna utan att skicka med sin kraft och sin kärlek. Så lönar det sig alltid bättre att utgjuta sitt ohjälpliga hat inför Gud och be honom omvandla det till kärlek, än att häva ur sig det mot sin medbroder. Gud kan ju skapa nytt!

Publiceringsdatum: 12 okt, 2017. 01:0:00

Om någon säger: ”Jag älskar Gud” men hatar sin broder, då ljuger han.

1 Johannesbrevet 4:20 Vi är alla sammanlänkade i en evig och obruten beroendekedja. Den som bryter den genom att vända sig bort ifrån eller hata sin nästa bryter därmed också kontakten med Skaparen, som älskar alla. Den som lever nära Gud kan helt enkelt inte hata sin broder.

Publiceringsdatum: 11 okt, 2017. 01:0:00

Vi älskar därför att han (Gud) först älskade oss.

1 Johannesbrevet 4:19 Den som följer sin innersta, ogrumlade längtan i Guds riktning anar ett hjärta som längtar och lockar i skapelsens innersta kammare. Den som ville våra liv söker oss med outsäglig kärlek. När vi lever i honom strömmar hans kärlek både till oss och genom oss.

Publiceringsdatum: 10 okt, 2017. 01:0:00

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff.

1 Johannesbrevet 4:18 Lycklig den som vet vad det är att vara innesluten och älskad trots all världens ondska. I ett sammanhang där förlåtelse både kan ges och tas emot i fullständig tillit och kärlek behövs inte några straff och där finns ingen rädsla. Sådan är Guds kärlek.

Publiceringsdatum: 09 okt, 2017. 01:0:00

Låt de fräcka stå med skam, de ljuger om mig, men jag skall begrunda dina befallningar.

Psaltaren 119:78 Hur kan man få de fräcka att stå med skam i en tid när människor skamlöst berömmer sig av sina lögner? Kanske genom att sjunga lovsång av tacksamhet till Gud och med glad förväntan peka på människor och sammanhang som står upp för sanning och rätt.

Publiceringsdatum: 08 okt, 2017. 01:0:00

Låt din kärlek bli min tröst.

Psaltaren 119:76 Erfarenheten lär oss att det är fullt möjligt att göra sig hård och avvisa en medmänniskas kärlek. Tyvärr beter vi oss alltför ofta så också mot Gud. Vår bortvändhet och själviskhet hindrar oss från att finna tröst i Skaparens kärlek.

Publiceringsdatum: 07 okt, 2017. 01:0:00

Dina händer har gjort mig och format mig, ge mig förstånd att lära dina bud.

Psaltaren 119:73 Vår Skapare har gett oss fantastiska förståndsgåvor. Är det då inte tragiskt att vi använder dem till att forma en egen världsbild, som om Gud inte fanns? Inte tror vi väl att vi kan få ut mer av en dator om vi ignorerar bruksanvisningen?

Publiceringsdatum: 06 okt, 2017. 01:0:00

För mig är den lag du (Gud) förkunnat mer värd än mängder av guld och silver.

Psaltaren 119:72 Jesus sammanfattar Guds lag i orden om att älska Gud av hela hjärtat och sin nästa som sig själv. Våra ofattbara mängder av ”silver och guld” verkar inte ha gjort oss ett dugg lyckligare. Så kan heller ingenting i världen uppväga kärleken till Gud och nästan.

Publiceringsdatum: 05 okt, 2017. 01:0:00

För mig var lidandet till gagn, då lärde jag mig dina stadgar.

Psaltaren 119:71 Märkligt många som lidit mycket säger sig ha gjort erfarenheter de inte vill vara utan. En tröst för oss som fruktar lidandet. Men märk att detta bara kan sägas av den som själv gjort erfarenheten. Ingen kan kräva att någon annan ska se lidandet som nyttigt.

Publiceringsdatum: 04 okt, 2017. 01:0:00

De fräcka svärtar ner mig med lögner, men jag lyder villigt dina befallningar.

Psaltaren 119:69 De fräckas framfart svärtar verkligen ner både samhällsklimat och relationer. Moteld? Att lyda Guds befallningar. Så hur ser de ut? Älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, all din kraft, allt ditt förstånd och din nästa som dig själv. Så bryts lögnens makt.

Publiceringsdatum: 03 okt, 2017. 01:0:00

Du är god och vad du gör är gott, lär mig dina stadgar.

Psaltaren 119:68 Alla har vi normer som vi mer eller mindre medvetet följer. Nog är det väl bättre att följa den som är god och gör gott än den som slirar på sanning och rätt? Den som följer sin Skapares regelbok har rimligen de bästa möjligheterna att leva ett fullödigt liv.

Publiceringsdatum: 02 okt, 2017. 01:0:00

Jag är med er, säger Herren.

Haggaj 1:13 Vår individualism bygger på att vi kan vara ensamma utifrån en styrkeposition. Men så är det ju inte alltid. Vi behöver varandra. Och vad kan vara större än att få höra från självaste Skaparen att han sänder sina änglar till vår hjälp? Så fördrivs vår fruktan.

Publiceringsdatum: 01 okt, 2017. 01:0:00

Jag skall hjälpa dem som vacklar och samla dem som skingrats.

Sefanja 3:19 Miljoner människor har drivits bort från sina hem. Vem av oss undrar då inte över Guds löfte om hjälp? Men de som lever nära Gud kännetecknas ofta av en förunderlig förtröstan, och av en kärlek som ger dem kraft att sträcka sig ut till andras räddning.

Publiceringsdatum: 30 sep, 2017. 01:0:00

Jag befriar dig i dag från den skam som du fått bära. Och se, när den tiden kommer skall jag ta itu med dina plågoandar.

Sefanja 3:18 Inga plågoandar kan på allvar komma åt den som är tryggt förankrad i en kärleksfull verklighet bortom illasinnade angrepp. Många kan vittna om att Skaparen erbjuder den sortens trygghet till den som söker sig till honom. Men vägen dit är inte alltid enkel.

Publiceringsdatum: 29 sep, 2017. 01:0:00

Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek.

Sefanja 3:17 Den som träder in i Guds obeskrivliga värme kan dansa av glädje, förvissad om att vara älskad och omsluten. Denna förvissning kan man inte ta sig. Men den som går i sin innersta längtans riktning ska finna att den leder rakt in i Guds ofattbara kärlek.

Publiceringsdatum: 28 sep, 2017. 01:0:00

Var inte rädd, låt inte händerna sjunka i missmod.

Sefanja 3:16 Rädslan är vår värsta fiende. Rädslan för den andre – främlingen, brottslingen eller kanske för den svage – är som en röta i samhällskroppen. Om vi ger efter för den är hoppet ute. Så första steget i kampen mot mörkret är att med Guds hjälp vägra vara rädd.

Publiceringsdatum: 27 sep, 2017. 01:0:00

Den dagen skall du slippa skammen för alla synder du begått mot mig. Då skall jag befria dig från de stolta och högmodiga.

Sefanja 3:11 Ständigt tvingas vi leva med arroganta medmänniskor, ihop med insikten om våra egna brister. Därför lär Jesus oss att be ”förlåt oss, liksom vi har förlåtit”. Utan vilja och förmåga att spegla andras brister i våra egna kan vi aldrig bygga en bättre värld.

Publiceringsdatum: 26 sep, 2017. 01:0:00

Sök Herren, alla ödmjuka i landet som handlar efter hans bud. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet.

Sefanja 2:3 Folk som framhärdar i ödmjukhet, sanning och rätt blir ofta utskrattade, i bästa fall negligerade och ibland förföljda i lögnens skrytsamma tid. Men i tidens längd får de upprättelse och i slutänden kommer det att visa sig att det var de som bar världen.

Publiceringsdatum: 25 sep, 2017. 01:0:00

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

1 Johannesbrevet 4:16 Hur förblir man i kärleken? Man förblir i Gud. Hur förblir man i Gud? Först genom ett medvetet beslut om att vilja leva i honom. Sedan handlar det om ett dagligt återvändande. Vi tappar fotfästet, men är alltid välkomna tillbaka till vilan i Guds kärlek.

Publiceringsdatum: 24 sep, 2017. 01:0:00

Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud.

1 Johannesbrevet 4:15 Vår uttalade bekännelse anger vilka vi är inför oss själva och andra, antingen vi kallar oss AIK:are, liberaler eller skattebetalare. Den styr vår självbild och våra handlingar. Därför är vår bekännelse till Jesus avgörande för allt vi är och gör.

Publiceringsdatum: 23 sep, 2017. 01:0:00

Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss.

1 Johannesbrevet 4:13 Guds ande liknas vid vind, eld och vatten, naturliga och välkända saker som vi kommer i kontakt med dagligen. Gud vill inte skrämma oss. Han vill med sin Ande rena oss som vattnet, värma oss som elden och svepa oss ut i kärlekens tjänst för världen.

Publiceringsdatum: 22 sep, 2017. 01:0:00

Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.

1 Johannesbrevet 4:12 Den som vill upptäcka Gud gör väl i att söka sig till människor som älskar Gud. De har ofta en värme i rösten och en glimt i ögat som skiljer ut dem, och de samspelar med andra av samma sort på ett lärorikt vis. Att söka sig till dem är att bli välsignad.

Publiceringsdatum: 21 sep, 2017. 01:0:00

Om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.

1 Johannesbrevet 4:11 Att ställa krav på kärlek är ju meningslöst. Men att kanalisera en kärlek som redan finns är väl en annan sak? Det förutsätter förstås att vi ansluter till den kärleken, som en vattenledning till källsprånget. När det fungerar blir kärleken självklar.

Publiceringsdatum: 20 sep, 2017. 01:0:00

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

1 Johannesbrevet 4:10 Det ligger en stor vila i att kärleken börjar hos Gud. Han har försett oss med allt vi behöver för att vara människor, också förmågan att älska. Den som vill uppleva Guds kärlek måste dock börja med ett viljebeslut. Gud jobbar inte med tvångsanslutning.

Publiceringsdatum: 19 sep, 2017. 01:0:00

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom.

1 Johannesbrevet 4:9 Bara den som själv upplevt Guds kärlek kan berätta om den. Så sorgligt då att allt för många som bekänner sig till detta liv inte lever ut det så att andra kan se och förstå. Varje människa borde förunnas att ha någon i sin närhet som uppenbarar Guds kärlek.

Publiceringsdatum: 18 sep, 2017. 01:0:00

Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.

1 Johannesbrevet 4:7 Allt är inte kärlek som kallas så. Men den som bevisar kärlek över alla människoskapade gränser visar på det sättet att hon har kontakt med kärlekens källa. Sök därför upp och följ människor som uttrycker en inneslutande kärlek, ty de kan visa vägen till Gud.

Publiceringsdatum: 17 sep, 2017. 01:0:00

Den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.

1 Johannesbrevet 4:8 Många som varit i den mörkaste hopplöshet vittnar om att det räcker att få en endaste glimt av kärleken för att tända ett hopp som skapar ett fäste att ta spjärn emot ut ur mörkret. Gud står att finna i den självutgivande, villkorslösa kärlekens riktning.

Publiceringsdatum: 16 sep, 2017. 01:0:00

Han som är i er är större än han som är i världen.

1 Johannesbrevet 4:4 Ingen kan förstås vara större än Gud. Den som har Gud med sig behöver alltså inte vara rädd. Vilken oerhörd lättnad att få lämna ryggen åt fruktan! En sådan människa vågar gå emot djävulskapet och bära världen. Detta sagt utan underton av självsäker triumf.

Publiceringsdatum: 15 sep, 2017. 01:0:00

Sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen.

1 Johannesbrevet 4:1 All tro behöver inte vara falsk för att några har missbildat den eller tagit den som gisslan för sina egna extrema idéer. Sök dig utan skygglappar, tillsammans med de eftertänksamma och stilla i landet till trons djupa, levande grundström. Där porlar Livet.

Publiceringsdatum: 14 sep, 2017. 01:0:00

Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.

1 Johannesbrevet 3:24 ”Inbjuden eller inte, Gud är närvarande”, säger ett ordspråk från Sparta, och alla lever vi i Gud så sant vi andas. Men det kan också uttryckas och erfaras mer specifikt, som ett mottagande av Guds livgivande Ande sedan vi själva tagit ställning för Gud.

Publiceringsdatum: 13 sep, 2017. 01:0:00

Detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.

1 Johannesbrevet 3:23 Det är allt tur att det står i den här ordningen. För det där med att älska varandra, det kommer ju inte av sig självt. Först när vi ställer oss under Skaparens kärleksfulla ledning och öppnar kanalerna till hans kärlek genom oss kan vi fullt ut älska varandra.

Publiceringsdatum: 12 sep, 2017. 01:0:00

Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud.

1 Johannesbrevet 3:21 Om vi inte ska bli förhärdade behövs det något utanför oss själva för att bli kvitt den gnagande olusten av ett dömande hjärta. Det glada budskapet är att Gud erbjuder sin förlåtelse där vår egen inte räcker till. På den grunden kan vi vara frimodiga.

Publiceringsdatum: 11 sep, 2017. 01:0:00

Du har varit god mot din tjänare, Herre, som du har sagt. Ge mig klokhet och kunskap, ty jag litar på dina bud.

Psaltaren 119:65 Det är gott att kunna se tillbaka på sitt liv och inse att Gud har varit, och är, god. Den som kan se Guds godhet i sitt liv längtar efter mer av hans vishet, kunskap och kärlek. Det ger också kraft att ge sig ut för behövande i förtröstan på att Gud är med.

Publiceringsdatum: 10 sep, 2017. 01:0:00

Din kärlek, Herre, fyller hela jorden, lär mig dina stadgar.

Psaltaren 119:64 Om Gud har skapat världen och hans kärlek uppfyller jorden, då är det logiskt att be om hans hjälp att leva rätt. Hos honom finns kärlek, kraft och framtid. Bara den som med Guds hjälp försöker leva efter hans vilja kan veta vilken glädje det ligger i det.

Publiceringsdatum: 09 sep, 2017. 01:0:00

Alla som fruktar dig är mina vänner, de som lyder dina befallningar.

Psaltaren 119:63 Man ska inte välja vänner efter vilken nytta man kan ha av dem. Men i ett läge när man fattat avgörande förändringsbeslut ska man inte umgås med människor som vill i en annan riktning. Om man vill nå sitt mål ska man ta rygg på dem som vill åt samma håll.

Publiceringsdatum: 08 sep, 2017. 01:0:00

Det har blivit mig förunnat att följa dina befallningar. Min andel är Herren, jag lovar att lyda dina ord.

Psaltaren 119:56 Kan det verkligen ses som en gåva att få lyda Gud? Ja, vad skulle väl kunna slå erfarenheten av att leva inbäddad i självaste Skaparen med all hans kraft, skönhet och visdom? Men hur skulle man kunna veta något om det om man inte prövar själv?

Publiceringsdatum: 07 sep, 2017. 01:0:00

De fräcka hånar mig grovt, men jag viker inte från din lag. Jag minns dina urgamla lagar, Herre, de ger mig tröst.

Psaltaren 119:51 Nog finns det gott om människor som hånar den som försöker leva sant och rätt. Men den som prövat det vet att det ger ro och balans åt livet att hålla fast vid gudainspirerade dygder som tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.

Publiceringsdatum: 06 sep, 2017. 01:0:00

Minns vad du sagt till din tjänare, du har ju gett mig hopp. Det tröstar mig i mitt elände att ditt löfte skänker liv.

Psaltaren 119:49 Kanske är hoppet till sist Guds största gåva till sina barn. Utan hopp är det verkligen ute med oss. Den som lär känna Gud och på allvar prövar hurdan han är kan bygga upp en tillit som håller hoppet levande även under de svåraste omständigheter.

Publiceringsdatum: 05 sep, 2017. 01:0:00

Jag har min lust i dina bud, ja, jag älskar dem. Jag sträcker mina händer mot dig och begrundar dina stadgar.

Psaltaren 119:47 En schackspelare kan förstå tjusningen i att verkligen behärska spelets regler. Det är ju så man vinner! Finns det då några regler som kan inge mer glädje än Skaparens, han som satte igång hela det intrikata spelet och gav oss hjärnor att hantera det med?

Publiceringsdatum: 04 sep, 2017. 01:0:00

Herren, min härskare, är min styrka. Han gör mig snabbfotad som gasellen, och jag kan löpa över bergen.

Habackuk 3:19 Känn gasellens frustande livsglädje när han far fram över bergen. Vilken frihet! Men den börjar hos härskaren. Att ha Skaparen som Herre är att ha ett uppdrag och ett ansvar och veta vart man är på väg. Frihet är att veta att ens styrka kommer till sin rätt.

Publiceringsdatum: 03 sep, 2017. 01:0:00

Jag har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid, ge dig till känna i denna tid.

Habackuk 3:2 Den som väljer att söka efter spår av Gud i historien kan snart ana paralleller mellan hur länder och folk förhållit sig till Gud och varandra och graden av fred och välstånd. Att grupper och enskilda medvetet räknar med Gud får vida ringar på vattnet.

Publiceringsdatum: 02 sep, 2017. 01:0:00

Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden!

Habackuk 2:20 Tänk på känslan vid en solnedgång över vattnet. Kanske är det Skaparen som i sådana stunder kallar oss till den stillhet och helighet som kan ge våra liv köl och balans inför nästa storm? Att medvetet gå i längtans riktning mot den stillheten ger livet mening.

Publiceringsdatum: 01 sep, 2017. 01:0:00

Kunskap om Herrens härlighet skall uppfylla hela jorden, liksom havet är fyllt av vatten.

Habackuk 2:14 Tänk att vara så omsluten av Guds härlighet! Eller är det så att vi fruktar den? Låter vi våra egna bilder av vad som är härligt övertrumfa Skaparens? Tänk om vår egen skrala bild av vad som är fest, lycka och framgång ställer sig i vägen för Guds härlighet.

Publiceringsdatum: 31 aug, 2017. 01:0:00

Folkens mödor blir eldens rov, deras slit mynnar ut i intet.

Habackuk 2:13 I detta ögonblick drabbas människor som vi, med villa och bil och barn i skolan, av att deras liv går upp i lågor. Och tänker vi efter är det till sist allas vårt öde, utblottade ska vi lämna livet. Då ska vi väl inte fästa oss vid sådant som kan brinna upp?

Publiceringsdatum: 30 aug, 2017. 01:0:00

Ve dig som fyller ditt hus med rövat gods och bygger ditt näste högt över marken för att rädda dig undan olyckan!

Habackuk 2:9 Det är lätt att nicka instämmande till detta. Tills tanken slår en att vi i vår del av världen faktiskt sitter i det där nästet och drar undan stegen för dem som vill åt vårt gods. Människor dör när de söker trygghet i vårt säkra näste. Hur kan vi försvara det?

Publiceringsdatum: 29 aug, 2017. 01:0:00

Den falske far bort med vinden, men troheten räddar den rättfärdiges liv.

Habackuk 2:4 Vad ska man hålla sig till när överdrifter, halvsanningar och rena lögner far som oregerliga virvelvindar omkring öronen? Då måste det finnas en kritisk massa av människor som är att lita på i alla väder. I det långa loppet är det sådana som räddar världen.

Publiceringsdatum: 28 aug, 2017. 01:0:00

Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.

1 Johannesbrevet 3:18 Kärleken har sitt pris mätt i tid, pengar, prestige och självbild. Men det är bara handling som verkligen förändrar. Kanske borde vi dagligen träna på att offra något för någon annan för att förbereda oss för den avgörande handlingen den dag den begärs av oss?

Publiceringsdatum: 27 aug, 2017. 01:0:00

Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken.

1 Johannesbrevet 3:16 Om Jesus bara hade talat om kärlek hade han inte höjt sig över andra kärleksapostlar. När han själv gav sitt liv visade han att verklig kärlek är beredd till offer. Så testas också vår kärlek: genom beredskapen att offra. Det är handlingen som räknas.

Publiceringsdatum: 26 aug, 2017. 01:0:00

Den som hatar sin broder är en mördare.

1 Johannesbrevet 3:15 Det går följaktligen många mördare lösa i dessa tider. Och nog är det så att hatet dödar allt liv i sin väg, till sist också bokstavligen. Sällan har det väl varit mer angeläget att vara en del av kärlekens läkande kraft, inte av det dräpande hatet.

Publiceringsdatum: 25 aug, 2017. 01:0:00

Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden.

1 Johannesbrevet 3:14 Ett enkelt lackmustest för ett gott liv, alltså, men ack så svårt i praktiken. Hur tänker vi om vänner och fiender? Om brottsoffer och förövare? Om invandrare? Om giriga människor? Orkar vi se och ta in människan bakom gärningarna?

Publiceringsdatum: 24 aug, 2017. 01:0:00

Detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi skall älska varandra.

1 Johannesbrevet 3:11 Egentligen behöver vi ju inte krångla till det mer än så. Om vi älskar varandra så löser sig alltifrån det där med världsfreden till barnkammarbråket. Men hur ska det gå till? Bästa vägen borde väl vara att vi aktivt lierar oss med Gud, som är Kärleken.

Publiceringsdatum: 23 aug, 2017. 01:0:00

Ni vet att han (Jesus) har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos honom.

1 Johannesbrevet 3:5 Nog går en ganska stor del av våra liv åt till att försöka få bukt med olika synder och misstag och deras följder. Den glada nyheten är att Gud har löst frågan om synden en gång för alla genom Jesu död och uppståndelse, och att vi kan få del av denna seger.

Publiceringsdatum: 22 aug, 2017. 01:0:00

Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk.

1 Johannesbrevet 3:8 Bibeln beskriver hur Gud har tagit ett helhetsgrepp på ondskan en gång för alla genom att sända sin son Jesus Kristus till världen. I sin död och uppståndelse besegrade han slutgiltigt ondskan. Att stå på hans sida i kampen mot det onda betyder allt!

Publiceringsdatum: 21 aug, 2017. 01:0:00

Den som syndar bryter också mot lagen, ty synd är laglöshet.

1 Johannesbrevet 3:4 Det är inte bara synd att bryta mot Guds lag, det leder till kaos. Ändå gör vi alla det. Därför erbjuder Gud av nåd sina goda gåvor som hjälp så att en botfärdig syndare kan låta sig formas efter lagen i hans kraft, för sitt eget och sina medmänniskors bästa.

Publiceringsdatum: 20 aug, 2017. 01:0:00

Nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli.

1 Johannesbrevet 3:2 Nog finns det ett evighetshopp någonstans inom oss. Vi darrar av längtan och framtidstro när vi berörs av kärleken eller av naturens skönhet. Den som stillar sig och lyssnar till sin inre längtan kan ana vad som väntar. Lycklig den som går i längtans riktning.

Publiceringsdatum: 19 aug, 2017. 01:0:00

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn.

1 Johannesbrevet 3:1 Smaka ett ögonblick på detta: barn till Gud! Till alltings ursprung och universums uppehållare. Att få jollra i hans knä och, än mer, att få ha en vuxen dialog med himlaljusens fader – vilken ofattbar ynnest! Vem kan väl säga nej till något sådant?

Publiceringsdatum: 18 aug, 2017. 01:0:00

Detta är vad han själv lovade oss: det eviga livet.

1 Johannesbrevet 2:25 Många önskar sig ett långt och friskt liv, märkligt nog utan att alltid vända sig till den som känner våra liv bäst: Skaparen själv. Den Eviges blodfulla liv har inga kvalitetsbrister, det gäller oavsett våra kroppars förmågor och räcker bortom död och grav.

Publiceringsdatum: 17 aug, 2017. 01:0:00

Världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

1 Johannesbrevet 2:17 Ja, visst förgår världen, om inte annat ohjälpligt vid dödens gräns. Borde det inte med den insikten vara naturligt att söka Skaparens avsikt för våra liv? Be honom om att få bli ett med den tanke han från början hade när han lät oss bli till?

Publiceringsdatum: 16 aug, 2017. 01:0:00

Det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen.

1 Johannesbrevet 2:16 Är det inte det som kroppen begär och ögonen åtrår som styr oss i praktiken, om sanningen ska fram? Trots att det vi i går åtrådde i dag ofta känns som skräp. Tänk om den som åtrår och begär Gud lever rikare än den som styr efter kroppens begär och ögonens åtrå?

Publiceringsdatum: 15 aug, 2017. 01:0:00

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom.

1 Johannesbrevet 2:15 Världen och Gud är som eld och vatten. Men ändå: hur skiljer man det ena från det andra? Erfarenheten visar att om vi helhjärtat älskar Gud så löser sig det där med världen. Och den som verkligen söker Gud och lever i hans kärlek blir inte världsfrånvänd.

Publiceringsdatum: 14 aug, 2017. 01:0:00

I frihet kan jag vandra, ty jag fördjupar mig i dina befallningar.

Psaltaren 119:45 Om Gud är Gud borde vi väl ändå försöka sätta oss in i vad han egentligen ber oss om och ge hans viljas väg en ärlig chans? Om friheten verkligen ligger i Guds lag går vi ju miste om vårt hett eftertraktade oberoende när vi envisas med att gå vår egen väg.

Publiceringsdatum: 13 aug, 2017. 01:0:00

Herre, låt mig få del av din kärlek och den räddning du lovat mig.

Psaltaren 119:41 Vi vet ju av erfarenhet att vi inte förmår leva upp ens till våra egna krav, än mindre till Guds. Hur kan vi räddas från vår inkrökthet? Vår Skapare öppnar en väg: genom att villkorslöst öppna oss för Guds kärlek kan vi räddas från vår själviskhets fängelse.

Publiceringsdatum: 12 aug, 2017. 01:0:00

Jag längtar till dina befallningar, låt din rättfärdighet skänka mig liv.

Psaltaren 119:40 När livet bara rullar på med en rad hafsiga halvmesyrer kan vi längta efter Guds sannings ljus och frihet. Och Gud längtar efter att vi ska komma till honom med en sådan längtan. Han vill låta sin rättfärdighet stiga i oss som saven i ett träd om våren.

Publiceringsdatum: 11 aug, 2017. 01:0:00

Vänd min blick från det meningslösa, skänk mig liv, som du har sagt.

Psaltaren 119:37 Tidsandans malström av måsten, intryck och underhållning ter sig självklara medan de pågår, men kan verka tämligen meningslösa i backspegeln. Hett åtrådda saker förvandlas fort till skräp. Gud måste få tid och utrymme för att kunna ge oss av sitt levande liv.

Publiceringsdatum: 10 aug, 2017. 01:0:00

Vänd min håg till dina lagbud och inte till snöd vinning.

Psaltaren 119:36 Håg handlar om tanke och tanke handlar om tid. Frågan kan alltså ställas så här: lägger vi vår tid på att sätta oss in i Guds lag eller på att tjäna pengar? Den som fyller sin tanke med hur han ska få mer pengar kan snart upptäcka att han vänt Gud ryggen.

Publiceringsdatum: 09 aug, 2017. 01:0:00

Led min vandring efter dina bud, den stigen går jag med glädje.

Psaltaren 119:35 Ett gott liv förutsätter faktiskt begränsningar. Om varje spelare i ett lag skapar sina egna regler försvinner spelglädjen. Är det därför som människor som överlåtit sina liv i Guds händer och försöker hålla sig till hans bud ofta verkar märkligt tillfreds?

Publiceringsdatum: 08 aug, 2017. 01:0:00

Ge mig förstånd att lyda din lag, att hålla den helt och fullt.

Psaltaren 119:34 Om Gud är Gud, alltings skapare och uppehållare, då kan det inte finnas något klokare än att hålla sig till hans bruksanvisning till den värld han skapat och allt som är i den – inklusive människan. Bäst sker det rimligen i direkt dialog med Skaparen själv.

Publiceringsdatum: 07 aug, 2017. 01:0:00

Du vars blick är för ren för det onda, du som inte uthärdar våldet – hur kan du åse de svekfullas dåd, tiga när de onda slukar dem som har rätt?

Habackuk 1:13 Bara den som kan se ett större syfte kan stå ut med något som han ogillar intensivt. Har alltså lidandet ett högre syfte? Och kan vi vila vid att Gud, som känner såväl gårdag som morgondag och är fullständigt rättvis, kan skapa full rättvisa i tidens längd?

Publiceringsdatum: 06 aug, 2017. 01:0:00

Varför låter du mig bevittna ondskan? Hur kan du åse förtrycket? Våld och skövling vart jag ser - tvister blossar upp, split måste jag uthärda.

Habackuk 1:3 Guds respekt för oss människor måste verkligen vara oändlig när han kan se hur illa vi beter oss utan att tvinga sin vilja på oss. Och så glömmer vi lätt med vilken frenesi vi i andra sammanhang avfärdar tanken att Gud skulle gripa in och korrigera oss.

Publiceringsdatum: 05 aug, 2017. 01:0:00

Hur länge, Herre, skall jag ropa utan att du lyssnar, kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in?

Habackuk 1:2 Bibeln väjer inte för frågan om lidandets mening. Tvärtom verkar Gud uppmuntra att vi utmanar vårt intellekt och talar om de svåra frågorna med både honom och varandra. Det tränar vår tanke, ökar vår kunskap och berikar våra liv och vår gemenskap.

Publiceringsdatum: 04 aug, 2017. 01:0:00

Vad har ni för tankar om Herren?

Nahum 1:9 Skaparen har gett oss förmågan att tänka för att vi ska använda den. Också i dialog med honom själv och varandra. Våra tankar om Gud styr vår gudsbild och vår världsbild och därmed våra liv. Ingen borde försumma att på allvar reflektera över vem Gud är.

Publiceringsdatum: 03 aug, 2017. 01:0:00

Herren är god mot dem som hoppas på honom, han är ett värn på nödens dag, han tar sig an dem som flyr till honom.

Nahum 1:7 Observera att det inte står att man måste vara god för att få hans beskydd. Ingenting annat behövs än att vi hoppas på honom. Är det för enkelt för att vi ska tro det? Eller varför har vi så svårt att sätta vårt hopp till Gud i såväl med- som motgång?

Publiceringsdatum: 02 aug, 2017. 01:0:00

Herren är sen till vrede men väldig i styrka, ingen lämnar han ostraffad.

Nahum 1:3 Låt dig inte luras om Gud under påfrestande lång tid verkar passiv, som om han inte brydde sig. Den som är stark och mäktig och vet allt har råd att ge oss tid att begrunda och ångra våra misstag. Men han håller oryggligt historien i sin hand, var så säker!

Publiceringsdatum: 01 aug, 2017. 01:0:00

Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott, du kastar alla våra synder i havets djup.

Mika 7:19 Larmen om de synder vi själva kastat i världshavens djup duggar tätt, som en konkret påminnelse om att vi alla syndar. Om och om igen har vi tusen skäl att tacka Gud för att han i tidernas morgon skapat ett verkligt glömskans hav för alla sorters synder.

Publiceringsdatum: 31 jul, 2017. 01:0:00

Den som hatar sin broder är i mörkret; han vandrar i mörkret och vet inte vart han går, ty mörkret har gjort hans ögon blinda.

1 Johannesbrevet 2:11 Om vi inte passar oss kan hatet förmeras, växa och förmörka hela samhället så att vi alla till sist går vilse. Då är det oändligt viktigt att det finns folk som sprider hopp och framtidstro genom att älska, inte hata och genom att söka ljuset, inte mörkret.

Publiceringsdatum: 30 jul, 2017. 01:54:00

Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall.

1 Johannesbrevet 2:10 Det finns en enkel och beprövad nyckel till ett ljust liv: att vi älskar vår nästa. Det är när vi försöker göra oss till och visa oss förmer som vi faller. När vi ger och tar emot kärlek blir fallhöjden så mycket mindre – som att falla i en älskad famn.

Publiceringsdatum: 29 jul, 2017. 01:6:00

Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret.

1 Johannesbrevet 2:9 Den som hatar bygger sitt eget fängelse. Oavsett hatets ursprung och hur motiverat det är så låser det in och förtär. Men det finns en dörr mot ljuset, och dess nyckel heter ”sluta hata”. Denna goda nyhet måste spridas, inte minst i näthatets tid.

Publiceringsdatum: 28 jul, 2017. 01:52:00

Mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan.

1 Johannesbrevet 2:8 Lärjungen Johannes har själv bevittnat Jesus död och uppståndelse. Han är därför övertygad om att den slutliga segern över det yttersta mörkret redan är vunnen. Om till och med döden har förlorat sin kraft, då har vi en ljus framtid oavsett yttre förhållanden.

Publiceringsdatum: 27 jul, 2017. 01:52:00

Vad jag skriver här är inget nytt bud utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra.

1 Johannesbrevet 2:7 Det finns saker och förhållningssätt som har visat sig hålla genom alla släkten och kulturer. Det handlar om solidaritet, generositet, respekt, sanning, rätt – eller, i sammanfattning: kärlek. Det är en grundläggande attityd som håller i alla lägen.

Publiceringsdatum: 26 jul, 2017. 01:51:00

Hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom.

1 Johannesbrevet 2:5 Guds ord förefaller vara många, hur ska man bevara dem? Vi kan alltid börja med Jesu sammanfattning: Du ska älska din nästa som dig själv. Var och en som på allvar försökt vet att man har fullt upp med denna sammanfattning för resten av livet.

Publiceringsdatum: 25 jul, 2017. 01:50:00

Han (Jesus) är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.

1 Johannesbrevet 2:2 Bibelns berättelse om Jesus får, om den är sann, så omvälvande konsekvenser att ingen redlig människa borde avfärda den utan grundligt studium. Först sedan man på allvar tagit ställning till dess sanningshalt kan man med intellektuell heder gå vidare i livet.

Publiceringsdatum: 24 jul, 2017. 01:50:00

Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud.

1 Johannesbrevet 2:3 Att följa Jesus innebär att sträva efter att hålla hans bud, att leva sant och rätt. Och den som gör det av uppriktigt hjärta kan få uppleva hur hon med Guds hjälp gradvis lär sig att ställa om siktet i livet så att hon allt mera håller sig på Guds väg.

Publiceringsdatum: 23 jul, 2017. 01:49:00

Detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus.

1 Johannesbrevet 2:1 Visst kan vi påstå att vi inte bryr oss, och skaka av oss effekterna av de dumheter vi lever med, men nog vore det skönt att få hjälp med att reda upp sitt liv? Det är just sådan hjälp som Gud erbjuder genom att låta Jesus Kristus vara vår talesman inför honom.

Publiceringsdatum: 22 jul, 2017. 01:49:00

Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.

1 Johannesbrevet 1:9 Den raka, ärliga bekännelsen kostar på, men innerst inne vet vi ju att den är det ofrånkomliga steget mot förlåtelse och frid. Och tänker vi efter så har ju både vi själva och omvärlden mycket större fördrag med en ärlig syndare än med en slingerbult.

Publiceringsdatum: 21 jul, 2017. 01:48:00

Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss.

1 Johannesbrevet 1:8 Om vi ägnade all den tid vi lägger på att mörka och bortförklara våra fel och brister på att utan omsvep erkänna dem och söka hjälp att se till så att de inte upprepas skulle vi avväpna mycket kritik, leva lyckligare och få tid över för en massa gott verk.

Publiceringsdatum: 20 jul, 2017. 01:47:00

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.

1 Johannesbrevet 1:7 Vi prisar ofta en vänskap som inte vet av några hemligheter och en medmänniska som är ”som en öppen bok”. En sund öppenhet skapar gemenskap och sammanhållning. Om det gäller mellan människor så gäller det i minst lika hög grad mellan människa och Gud.

Publiceringsdatum: 19 jul, 2017. 01:47:00

Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen.

1 Johannesbrevet 1:6 Är det vår inbilska tendens att envetet låtsas som det regnar fast vi vet att allt faktiskt inte står väl till som gör livet tungt att leva? Vem förmår väl att leva upp till sina ideal? Bara den som tar in Guds oändliga nåd i ekvationen kan få den att gå ihop.

Publiceringsdatum: 18 jul, 2017. 01:46:00

Detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

1 Johannesbrevet 1:5 Vi tänker att det barmhärtiga mörkret kan dölja skavanker och erbjuda gömställen bort från Gud. Men vår Skapare ser ju, och vet, allt. Först när vi kan ta till oss att vi är älskade trots alla de brister han redan känner vågar vi träda ut i hans befriande ljus.

Publiceringsdatum: 17 jul, 2017. 01:46:00

Jag löper den väg dina bud visar, ty du har vidgat min insikt.

Psaltaren 119:32 De enkla fiskarpojkar som Jesus kallade till medarbetare vidgade under åren sina vyer och fick nya talanger i takt med att de lärde sig samarbeta med Jesus. Att inordna sitt liv under Skaparens lagar är att komma i takt med hur det var tänkt från början.

Publiceringsdatum: 16 jul, 2017. 01:16:00

Låt mig förstå den väg du befallt, så kan jag begrunda dina under.

Psaltaren 119:27 Vi kallar Herrens vägar outgrundliga. Hur ska vi i så fall kunna förstå dem? Men människor som lever med en bön om att kunna förstå Guds vilja, eller åtminstone förmår vila i att Gud vill väl, utstrålar ofta hopp och en smittande framtidstro.

Publiceringsdatum: 15 jul, 2017. 01:16:00

Lycklig den som lyder hans lagbud och helhjärtat vänder sig till honom, som aldrig gör något orätt utan lever efter hans ord.

Psaltaren 119:2 Nyckelordet är helhjärtat. Vi haltar på båda sidor och håller ständigt dörren öppen för bättre alternativ. Sådant folk är inget att hålla i handen när åskan går. Den som håller ord och försöker leva rätt och sant skapar trygghet både för sig själv och andra.

Publiceringsdatum: 14 jul, 2017. 01:15:00

Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 118:28 Människor som är uppfyllda av att Gud är god och litar på att hans nåd varar för evigt utstrålar ofta en påfallande frid och glädje. Där de drar fram i tacksam förnöjsamhet sprider de hopp och framtidstro, och många söker sig till deras närhet.

Publiceringsdatum: 13 jul, 2017. 01:14:00

Välsignad den som kommer i Herrens namn!

Psaltaren 118:26 Vi kan hålla fram vårt ursprung, våra kontakter, vår kunskap, våra talanger eller våra pengar när vi möts. Eller så kan vi välja att låta våra egon stå tillbaka och komma med Guds egenskaper: sanning, kärlek och nåd. Vad tror du för med sig störst välsignelse?

Publiceringsdatum: 12 jul, 2017. 01:14:00

Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada!

Psaltaren 118:24 Den som ständigt berättar om Guds otroliga ingripanden ses ofta som påfrestande naiv, att ständigt försvara och förklara den Allsmäktige förminskar honom ofta. Men den som ödmjukt ser spåren av den hand som bär världen har funnit en omistlig källa till glädje.

Publiceringsdatum: 11 jul, 2017. 01:13:00

Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning.

Psaltaren 118:21 Tänk om det faktiskt finns en kärleksfull Gud som följer oss med ömhet och hjälper oss när vi vänder oss till honom? Då vore det väl bra dumt att inte söka upp honom? Prova med att tacka Gud för livets goda. En dialog med Skaparen kan öppna oanade möjligheter.

Publiceringsdatum: 10 jul, 2017. 01:12:00

Din vrede består inte för alltid, du vill helst visa nåd.

Mika 7:18 Att Gud helst vill visa nåd sammanfattar hela Bibeln – Kärleken är ju sådan. Bibeln berättar om Guds förtvivlan över hur vi gått vilse. Ändå tvingar han aldrig någon av oss. Detta uttryck för Guds nåd har vi svårt med. Som om hans vrede skulle gagna oss mera?

Publiceringsdatum: 09 jul, 2017. 01:12:00

Jag har fallit men reser mig igen, jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus.

Mika 7:8 Det handlar inte om hur man har det utan hur man tar det, säger vi hurtigt. Och alla faller vi. När vi beslutsamt reser oss upp tänds hoppets gnista mitt i mörkret. Guds ljus är outsläckligt och kommer att segra oavsett hur mörkt det ser ut för ögonblicket.

Publiceringsdatum: 08 jul, 2017. 01:11:00

Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.

Mika 6:8 Vi skyller ofta på otur och illvilliga medmänniskor. Men kanske beror våra misslyckanden på att vi är så upptagna med att leva rätt och i kärlek att vi glömmer grunden: att hålla oss till Gud? Om Gud är kärlek, då faller allt det andra på plats i hans närhet.

Publiceringsdatum: 07 jul, 2017. 01:11:00

De stapplande räddar jag kvar som en rest, av de svaga gör jag ett mäktigt folk.

Mika 4:7 Visst tvingas allt för många att leva och dö under svåra förhållanden. Men vi upphör aldrig att tjusas av berättelser om dem som, historien igenom, har rest sig och skapat något stort ur små omständigheter. Och vi kan inte döma om hur Gud verkar i historien.

Publiceringsdatum: 06 jul, 2017. 01:10:00

Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom.

Mika 4:4 Att vara nöjd med sitt eget fikonträd utan avundsjuka på den andres vinstock minskar risken att utsättas för hot, och den som odlar förnöjsamhet vinner det jämnmod och sinneslugn som gör livet rikt. Den som inte vill bli hotad bör se till att inte själv hota.

Publiceringsdatum: 05 jul, 2017. 01:9:00

Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig.

Mika 4:3 Fred på jorden är en urgammal dröm, ändå verkar vi ingenting ha lärt oss genom årtusenden. Det hat som leder till konflikter har fått ny spridning genom allt mer effektiva kanaler. Vi har var och en ett ansvar att inte bli en del av hatet och hoten.

Publiceringsdatum: 04 jul, 2017. 01:9:00

De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.

Mika 4:3 Den som förlorat drömmen om en värld utan svärd och spjut är farlig för sig själv och sin omgivning. Fred börjar med oss själva. Var och en av oss måste identifiera sina egna svärd och spjut och bestämma sig för att smida om dem till verktyg i fredens tjänst.

Publiceringsdatum: 03 jul, 2017. 01:8:00

Detta skriver vi för att vår glädje skall bli fullkomlig.

1 Johannesbrevet 1:4 Vi har ett ansvar att berätta om det som gläder oss, det som ger oss kraft och hopp. Ty både den som berättar om de skatter hon funnit och den som lyssnar blir glad och hoppfull. På sådan glädje kan man bygga en god gemenskap och ett gott samhälle.

Publiceringsdatum: 02 jul, 2017. 01:7:00

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap.

1 Johannesbrevet 1:3 Vi behöver samlas kring gemensamma berättelser som förklarar världen. Det är därför det är så farligt när vi splittrar upp oss kring olika ”sanningar”. Och det är därför det är så viktigt vem vi lyssnar på och att vi själva delar den goda berättelsen.

Publiceringsdatum: 01 jul, 2017. 01:6:00

Vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och blev synligt för oss.

1 Johannesbrevet 1:2 I den Jesus som Johannes levde nära under tre intensiva år såg han sambandet mellan himmel och jord, mellan Gud och oss. Jesus gjorde ett sådant intryck på Johannes att han ägnade sitt liv åt att berätta om honom. Den berättelsen har förändrat historien.

Publiceringsdatum: 30 jun, 2017. 01:5:00

Livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det.

1 Johannesbrevet 1:2 Var det någon som kände Jesus så var det Johannes! I nära gemenskap med Jesus under tre år fick han och de andra lärjungarna syn på själva Livet, och det gjorde så starkt intryck på dem att deras berättelse berört miljarder människor genom 2 000 år.

Publiceringsdatum: 29 jun, 2017. 01:5:00

Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, amen.

2 Petrusbrevet 3:18 Ingen har förändrat historien mer än Jesus Kristus. I varje annat sammanhang skulle vi därför finna det logiskt att en förståndig människa söker kunskap om honom, innan hon tar ställning till hur hon vill relatera till honom och de anspråk han gör.

Publiceringsdatum: 28 jun, 2017. 01:4:00

Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

2 Petrusbrevet 3:13 Vem väntar inte på en ny, rättfärdig jord? Ändå har de som bekänner sig till Skaparen ofta hånats för sin tilltro till Guds löfte om en ny jord. Men det är inte de som väntar på att det löftet ska uppfyllas som skövlar, förstör och fördärvar vår arma jord.

Publiceringsdatum: 27 jun, 2017. 01:3:00

För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.

2 Petrusbrevet 3:8 Den som har ett tusenårigt perspektiv har naturligtvis råd att låta saker passera som för oss ögonblicksvarelser förefaller vara katastrofer. Men han vet också att ett avgörande beslut på ett ögonblick kan få betydelse för tid och evighet.

Publiceringsdatum: 26 jun, 2017. 01:3:00

Må himlen fröjdas och jorden jubla, havet brusa och allt det rymmer, marken och allt den bär må glädja sig.

Psaltaren 96:11 Hur många bilder på skapelsens enastående rikedom delar vi inte under en lång och solig sommar? Låt dem bli en påminnelse om Guds slösande nåd mot oss, sina barn, och en bekräftelse på Guds förblivande kärlek även i klimatkrisens tid.

Publiceringsdatum: 25 jun, 2017. 01:2:00

Allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom.

2 Petrusbrevet 1:3 I midsommargrönskan är det lätt att känna Guds härlighet. Tänk att all denna prunkande, kvittrande, sprakande okuvliga växtkraft står till vårt förfogande om vi vill leva i Guds närhet och bejaka hans kallelse till liv i gemenskap med honom.

Publiceringsdatum: 24 jun, 2017. 01:1:00

Kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er.

1 Petrusbrevet 5:7 Midsommar är sorglöshetens tid. Men dansen och festen vaccinerar inte mot oro och bekymmer. Efter hand som man lär känna sin Skapare växer den tillit som är grunden för bekymmerslöshet. Man måste vara nära Gud för att kunna kasta sin oro på honom.

Publiceringsdatum: 23 jun, 2017. 01:1:00

Klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd.

1 Petrusbrevet 5:5 Den högmodige tar inte emot hjälp, eftersom han tror sig kunna klara sig själv. Men den ödmjuke som tar råd och eftertänksamt reflekterar över dem kommer att finna att hans egen visdom förmeras och förädlas i relation till Guds och medmänniskors goda råd.

Publiceringsdatum: 22 jun, 2017. 01:0:00

Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er.

1 Petrusbrevet 4:14 Det är skillnad på att skymfas för Guds skull eller för sin egen. Om du utstår förakt för det du vet är gott och rätt visar du också att du vågar stå upp för det goda. Det ger en tillfredsställelse som inga applåder för feg anpassning någonsin kan uppväga.

Publiceringsdatum: 21 jun, 2017. 01:59:00

Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.

1 Petrusbrevet 4:11 Den högmodige ses knappast som en stor människa, men det gör något både med oss själva, med det vi utför och med dem som berörs om vi flyttar fokus från oss själva till Gud. När Gud förhärligas blir på något märkligt sätt både Gud och vi själva större.

Publiceringsdatum: 20 jun, 2017. 01:59:00

Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger.

1 Petrusbrevet 4:11 Det är en väsentlig skillnad att vara öppen för Guds försynta men uppfordrande tilltal och att själv försöka vara slug och duktig. Den som söker gudomlig ledning innan han talar eller handlar får ofta människor att lyssna och lära, och gör därför skillnad.

Publiceringsdatum: 19 jun, 2017. 01:58:00

Öppna för mig rättfärdighetens portar! Jag vill gå in och tacka Herren.

Psaltaren 118:19 Ibland ser vi rättfärdigheten som en skyddande mur, ibland som ett oöverkomligt hinder på vägen till Gud. Men den som upptäcker förlåtelsens nyckel till rättfärdighetens port ska där innanför finna en oväntad öppning mot Livets mest blomstrande landskap.

Publiceringsdatum: 18 jun, 2017. 01:30:00

Jag skall inte dö, jag skall leva och vittna om Herrens gärningar.

Psaltaren 118:17 Den som inte fokuserar på sin egen framgång och förträfflighet, utan ser och berättar om de spår han uppfattar av Gud, ska finna att perspektivet vidgas och att glädjen förökas i takt med att skapelsens och Skaparens storhet öppnar sinnet för vidgade vyer.

Publiceringsdatum: 17 jun, 2017. 01:29:00

Herren är min kraft och mitt värn, han blev min räddning.

Psaltaren 118:14 Låt oss i Lutherjubileets tid påminna om hans mäktiga psalm ”Vår Gud är oss en väldig borg”. Luther visste vad det ville säga att vara trängd och hotad till livet. Han vet vad han talar om när han intygar att Gud är räddaren, och Luther är inte ensam om det.

Publiceringsdatum: 16 jun, 2017. 01:29:00

De trängde mig hårt, jag var nära att falla, men Herren kom mig till hjälp.

Psaltaren 118:13 Detta vittnesbörd kan bara den som verkligen varit vid bristningsgränsen och upplevt Guds ingripande ge, det få inte tas lättvindigt. Ändå är historien, litteraturen, filmvärlden och mellanmänskliga relationer fulla av sådana historier om vi bara vill lyssna.

Publiceringsdatum: 15 jun, 2017. 01:28:00

Det är bättre att ty sig till Herren än att lita på mäktiga män.

Psaltaren 118:9 Ett har historiens mäktiga män gemensamt: att deras makt är bruten. Om de inte har fallit redan i livet har deras makt brutits i döden. Givet att Gud är den Levande, och att den som tror på honom ska leva om han än dör: vem är det bäst att lita till?

Publiceringsdatum: 14 jun, 2017. 01:28:00

Det är bättre att ty sig till Herren än att lita på människors hjälp.

Psaltaren 118:8 Människor är trots allt ofullkomliga och otillräckliga, och många vittnar om en påtaglig gudsnärvaro i nödens stund. Den som bjuder in Gud i sitt liv och medvetet söker hans råd i med- och motgång är bättre rustad än den som förlitar sig enbart på människor.

Publiceringsdatum: 13 jun, 2017. 01:27:00

Herren är med mig – jag har ingenting att frukta: vad kan människor göra mig?

Psaltaren 118:6 Vi kan verkligen göra varandra fruktansvärt illa. Men många som genomlevt svåra saker vittnar om att det kan finnas en inre kärna av Gudsnärvaro som inte ens en torterare kan komma åt, ett med-lidande som blir en oåtkomlig inre kraftkälla mitt i lidandet.

Publiceringsdatum: 12 jun, 2017. 01:27:00

Han skall döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran.

Mika 4:3 Det är trösterikt att tänka att en rättvis domare till sist ska avgöra alla tvister mellan folk och länder. Gud Fadern är omutlig, Guds ande har all kunskap och i Jesus Kristus finns till sist oändlig nåd. En sådan världsbild gör livet lite lättare att leva.

Publiceringsdatum: 11 jun, 2017. 01:26:00

Är Herren snar till vrede, är det så han handlar? Bringar inte hans ord lycka? Han går vid den rättrådiges sida.

Mika 2:7 Det handlar nog om avstånd. En pappa som ropar in sitt barn från den farliga vägen låter arg. Med barnet i famnen utbyts ord som ger lycka. Är det därför vi uppfattar Gud som vred? För att vi inte håller oss så nära honom att vi kan föra ett förtroligt samtal?

Publiceringsdatum: 10 jun, 2017. 01:26:00

Ve dem som tänker ut illdåd och ofärd där de ligger i sina sängar och går till verket när dagen gryr.

Mika 2:1 Det är mycket vi tänker när sömnen flyr i vargtimmen och vi söker utvägar ur livets återvändsgränder. När vi vaknar kan vi välja om vi vill sätta våra onda planer i verket eller överlåta hämnden åt en rättvis Gud. Det avgörande beslutet ligger i våra händer.

Publiceringsdatum: 09 jun, 2017. 01:10:00

Låt mig slippa dina psalmer, jag vill inte höra ditt strängaspel! Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström!

Amos 5:23 Att himla med ögonen, sjunga psalmer och vara gudsnådelig är rakt av gräsligt i Guds ögon. Gud står för äkthet, uppriktighet, rättvisa och medkänsla. En människas fromhet avgörs inte av hennes bekännelse, men av vilken kärlek och rättrådighet hon utstrålar.

Publiceringsdatum: 08 jun, 2017. 01:10:00

Hata det onda och älska det goda, låt rätten råda då ni dömer!

Amos 5:15 Att rätten ska råda när vi dömer är väl en självklarhet i en rättsstat och i alla goda relationer. Men så kommer saker som girighet och hämndlystnad in och fördunklar rättskänslan. Gud, hjälp oss att älska det goda i smått och stort när vi bedömer varandra!

Publiceringsdatum: 07 jun, 2017. 01:9:00

Sök det goda och inte det onda, så att ni får leva! Då skall Herren, härskarornas Gud, vara med er, så som ni säger att han är.

Amos 5:14 Som världen ser ut är det svårt att tro att de som söker det goda har en mäktig gud med sig. Men om det onda segrade skulle världen förgå, och Guds närvaro betyder inte alltid frid och ro. Är det inte de som modigt står upp för det goda som vi beundrar mest?

Publiceringsdatum: 06 jun, 2017. 01:7:00

Kom till Herren, så får ni leva!

Amos 5:6 Det gäller till sist alltid livet. Och vem har inte begrundat visdomsord om vad som verkligen räknas vid dödens port? I grunden är det väl logiskt: Ju tidigare vi kommer till vår Skapare, som vet hur vi fungerar, desto mer helt och härligt kan vi leva och dö.

Publiceringsdatum: 05 jun, 2017. 10:58:15

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.

1 Petrusbrevet 4:10 Skaparen har gett sina barn gåvor som gör det möjligt att uttrycka hans outsägliga nåd genom att tjäna varandra på alla de tusen små vis som dyker upp i vår vardag. I det perspektivet blir det spännande att hålla ögonen öppna och vara redo för tjänst.

Publiceringsdatum: 04 jun, 2017. 01:35:00

Var gästfria mot varandra utan att knota.

1 Petrusbrevet 4:9 Gästfrihet framhålls Bibeln igenom som ett gudomligt bud och en dygd. Det gäller mellan alla oss människor, och det finns naturligtvis inget undantag för till exempel dem som flyr för sina liv i våra dagar. Så när andra knotar öppnar Jesus vänner sina dörrar.

Publiceringsdatum: 03 jun, 2017. 01:35:00

Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna.

1 Petrusbrevet 4:8 Visst visar all erfarenhet precis detta, att kärleken förlåter många synder oavsett vad den vi älskar kan ha ställt till med. Hjärtat är redan mjukt och överseende. Om vi alltid började där, i kärleken, så skulle många konflikter lösas eller aldrig blossa upp.

Publiceringsdatum: 02 jun, 2017. 01:34:00

Var då samlade och nyktra, så att ni kan be.

1 Petrusbrevet 4:7 Man ska inte vara samlad och nykter för att imponera på folk. Sådant går lika lite hem som all annan fariseism. Men många vittnar om att en nyktert koncentrerad bönegemenskap med vår himmelske Far kan förändra de svåraste situationer.

Publiceringsdatum: 01 jun, 2017. 01:33:00

När nu Kristus har lidit med sin kropp skall också ni väpna er med hans sätt att tänka.

1 Petrusbrevet 4:1 Har tanken makt över vapen som kan döda kroppen? Ja, om detta vittnar ickevåldets historia igen och igen. Detta överlagda och medvetna sätt att tänka kan förvisso medföra lidande. Det ska inte uppsökas, men måste ibland tas emot som segerns oundvikliga pris.

Publiceringsdatum: 31 maj, 2017. 01:33:00

Dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud.

1 Petrusbrevet 3:21 Det fina med ett gott uppsåt att alla kan ha det, oavsett var på ”renhetsskalan” vi uppfattas eller tror oss stå – en god vilja kan alla ha, oavsett yttre läge. Och vi behöver riter som markerar en nystart och visar oss själva och Gud att vi menar allvar.

Publiceringsdatum: 30 maj, 2017. 01:32:00

Ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått.

1 Petrusbrevet 3:21 Det är ingenting mindre än ett gudomligt under att Gud har skapat en väg bortom graven genom att gå in under döden för att sedan uppstå till evigt liv. Än mer: han erbjuder detta liv till oss så att inte ens den ofrånkomliga döden längre har makt över oss.

Publiceringsdatum: 29 maj, 2017. 01:31:00

Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden.

1 Petrusbrevet 3:18 Guds helige Ande var där när Jesus stod upp från de döda. Inte ens döden kunde övervinna Gud när hans Hjälpare virvlade fram genom dödens domäner och skapade levande liv. Det livet delar han frikostigt med sig av till var och en som ber om hans hjälp.

Publiceringsdatum: 28 maj, 2017. 01:31:00

Rättfärdig dog han (Jesus) för er orättfärdiga för att leda er till Gud.

1 Petrusbrevet 3:18 Skulle jag vara orättfärdig? Och du? Är inte det oförskämt? Knappast! Inför en helig Gud räcker ingen av oss till. Men sedan den rättfärdige Guden i Jesus tagit på sig den död vi förtjänat erbjuds vi oförtjänt att leva tillsammans med vår skapare. Vilken nåd!

Publiceringsdatum: 27 maj, 2017. 01:30:00

Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla.

1 Petrusbrevet 3:18 Poängen med Jesus uppståndelse är att den erbjuder evigt liv till varenda människa, oavsett bakgrund och brister. Detta är inget vi kan köpa oss eller erövra med goda gärningar, det erbjuds oss i Kristus som en gång för alla i sin död öppnat vägen till Gud.

Publiceringsdatum: 26 maj, 2017. 01:30:00

Detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.

Johannes 17:3 Bara den som själv har genomlevt döden och kommit levande ut på andra sidan kan med trovärdighet erbjuda liv bortom graven. Det är därför det är nödvändigt att lära känna den uppståndne Jesus Kristus som ensam kan erbjuda evigt liv, han som är Herre över allt.

Publiceringsdatum: 25 maj, 2017. 01:29:00

Bättre lida för goda gärningar, om det är Guds vilja, än för onda.

1 Petrusbrevet 3:17 Att uppsöka lidande är inte sunt, men lidande som en oundviklig konsekvens av att stå upp för sanning och rätt eller av att hjälpa någon i nöd är en helt annan sak. Sådant handlande gläder Gud. Han har lovat att vara med oss i lidandet, inte att ta bort det.

Publiceringsdatum: 24 maj, 2017. 01:28:00

Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp.

1 Petrusbrevet 3:15 Förr eller senare kör livet ihop sig och vi tvingas ta ställning till var vår innersta trygghet ligger. Och det går inte att komma undan, vår livsstil avslöjar för omgivningen var vårt hopp är förankrat, våra handlingar talar högre än läpparnas bekännelse.

Publiceringsdatum: 23 maj, 2017. 01:28:00

Herren, Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan.

1 Petrusbrevet 3:15 Något håller vi heligt, där innerst i hjärtat, oavsett om vi reflekterar över det eller ej. Med ett aktivt beslut att hålla Kristus helig kan vi undvika många blindskär och felbeslut och få en annan livskvalitet än om vi bara låter livet oreflekterat rulla på.

Publiceringsdatum: 22 maj, 2017. 01:27:00

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 118:1 Det finns alltid skäl att tacka Herren. Inte minst eftersom han är god, i en värld full av hat och illvilja. Ju mer vi inser storheten i att det finns en nådig Gud bortom tillvarons alla futtigheter och fördömelser, desto mer får vi skäl att tacka honom.

Publiceringsdatum: 21 maj, 2017. 01:9:00

Prisa Herren, alla folk, lova honom, alla länder! Väldig är hans godhet mot oss, Herrens trofasthet är evig.

Psaltaren 117:1 Alla vänder sig i stunder av gripen tacksamhet till en högre makt. Men den som medvetet vänt sig till Bibelns Gud vittnar om hur världen förklaras och hur upptäckten av Guds personliga godhet ger ett fastare hopp än tron på ett diffust och oberäkneligt öde.

Publiceringsdatum: 20 maj, 2017. 01:9:00

Hur skall jag återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig?

Psaltaren 116:12 Vi har ett mänskligt behov av att hålla en avvägd balans mellan det vi får och det vi ger. Men hur återgäldar man Guds välgärningar? Jesus, Guds son, ger oss svaret: Allt vad ni gör mot mina minsta, det gör ni mot mig. Vi kan alltid börja där.

Publiceringsdatum: 19 maj, 2017. 01:8:00

Kom till ro, min själ, Herren har varit god mot mig. Han räddade mig från döden, mitt öga från tårar, min fot från att snava.

Psaltaren 116:7 Nyheter når oss om den ena katastrofen efter den andra och politiker och medier spelar på vår oro för att vinna röster och läsare. I ett närsynt samtidsperspektiv kan vi bli rädda, men i backspegelns längre perspektiv kan vi se Guds bevarande godhet mot oss.

Publiceringsdatum: 18 maj, 2017. 01:8:00

Herren bevarar de oskyldiga, jag var hjälplös, och han räddade mig.

Psaltaren 116:6 Finns det något vi fruktar mer än hjälplösheten? Men många kan trots allt vittna om att Gud har använt deras hjälplöshet för att visa sin närvaro, sin omsorg och sin förmåga att trösta, hjälpa och bära också när den mänskliga förmågan helt nått vägs ände.

Publiceringsdatum: 17 maj, 2017. 01:7:00

Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig.

Psaltaren 116:5 Antingen stöter vi bort en utsaga som denna för att den är för stor att ta in, eller så verkar den så självklar att vi inte värdesätter den. Men det är ju inte självklart att den Allsmäktige ska vara nådig. Om detta är sant är det verkligen ett glatt budskap!

Publiceringsdatum: 16 maj, 2017. 01:6:00

Den rättfärdige är nådig och barmhärtig, det går väl för den som gärna ger lån och är redlig i allt han gör.

Psaltaren 112:4 Behöver den som är duktigt generös och redlig nåd och barmhärtighet? Kanske är detta en försäkran från den Rättfärdige om att hans nåd och barmhärtighet täcker alla de förluster en generös person kan göra om han blir lurad och bedragen i en orättvis värld.

Publiceringsdatum: 15 maj, 2017. 01:6:00

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Joel 2:32 Gud erbjuder sin räddning till alla människor utan undantag. En räddning från vår inkrökta och räddhågade själviskhet till hans generösa och djärva tillit och kärlek. Men Gud tvingar sig aldrig på oss, hans räddning erbjuds den som ber honom om den.

Publiceringsdatum: 14 maj, 2017. 01:5:00

Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.

Joel 2:28 Frågan är om det finns något annat fenomen som i samma utsträckning som den kristna församlingen inkluderar alla generationer utan undantag. När den fungerar som bäst byggs en gemenskap som förenar alla åldrar i förväntan, hopp och framtidstro.

Publiceringsdatum: 13 maj, 2017. 01:5:00

Jubla och gläds över Herren, er Gud: han ger er regn i rätt tid, han låter regnet falla som förr, både höst och vår.

Joel 2:23 Det är lätt att glömma alla de där små och stora vardagsundren som vi är helt beroende av. Inte minst i klimathotens tid bör de få påminna oss om en trofast Skapare som bär oss och skänker oss en framtid och ett hopp också när världen är i olag.

Publiceringsdatum: 12 maj, 2017. 01:4:00

Ängslas inte, ni markens djur: utmarkens beten grönskar på nytt, träden bär sin frukt, fikonträdet och vinstocken ger rika skördar.

Joel 2:22 Kan vi, i klimathotens tid, slå oss till ro och tänka att världen ligger i Skaparens hand oavsett vad vi gör med den? Först handlar det nog om tidsperspektiv: Gud kommer i sin tid att återskapa jorden i all sin skönhet. Men det tar inte ifrån oss vårt ansvar.

Publiceringsdatum: 11 maj, 2017. 17:4:00

Ängslas inte, du åkerjord, utan jubla och gläd dig: Herren har gjort stora verk.

Joel 2:21 Nog är det väl förunderligt att jorden har gett föda åt människan genom hela historien? Kan vi då inte i det perspektivet lita på att Skaparen, även när klimathoten skrämmer oss, tar vård om sin skapelse? Det fritar oss förstås inte från vårt förvaltaransvar.

Publiceringsdatum: 10 maj, 2017. 01:3:00

Slit sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd åter till Herren, er Gud. Han är nådig och barmhärtig.

Joel 2:13 I den här kulturen slet man sönder sina kläder för att visa sin upprördhet. Men vår skapare känner ju våra hjärtan och går aldrig på våra charader. Bara när vi av djupaste övertygelse och längtan vänder oss till honom vänder han sitt öra till oss.

Publiceringsdatum: 09 maj, 2017. 01:3:00

Nu, säger Herren, skall ni vända er till mig med uppriktigt hjärta, under fasta, gråt och klagan.

Joel 2:12 Nyckelorden är ”uppriktigt hjärta”. Utan absolut bottenärlighet ska man inte närma sig Gud. Bättre att öppet bekänna sina brister än att försöka förställa sig. Så når ett rop ur djupaste nöd långt längre än den mest välformade och utstuderat formulerade bön.

Publiceringsdatum: 08 maj, 2017. 01:2:00

Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda, låt dem inte skrämma er.

1 Petrusbrevet 3:14 Det är få saker som begränsar livet så mycket som rädsla. Jesus visar i påskens drama att vägen till livet går genom den fruktade döden. I någon mening gäller det oss alla. Den som frimodigt möter livets utmaningar i förtröstan på Gud låter sig inte skrämmas.

Publiceringsdatum: 07 maj, 2017. 01:25:00

Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda?

1 Petrusbrevet 3:13 Hur många goda har inte fått utstå hugg och slag och till och med mist livet? Men kanske är vårt perspektiv för kort? Historien är full av exempel på hur ondskan till sist står där med skammen medan den som stått upp för sanning och rätt får upprättelse.

Publiceringsdatum: 06 maj, 2017. 01:24:00

Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör deras bön. Men han vänder sig mot dem som gör det onda.

1 Petrusbrevet 3:12 Ofta känns det väl som om det är precis tvärt om. Vi vill att Gud ska ingripa mot det onda – när andra gör fel. Men Gud gör oss inte till marionetter. Och om inte det goda med Guds hjälp faktiskt segrade över det onda hela tiden skulle världen braka samman.

Publiceringsdatum: 05 maj, 2017. 01:23:00

Den som älskar livet och vill ha goda dagar, han skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från svekfulla ord.

1 Petrusbrevet 3:10 Ständigt kan vi se hur våra ord sårar och river ner. Att dagligen och stundligen påminna sig om ordens betydelse och under bön träna sig på att vakta sin tunga från det onda och befrämja det goda är ett elementärt uppdrag för varje människa som vill det goda.

Publiceringsdatum: 04 maj, 2017. 01:23:00

Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.

1 Petrusbrevet 3:9 Visst låter det underbart att vara kallad till välsignelse? Men det börjar hos oss själva. Den som lönar ont med gott och väljer att välsigna i förbannelsernas tid gör världen lite bättre för alla oss medmänniskor som hänger ihop i en odelbar gemenskap.

Publiceringsdatum: 03 maj, 2017. 01:22:00

Ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet.

1 Petrusbrevet 3:8 Riktade utåt blir uppmaningar som denna bara arrogans. Men när vi beslutar oss för att själva, med bön om Guds hjälp, försöka leva så har vi funnit en nyckel till att förändra världen. I själva verket är det människor som tänker så som håller ihop världen.

Publiceringsdatum: 02 maj, 2017. 01:21:00

Genom hans (Jesus) sår har ni blivit botade.

1 Petrusbrevet 2:24 Många brister behöver bot, från sjukdomar till karaktärsbrister till sår vi får av andra. Den goda nyheten är att det finns bot att få. Att den Gud som skapat oss gått in under våra villkor och gjort helande möjligt genom att själv gå från död till liv.

Publiceringsdatum: 01 maj, 2017. 01:21:00

Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

1 Petrusbrevet 2:25 Vi kan känna igen oss i fårens värld, där det finns vargar, betet kan ta slut och framtiden är oviss. Våra själar behöver en vårdare i otrygghetens tid. Den goda nyheten är att Gud vill vara vår herde. Men att ta emot hans erbjudande är vårt eget beslut.

Publiceringsdatum: 30 apr, 2017. 01:20:00

Våra synder bar han (Jesus) i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten.

1 Petrusbrevet 2:24 Gud har inte lämnat oss i vår ojämna kamp mot allt det onda vi möter. Han vet vilka vi är, hur svårt vi har att stå upp för sanning och rätt. Den som uppriktigt vänder sig till honom ska finna att han tar vår död och bortvändhet och hjälper oss att leva rätt.

Publiceringsdatum: 29 apr, 2017. 01:20:00

Han (Jesus) svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist.

1 Petrusbrevet 2:23 Enligt Bibeln har allt skapats genom Jesus, och Skaparen kan naturligtvis själv sätta sina gränser. Så om till och med Gud själv avstår från hämnd och hot, hur mycket mer bör då inte vi, hans ofullkomliga barn, överlämna vår sak till den rättvise domaren.

Publiceringsdatum: 28 apr, 2017. 01:19:00

Han (Jesus) svarade inte med skymford när han skymfades.

1 Petrusbrevet 2:23 De här enkla orden har en oerhörd sprängkraft i hatets och kränkthetens tid. Att inte trappa upp språket, att inte ens ge igen med samma mynt, är nog enda sättet att bemöta allt det hat som florerar så ymnigt i vår samtid. Bara så bryter vi udden av ondskan.

Publiceringsdatum: 27 apr, 2017. 01:1:00

Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon.

1 Petrusbrevet 2:20 Observera att det inte sägs att en god kristen ska stå ut med vad som helst. Vi uppmanas inte heller att underdånigt acceptera oförrätter. Nej, det handlar om att tåligt stå ut med konsekvenserna av en handling man vet är rätt även om den för med sig lidande.

Publiceringsdatum: 26 apr, 2017. 01:1:00

Den som härdar ut i oförtjänta lidanden därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort.

1 Petrusbrevet 2:19 Bara den som älskar mycket står ut med att lida oförskyllt. Det händer att någon som upptäckt att Gud är kärleken personifierad förmår besluta sig för att gå in under en annans lidande och bära en annans börda. Det är stort – fråga den vars börda blir buren!

Publiceringsdatum: 25 apr, 2017. 01:0:00

Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud.

1 Petrusbrevet 2:16 Frihet är inte detsamma som gränslöshet. Den eftertänksamme inser att frihet kommer med ett ansvar som är för stort att klara på egen hand. Men den som inser att hon är Guds tjänare får både vilja och kraft att ta sitt ansvar – och frihetens glädje på köpet.

Publiceringsdatum: 24 apr, 2017. 01:59:00

Halleluja! Lycklig den som fruktar Herren och finner sin glädje i hans bud.

Psaltaren 112:1 De som blev vittnen till Jesu uppståndelse hade anledning att brista ut i ett rungande halleluja, även om de nog måste hämta sig från sin förskräckelse innan de vågade släppa loss glädjen. En uppstånden Herre är spännande och lustfyllt att följa!

Publiceringsdatum: 23 apr, 2017. 01:18:00

Att frukta Herren är vishetens begynnelse, insikt vinner de som gör hans vilja. För alltid ljuder hans lov.

Psaltaren 111:10 Varenda praktikant vet att man lär sig genom att få göra, inte genom att titta på. Det gäller gudsgemenskapen också. Vishet och insikt börjar med att vi frågar efter Guds plan, och sedan följer den efter förmåga. Det är när vi gör som vi lär och erövrar vishet.

Publiceringsdatum: 22 apr, 2017. 01:17:00

Höga och majestätiska är hans gärningar, hans rättfärdighet varar för alltid.

Psaltaren 111:3 Vad ska vi stackars människobarn göra med Guds skrämmande höga, majestätiska och rättfärdiga gärningar? Kanske ta till oss att det är just denna Guds storhet som är vår räddning och att vårt hopp är fast rotat i att Guds rättfärdighet är konstant i evighet.

Publiceringsdatum: 21 apr, 2017. 01:16:00

Stora är Herrens verk, de begrundas av alla som älskar dem.

Psaltaren 111:2 Nog begrundar vi det vi älskar! Antingen det nu är en tjusig bil, ett fotbollslag eller något annat. Ett tips om du vill veta vad du älskar är alltså att fråga dig vad du tänker på mest. Mat? Kläder? Pengar? Eller Guds verk. För visst vet du hur de ser ut?

Publiceringsdatum: 20 apr, 2017. 01:16:00

Jag vill tacka och lova Herren, prisa honom i den stora skaran, ty han står vid den fattiges sida och räddar honom från dem som dömer.

Psaltaren 109:30 Det bästa tipset om var man ska finna Gud är nog att gå dit där de fattiga är, ty där är alltid Gud. Att Gudsmötet vänder den rike och lyckade till de fattiga är säkert som amen i kyrkan, och kanske det säkraste tecknet på att någon verkligen har mött Gud.

Publiceringsdatum: 19 apr, 2017. 01:15:00

Men du, Herre, min härskare, gör väl mot mig, ditt namn till ära, befria mig i din trofasta godhet.

Psaltaren 109:21 En bön att stämma in i. Fast det där med ”härskare” skaver förstås. Men är det inte just Guds härskarmakt vi vill åt när vi ber till honom? Ska han då bara tillåtas härska över allt annat utom mig? Varför vara rädd för hans makt om han är trofast i sin godhet?

Publiceringsdatum: 18 apr, 2017. 01:15:00

Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid åt er alla.”

Johannes 20:19 Tänk om Jesus bara stod där med sin frid just när rädslan och förvirringen är som störst. Kanske gör han det, fast vi varken ser eller hör för att vi inte förväntar oss hans närvaro eller är för upptagna med vårt? Hans fridshälsning gäller ju fortfarande alla.

Publiceringsdatum: 17 apr, 2017. 01:14:00

Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här.

Markus 16:6 Himlens budbärare har uppenbarligen full koll. Han vet både vem de söker och vad som har hänt och preciserar både problemet och lösningen. Jesus har visserligen dött, men han lever igen! Gud är inte i marginalen, du finner honom mitt i det levande livet!

Publiceringsdatum: 16 apr, 2017. 01:13:00

Håll fast vid kärlek och rätt och hoppas alltid på din Gud.

Hosea 12:6 Det kräver ofta mycket större mod än man i förstone inser att hålla fast vid kärlek och rätt. Det kan kosta på den egna bekvämligheten, svida i plånboken och ge självbilden en törn. Sådana påfrestningar orkar bara den med som har sitt hopp utanför sig själv.

Publiceringsdatum: 15 apr, 2017. 01:13:00

När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sade han: ”Den mannen måste ha varit Guds son.”

Markus 15:39 Man kan kanske läsa eller lyssna sig till en tro, men det är först när vi ser som vi tror. Den som förunnats följa en gudsmänniskas kamp med lidande vet att det skapar trovärdighet och en önskan att ta efter. Varje kristen är kallad att vara en sådan förebild.

Publiceringsdatum: 14 apr, 2017. 01:12:00

Halleluja! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i de rättrådigas krets, i menigheten.

Psaltaren 111:1 Skärtorsdagens måltid börjar i tacksamhet för befrielse från slaveri. Och tacksamhet måste delas med andra för att inte förtvina. Det är bara i gemenskap vi fullt ut kan uttrycka vår glädje över att Gud har öppnat en väg till försoning med sig själv och andra.

Publiceringsdatum: 13 apr, 2017. 01:11:00

Jag är Gud och inte människa, den Helige mitt ibland er. Jag kommer inte med skräck.

Hosea 11:9 Kommer inte helighet alltid med skräck? Som när solen avslöjar källarfönstrets smuts. Men den Helige har redan genomskådat oss. När han öppnar himlens fönster glöms källarens unkenhet och våra ansikten vänds förväntansfullt mot ljuset: oron byts i förväntan.

Publiceringsdatum: 12 apr, 2017. 01:11:00

Det är dags att vända sig till Herren, för att han skall komma och låta rättfärdighet regna över er.

Hosea 10:12 Skaparen låter inte sin rättfärdighet regna för att vi ska glänsa med den. Men hela påsken handlar ju om att den Rättfärdige är vänd till oss. Han längtar efter att få ge oss sin rättfärdighet i samma ögonblick som vi medvetet vänder om till honom.

Publiceringsdatum: 11 apr, 2017. 01:10:00

Så er sådd i rättfärdighet, skörda efter kärlekens lag, bryt er ny mark.

Hosea 10:12 Vårt välstånd kan väl ses som ett resultat av att vi ständigt brutit ny mark. Men om det vi erövrar ska tjäna oss själva och andra måste det vinnas i rättfärdighet. Och bara när vi skördar i kärlek och förvaltar med generositet blir vår mödas frukt välsignad.

Publiceringsdatum: 10 apr, 2017. 01:9:00

Sådan är Guds vilja: genom att göra det goda skall ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa.

1 Petrusbrevet 2:15 Jesu väg till korset var godhetens väg som förstummar den som inser vidden av hans offer. Den som vill följa Jesus utmanas att gå samma väg: att tysta kritik genom att envist göra det goda även när inte omvärlden förstår eller uppmärksammar det.

Publiceringsdatum: 09 apr, 2017. 01:48:00

Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.

1 Petrusbrevet 2:10 Alla har vi väl erfarenhet av hur svårt det kan vara att vara beroende av andras barmhärtighet. Men Guds barmhärtighet är generös. Hans enda krav är att vi uppriktigt vänder oss till honom med en bön om nåd – en bön som han alltid besvarar.

Publiceringsdatum: 08 apr, 2017. 01:47:00

Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

1 Petrusbrevet 2:9 Visst kan man glädja sig åt en gatlyktas ljus, men inte kan det mäta sig med solens ljus en molnfri dag. Så vittnar ofta den som upplevt Skaparens förklarade ljus om en skarp skillnad mellan förr och nu och om en fast beslutsamhet att aldrig lämna det ljuset.

Publiceringsdatum: 07 apr, 2017. 01:47:00

Ni har ju fått smaka Herrens godhet.

1 Petrusbrevet 2:3 Det finns inte en enda människa som inte fått smaka Guds godhet. Livet som getts oss, luften vi andas, maten vi äter, naturens skönhet, upplevelser av välvilja, vänskap och kärlek – hur skulle allt detta kunna uppstå och fungera utan en kärleksfull Skapare?

Publiceringsdatum: 06 apr, 2017. 01:46:00

Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

1 Petrusbrevet 2:2 Det nyfödda barnet överlever och växer genom sin instinkt. Så sorgligt då om vi tappar denna medfödda förmåga att förstå och söka oss till det enda nödvändiga när vi växer upp. Vår djupaste längtan leder oss rätt, men ytliga begär leder till andlig utarmning.

Publiceringsdatum: 05 apr, 2017. 01:46:00

Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal.

1 Petrusbrevet 2:1 Se här en drabbande vädjan nu när ondska, falskhet, förställning och förtal upphöjs till norm på alla nivåer, och när avund ställer grupper mot varandra. Sällan har det varit mera angeläget att alla goda krafter står upp för sanning, rätt och generositet.

Publiceringsdatum: 04 apr, 2017. 01:45:00

Herrens ord består i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er.

1 Petrusbrevet 1:25 Guds ord finns inte bara i Bibeln och i kyrkan. Den uppmärksamme hör Gud tala i naturen, i musik och konst, genom samvetets röst och, inte minst, genom visa människor. Att lyssna in, förstå och följa Guds röst är hemligheten till ett gott liv.

Publiceringsdatum: 03 apr, 2017. 01:45:00

Människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar och blommorna faller av.

1 Petrusbrevet 1:24 När nu Skaparen har lagt en sådan oändlig omsorg på varje grässtrå och blomma, hur mycket mer ska han då inte ta vård om människan, skapad till hans avbild? Trots vår ofullkomlighet och förgänglighet kommer Gud till oss med befrielse och försoning.

Publiceringsdatum: 02 apr, 2017. 01:44:00

Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord.

1 Petrusbrevet 1:23 Orden är gamla, men budskapet är evigt aktuellt: det nya liv som Gud erbjuder oss kan inte förstöras av någon eller något, eftersom det är sprunget ur samma Ord som en gång skapade världen. Det gör den nya födelsens människor överraskande tåliga.

Publiceringsdatum: 01 apr, 2017. 01:43:00

Älska då varandra av hela ert hjärta.

1 Petrusbrevet 1:22 Är det inte stor risk att den som älskar av hela hjärtat blir bortgjord och bedragen av mindre nogräknade medmänniskor? Förvisso! Men sann kärlek verkar ha råd med det. Och det är väl knappast lurendrejaren som i långa loppet drar det längsta strået.

Publiceringsdatum: 31 mar, 2017. 01:43:00

Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder.

1 Petrusbrevet 1:22 Sanning är kärlekens grundbult. Kärleken renar från ont uppsåt, beräkning och själviskhet. Det är först när vi vågar möta sanningen och ta konsekvenserna av den som vi törs gå varandra till mötes utan rädsla och förställning. Det är smärtsamt – men underbart.

Publiceringsdatum: 30 mar, 2017. 01:42:00

Genom honom (Jesus) tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud.

1 Petrusbrevet 1:21 Visst står det många hinder i vägen för Gudstron. Men många kan berätta om hur tron räckts dem som en gåva av Gud själv i det ögonblick de medvetet vänt sig till honom – en tro som ger hopp och framtidstro även när det mörknar på livsvägen.

Publiceringsdatum: 29 mar, 2017. 01:42:00

Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig.

1 Petrusbrevet 1:15 Om vi inte lyckas leva upp till våra fromma ideal ger vi ofta upp, eller så låtsas vi att vi lyckats – i alla fall bättre än andra. Men om vår Skapare, som känner oss rakt igenom, uppmanar oss att leva heligt utlovar han också sin hjälp om vi bara ber honom.

Publiceringsdatum: 28 mar, 2017. 01:41:00

Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga.

1 Petrusbrevet 1:14 Först när vi fick sambanden klara för oss blev vi motiverade att sopsortera. Men kunskapen om att det blir mindre att sortera ju mindre vi köper verkar inte rå på vårt begär efter mera. Borde inte detta stämma till eftertanke på många områden i livet?

Publiceringsdatum: 27 mar, 2017. 01:40:00

Jag vill tacka dig, Herre, bland folken, jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.

Psaltaren 108:4 Sällan har väl behovet av att sjunga Guds lov varit större än i vår tid med så mycket oro bland folken. Nu måste de som ser hur Guds uppehållande kraft bär världen höja sina röster i tacksamhet till Gud för att förmedla hopp och framtidstro bland alla folk.

Publiceringsdatum: 26 mar, 2017. 01:28:00

Mitt hjärta är redo, Gud, jag vill sjunga och spela. Vakna, min själ, vakna, harpa och lyra, jag vill väcka morgonrodnaden.

Psaltaren 108:2 Man ska ta vara på de tillfällen när alla bitar faller på plats, när hjärtat är redo och världen öppnar sig. När man vill ta hela världen i famn är det tid att vända sig till Gud i tacksamhet och lovsång och virvla runt med harpa och lyra i Guds morgonrodnad.

Publiceringsdatum: 25 mar, 2017. 01:28:00

Lyckliga de som ger akt på det rätta och alltid handlar rättfärdigt.

Psaltaren 106:3 Är det inte egentligen de som gör det rätta och handlar rättfärdigt som ständigt råkar illa ut? Eller, om inte annat, ofta hånas? Det må vara sant. Men sällan möter man väl människor som är mer tillfreds med livet än de som försöker leva ett rakryggat liv.

Publiceringsdatum: 24 mar, 2017. 01:27:00

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Vem kan beskriva Herrens storverk, vem kan prisa allt han har gjort?

Psaltaren 106:1 Vem kan påstå att Gud är god, givet allt ont som händer i världen? Bara den som sökt sig så nära Gud att hon upplevt hans nåd och anat något av allt det goda Gud gör när han håller världen i sin hand och upprättar människor som söker sig till honom.

Publiceringsdatum: 23 mar, 2017. 01:26:00

Sök er till Herren och hans makt, träd ständigt fram inför honom. Tänk på de under han har gjort, hans tecken och hans domslut.

Psaltaren 105:4 Ideligen denna fråga om hur vi prioriterar vår tid. Hur skulle vi ha tid att ständigt umgås med Gud? Men många kan vittna om att de just genom att söka Herren först fått tid att göra precis det de innerst längtat efter utan att förlora något annat viktigt.

Publiceringsdatum: 22 mar, 2017. 01:26:00

Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk! Sjung och spela till hans ära, tala om alla hans under!

Psaltaren 105:1 Den som tackar Gud och sjunger om honom upprättar en relation med sin Skapare. Inte är det väl underligt om en sådan vänskap ger upphov till många fantastiska berättelser? Inte att undra på då att kristna ofta är så angelägna att berätta om vad de upplevt.

Publiceringsdatum: 21 mar, 2017. 01:25:00

Jag vill sjunga till Herrens ära så länge jag lever, lovsjunga min Gud så länge jag är till.

Psaltaren 104:33 Att välja lovsången är att välja en positiv grundhållning i livet. Inte för att förneka och fly från livets mörka sidor, men för att ha tanke och längtan vänd mot hopp och förväntan. En lovsjungande människa sträcker sig mot ljuset och undviker mycket mörker.

Publiceringsdatum: 20 mar, 2017. 01:24:00

Låt oss lära känna honom, låt oss sträva efter kunskap om Herren.

Hosea 6:3 Nog måste det väl finnas någon som ville och formade universum? Borde det inte i så fall vara en tänkande människas första plikt att söka lära känna sin Skapare och liera sig med honom i kampen mot all sköns ondska. Var finns väl en bättre bundsförvant?

Publiceringsdatum: 19 mar, 2017. 01:24:00

Så visst som gryningen skall han träda fram, han skall komma till oss som ett regn, ett vårregn som vattnar jorden.

Hosea 6:3 I vargtimmens mörker fruktar vi Gud, räds att den Heliges strålkastarljus ska avslöja vår orenhet och oreda. Men många kan förundrade berätta om hur Guds gryning långsamt jagat undan nattens ångest och Guds välsignade vårregn tvättat bort all ingrodd smuts.

Publiceringsdatum: 18 mar, 2017. 01:23:00

De som känner Gud skall stå fasta, också i handling.

Daniel 11:32 Att genom tron mogna till ansvar och handling är att hantera den ofrånkomliga dualismen i att vara rättfärdig och syndare samtidigt. Den som är övertygad om att vara älskad och välkommen hos Gud vågar och får kraft till att handla rätt.

Publiceringsdatum: 17 mar, 2017. 01:23:00

Ända sedan den dag du började söka efter insikt och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord blivit hörda.

Daniel 10:12 Om Gud är Gud så verkar han förstås hela tiden, även om inte vi alltid ser det. Många vittnar om att de först i efterhand förstått Guds närvaro och ledning genom omständigheter som de uppfattade som obegripliga eller destruktiva när de var mitt i dem.

Publiceringsdatum: 16 mar, 2017. 01:22:00

Herre, hör! Herre, förlåt! Herre, lyssna och grip in! För din egen skull, min Gud, dröj inte.

Daniel 9:19 En desperat bedjare vädjar till Guds självkänsla: vad ska folk tro om dig om du inte hjälper mig som är känd för att försvara dig? Bönen avslöjar bedjaren som en förtrolig vän till Gud, en vän som också orkar med att tålamodet brister och rösten höjs.

Publiceringsdatum: 15 mar, 2017. 01:22:00

Vi litar inte till vår egen rättfärdighet när vi kommer inför dig med våra böner, utan till din stora barmhärtighet.

Daniel 9:18 Den som tror sig kunna samla tillräckligt många bonuspoäng för att våga närma sig Gud hugger kraftigt i sten. Inte en enda människa kan själv prestera en solid rättfärdighet. Att den Allsmäktige vill ta emot oss, trots all vår brist, är livets ofattbara under.

Publiceringsdatum: 14 mar, 2017. 01:21:00

Rättfärdig är du, Herre, vår Gud, i alla dina gärningar – men vi lyssnade inte till din röst.

Daniel 9:14 Är det av respekt för vår fria vilja som Gud inte gör något åt all världens ondska, trots att han är rättfärdig? Men om nu världen är trasig för att vi inte har brytt oss om vår Skapare så finns det väl bara en väg tillbaka: att börja lyssna till hans röst.

Publiceringsdatum: 13 mar, 2017. 01:20:00

Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras.

1 Petrusbrevet 1:13 Jesus Kristus presenteras som Guds Son och världens frälsare, och överallt där Jesus Kristus uppenbaras genom historien och i dag kommer han med nåd. Detta är ett oskattbart hopp för var och en som kämpar med sin tro, sin kallelse och världens framtid.

Publiceringsdatum: 12 mar, 2017. 01:56:00

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp.

1 Petrusbrevet 1:3 Hopp, eller brist på hopp, får börser att gå upp och ner, krig att börja och sluta och familjer att hålla ihop eller rämna. Med det levande hopp som Gud erbjuder kan Guds folk ingjuta det mod och den framtidstro som världen och människorna behöver.

Publiceringsdatum: 11 mar, 2017. 01:56:00

Den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna.

Jakobs brev 5:20 Den som vill tala någon till rätta når längre med ömhet och kärleksfull förmaning än med maktspråk. Det handlar om uppsåtet. Den som vill rädda någon från döden beter sig helt enkelt annorlunda än den som bara vill ändra sin medmänniskas irriterande beteende.

Publiceringsdatum: 10 mar, 2017. 01:55:00

Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan.

Jakobs brev 5:16 Måste man bli rättfärdig innan Gud hör bön? Inte alls. Men var och en som känner någon som av sin omgivning ses som renhjärtad vet och förstår att en sådan människas ord väger tungt bland människor. Inte är det väl så märkligt om det också gäller inför Gud?

Publiceringsdatum: 09 mar, 2017. 01:54:00

Är någon glad skall han sjunga glädjepsalmer.

Jakobs brev 5:13 Guds barn har ibland rykte om sig att vara glädjedödare, och nog är det trist att de allt för ofta haft allt för långt till den glada sången? Om nu Gud har skapat skrattet och sången borde väl hans barn se till att förgylla världen med Guds smittande glädje.

Publiceringsdatum: 08 mar, 2017. 01:54:00

Får någon av er lida skall han be.

Jakobs brev 5:13 Ord som detta får verkligen inte användas som ursäkt för att underlåta att hjälpa den som lider, hur riktig uppmaningen i sig än må vara. Och bara den som själv varit igenom lidandets mörker kan med trovärdighet yttra sig om bönens betydelse.

Publiceringsdatum: 07 mar, 2017. 01:53:00

Ert ja skall vara ett ja och ert nej ett nej, annars drabbas ni av Guds dom.

Jakobs brev 5:12 Ska detta ses som ett hot? Eller är det helt enkelt en saklig beskrivning av vad som sker när vi tillåter oss att blanda ihop ja och nej, sanning och lögn på ett sätt som slutar i kaos? Gud vet vad som händer dem som tar till ”alternativa” sanningar.

Publiceringsdatum: 06 mar, 2017. 01:53:00

Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.

Jakobs brev 5:11 Vem känner sig inte vanmäktig inför allt det lidande som väller fram över världen och människorna? Men många finner det meningsfullt att gå med bud om Guds medlidande och barmhärtighet. Så kan man själv bli välsignad samtidigt som man välsignar andra.

Publiceringsdatum: 05 mar, 2017. 01:52:00

Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren.

Jakobs brev 5:9 Med domaren i farstun tänker man sig för innan man tar till orda, särskilt om man vet att domaren är absolut rättvis och vet allt. Varken Gud eller människor dömer den som frikänner, men den som fäller hårda domar får själv räkna med lika tuff bedömning.

Publiceringsdatum: 04 mar, 2017. 01:52:00

Den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd.

Jakobs brev 4:17 Fråga helgon som kåkfarare, de kommer sannolikt alla att hålla med om detta. Inte vill vi göra fel! Ändå gör vi det, ibland mot bättre vetande. Borde vi då inte ha större fördrag med andras svagheter och mer beslutsamt ta itu med våra egna brister?

Publiceringsdatum: 03 mar, 2017. 01:51:00

Ni borde säga: ”Om Herren vill får vi leva och göra det eller det.”

Jakobs brev 4:15 Det är klokt att inse och dagligen leva med insikten om att framtiden står i högre händer. I den mån vi lever trygga i denna självklara sanning kan vi sänka axlarna och ta emot livet från framtidens Gud, utan att ständigt baxa med oss all sköns krav från dag till dag.

Publiceringsdatum: 02 mar, 2017. 01:50:00

Det finns bara en lagstiftare och domare, han som kan rädda och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa?

Jakobs brev 4:12 Att vi har makt att förgöra varandra är ju uppenbart. Men också att våra ord kan lyfta och rädda, även om vi har våra uppenbara begränsningar. Det borde få oss att ödmjukt överlämna domen över våra medmänniskor till den Gud som i kärlek kan och vill rädda.

Publiceringsdatum: 01 mar, 2017. 01:49:00

Ödmjuka er inför Herren, och han skall upphöja er.

Jakobs brev 4:10 Det hör till god ton att tala om ödmjukhet inför dem som gett en förtroendet att axla en svår uppgift. Gott så. Men att ödmjuka sig inför Gud är att erkänna den suveräna makt som är själva förutsättningen för livet. Bara på den grunden kan alla problem lösas.

Publiceringsdatum: 28 feb, 2017. 01:49:00

Närma er Gud, och han skall närma sig er.

Jakobs brev 4:8 Livet lär oss att det ska till en medveten rörelse från båda håll om två personer ska träffas. Om den ene är bortvänd uppstår aldrig något möte. Sedan är det en annan sak att Guds närvaro kanske inte alltid tar sig sådana uttryck att vi uppfattar hans närhet.

Publiceringsdatum: 27 feb, 2017. 01:48:00

Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny.

Psaltaren 104:30 Kärleken är till sin natur skapande, och var och en som varit förälskad vet att jorden blir ny där den drar fram. Märkligt då att vi är så rädda för Guds kärleks ande. Borde vi inte i stället längta efter det nya liv som skapas där Anden drar fram?

Publiceringsdatum: 26 feb, 2017. 01:16:00

Du gör molnen till din vagn och far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud och eldslågor till dina tjänare.

Psaltaren 104:3 Gud är fri att göra vad han vill och han uppfyller allt med sin närvaro. Som vinden far vart den vill och som elden inte kan tyglas så kan vi heller inte styra Gud. Han finns hos oss med sin svalkande och värmande närvaro var helst vi behöver honom.

Publiceringsdatum: 25 feb, 2017. 01:15:00

Du låter gräs växa för boskapen och örter till människans tjänst.

Psaltaren 104:14 Sällan har väl människans kryddhyllor varit så välfyllda som i de tusentals kokböckernas tid. Och nog är det typiskt Gud att inte bara se till nytta och bukfylla, utan också unna oss ett otal örter för att bidra till vår hälsa och fröjda våra smaklökar.

Publiceringsdatum: 24 feb, 2017. 01:15:00

Du låter källor rinna upp och bli till strömmar som forsar fram mellan bergen. De ger vatten åt alla markens djur.

Psaltaren 104:10 Det är en otrolig tröst i klimatkrisens tid att Skaparen har en tanke med alla källor, alla berg och alla människor som han har gett upphov till. Om det är han som sist och slutligen ger vatten åt alla jordens djur, då finns det hopp för världen och för oss.

Publiceringsdatum: 23 feb, 2017. 01:14:00

Du satte en gräns för vattnet: aldrig mer skall det täcka jorden.

Psaltaren 104:9 Vårt övermod har rubbat naturens balans och ordning, och nu fruktar vi de ibland okontrollerbara vattenmassorna. Men Skaparen har satt sina gränser, och även om vi har rört till det så har han sista ordet. Han tänker inte låta sin skapelse gå under.

Publiceringsdatum: 22 feb, 2017. 01:14:00

Jorden har du ställt på stadig grund, den kan aldrig i evighet rubbas. Urhavet täckte den som en klädnad, vattnet stod högt över bergen.

Psaltaren 104:5 Det sägs att den minsta lilla avvikelse i naturens miljoner känsliga växelspel kunde ha ändrat allt och gjort jorden obeboelig. Men den Gud som fann de exakta förutsättningarna för allt liv kan och vill vaka över sin skapelse nu och framgent.

Publiceringsdatum: 21 feb, 2017. 01:54:00

Otaliga är dina verk, o Herre! Med vishet har du gjort dem alla, jorden är full av vad du skapat.

Psaltaren 104:24 Gå ut på en sommaräng, ta reda på hur jordens, vattnets och rymdens alla varelser är skapade och du kommer att förundras över hur vackert, ändamålsenligt och perfekt allt är format. Bara en lika ömsint som mäktig skapare kan ha tänkt ut och format allt detta.

Publiceringsdatum: 20 feb, 2017. 01:53:00

Han är den levande Guden, han som evigt förblir. Hans rike går aldrig under. Hans makt har inget slut.

Daniel 6:26 Visst är ”levande” ett underbart ord! Det vibrerar av vitalitet, med löfte om framtid, gemenskap och växtkraft. I sådan mylla finns ingen död och förgängelse, bara hopp om mognande frukter och dignande skördar när Skaparen ger i överflöd av sitt levande liv.

Publiceringsdatum: 19 feb, 2017. 01:53:00

Hans välde är ett evigt välde, hans rike varar från släkte till släkte.

Daniel 4:31 Mycket kan sägas om all världens riken, men eviga är de inte. Även ur den aspekten skiljer sig Guds rike från allt annat vi känner. Det är tryggt att vara medborgare i ett välde som sett släkten komma och släkten gå, skapat innan världens grund var lagd.

Publiceringsdatum: 18 feb, 2017. 01:52:00

Den Högste råder över människors riken.

Daniel 4:14 I en tid när det är mycket tal om riken och nationer och vem som har rätt att leda vem bör vi påminna oss om att Skaparen faktiskt aldrig har abdikerat. Han håller hela världen i sin hand och har sista ordet, oavsett alla potentater som skrävlar om sin makt.

Publiceringsdatum: 17 feb, 2017. 01:51:00

Mina fäders Gud, dig tackar och prisar jag, du har gett mig visheten och kraften.

Daniel 2:23 Ibland behöver man perspektiv för att se hur Gud faktiskt leder och bär. Den som förunnats ett långt liv i gemenskap med sin Skapare kan ofta berätta om vishet och kraft när nöden varit som störst. Lycklig den som tankar visdom hos sådana medvandrare.

Publiceringsdatum: 16 feb, 2017. 01:51:00

Han uppenbarar det djupt fördolda, han vet vad som finns i mörkret, hos honom bor ljuset.

Daniel 2:22 Gud är ljus, men han vet vad som finns i mörkret. Inte bara eftersom han är allvetande, utan för att han själv i Jesus Kristus verkligen har varit djupast nere i våra mest fruktade mörker av ångest och död. En sådan Gud kan man tala med när allt är svart.

Publiceringsdatum: 15 feb, 2017. 01:50:00

Han låter år och tider skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet, de kloka deras förstånd.

Daniel 2:21 I det långa perspektivet är det lätt att tappa modet och passivt flyta med strömmen. Men förvissningen om att länders och ledares öden och all vishet vilar i den Allsmäktiges händer är en stor lättnad som befriar till handling. Där vilar vi och världen trygga.

Publiceringsdatum: 14 feb, 2017. 01:50:00

Välsignat är Guds namn från evighet till evighet: visheten och kraften är hans.

Daniel 2:20 Ligger inte visheten och kraften hos vetenskapen? Om vi fattar evidensbaserade beslut blir det väl rätt? Ingen skugga över forskningen, att söka sanningen är hedervärt. Men mänsklig kunskap förblir ett styckverk som inte kan ersätta Skaparens vishet och kraft.

Publiceringsdatum: 13 feb, 2017. 01:49:00

Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly för er.

Jakobs brev 4:7 Hos Gud är livets källa, allt har sin upprinnelse hos honom och i hans hand vilar världen. Vad är väl då egentligen naturligare än att böja sig inför honom och därmed bli delaktig av den godhet och makt som kan få all världens djävulskap på flykten?

Publiceringsdatum: 12 feb, 2017. 01:52:00

Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd.

Jakobs brev 4:6 Allt för ofta tycker vi oss ha råd att i högmod undvara en medmänniska vi ringaktar. Det är klart att Skaparen reagerar när vi gör så mot hans barn. Den ödmjuke däremot plockar många goda frukter ur sitt öppna sinne i generös gemenskap med hög som låg.

Publiceringsdatum: 11 feb, 2017. 01:51:00

Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss.

Jakobs brev 4:5 Svartsjuka handlar om att någon annan får den plats och uppmärksamhet man uppfattar sig själv har rätt till. Om nu Skaparen har lagt ner sin ande i oss är det ju en katastrof för både honom och oss om vi slår dövörat till för hans andes rop inom oss.

Publiceringsdatum: 10 feb, 2017. 01:51:00

Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär.

Jakobs brev 4:3 Gud är ingen godisautomat eller curlingförälder som bara ger oss allt vad vi pekar på. Men hos Gud är Livets källa, och om vi ber att hans goda vilja ska ske i våra liv kan vi vila trygga vid att han ger oss det som är bäst för oss i det långa loppet.

Publiceringsdatum: 09 feb, 2017. 01:50:00

Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber.

Jakobs brev 4:2 Vi måste inse att vårt habegär faktiskt dödar en del av dem som producerar de prylar vi skaffar oss bara för att glänsa. Ändå är lyckan med nya saker försvinnande kort. Att förnöjsamt ta emot livet ur Guds hand ger större lycka än alla prylar i världen.

Publiceringsdatum: 08 feb, 2017. 01:50:00

Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i era lemmar?

Jakobs brev 4:1 Vi är bra på att göda våra begär, och vi får god hjälp av de oändliga reklambudskap som triggar vårt habegär. Den som förmår att leva förnöjsamt utifrån sina verkliga behov och inte låter sig styras av yttre påverkan har funnit en oskattbar väg till frid.

Publiceringsdatum: 07 feb, 2017. 01:49:00

Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid.

Jakobs brev 3:18 Frid är smittsam och fruktbar. Vi söker oss gärna till fredliga miljöer med plats för uppbyggligt samtal, skapande och självförverkligande i samspel med andra. Att skapa och delta i sådana sammanhang är vår kallelse och ett bra sätt att göra världen bättre.

Publiceringsdatum: 06 feb, 2017. 01:48:00

Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig.

Jakobs brev 3:17 Uppriktighet utan barmhärtighet blir lätt hård och sårande. Men där det finns renhet, frid och nåd behövs inte alltid så många ord. Den som umgås med en god människa kommer ofta själv till insikt om sina skavanker och söker självmant hjälp till förändring.

Publiceringsdatum: 05 feb, 2017. 01:48:00

Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och allsköns uselhet.

Jakobs brev 3:16 Den som är avundsjuk och relaterar allt till sig själv tappar kontakt med verkligheten och gör osunda och skeva bedömningar som skapar oordning och problem. Den som vill få ordning på sitt liv måste i ödmjukhet kunna stiga åt sidan och se sig i sammanhang.

Publiceringsdatum: 04 feb, 2017. 01:47:00

Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till.

Jakobs brev 3:13 Tyvärr förväxlas väl ofta mildhet med mjäkighet och feghet. Men den som har överseende med sådant som faktiskt är bagateller och ser förbi andras kantigheter och fokuserar på det goda i varje människa kan bli det föredöme vår stridslystna tid behöver.

Publiceringsdatum: 03 feb, 2017. 01:46:00

Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara.

Jakobs brev 3:10 Vår eviga kamp mot dubbelheten: det vi vill, men inte gör och det vi inte vill, men ändå gör. Innerst inne vet vi att vi mår bättre när vi är tacksamma, uppmuntrande och kärleksfulla än när vi gnäller, talar illa om eller i värsta fall förbannar.

Publiceringsdatum: 02 feb, 2017. 01:45:00

Tungan kan ingen människa betvinga, oregerlig och ond som den är och full av dödligt gift.

Jakobs brev 3:8 Det är lätt att göra det till en vana att tala illa om andra. Inte minst om dem som fått och påtagit sig ansvaret att arbeta för vårt gemensamma bästa: folkvalda, tjänstemän och myndighetspersoner. Bibeln uppmanar oss i stället till förbön för all överhet.

Publiceringsdatum: 01 feb, 2017. 01:43:00

En liten eld kan sätta en hel skog i brand. Och tungan är en eld, själva den onda världen bland våra lemmar.

Jakobs brev 3:5 Bibeln uppmanar de kristna att ”sprida Kristi vällukt”, en parfym som är särskilt angelägen i en tid när så mångas ord stinker svavel. Ty båda lukterna är eldfängda. Var svavel brinner vet vi, men Guds Andes eld renar och skapar nya möjligheter för liv.

Publiceringsdatum: 31 jan, 2017. 01:42:00

Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig, och han kan tygla hela sin kropp.

Jakobs brev 3:2 Vi ser med förfäran hur elaka, hatiska och plumpa ord totalt kan vända upp och ner på hela länder. Men det är lika sant att goda och kloka ord i kärlek och respekt kan hela och ge energi till en hel värld. Valet är ditt och mitt varje gång vi öppnar munnen.

Publiceringsdatum: 30 jan, 2017. 01:41:00

Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död.

Jakobs brev 2:26 Goda gärningar kan ses som trons andning. När vårt blodomlopp kopplats samman med vår Skapare kan vi inte annat än att göra hans gärningar. Om vi inte gör det, eller längtar efter att göra det, så kanske vi behöver återknyta till Jesus, han som är vårt hopp.

Publiceringsdatum: 29 jan, 2017. 01:5:00

Människan blir rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro.

Jakobs brev 2:24 Tron är nog för att finna Gud. Men en aldrig så välformulerad tro kan inte kompensera en egoistisk och hänsynslös livsstil. Konsekvensen av en uppriktig tro är en beredskap att låta sig förvandlas till den gudslikhet som skapar goda gärningar.

Publiceringsdatum: 28 jan, 2017. 01:4:00

Inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan?

Jakobs brev 2:20 Vilken verkan tänker vi att en tro ska ha? Att vi ska få frid i själen? Att vi ska bli godkända av människor och Gud? Kanske är det så. Men inte om tron är beräknande, bara om den är en sann överlåtelse till Skaparen med beredskap att gå hans ärenden.

Publiceringsdatum: 27 jan, 2017. 01:2:00

Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro.

Jakobs brev 2:18 Hur visas tro? Genom att sjunga psalmer och rabbla böner? Det kan ju vem som helst göra utan att hjärtat är med. Men den tro som alstrar goda gärningar, som inkräktar på den egna bekvämligheten, kan knappast fejkas, i varje fall inte någon längre tid.

Publiceringsdatum: 26 jan, 2017. 01:1:00

Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död.

Jakobs brev 2:17 Vad är det för mening med att gå omkring och tro, om än aldrig så rätt, om det inte får några konsekvenser i livet? Frågan är om det alls är möjligt att verkligen äga en sann tro och samtidigt inte på något sätt ge uttryck för den genom goda gärningar.

Publiceringsdatum: 25 jan, 2017. 01:0:00

Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom?

Jakobs brev 2:14 Tron räcker! Gott att veta för den som likt rövaren på korset saknar möjlighet att längre göra några gärningar alls. Men den som faktiskt har ett val och en möjlighet att göra det goda kan inte strunta i det med hänvisning till sin tro – det vore ju hyckleri.

Publiceringsdatum: 24 jan, 2017. 01:58:00

Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.

Jakobs brev 2:13 Hårdhet möts med samma mynt, det har många av oss lärt sig den hårda vägen. Så står den barmhärtige till sist som segrare med en oskattbar själsfrid – även om det förvisso kan se ut som om den godhjärtade är både bakom och överkörd i det korta perspektivet.

Publiceringsdatum: 23 jan, 2017. 01:57:00

Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag.

Jakobs brev 2:12 Den som vet med sig att han är dömd redan på förhand kan antingen bli uppgiven eller totalt hänsynslös. Den som vet att han är frikänd och välkommen i sitt sammanhang har råd att vara avspänd, generös och inkluderande. Där Guds Ande är, där är frihet.

Publiceringsdatum: 22 jan, 2017. 01:57:00

Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla.

Jakobs brev 2:10 Talet om "småsynder" håller inte. Faller man igenom på en punkt så har man ju missat hela poängen. Men vem gör inte det? Gud vet att vi alla är syndare. Så Jesus dog för att upprätta alla. Inte för att göra oss duktiga, men för att göra oss rättfärdiga av nåd.

Publiceringsdatum: 21 jan, 2017. 01:55:00

Om ni gör skillnad på människor begår ni synd.

Jakobs brev 2:9 Om man översätter bibelns grundtext direkt så betyder synd att missa målet. Så vad är då målet? Att vi ska bli lika Gud – vi är ju "skapade till hans avbilder". Den som gör skillnad på människor gör inte som Gud och missar alltså målet. Vem vill göra det?

Publiceringsdatum: 20 jan, 2017. 01:54:00

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt.

Jakobs brev 2:8 Lagens kungsbud är en sådan där grundläggande regel som ger stadga åt livet och gör alla beslut både svårare och lättare. Svårare, eftersom det utmanar vår bekvämlighet. Lättare, eftersom varje beslut kan prövas mot detta enda: tjänar det min nästa?

Publiceringsdatum: 19 jan, 2017. 01:54:00

Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom?

Jakobs brev 2:5 Bibeln är ofrånkomligt tydlig med att Gud tänker kompensera den fattige för hans umbäranden. Det ger oss inte rätt att strunta i den fattige med hänvisning till att Gud fixar obalansen till sist. Men det kan ge den utsatte hopp och mod att leva.

Publiceringsdatum: 18 jan, 2017. 01:53:00

Att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud.

Jakobs brev 1:27 Den som är i nöd befinner sig inte alltid i välstädade miljöer, så den som vill hjälpa en nödställd kan paradoxalt nog behöva smutsa ner sig för att hålla sig ren och fläckfri. Det är ju inte heller säkert att den elegant välklädde är obesmittad av världen.

Publiceringsdatum: 17 jan, 2017. 01:52:00

Gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus.

Jakobs brev 2:1 Gör inte skillnad! Inte mellan svart och vit, sjuk och frisk, dum och klok, liten och stor, infödd och invandrare, snäll och elak, vän och fiende, ren och smutsig. Kort sagt: behandla alla, alla lika. Så enkelt kan hela människorättsfrågan uttryckas.

Publiceringsdatum: 16 jan, 2017. 01:48:00

Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde.

Psaltaren 103:19 - Ge mig en fast punkt och jag ska rubba jorden, sa Arkimedes. Kanske kan Guds tron ses som denna fasta punkt, en plats från vilken Skaparen själv kan baxa sin värld rätt. Han som har all makt både vill, och förmår, lägga allt till rätta när hans tid är inne.

Publiceringsdatum: 15 jan, 2017. 01:33:00

Hans trofasthet når till kommande släkten, när man håller hans förbund och minns vad han befallt och lyder.

Psaltaren 103:17 Varje människa har förvisso möjlighet till en ny chans, oavsett påbrå. Men det är också sant att den som väljer att försöka leva efter Guds vilja genom sina handlingar och sitt föredöme ger sina barn och barnbarn goda förutsättningar att leva ett gott liv.

Publiceringsdatum: 14 jan, 2017. 01:32:00

Evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom.

Psaltaren 103:17 Att frukta Gud är att räkna med honom, både som hjälpare och som den som omutligt slutför sin avsikt. Den som fruktar honom står på hans sida. Den som inte bryr sig om hans förmaning kan råka illa ut, precis som den som struntar i varningsskyltar i trafiken.

Publiceringsdatum: 13 jan, 2017. 01:32:00

Människans dagar är som gräset: hon spirar som blomman på marken, så sveper vinden fram, och den är borta, platsen där den stod är tom.

Psaltaren 103:15 Om nu Skaparen lägger så mycket energi på att göra varenda liten förgätmigej andlöst vacker – även om ingen enda människa kommer att se den under dess korta blomstring – skulle han då inte lägga oändlig omsorg på dig som är hans avbild?

Publiceringsdatum: 12 jan, 2017. 01:31:00

Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han minns att vi är mull.

Psaltaren 103:13 En förälder som varit med barnets hela livsresa känner bakgrunden och kan ha överseende med sådant som andra stör sig på. Vem skulle då känna oss bättre än vår Skapare? Är vi rädda för hans vrede i stället för att ta till oss hans ömma medkänsla?

Publiceringsdatum: 11 jan, 2017. 01:31:00

Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd.

Psaltaren 103:12 Bibeln är full av liknelser om att Gud ingenting hellre vill än att befria oss från vårt tröstlösa ältande av allt som gått snett. Gott vore om vi förmådde erkänna att det till sist är vi själva som inte vill lämna den gudsfrånvändhet vi tolkar som frihet.

Publiceringsdatum: 10 jan, 2017. 01:30:00

Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Psaltaren 103:11 Hur högt välver sig himlen över oss? Ingen vet. Poängen kvarstår alltså: Guds nåd är utan slut. Men det är ingen hafsig nåd, utan en nåd som är inbyggd i själva universum. Det Skaparen av nåd erbjuder oss är ingenting mindre än harmoni med själva skapelsen.

Publiceringsdatum: 09 jan, 2017. 01:29:00

Jag skall fylla er med min ande och ge er liv.

Hesekiel 37:14 Guds ande är Livets ande. Att låta sig fyllas av Guds ande är därför att säga ja till själva Livet. Man kan kanske jämföra det med att tanka en motor med det bränsle den är konstruerad för. Den som skapat oss vet ju hur vi fungerar och vad vi behöver.

Publiceringsdatum: 08 jan, 2017. 01:29:00

Aldrig mer skall jag låta er drabbas av svält. Träden skall bära mycket frukt och åkrarna ge rik gröda.

Hesekiel 36:29 Vårt hem i universum skapades med rikliga möjligheter att mätta oss med de mest underbara frukter och sädesslag. Skaparen placerade oss i ett underbart och rikligt skafferi som ger tillräckligt för alla. Inte är det hans fel att så många inte har mat för dagen.

Publiceringsdatum: 07 jan, 2017. 01:28:00

Med min egen ande skall jag fylla er.

Hesekiel 36:27 Varför vänder vi ryggen åt erbjudandet om att fyllas av Guds ande? Av rädsla? Men Gud är ju kärleken. För att vi tror att livet ska bli tråkigare? Men vem känner vår längtan bättre än Gud? För att vi känner oss ovärdiga? Men Gud kallar ju på oss i kärlek!

Publiceringsdatum: 06 jan, 2017. 01:28:00

Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött.

Hesekiel 36:26 Stenhjärtat tillåter oss att göra andra illa, ty stenhjärtan känner inte av smärta. Är det därför vi förhärdar våra hjärtan? Ett hjärta av kött har medlidande och vill väl. Det är oändligt mycket mera smärtfyllt – och oändligt mycket mera tillfredsställande.

Publiceringsdatum: 05 jan, 2017. 01:27:00

Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande.

Hesekiel 36:26 Att få ett nytt hjärta är förstås ingen enkel operation, det är ingenting mindre än att våga livet. Det är att dö bort från det gamla för att uppstå till det nya liv som Gud erbjuder genom sin Ande, ett glädjens liv med hopp och en ny vilja till tjänst.

Publiceringsdatum: 04 jan, 2017. 01:33:00

Jag skall bryta sönder deras ok och befria dem ur deras slaveri. Då skall de inse att jag är Herren.

Hesekiel 34:27 Vi tycker att vi har svårt att begripa oss på Gud, men Gud verkar också jobba hårt med att försöka få oss att förstå vem han är. Han befriar oss, och vi märker det inte utan fortsätter simma i cirklar likt guldfiskar som lämnat glasskålen för fritt vatten.

Publiceringsdatum: 03 jan, 2017. 01:32:00

Markens träd skall bära frukt och jorden skall ge gröda. Folket skall leva tryggt i sitt land.

Hesekiel 34:27 Grunden för vår överlevnad ligger i att träden ger frukt och jorden gröda. Det borde vi minnas i miljöförstörelsens tid. Men det är lätt att tappa bort det mest grundläggande när det mesta vi använder ligger i plast och kartong och är designat av människor.

Publiceringsdatum: 02 jan, 2017. 01:32:00

Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga utan lurar sig själv, hans fromhet är ingenting värd.

Jakobs brev 1:26 Det är lätt att bli from vid nyår, att strama upp sig och ge löften om ett bättre liv. Här är ett tips: lova att försöka tygla din tunga. För om man inte vaktar på sina ord kan den fromma fasaden krackelera och förtroende och anseende rinna ut i sanden.

Publiceringsdatum: 01 jan, 2017. 01:20:00

Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste.

Jakobs brev 1:22 Att ta emot en främling, att ge generöst till allt gott verk, att besöka den som är sjuk eller i fängelse – hur mycket mera värt är inte det än att bara lägga huvudet på sned och lyssna. Så låt oss börja med att göra, om än aldrig så lite.

Publiceringsdatum: 30 dec, 2016. 01:20:00

Ta ödmjukt vara på ordet som är nerlagt i er och som förmår rädda ert liv.

Jakobs brev 1:21 Tänk om det finns ett Ord nerlagt i oss från skapelsen, ett ord som ger svar på livets frågor och öppnar vår dörr för Livet? Tänk om du inför det nya året skulle stilla dig och lyssna inåt, till det Livets ord som är nära dig, i din mun och i ditt hjärta.

Publiceringsdatum: 30 dec, 2016. 01:19:00

Lägg därför bort allt det orena och det myckna onda hos er.

Jakobs brev 1:21 Om sanningen ska fram så skyddar och döljer vi väl en hel del ont och orent efter bästa förmåga, helt enkelt eftersom vi inte vill bli av med det även om vi intalar oss det. Att omvända sig från det orena och onda är ett uttryck för sann mognad.

Publiceringsdatum: 29 dec, 2016. 01:19:00

En människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud.

Jakobs brev 1:20 Visst kan det väl vara rätt att säga ifrån med kraft ibland, men hur ofta kommer det något gott ur ren ilska? Hellre raka besked med eftertanke än utbrott i affekt. På det sättet skaffar man sig vänner och medarbetare i stället för fiender och motarbetare.

Publiceringsdatum: 28 dec, 2016. 01:18:00

Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede.

Jakobs brev 1:19 Lyssnande är en underskattad konst. Om vi tränade vårt öra att verkligen höra vad medmänniskorna säger, och vår mun till att tiga och invänta att den andre talat färdigt, skulle kanske ilskan stillas. Den som lyssnar och förstår har inte så nära till vreden.

Publiceringsdatum: 27 dec, 2016. 01:17:00

Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.

Psaltaren 121:8 Är bevara detsamma som att undslippa? Kanske är det större att erfara hur Gud är med trots yttre omständigheter än att han ständigt krattar manegen så att vi undslipper alla bekymmer. Han är en Gud för hela livet, inte bara för soliga dagar.

Publiceringsdatum: 26 dec, 2016. 01:17:00

Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad.

Lukas 2:10 Med rädslan kan man varken rådgöra eller förhandla. Så vart kan vi gå när vi bestörta inser att också de som kallas världens mäktiga styrs av fruktan? Julen handlar om att Gud har ett slutgiltigt svar på vår rädsla: en frälsare som bär världen underifrån.

Publiceringsdatum: 25 dec, 2016. 01:16:00

Hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

Lukas 2:7 Platsbrist går som en röd tråd genom mänskligheten, trots att Gud skapade ett rymligt och bördigt hem åt oss. Barnet i krubban borde bli en förebild i självutgivande och uppoffring för oss som girigt tar för oss mer än vi behöver av gemensamma resurser.

Publiceringsdatum: 24 dec, 2016. 01:16:00

Enligt sitt beslut födde han oss till livet genom sanningens ord.

Jakobs brev 1:18 I sanningen bor livet. Först när vi förmår ta in sanningen om oss själva blir vi fria att möta livet utan skygglappar, rädsla eller bortförklaringar. Ty om sanningen ändå är känd och utredd kan ingenting längre skada oss. Det är liv och frihet!

Publiceringsdatum: 23 dec, 2016. 01:15:00

Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader.

Jakobs brev 1:17 Att ta emot alla goda gåvor som vore de från Gud förminskar inte människors godhet, men det sätter in oss i sammanhang och skapar förnöjsamhet. Vilken fantastisk känsla att både kunna få, och ge, gåvor som har sitt ursprung hos himlaljusens fader!

Publiceringsdatum: 22 dec, 2016. 01:15:00

Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs.

Jakobs brev 1:14 Nästan utan att vi märker det öppnar vi dörren för tankar och intryck som vi vid närmare eftertanke förstår bryter ner. För sent upptäcker vi att vi sitter fast i oönskade vanor och mönster. Den som har blicken stadigt fäst på Jesus är inte så lätt att snärja.

Publiceringsdatum: 21 dec, 2016. 01:14:00

Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen.

Jakobs brev 1:13 Det är frestande att skylla på Gud som vi ändå inte begriper oss på. Men om vi reducerar Gud till någon att skylla på går vi miste om den han verkligen är. Då förlorar vi möjligheten att finna mening och reda, även i situationer vi inte förstår eller behärskar.

Publiceringsdatum: 20 dec, 2016. 01:13:00

Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans.

Jakobs brev 1:12 Att hålla ut är en aktiv handling, ett i sig skapande förhållningssätt som förändrar den som prövas. Men bara den som utgår från att universum kommer ur, och vilar i, eviga skaparhänder förmår hålla ut. Slumpen kan varken skapa mening eller uthållighet.

Publiceringsdatum: 19 dec, 2016. 01:12:00

Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte våra synders lön.

Psaltaren 103:10 Julen är det ultimata beviset för att Gud inte ger oss vad vi förtjänat. Medan vi är kvar i våra synder sänder han sin son via en ung kvinna, att dela våra villkor och ge oss tillträde till sin härlighet trots att vi verkligen inte gjort oss förtjänta av det.

Publiceringsdatum: 18 dec, 2016. 01:11:00

Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt.

Psaltaren 103:9 Kan man komma längre bort från bilden av en straffande Gud än ett värnlöst barn i en enkel krubba? På samma sätt som Josef och Maria då gavs ansvar för gudabarnet inbjuds vi i dag att vårda och förmedla Guds kärleksgåva till den värld som Gud älskar.

Publiceringsdatum: 17 dec, 2016. 01:10:00

Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.

Psaltaren 103:8 Det är Skaparens barmhärtighet och tålamod som håller världen uppe trots alla de misstag vi begår i vår gränslösa girighet. Utan den kärlek och omsorg som Gud tåligt visar sin skapelse hade vårt hem i universum redan gått under.

Publiceringsdatum: 16 dec, 2016. 01:10:00

Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt.

Psaltaren 103:6 Bara den som själv varit igenom förtryckets helvete och kommit ut ur det med pånyttfött hopp kan med trovärdighet bekänna sig till ett vittnesbörd som detta. Sådana finns. I deras närhet ska vi lyssna mer än vi pratar, deras ord har en djup klangbotten.

Publiceringsdatum: 15 dec, 2016. 01:9:00

Han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn.

Psaltaren 103:5 Den som förmår ta till sig av allt det goda i vardagen – som att solen lyser, att det finns mat på bordet, en säng att sova i och vänner att dela livet med – kan känna att livet är gott. Vid sådan förnöjsamhet blir man lätt om hjärtat och ung i steget.

Publiceringsdatum: 14 dec, 2016. 01:8:00

Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet.

Psaltaren 103:4 Nog lever vi ofta som om vinnaren är den som samlat på sig mest när han dör. Men att få kröna sitt liv med nåd och barmhärtighet i stället för grämelse och bitterhet ger långt mer tillfredsställelse och tacksamhet än alla tillgångar man någonsin kan samla på sig.

Publiceringsdatum: 13 dec, 2016. 01:8:00

Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar.

Psaltaren 103:3 Nog har vi våra frågor om någon påstår att Gud botar alla hans sjukdomar, även om det finns människor som upplever det så. Det må så vara. Men den som känt befrielsen i att få sina synder förlåtna har kanske lättare för att också ta emot bot för sin sjukdom.

Publiceringsdatum: 12 dec, 2016. 01:7:00

Hör, mina får! Så säger Herren Gud: Jag skall skipa rättvisa bland fåren, bland baggar och bockar.

Hesekiel 34:17 I advent ska vi bana väg för såväl baggar som bockar och alla andra grupper som vi har mer eller mindre svårt att komma överens med. Adventskonungen sorterar inte efter kategorier. Den som vill vara med honom måste verka för rättvisa åt alla.

Publiceringsdatum: 11 dec, 2016. 01:6:00

Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående.

Hesekiel 34:16 Plötsligt dyker de starka och välmående upp bland dem som behöver vård. Och visst är det lätt att de glöms bort, de ser ju ut att klara sig själva. Men Gud vet att även den till synes duktige och starke behöver bli sedd och stöttad. Vad kan vi lära av det?

Publiceringsdatum: 10 dec, 2016. 01:6:00

Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud.

Hesekiel 34:15 Så mycket förstår väl också vi som lever långt från fårskötsel att herden alltid har fårens bästa för ögonen: han ser till att de har mat i rätt tid och att de får den vila de behöver. Så når Guds löfte om skydd och vila, genom årtusenden, ända fram till oss.

Publiceringsdatum: 09 dec, 2016. 01:5:00

Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem.

Hesekiel 34:12 I den tid då de här orden skrevs fanns det sannolikt ingen vackrare bild på trofast omsorg och uthållig kärlek än den som beskriver herdens utgivande vård av fåren. Än i dag kan vi ta till oss att det är både tryggt och stort att få se sig som ett får i Guds hägn.

Publiceringsdatum: 08 dec, 2016. 01:4:00

Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem.

Hesekiel 34:11 Somligt är så värdefullt att man inte överlämnar det i någon annans vård för allt smör i Småland. På den listan står tydligen den som har nåden att räkna sig som "Guds får". Den som medvetet vänt sig till den gode Herden kan räkna med hans särskilda omsorg.

Publiceringsdatum: 07 dec, 2016. 01:53:00

Börjar den rättfärdige synda räcker inte hans rättfärdighet för att han skall få leva.

Hesekiel 33:12 Man kan inte kompensera onda gärningar med goda, helt enkelt eftersom varje handling kräver sin egen korrigering. Det gäller att tänka igenom vad som hänt och vara beredd att återställa, kompensera eller säga förlåt. Sådant går inte att generalisera.

Publiceringsdatum: 06 dec, 2016. 01:52:00

Upphör den gudlöse med sin gudlöshet leder den inte till hans fall.

Hesekiel 33:12 Den som ångrar sig och vänder om från sin onda väg skördar goda frukter, det vet ju minsta unge. Och var och en som omvänt sig kan berätta att det är sant också på ett existentiellt plan, att vägen utför kan förvandlas till stadig grund och framtidstro.

Publiceringsdatum: 05 dec, 2016. 01:51:00

Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda. Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår.

Psaltaren 85:13 Det är lätt att tappa modet vid all ondska man ser. Men världen hålls ju ihop av ett finmaskigt, vardagligt nät av kärlek och goda gärningar. Den som medvetet tar avstamp hos kärlekens Gud har rimligen goda förutsättningar att vara med och skapa välgång.

Publiceringsdatum: 04 dec, 2016. 01:16:00

Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra.

Psaltaren 85:11 I den bästa av världar omfamnar fred och rättvisa varandra när Guds barn möts: inga poliser där kristna samlas i tusental trots att alla åldrar, klasser och kulturer är representerade. Något grundläggande verkar ändå förändras när man släpper in Skaparen.

Publiceringsdatum: 03 dec, 2016. 01:16:00

Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.

Markus 1:15 Vad kan väl erbjuda mera hopp och framtidstro än att Guds fullkomliga rike, med fred, rättvisa och glädje, är nära? Det enda vi behöver göra för att det Riket ska komma är att omvända oss och tro. Så lite. Och så svårt. Borde vi då inte börja redan i dag?

Publiceringsdatum: 02 dec, 2016. 01:15:00

En ringa broder skall vara stolt över sin upphöjelse, en rik över sin ringhet.

Jakobs brev 1:9 Missunna inte den som är obetydlig i världens ögon att glädja sig över framgång och beröm, det kan vara ett sätt att lyfta honom till storhet. Och den som är rik gör väl rätt i att betänka att han är lika stor eller lika liten som alla andra inför sin Skapare.

Publiceringsdatum: 01 dec, 2016. 01:15:00

Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.

Jakobs brev 1:5 Vishet hänger inte alltid ihop med ålder och intellekt. Ett litet barn kan ge prov på en överraskande vishet, och den enfaldige ställer ofta de bästa frågorna. Om nu Gud, all vishets källa, erbjuder vishet som gåva är vi väl bra dumma om vi inte ber om den?

Publiceringsdatum: 30 nov, 2016. 01:14:00

Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet.

Jakobs brev 1:2 Jesus lärde oss i bönen Fader vår att be Gud om att slippa prövningar. Men den som skapat oss känner våra gränser som ingen annan och har många sätt att leda oss fram på livets väg. Till sist får vi kanske bottna i att Gud har sin väg med oss också i lidandet.

Publiceringsdatum: 29 nov, 2016. 01:13:00

Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden.

Jakobs brev 1:6 Tvivel är varken fel eller farligt, så länge det inte görs till en livsstil. Den som förtränger sitt tvivel är inte sann, och Gud ska sökas i sanning. Men den ärlige tvivlare, som söker sig till Gud, och trons människor brukar i sinom tid nå fram till visshet.

Publiceringsdatum: 28 nov, 2016. 01:13:00

Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!

Matteus 21:9 Vi tänker oss ofta att de som kommer i Herrens namn är stora profeter och talare. Framför allt tänker vi nog att det gäller någon annan än vi själva. Men alla får gå Herrens ärenden, även den fattige och den som har misslyckats kan få gå med bud från Gud.

Publiceringsdatum: 27 nov, 2016. 01:12:00

Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: "Hosianna Davids son!"

Matteus 21:9 En del av oss verkar vara födda till föregångare, andra till efterföljare. Och såframt föregångarna också är Jesu efterföljare och efterföljarna är föredömen så är det väl just det som behövs. Såväl vägröjare som efterföljare ska till om Guds Rike ska växa.

Publiceringsdatum: 26 nov, 2016. 01:12:00

Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.

Matteus 21:5 Den som söker Gud gör inte fel i att titta bland åsnor, lastfordon och andra vardagligheter. Gud låter sig lika ofta finnas i den vanliga, gråa verkligheten som i katedraler eller spektakulära gudstjänster – även om han förstås också finns där.

Publiceringsdatum: 25 nov, 2016. 01:11:00

Nåd åt er alla.

Hebreerbrevet 13:25 Detta är Hebreerbrevets slutord. En hälsning vi kanske borde begrunda i de lättkränktas och nättrollens tid. Nog är det väl bra mycket mera meningsfullt att vara en av dem som välsignar och önskar alla nåd än en av dem som hånar och förbannar allt och alla?

Publiceringsdatum: 24 nov, 2016. 01:10:00

Glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud.

Hebreerbrevet 13:16 Varför kräver Gud offer? Kan det vara för att han – och många som prövat ¬– vet att det gör oss gott att avstå? När allt kommer omkring: vem klagar mest, den snåle och ogine eller den som gjort det till en livsstil att dela med sig generöst?

Publiceringsdatum: 23 nov, 2016. 01:10:00

Vår inre styrka beror av Guds nåd och inte av en viss sorts mat. Att lägga vikt vid matregler har aldrig gagnat någon.

Hebreerbrevet 13:9 Se upp med regler som gör att du tror dig kunna avgöra huruvida någon är en god kristen eller inte. Bara Gud kan döma! Men det är nog inte fel att ägna en tanke åt de mer sekulära "matregler" som samtiden vill lägga på oss. Man kan bli slav under sådana också.

Publiceringsdatum: 22 nov, 2016. 01:9:00

Låt er inte ryckas med av alla slags främmande läror.

Hebreerbrevet 13:9 Visst kan och bör detta ses som en varning för andra religioner – varje religion gör anspråk på sanningen. Men det gör också, i olika grad, filosofier och politiska system. För att inte tala om den överallt närvarande och indoktrinerande kommersialismen.

Publiceringsdatum: 21 nov, 2016. 01:8:00

Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör.

Psaltaren 103:2 Det är lätt att glömma vad Gud har gjort för oss, att se det som självklart att vi lever och andas och att han har dött och uppstått för att ge oss liv. Den som lever i tacksamhet till Gud ser fram emot hans ankomst med glädje. Vår domare är också vår räddare.

Publiceringsdatum: 20 nov, 2016. 01:26:00

Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!

Psaltaren 103:1 Den som haft turen att lära känna någon som uppriktigt och av hela sitt hjärta prisar Gud kan vittna om en sällsam harmoni och förtröstan i en sådan persons karaktär. Att vara helt förlorad i Gud är att upptäcka sitt sanna jag och bli det man var ämnad till.

Publiceringsdatum: 19 nov, 2016. 01:25:00

En gång lade du jordens grund, och himlen är ett verk av din hand. De skall förgås, men du består.

Psaltaren 102:26 I dag är det snarare forskare än profeter som varnar för domedagen. Kanske skrämmer det oss mera? Tron att det finns en skapare bakom allt inger trots allt hopp: även om vårt fantastiska universum skulle störta samman så sker det ändå i Skaparens hand.

Publiceringsdatum: 18 nov, 2016. 01:25:00

Min Gud, ryck inte bort mig i livets mitt, du vars år varar från släkte till släkte.

Psaltaren 102:25 Nog lever vi med den där gnagande insikten att allt kan vara slut innan vi hunnit med vad vi ville och fått de viktiga orden sagda. Den som lever i tron att hon vilar i dens hand vars år varar från släkte till släkte kan vara trygg oavsett vad livet bjuder.

Publiceringsdatum: 17 nov, 2016. 01:24:00

Han har hört de utblottades bön, deras bön har han inte föraktat.

Psaltaren 102:18 Den utblottade vet vad det vill säga att vara föraktad: fråga närmsta tiggare om du vill veta. Gud gör inte skillnad på fattig och rik. Det verkar som om de utblottade, de som ingenting har att briljera med inför människor, har en särskild plats i Guds hjärta.

Publiceringsdatum: 16 nov, 2016. 01:24:00

Min levnad är som aftonskuggan, jag vissnar som gräset. Men du, Herre, härskar för evigt, och släkte efter släkte åkallar dig.

Psaltaren 102:12 När livets förgänglighet hinner ifatt en är det en tröst att generationer gått före och att de, och vi alla, vilar hos den som härskar över alla släkten. Gud kommer att skapa en vacker och meningsfull helhet av det vi såg som spridda fragment utan sammanhang.

Publiceringsdatum: 15 nov, 2016. 01:23:00

Herre, hör min bön, låt mitt rop nå fram till dig. Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd.

Psaltaren 102:2 Vem har inte upplevt den där känslan av att Gud döljer sig just när man behöver honom som mest? Men en bön som den här kommer ändå ur vissheten att Gud finns där, att han förut har visat sitt ansikte och hört bön. Därför andas bönen hopp mitt i förtvivlan.

Publiceringsdatum: 14 nov, 2016. 01:23:00

Ja, dagen är nära, Herrens dag är nära.

Hesekiel 30:3 Vem längtar inte efter en dag när allt svek, våld och förtryck är ett minne blott? En Herrens dag när rättfärdighet ska råda över hela jorden. Budskapet om att den dagen är nära inger hopp, samtidigt som det manar oss till vaksamhet och väntan.

Publiceringsdatum: 13 nov, 2016. 01:22:00

Om den rättfärdige gör något brottsligt kan hans rättfärdighet inte rädda honom.

Hesekiel 33:12 Det håller inte att peka på hur goda och snälla vi annars är när vi mot bättre vetande gör fel. Ingen av oss är utan synd. Vår utmaning är att så långt vi förmår och förstår leva ett rättfärdigt liv och be Gud och människor om nåd när vi inte når ända fram.

Publiceringsdatum: 12 nov, 2016. 01:22:00

Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag önskar inte den gudlöses död. Jag vill att han upphör med sina gärningar och får leva.

Hesekiel 33:11 Att leva gudlöst kan betyda att inte känna sig ansvarig inför någon när ingen människa ser på eller förefaller drabbas. Att leva i övertygelsen att det finns en Gud som ser i det fördolda är att upphöra med att ha en annan agenda när vi tror att ingen ser oss.

Publiceringsdatum: 11 nov, 2016. 01:21:00

Jag önskar ingens död, säger Herren Gud. Vänd om, så får ni leva.

Hesekiel 18:32 Ibland skyller vi allt dödande omkring oss på Gud, som om vi saknade ansvar för våra handlingar – ett oberoende som vi annars hävdar med emfas om Gud lägger sig i våra liv. Gud önskar ingens död, han tar med öppna armar emot den som vänder om till honom.

Publiceringsdatum: 10 nov, 2016. 01:20:00

Sluta upp med alla era brott mot mig. Skapa er ett nytt hjärta och en ny ande.

Hesekiel 18:31 Givet hur vi behandlar naturen och hur vi behandlar varandra, på slagfält och i många relationer, så måste vi nog erkänna att vi begår brott mot både Gud, skapelsen och varandra, och att vi behöver få nya hjärtan om någon verklig förändring ska ske.

Publiceringsdatum: 09 nov, 2016. 01:20:00

Vänd om! Vänd er bort från era brott, så att de inte får er på fall.

Hesekiel 18:30 Somliga fälls för svåra brott, men sanningen är ju den att vi alla har gjort och gör saker som skadar oss själva och andra. Gud förmanar oss som en kärleksfull far: Vänd om! Se upp så det inte går dig illa! Lycklig den som hör den rösten och följer det rådet.

Publiceringsdatum: 08 nov, 2016. 01:19:00

Om den gudlöse upphör att handla gudlöst och börjar handla rätt och rättfärdigt skall han rädda sitt liv.

Hesekiel 18:27 Guds bästa påminnelse om att det aldrig är för sent är väl rövaren på korset bredvid Jesus. Hjälplös och timmar från döden kan han inte gottgöra ett enda brott. Men hans uppriktiga bön ger honom en plats i paradiset. Då är det inte kört för någon enda av oss.

Publiceringsdatum: 07 nov, 2016. 01:18:00

Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.

Hebreerbrevet 13:15 En frukt växer långsamt och genomgår många stadier före mognad. Så föds och mognar en äkta lovsång till Gud ofta i mörka, oansenliga och osynliga rum, ack så nödvändiga för att sången ska komma som en mogen frukt över en gudsöverlåten människas läppar.

Publiceringsdatum: 06 nov, 2016. 01:58:00

Här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma.

Hebreerbrevet 13:14 Längtan är en omistlig del i människans villkor. På samma sätt som vi törstar och det finns vatten, hungrar och det finns mat, finns det ett svar på vår längtan efter "en stad som består". Denna längtan spränger livets gräns och sträcker sig bortom graven.

Publiceringsdatum: 05 nov, 2016. 01:57:00

Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.

Hebreerbrevet 13:8 Om det är sant, som Bibeln påstår, att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa, att han mitt ibland oss visade vem Gud är, då gör det all skillnad i världen. Då kan varje förvirrat och plågat människobarn i detta nu komma till honom och ta emot evigt liv.

Publiceringsdatum: 04 nov, 2016. 01:56:00

Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro.

Hebreerbrevet 13:7 De flesta av oss har väl någon eller några som vi ser upp till som goda förebilder. Inte minst gäller det den som har förmånen att leva nära någon som står för, och förmedlar, det Bibeln säger. Att ta rygg på sådana människor kan vara vägen till ett gott liv.

Publiceringsdatum: 03 nov, 2016. 01:55:00

Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig?

Hebreerbrevet 13:6 Vad en människa kan göra med mig är tveklöst skäl nog för fruktan. Många vittnar dock om att Gud har varit med dem på ett sällsamt sätt genom till synes outhärdliga upplevelser. Att överlåta sig åt Hjälparen har visat sig vara en utväg genom lidandet.

Publiceringsdatum: 02 nov, 2016. 01:53:00

Lev inte för pengar; nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig.

Hebreerbrevet 13:5 Hur kommer det sig att allt som rör pengar gärna ställer sig först i valet mellan pengar och relationer? Eller är det lättare att ägna oss åt varandra om vi slipper oroa oss för pengar? Men om inget "varandra" är kvar när kassan är full, vad är då vunnet?

Publiceringsdatum: 01 nov, 2016. 01:52:00

Äktenskapet skall alltid hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckad.

Hebreerbrevet 13:4 Historien visar att regler av det här slaget kan skapa olika former av hederskultur om de hanteras som maktmedel. Men den som i kärlek och av inre övertygelse efterlever detta upptäcker snart att det utgör ett berikande värn för såväl individ som samhälle.

Publiceringsdatum: 31 okt, 2016. 01:36:00

Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

Efesierbrevet 4:32 Vem har inte ofta och på många sätt försökt vara god och snäll, bara för att misslyckas? Men godhet börjar med Guds förlåtelse i Kristus. Den som själv har blivit förlåten kan fördra andras ofullkomligheter och misstag. Börja alltså hos Gud, all godhets källa.

Publiceringsdatum: 30 okt, 2016. 01:36:00

Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska.

Efesierbrevet 4:31 Den här sortens bråte kan bli en tung börda som krymper livsrummet och står i vägen för hopp och utveckling. Och det gäller såväl den som är elak som den som drabbas. Att medvetet och aktivt göra sig av med sådant är att utvecklas och mogna som människa.

Publiceringsdatum: 29 okt, 2016. 01:35:00

Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp.

Hebreerbrevet 13:3 När vi själva utsätts för smärta stannar allting upp, omedelbart och kompromisslöst. All uppmärksamhet riktas mot att mildra, bota och normalisera. Ingen plats ges åt bortvändhet eller bortförklaringar. Vad lär det oss om hur vi ska förhålla oss till andra?

Publiceringsdatum: 28 okt, 2016. 01:34:00

Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem.

Hebreerbrevet 13:3 Den som på allvar sätter sig in i hur det är att vara inlåst och kringskuren inser att det skapar bekymmer av alla möjliga slag – inte minst för dem som är anhöriga och alltså lider oförskyllt. Vi skulle ju kunna börja med att göra vad vi kan för dem.

Publiceringsdatum: 27 okt, 2016. 01:34:00

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det.

Hebreerbrevet 13:2 Man må tro vad man vill om änglar, men många kan berätta om vilken glädje det fört med sig att bjuda på mat eller en bädd för natten. Gästfrihet är ett smörjmedel i det sociala maskineriet, ett sätt att skaffa sig vänner och därtill ett direkt påbud från Gud.

Publiceringsdatum: 26 okt, 2016. 01:33:00

Håll broderskärleken levande.

Hebreerbrevet 13:1 ”Broderskärlek" kan skrivas om till ”nästankärlek". I en tid när så många vill sortera människor i goda och onda, bättre och sämre, måste vi igen och igen påminna varandra om att vi ska hjälpa, stötta, tala väl om alla och hålla den andre högre än oss själva.

Publiceringsdatum: 25 okt, 2016. 01:33:00

Vår Gud är en förtärande eld.

Hebreerbrevet 12:29 Ibland är vi tacksamma för eldens förtärande kraft. Den befriande känsla det ger att elda upp gammalt bråte eller att svedja mark för åkerbruk borde få oss att inse att Guds förtärande eld kan behövas i våra liv för att skapa nya möjligheter och nya skördar.

Publiceringsdatum: 24 okt, 2016. 01:32:00

Mina ögon vilar på de trofasta i landet, de skall vara nära mig.

Psaltaren 101:6 Det är oskattbart att få omges av goda föredömen. Därför ska vi inte vara snara att döma dem som kommer snett i livet eftersom de saknar goda förebilder. Men mötet med en enda god och trofast människa kan vara nog för att ge ett barn rätt kurs för livet.

Publiceringsdatum: 23 okt, 2016. 01:2:00

Det som vållar fördärv skall inte vara mitt mål. Jag avskyr dem som gör orätt, med dem har jag inget att skaffa.

Psaltaren 101:3 Man kan inte alltid välja vad som ska möta en i livet, men man kan välja förhållningssätt till omgivningen. Den som försöker förstå vad som vållar fördärv och håller sig undan från människor som gör orätt har funnit en väg till ett värdigt och gott liv.

Publiceringsdatum: 22 okt, 2016. 01:2:00

Jag vill lära mig att leva oförvitligt - när kommer du till min hjälp? Med oförvitligt sinne skall jag leva i mitt hus.

Psaltaren 101:2 Den som har en uppriktig önskan att leva oförvitligt möter ofta motstånd och kan få utstå både det ena och det andra. Men många kan också vittna om att Gud sällan upplevs så märkligt nära som när omvärlden är avig och svårigheterna står på kö.

Publiceringsdatum: 21 okt, 2016. 01:1:00

Om godhet och rätt vill jag sjunga, Herre, jag vill sjunga till din ära.

Psaltaren 101:1 Faktum är att man inte kan sjunga om godhet och rätt utan att sjunga om Gud. Ty Gud är kärlek, och godhet och rätt är inbäddade i kärlek. Om du har förmånen att känna någon vars liv sjunger om godhet och rätt så vet du att en sådan livsstil bär god frukt.

Publiceringsdatum: 20 okt, 2016. 01:1:00

Tacka honom, prisa hans namn, ty Herren är god, evigt varar hans nåd, från släkte till släkte hans trofasthet.

Psaltaren 100:4-5 Allt för många förkunnar att Gud vill hämnd, att han jagar sina barn för saker de har gjort eller inte gjort. Och den Allsmäktige är förstås inte att leka med. Men det viktigaste man kan säga om Gud är att han är god, att man alltid kan lita på hans nåd.

Publiceringsdatum: 19 okt, 2016. 01:1:00

Besinna att Herren är Gud, han har gjort oss och vi är hans, hans folk, fåren i hans hjord.

Psaltaren 100:3 Om man menar att det är människan som har skapat Gud är det ju både klokt och rimligt att ta avstånd från honom. Det är först när man är hans, accepterar rollen som får i hans hjord, som man inser sammanhanget mellan skapelsen och skapelsens Gud.

Publiceringsdatum: 18 okt, 2016. 01:54:00

Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren med glädje, träd fram inför honom med jubelrop!

Psaltaren 100:1-2 Nog har väl mänskligheten genom sin historia noga har prövat att inte tjäna Gud eller höja jubelrop till honom? Och hur lyckat är resultatet av det? Så vad skulle vi ha att förlora på att så gott vi förstår tjäna Gud och jubla över allt gott han har skapat?

Publiceringsdatum: 17 okt, 2016. 01:53:00

Skulle jag önska den gudlöses död? säger Herren Gud. Skulle jag inte hellre se att han upphörde med sina gärningar och fick leva?

Hesekiel 18:23 Gud önskar, precis som vi, att alla genast skulle sluta upp med sina onda gärningar. Men han kan lika lite som vi tvinga någon att vända om från sin onda väg. Det är upp till var och en av oss att vända om från våra onda vägar, vår fria vilja är oinskränkt.

Publiceringsdatum: 16 okt, 2016. 01:53:00

Den rättfärdige skall skörda frukten av sin egen rättfärdighet, den gudlöse frukten av sin egen gudlöshet.

Hesekiel 18:20 Som man sår får man skörda skrev Paulus hundratals år senare. Och vem har inte upplevt det? Men nog känns ändå livet bra orättvist ibland. Kanske det beror på att vi inte har hela bilden, eller att vi behöver ett längre tidsperspektiv för att förstå.

Publiceringsdatum: 14 okt, 2016. 01:52:00

Sonen skall inte bära straffet för faderns synd och fadern skall inte bära straffet för sonens synd.

Hesekiel 18:20 Att vi delar in människor i onda och goda gör att många barn, mammor och andra närstående till interner får bära straffet för sonens eller pappans brott. Det är orättfärdigt! Här har såväl lagstiftare som institutioner och alla vi andra en läxa att göra.

Publiceringsdatum: 13 okt, 2016. 01:52:00

Så säger Herren Gud: Vänd om! Vänd er bort från era avgudabilder, vänd er bort från alla era vidrigheter.

Hesekiel 14:6 Vadå vidrigheter, vi gör väl så gott vi kan? Gott så. Men tänk om vi är del av en kollektiv avgudadyrkan och av osynliga vidrigheter? Bara ett exempel: tänk om vår konsumtion har gått över styr och de saker vi köper tillverkas under vidriga omständigheter?

Publiceringsdatum: 12 okt, 2016. 01:51:00

I stället för att rädda den gudlöses liv uppmuntrade ni honom att fortsätta med sina onda gärningar.

Hesekiel 13:22 Alla har vi ett odiskutabelt ansvar för våra gärningar. Men vi har också ansvar för varandra, inbegripet den som begår onda handlingar. Inte bara att ställa oss i vägen för honom, men också för att rädda honom ifrån hans egen destruktivitet.

Publiceringsdatum: 11 okt, 2016. 01:51:00

Utan anledning plågade ni den rättfärdige, men jag har aldrig plågat honom.

Hesekiel 13:22 Vem har inte fått lida oförskyllt? Och vem har inte satt åt någon annan, alla har vi prövat rollen som både offer och förövare. Men Gud plågar inte! Han identifierar sig med den plågade, bär och stöder, fast det oftast inte kan uppfattas förrän i backspegeln.

Publiceringsdatum: 10 okt, 2016. 01:32:00

Vi får ett rike som inte kan skakas. Låt oss därför vara tacksamma och tjäna Gud så som han vill, med vördnad och fruktan.

Hebreerbrevet 12:28 Fred på jorden brukar vara allas självklara önskan. Ett rike som inte kan skakas borde vara ett svar på den förhoppningen. Om det nu är detta Gud erbjuder oss borde vi väl vara tacksamma och tjäna givaren med glädje i en värld full av skakade riken?

Publiceringsdatum: 09 okt, 2016. 01:54:00

Se till att ni inte avvisar honom som talar.

Hebreerbrevet 12:25 Nog kan vi ana någon sorts tilltal från en kärleksfull Gud? I en soluppgång, i en älskads blick, i en värkande längtan efter renhet och helhet. Var uppmärksam på de där viskningarna. Svara stilla ett prövande "Ja" när du hör dem härnäst. Gud kallar på dig!

Publiceringsdatum: 08 okt, 2016. 01:53:00

Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många.

Hebreerbrevet 12:15 Rottrådar kan vara så tunna att de nästan inte syns. Så är bitterhetens rötter ibland nästan osynliga och hart när omöjliga att utrota utan hjälp. Spana därför efter bitterhetens rottrådar hos både dig själv och andra, ty de leder alltid bort från Guds nåd.

Publiceringsdatum: 07 okt, 2016. 01:53:00

Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren.

Hebreerbrevet 12:14 Fred med alla? Det låter utopiskt. Men här är det fråga om riktning: sträva efter fred kan vi ju faktiskt göra. Saken är väl den att en sådan medveten och uthållig strävan påverkar både oss själva och vår omgivning och banar väg för den efterlängtade freden.

Publiceringsdatum: 06 okt, 2016. 01:52:00

Gör stigen rak för era fötter, så att det ben som haltar inte går ur led utan i stället blir friskt igen.

Hebreerbrevet 12:13 Ett enkelt men nog så effektivt råd: att alltid försöka "räta ut stigen" för alla vi möter så långt på oss ankommer. Tänk så mycket lättare vi alla skulle löpa på livets väg om vi alla verkligen praktiserade det rådet. Kan vi inte i alla fall försöka?

Publiceringsdatum: 05 okt, 2016. 01:51:00

Om den gudlöse upphör med sina synder och håller alla mina bud och handlar rätt och rättfärdigt skall han leva.

Hesekiel 18:21 Det finns alltid nåd hos Gud. Många som levt i vad de sett som synder vittnar om att de på något sätt på kort tid fått igen ett helt liv i överflödande gudsgemenskap av en generös Gud, när de vänt sig till honom i uppriktig bön om hjälp att leva rätt.

Publiceringsdatum: 04 okt, 2016. 10:53:11

Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.

Hebreerbrevet 12:2 Vad har du att förlora på att fästa blicken på Jesus? Att vara uppmärksam på det som påminner om honom? Tala med dem som känner honom. Läs om honom. Be en enkel bön. Vad har du att förlora om det visar sig att det föder tro och trygghet hos dig?

Publiceringsdatum: 04 okt, 2016. 01:50:00

Den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.

Hebreerbrevet 11:6 Många vittnar om att bönen "Gud, om du finns …" har nått fram till obestridliga bönesvar. Också bönerop formade i ilska eller i sarkasmens gränsland, har visat sig nog för Gud att haka tag i och överraska den trotsige bedjaren med ett oväntat bönesvar.

Publiceringsdatum: 03 okt, 2016. 01:49:00

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.

Matteus 18:10 Det finns många sätt att förakta ett barn. Inte bara direkt, utan också indirekt genom att inte ge det vad det behöver för att klara livet. Må Gud förbarma sig över alla oss som vet att miljoner barn lider nöd utan att vi gör vad vi kan för att hjälpa dem.

Publiceringsdatum: 02 okt, 2016. 01:48:00

Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.

Hebreerbrevet 11:1 Det handlar inte om självbedrägeri utan om relation. Den som i tro uthålligt söker Gud lär känna honom, och i denna trons mylla växer det hopp utan vilket ingen kan leva. Erfarenheten av Guds närvaro får oss att ana gryningen medan natten ännu är som mörkast.

Publiceringsdatum: 01 okt, 2016. 01:47:00

Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Hebreerbrevet 10:36 Uthållighet grundar sig på ett övergripande riktningsbeslut som sedan avgör alla andra beslut efter vägen. Många vittnar om att det har med sig stor lön att vid varje vägskäl aktivt söka Guds goda vilja och sedan beslutsamt följa den oavsett andra lockrop.

Publiceringsdatum: 30 sep, 2016. 01:47:00

Ge inte upp er frimodighet, den skall rikligen belönas.

Hebreerbrevet 10:35 Visst är det väl något sunt och gott i att inte göra väsen av sig i onödan. Men den som konsekvent vill stå upp för sin tro och för sanning och rätt finner sig förr eller senare i ett läge där hon sticker ut och tvingas välja mellan tydlighet och undanflykt.

Publiceringsdatum: 29 sep, 2016. 01:46:00

Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.

Hebreerbrevet 10:31 Logiskt sett är vi ofullkomliga människobarn utan framtid om Gud verkligen är Gud, med all makt och total kunskap om oss. Om det nu inte var för detta otroliga att den levande Guden själv besegrat vår död och i kärlek gett oss livet åter. Tala om glatt budskap!

Publiceringsdatum: 28 sep, 2016. 01:46:00

Låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra.

Hebreerbrevet 10:25 Det här bibelsammanhanget handlar om att frimodigt bekänna sitt hopp. Rutinen att gå i kyrkan varje söndag är bland annat ett sätt att bekänna det kristna hoppet inför grannar och vänner. Och finns det något bättre sätt att uppmuntra varandra än att träffas?

Publiceringsdatum: 27 sep, 2016. 01:45:00

Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.

Hebreerbrevet 10:24 Att ge akt på och sporra är inte detsamma som att lägga sig i och tillrättavisa. Skillnaden är avsikten, i vilken anda man närmar sig den som man vill leda i en ny riktning. Det som görs i kärlek når längre än det som görs bara för att korrigera och klandra.

Publiceringsdatum: 26 sep, 2016. 09:45:02

Se, han kommer för att råda över jorden, råda rättvist över världen, råda med oväld över folken.

Psaltaren 98:9 Lyssna till detta hoppfulla bud: Den som kommer är den som har skapat världen, och därmed den som har både rätt och förmåga att ingripa på ett adekvat sätt. Det innebär en stor trygghet: vem skulle kunna rädda världen utom den som i kärlek har skapat den?

Publiceringsdatum: 25 sep, 2016. 01:4:00

Floderna skall klappa händer, bergen skall jubla tillsammans inför Herren.

Psaltaren 98:8 Vilken underbar framtidsbild i miljöförstörelsens tid! En vision som vi alla Guds skapade barn är kallade att försöka förverkliga. Självklart på miljötoppmöten och i regeringskanslier, men inte minst som individer. Vad gör vi för att få bergen att jubla?

Publiceringsdatum: 24 sep, 2016. 01:4:00

Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga! Blås i trumpeter och horn, hylla konungen, Herren!

Psaltaren 98:5 Bibeln visar ofta på hur musiken kan hjälpa oss att kommunicera med Skaparen. Det finns ingen anledning att begränsa den rollen till kyrkomusiken. Underskatta alltså inte de öppningar för Guds tilltal som musiken skapar i vår tid, när musiken finns överallt.

Publiceringsdatum: 23 sep, 2016. 01:3:00

Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång!

Psaltaren 98:4 Skulle inte världen se väldigt annorlunda ut om vi faktiskt unisont följde denna i själva verket mycket enkla uppmaning? Det minsta vi var och en kan göra är väl att bestämma oss för att så långt vi förmår hylla Herren, för att få många andra att följa efter.

Publiceringsdatum: 22 sep, 2016. 01:3:00

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting.

Psaltaren 98:1 Betrakta ett ögonblick skapelsens underbara ting, och du inser att den som umgås med Skaparen lätt kan inspireras till tusen nya sånger och skapande av många andra slag. Gudsgemenskap förlöser kreativitet. Varför vänder vi oss så ofta bort från denna källa?

Publiceringsdatum: 21 sep, 2016. 01:2:00

Ljus bryter fram för de rättfärdiga och glädje för de redbara.

Psaltaren 97:11 Den som medvetet försöker leva så ärligt och samvetsgrant som möjligt kan framstå som tråkig och kanske lite fariseisk. Men den som närmar sig en sådan människa överraskas ofta av den sällsamma attraktionskraften och glädjen i deras förnöjsamma lugn.

Publiceringsdatum: 20 sep, 2016. 01:1:00

Herren älskar dem som hatar det onda, han bevarar sina trognas liv och räddar dem ur de gudlösas våld.

Psaltaren 97:10 Sorgligt nog är det lättare att älska det onda än att hata det. Den som följer minsta motståndets lag hamnar ofta på fel sida, medan den som hatar det onda ofta får det hett om öronen. Den som mitt i världen står upp för det goda kan räkna med Guds hjälp.

Publiceringsdatum: 19 sep, 2016. 01:1:00

Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på dem och ge dem ett hjärta av kött, så att de följer mina bud och håller sig till mina stadgar.

Hesekiel 11:19 Vem vill gå omkring med en stenbumling i bröstet? Och vem har inte upplevt livet just så? Tänk om det är lydnad för Guds bud som ska till för att göra våra hjärtan mjuka och våra liv rika? De bud som handlar om att älska Gud och vår nästa som oss själva.

Publiceringsdatum: 18 sep, 2016. 01:0:00

Tappa inte modet, bli inte skrämda av de rykten som går i landet.

Jeremia 51:46 Rädslan, kärlekens motsats, är vår största fiende, och den göds av alla rykten, halvsanningar och insinuationer som nu sprids via fler kanaler och snabbare än någonsin. Var inte en del av ryktesspridningen! Och tappa inte modet, ty i modet ligger vår framtid.

Publiceringsdatum: 17 sep, 2016. 01:0:00

Tacka Herren Sebaot, ty Herren är god, evigt varar hans nåd.

Jeremia 33:11 Den som med ett tacksamt sinne reflekterar över all den godhet Gud slösar över oss i skapelsen, och genom människor han sänder i vår väg, har upptäckt en outsinlig källa till glädje och inspiration. Visst är det väl märkligt att vi så ofta är så otacksamma?

Publiceringsdatum: 16 sep, 2016. 01:59:00

Ropa till mig och jag skall svara dig och låta dig höra om stora ting, hemligheter du inte känner.

Jeremia 33:3 Tänk om det finns kunskap och insikter inom räckhåll för oss som vi aldrig uppfattar eftersom vi harvar omkring med näsan framför tåspetsarna? En värld därute som Skaparen vill öppna för oss om vi övervinner vår rädsla och vår självgodhet och ropar till honom?

Publiceringsdatum: 15 sep, 2016. 01:59:00

Jag är Herren, allt levandes Gud – finns det något som är omöjligt för mig?

Jeremia 32:27 Det är lätt att i tanken begränsa Gud till den egna kretsen, de som har samma förståelse av vem Gud är. Men allt levandes Gud innesluter också dem vi fruktar, avskyr eller ignorerar. Och han har råd att ha tålamod med dem som vi bara vill bli kvitt.

Publiceringsdatum: 14 sep, 2016. 01:58:00

Herre, min Gud, du har gjort himlen och jorden med väldig makt och lyftad arm. Ingenting är omöjligt för dig.

Jeremia 32:17 Man kan tyvärr missbruka ord som dessa och exempelvis ställa sig framför tåget i tron att Gud kommer att stoppa det. Det är bara i en mycket nära relation till Gud som vi både kan ana och få tilltro till hans makt, och sedan förhålla oss till den på ett sunt sätt.

Publiceringsdatum: 13 sep, 2016. 01:58:00

När fäderna äter surkart får barnen ont i tänderna.

Jeremia 31:29 Många barn lider oförskyllt av sina fäders handlingar – det måste också vägas in när vi bestraffar "surkartsätare". För det första är det väl få som äter surkart frivilligt. För det andra är det vår gemensamma plikt att stötta de barn som "får ont i tänderna".

Publiceringsdatum: 12 sep, 2016. 01:57:00

Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast.

Hebreerbrevet 10:23 Vi avslöjar var vi har vårt hopp genom vad vi talar om och vad vi lägger våra pengar och vårt intresse på. Den som sätter sitt hopp till Gud visar det i sin frihet att glatt dela med sig och att i ord och handling stötta och bygga upp sina medmänniskor.

Publiceringsdatum: 11 sep, 2016. 01:28:00

Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd.

Hebreerbrevet 10:22 Att träda fram inför Gud. Vilken tanke! Universums Herre – och så jag. Inte stövlar man fram inför honom hur som helst, inte! Inte om man vill överleva. Vilken nåd då att Skaparen erbjuder oss denna renhet om vi bara vänder oss till honom i uppriktig bön.

Publiceringsdatum: 10 sep, 2016. 01:27:00

Deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg.

Hebreerbrevet 10:17 Att kunna inse och ångra sina misstag är ett smärtsamt men omistligt uttryck för människans höghet. Vår räddning är att Skaparen av nåd erbjuder oss amnesti när bördan av det vi ställt till med blir för stor. Denna frihet finns bara några ärliga böneord bort.

Publiceringsdatum: 09 sep, 2016. 01:27:00

Liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort mångas synder.

Hebreerbrevet 9:27 Detta är helt centralt för den som vill förstå vad kristen tro är. Tänk om vi för alltid vore överlämnade åt människors godtycke? Det ligger en stor lättnad och befrielse i övertygelsen om att den rättfärdige domaren redan har tagit vårt straff.

Publiceringsdatum: 08 sep, 2016. 01:26:00

Jag skall förlåta dem deras orättfärdighet, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.

Hebreerbrevet 8:12 Det är väl Guds jobb att förlåta, säger vi ibland lite vårdslöst. Men tänk om det inte fanns någonstans att gå där förlåtelse kunde ges och tas emot? Den dag vi står där hjälplösa med vår ordlösa förtvivlan rycker vi inte på axlarna åt en förlåtande Gud.

Publiceringsdatum: 07 sep, 2016. 01:25:00

Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

Hebreerbrevet 8:10 Vi borde besinna att det finns en ofrånkomlig ömsesidighet i varje relation innan vi ställer Gud till svars för det ena eller det andra. Hur ska han kunna hjälpa oss om vi inte vill vara hans folk? Och skulle vi uppskatta att han styrde och ställde med oss?

Publiceringsdatum: 06 sep, 2016. 01:25:00

Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan.

Hebreerbrevet 8:10 Lagar på papper verkar inte ha någon större effekt på oss tyvärr, vare sig det gäller hastighetsbegränsningar eller skatteregler. Det krävs en gudomlig förvandling inifrån för att vi av hjärtat ska följa de regler som behövs för att skapa ett gott samhälle.

Publiceringsdatum: 05 sep, 2016. 01:24:00

Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen.

Psaltaren 123:1 När vi sänker blicken tappar vi orienteringen och börjar irra runt utan mål. Bara den som lyfter ögat har koll på omgivningen och målet och kan på det sättet orientera sig i en villsam värld. Till sist är då bara en sak nödvändig: att lyfta blicken mot Gud.

Publiceringsdatum: 04 sep, 2016. 01:23:00

Förbarma dig, Herre, förbarma dig, vi har fått nog av förakt.

Psaltaren 123:3 Visst har vi fått nog av förakt, från nättroll till föraktfulla ledande politiker i allt flera länder. Nu gäller det för var och en av oss att inte själva bli en del av detta, och att be Gud förbarma sig innan föraktet åter vinner makten över folk och länder.

Publiceringsdatum: 03 sep, 2016. 01:0:00

Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått.

Apostlagärningarna 4:33 De första lärjungarnas åhörare kunde bekräfta deras häpnadsväckande uppgifter. Få händelser är sedan så grundligt nagelfarna som Jesu uppståndelse. De som på allvar sökt sanningen är samstämmiga: Jesus måste faktiskt ha uppstått. Detta är trons grund.

Publiceringsdatum: 02 sep, 2016. 01:22:00

Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt.

Apostlagärningarna 4:32 Egendomsgemenskap borde vara den yttersta formen av sorglöshet. Att inte behöva bevaka eller vara ogin – vilken lättnad! Men det finns många steg på vägen dit. Vi kan alla träna oss i att inte hålla så hårt, att vi får ont i knogar och hjärtan, i det vi har.

Publiceringsdatum: 01 sep, 2016. 01:22:00

Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.

Matteus 11:30 Hur väger man en börda? En packning känns lättare när man gör sitt livs fjällvandring än när man flyr från sitt hem, även om vikten är densamma. Mycket handlar om hjärtats inställning. Den som ödmjukt tar emot Guds ok ska finna att det gör tyngden lättare.

Publiceringsdatum: 31 aug, 2016. 01:21:00

Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ.

Matteus 11:29 Handen på hjärtat: är det så säkert att vi vill vila? När allt kommer omkring är vi många som har vår identitet i att ständigt ha något för händer och gärna koketterar med våra bördor. En sådan börda ges knappast Gud möjlighet att lyfta av.

Publiceringsdatum: 30 aug, 2016. 01:20:00

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.

Matteus 11:28 Inte är det väl så enkelt? Kanske handlar det om tålamod. En vilt skrikande unge kan inte ta emot den hjälp som erbjuds. Frågan är hur mycket tid vår himmelske far tillbringar med att vänta på att vi ska lugna ner oss så mycket att han faktiskt kan hjälpa oss?

Publiceringsdatum: 29 aug, 2016. 01:19:00

Herren är konung! Må jorden jubla, de fjärran kusterna glädja sig.

Psaltaren 97:1 Trots allt det vi gjort med vår jord har den, och vi som bebor den, skäl till glädje, helt enkelt eftersom Herren är kung! Med den insikten som grund borde vi ha lätt för att samla oss i glädje och tacksamhet till Skaparen över det universum gett oss.

Publiceringsdatum: 28 aug, 2016. 01:41:00

Må himlen fröjdas och jorden jubla, havet brusa och allt det rymmer, marken och allt den bär må glädja sig.

Psaltaren 96:11 Miljoner Facebookuppdateringar under sommaren visar bilder på en skapelse som förefaller jubla i sagolik rikedom. Låt bilderna bli en påminnelse om allt det fantastiska som finns omkring oss, trots att vår gamla jord kvider under våld och förstörelse.

Publiceringsdatum: 27 aug, 2016. 01:40:00

Förkunna bland folken: Herren är konung! Världen står fast, den kan inte rubbas. Han dömer folken med oväld.

Psaltaren 96:10 Budskapet från Skaparen är tydligt och orubbligt: världen står fast, eftersom dess upphovsman fortfarande är kung. Sorgligt nog har vi som fått uppdraget att förkunna detta glada budskap för folken ofta tystnat och sällat oss till dem som darrar av rädsla.

Publiceringsdatum: 26 aug, 2016. 01:40:00

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung till Herrens ära, hela världen!

Psaltaren 96:1 Detta är alltså en uttrycklig uppmaning till att skapa nytt. Gud har lagt ner en skaparkraft i oss som tar sig uttryck i att ständigt nya människors gör nya försök att med sång beskriva vem Gud är. Omöjligt? Javisst. Men vilken härlig uppgift att få försöka!

Publiceringsdatum: 25 aug, 2016. 01:39:00

Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.

Psaltaren 95:6 Vi styrs av vår självbild. Vårt sätt att hantera våra egna liv, våra relationer till andra och till skapelsen påverkas naturligtvis av om vi ser oss som produkter av slumpen, figurer utkastade i universum, eller som resultat av en god Skapares tanke och vilja.

Publiceringsdatum: 24 aug, 2016. 01:38:00

Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel!

Psaltaren 95:2 Otaliga bibeltexter visar att Gud gillar sång och spel. Så när människor skapar nya instrument, låtar och texter så gläds deras skapare. Och den som medvetet samverkar med universums upphovsman borde väl ha speciella möjligheter att lyckas väl i sitt skapande?

Publiceringsdatum: 23 aug, 2016. 01:38:00

Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning!

Psaltaren 95:1 Den som har jublet som livshållning lär leva båda gladare och längre än de flesta. Och det är möjligt att bestämma varifrån man vill hämta sin inspiration och energi. Beslutet att hylla Gud kan vara det mest avgörande och handfasta man kan ta i livet.

Publiceringsdatum: 22 aug, 2016. 01:37:00

Res vägmärken, rösa leden! Minns var du gick, vilken väg du följde.

Jeremia 31:21 Det är aldrig fel att nu och då stanna upp och mana fram de där stunderna och personerna som fått livet att ta en avgörande vändning. Sådana vägmärken kan hjälpa oss att på nytt dra upp riktningen i livet. Historien kan visa oss vägen mot framtiden.

Publiceringsdatum: 21 aug, 2016. 01:36:00

Det finns hopp för din framtid, säger Herren.

Jeremia 31:17 Det finns folk som lever på att peppa andra, och det är väl inte fel – även om hopp som bara bygger på vanliga dödliga i längden är otillräckligt. Men den Gud som säger att det finns hopp för din framtid har också kraft och förmåga att fullborda det hoppet.

Publiceringsdatum: 20 aug, 2016. 01:36:00

Du skall få lön för din möda, säger Herren.

Jeremia 31:16 Varje människoliv har ett mått av till synes meningslös möda. Vad är tacken när ingen människa verkar lägga märke till mitt slit? Därför är det en djup tröst att höra de här orden med löfte om lön för mödan. Inte från människor, men från Herren själv.

Publiceringsdatum: 19 aug, 2016. 01:35:00

Så säger Herren: Hör upp med din klagan, gråt inte mer!

Jeremia 31:16 Det är lättare sagt än gjort att sluta gråta på befallning, det vet minsta barn. Men om den som kommer med uppmaningen har makt att göra något åt orsaken till gråten, då väcker hans ord hopp om förändring. Så minns då att Herren har makt över allt. Allt!

Publiceringsdatum: 18 aug, 2016. 01:27:00

Med evig kärlek älskar jag dig, därför har jag så länge visat dig godhet.

Jeremia 31:3 Kärleken är tålmodig. Så tänk om det är för att Gud har ett oändligt tålamod med oss som han inte omedelbart slår ner på allt ont? Om allt, och alla, vilar i hans barmhärtiga händer har han en evighet på sig att ordna upp världen och gottgöra vad vi lidit.

Publiceringsdatum: 17 aug, 2016. 01:26:00

Om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna mig, säger Herren.

Jeremia 29:13 Matfriare står inte högt i kurs hos människor, och det gäller i gudsrelationen också. Han vill ha en verklig relation, att uppriktigt söka honom är att komma så nära att livsnerven blottas. Gud tar man inte för given, honom brottas man med på blodigt allvar.

Publiceringsdatum: 16 aug, 2016. 01:26:00

När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig.

Jeremia 29:12 Den som söker sig till Gud bara för att själv må bra kanske inte kan förvänta sig någon större reaktion, lika lite som den som försöker leva i en mänsklig relation bara för egen vinnings skull. Gud är ingen ”må bra-farbror”. Han är på allvar.

Publiceringsdatum: 15 aug, 2016. 01:25:00

Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Hebreerbrevet 4:16 Detta är den stora friheten: att komma inför den Högste med allt vad vi är och har och veta att vi är älskade och mottagna med villkorslös nåd och upprättelse. Inte bara i största allmänhet, utan just i den stund vi behöver hjälp, oavsett omständigheterna.

Publiceringsdatum: 14 aug, 2016. 01:54:00

Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi.

Hebreerbrevet 4:15 Det glada budskapet är att Skaparen har gått in under våra villkor, i vår djupaste nöd, och från insidan vet vad det är att vara människa. Därför kan vi komma till honom i alla livets situationer, också när vi saknar ord, och veta att han förstår på djupet.

Publiceringsdatum: 13 aug, 2016. 01:54:00

Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap.

Hebreerbrevet 4:13 Vi använder våra mobiltelefoner med en märklig självklarhet, men den dag de går sönder står vi där. Bara tillverkaren vet vad som krävs. Så vill jag hellre dömas av min Skapare som känner mig utan och innan än av människor som inte känner mig från insidan.

Publiceringsdatum: 12 aug, 2016. 01:53:00

Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd.

Hebreerbrevet 4:12 Om Gud är Gud och Skaparens Ord är den urkraft ur vilken världen blev till så är naturligtvis hans ord och vilja den starkast tänkbara kraft. Bara den som ärligt utsätter sig för detta Ord kan förstå hur det kan förvandla liv och förhållanden.

Publiceringsdatum: 11 aug, 2016. 01:52:00

Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga i dag.

Hebreerbrevet 3:13 Det vilar en undergångsstämning över vår samtid, med politisk oro och klimathot. Sådana tider föder lätt missmod och uppgiven ”låt gå-mentalitet”. Men nu är i stället tid för den uppmuntran som föder ett uppfinningsrikt och förlösande hopp.

Publiceringsdatum: 10 aug, 2016. 01:52:00

Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan.

Hebreerbrevet 3:7 Alla har vi väl minnen av att i barnsligt trots ha slagit dövörat till och sedan ångrat vår dumhet. Så kan vi med sorg minnas samma naiva trots mot en förnimmelse av Guds tilltal. Minns att Gud är nådig, det är aldrig för sent att närma sig sin himmelske Far.

Publiceringsdatum: 09 aug, 2016. 01:51:00

Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt allt är Gud.

Hebreerbrevet 3:4 Om varje hus har en byggmästare så är det väl bra ologiskt att tro att just vårt komplicerade universum skulle ha kommit till av en slump? Är det inte långt mer sannolikt att Någon som är större än sin skapelse tänkte ut, ville och formade världsalltet?

Publiceringsdatum: 08 aug, 2016. 01:51:00

Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag.

Romarbrevet 7:15 Detta är inte skrivet av en notorisk brottsling utan av aposteln Paulus, en portalfigur i kristenheten. Med förtvivlan uttrycker han varje människas dilemma och kastar sig på Guds nåd, den enda räddningen för den som ärligt försöker få tro och liv att gå ihop.

Publiceringsdatum: 07 aug, 2016. 01:50:00

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark.

Psaltaren 143:10 Krigarkungen David, som skrivit detta, visste att snabbaste och enklaste vägen till ett givet mål är jämn och rak. Livet hade också lärt honom att den gode Skaparen vet hur terrängen ser ut: den som låter sig ledas av honom kan få gå fram på jämn mark.

Publiceringsdatum: 06 aug, 2016. 01:50:00

Herre, rädda mig från mina fiender, jag flyr till dig.

Psaltaren 143:9 Här kommer jag nu rusande, Gud, jagad av oförstående och illasinnade människor, av övermänskliga uppgifter och av mina egna okontrollerbara rädslor. Gud, du ser mig väl? Du är min enda räddning, bara i din öppna famn kan jag finna trygghet och ro.

Publiceringsdatum: 05 aug, 2016. 01:49:00

Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig.

Psaltaren 143:8 Den som vill följa Guds väg kan förstås uppfatta signaler fel eller förväxla Guds vilja med sin egen. Att under bön lyssna in vad Gud vill är ett grundläggande, medvetet vägval där vårt gudagivna förnuft också väger in Bibelns visdom och kloka vänners råd.

Publiceringsdatum: 04 aug, 2016. 01:48:00

Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig.

Psaltaren 143:8 Att varje morgon möta den Eviges trofasthet ger en bättre grund för dagen än en egenformulerad lapp på badrumsspegeln: Kom ihåg att du är bäst! Bara den som har en förtröstanspunkt utanför sig själv har något att luta sig mot under livets alla omständigheter.

Publiceringsdatum: 03 aug, 2016. 01:48:00

Herre, skynda att svara mig, jag orkar inte mer.

Psaltaren 143:7 Nog är det en stor tröst att Bibelns bönbok, Psaltaren, ger så stort utrymme åt den här sortens oslipade utrop ur bedjarens innersta. Inga vackert slipade formuleringar, bara förtvivlans obehärskade utbrott. Vår Far i himlen är ingen språkdomare.

Publiceringsdatum: 02 aug, 2016. 01:47:00

Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord.

Psaltaren 143:6 Översvämningarna ökar i takt med att vi bygger och asfalterar – vattnet stannar kvar på hårda ytor. Därför kräver stadsplanerarna nu mera grönska och mindre asfalt. Tänkvärt också för den som vill hålla sin inre trädgård öppen för ett välsignat regn från ovan.

Publiceringsdatum: 01 aug, 2016. 01:47:00

När jag är rädd att tappa fotfästet håller din godhet mig uppe, Herre. När mitt hjärta är fullt av bekymmer gör din tröst mig glad.

Psaltaren 94:18 Hur många böcker och filmer har inte skapats om hur medmänsklig godhet och tröst i alla tider har räddat människor i svårigheter. Ändå är alla dessa berättelser bara bleka påminnelser om hur Guds godhet till syvende och sist bär världen.

Publiceringsdatum: 31 jul, 2016. 01:9:00

Den rättfärdige skall få sin rätt och alla redbara ha en framtid.

Psaltaren 94:15 Den som tror sig vara fläckfri i egen kraft har totalt missat poängen. Bara den som inser sin egen uselhet och oförmåga att lyfta sig i håret, och i stället förlitar sig på Guds nåd genom Kristus, har en framtid och ett hopp. Och den vägen är öppen för alla.

Publiceringsdatum: 30 jul, 2016. 01:8:00

Lycklig den som du, Herre, fostrar och undervisar genom din lag. Du ger honom ro i onda dagar.

Psaltaren 94:12 Skälet till att Herrens undervisning och fostran ger ro är enkelt: det ger ett fotfäste utanför mig själv och utanför en orolig värld. "Ge mig en fast punkt och jag ska rubba jorden", sa Aristoteles om hävstången. Guds lag kan symbolisera den fasta punkten.

Publiceringsdatum: 29 jul, 2016. 01:7:00

Skulle han som gett er öron inte höra, han som skapat ögat inte se?

Psaltaren 94:9 Det mest logiska vore väl att ingenting fanns. Men nu finns vi. All erfarenhet säger att skaparen är större än det skapade, uppfinnaren är större än sitt verk. Den logiska slutsatsen borde väl bli att även universum har en skapare, större än sin skapelse.

Publiceringsdatum: 28 jul, 2016. 01:7:00

Herre, hur länge, hur länge skall de gudlösa få jubla, deras tal flöda av fräckhet, alla ogärningsmän förhäva sig?

Psaltaren 94:3 Hur många varianter av denna uppgivna suck har vi inte hört, eller uttalat? Lyssnar inte Gud? Jo, men vill vi ha det så att Gud går in och korrigerar varje fel som någon begår hela tiden? Är inte risken stor att vi då själva skulle drabbas av Herrens tuktan?

Publiceringsdatum: 27 jul, 2016. 01:6:00

Res dig, du jordens domare, straffa de högmodiga som de förtjänar!

Psaltaren 94:2 Hur många gånger har vi inte retat oss på besserwissrar som tar sig rätten att styra och ställa med allt, men Gud verkar ha ett oändligt tålamod med dem. Och tänker vi efter ska vi kanske vara tacksamma för det, annars vore det väl ute med oss lite till mans.

Publiceringsdatum: 26 jul, 2016. 01:6:00

Herre, vilken storhet i ditt verk, vilket djup i dina planer!

Psaltaren 92:6 Guds storhet kan vi aldrig greppa och till hans djup når vi aldrig. Hur kan vi då få för oss att vi förstår bättre än han hur vi bör leva och handla? Kan något större hända en människa än att få nåden att uppfyllas av Gud och ansluta sig till hans planer?

Publiceringsdatum: 25 jul, 2016. 01:5:00

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.

Jeremia 29:11 Detta kan man kalla ett glatt budskap i en orolig tid som vår. Om Gud har vår välgång för ögonen, om han vill ge oss framtid och hopp, då har verkligen hans kyrka ett angeläget budskap. För är det något världen behöver så är det väl hopp och framtidstro.

Publiceringsdatum: 24 jul, 2016. 01:5:00

Så skall ni säga till varandra när ni talar med varandra: "Vad har Herren svarat?" eller "Vad har Herren talat?"

Jeremia 23:35 Man kan inte veta vad Herren svarar utan att fråga honom. Han tränger sig inte på, men den som frågar efter honom får glädjen att stå i kontakt med honom. Hur talar då Gud? Genom en inre förvissning, genom kloka människors goda råd och genom sitt Ord.

Publiceringsdatum: 23 jul, 2016. 01:4:00

Kan någon gömma sig så väl att inte jag ser honom? säger Herren. Uppfyller inte jag både himmel och jord?

Jeremia 23:24 Om Gud uppfyller både himmel och jord, då finns det inget annat sätt att fly än att söka sig till honom. Bara den som kapitulerar i insikten om att vara omsluten av den gode Skaparen, kan ta emot den fullständiga vila som finns i hans famn.

Publiceringsdatum: 22 jul, 2016. 01:3:00

Jag talade till dig när du levde i trygghet, men du svarade: ”Jag vill inte lyssna.”

Jeremia 22:21 Vi glömmer Gud när allt är väl, och ropar på honom så snart det hettar till. Men Gud är nådig och möter oss trots allt i kärlek. Sedan är det en annan sak att även våra liv i trygghet skulle bli väldigt mycket rikare om vi valde att leva dem med Gud.

Publiceringsdatum: 21 jul, 2016. 01:2:00

Han värnade den svages och fattiges rätt - då gick allt väl. Är inte det att känna mig? säger Herren.

Jeremia 22:16 Innehållslösa ord och salvelsefulla fraser har inget med Gud att göra, men den som värnar den fattiges och svages rätt har lärt känna Gud och hans sätt att tänka. Kanske finns det skäl för oss att ompröva vad det är att vara en from och god människa?

Publiceringsdatum: 20 jul, 2016. 01:2:00

Ve den som bygger sitt hus med orättfärdighet och murar övervåningen med orätt, som låter sin nästa arbeta utan betalning och inte ger honom lön.

Jeremia 22:13 Bibeln talar mer än man tror om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och den skräder inte orden: arbetaren är värd sin lön, den som inte betalar ut en skälig ersättning för fullgjort arbete gör sig skyldig till synd. Tänkvärt också i våra dagar.

Publiceringsdatum: 19 jul, 2016. 01:1:00

Land, land, land, hör Herrens ord!

Jeremia 22:29 Så säger Herrens ord: älska Herren av allt ditt hjärta och din nästa som dig själv. Ta så hand om den fattige och sjuke, klä den nakne, mätta den hungrige, besök den fängslade, behandla invandraren på samma sätt som den infödde och ge arbetaren en skälig lön.

Publiceringsdatum: 18 jul, 2016. 01:0:00

Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas.

Hebreerbrevet 2:18 Den som själv varit där hjälper bäst, det vet vi. Gud har tagit denna insikt hela vägen, blivit en av oss och utsatt sig för de mest vidriga lidanden någon kan drabbas av, fysiskt och psykiskt, för att kunna förstå oss människobarn i varje tänkbar situation.

Publiceringsdatum: 17 jul, 2016. 01:9:00

Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han (Jesus) fick möta döden.

Hebreerbrevet 2:9 När Jesus dog, dödade han döden och öppnade en väg för varenda människa, som vill ta detta till sig, rakt in i Skaparens nåderika famn. Detta är det glada budskap som Bibeln trummar in igen och igen genom århundraden och med tusentals röster.

Publiceringsdatum: 16 jul, 2016. 01:8:00

Du, Herre, lade i tidens början jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De skall förgås, men du förblir.

Hebreerbrevet 1:10 Bibeln och vetenskapen är överens: en gång kommer vår värld att förgås. Att vända sig till och bekänna sig till Gud Skaparen är att ha ett fäste bortom jord och himlar, en plats att längta till som gör tillvaron trygg även om katastrofen verkar stå för dörren.

Publiceringsdatum: 15 jul, 2016. 01:8:00

Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja.

Hebreerbrevet 1:9 Vi vet ju vad det är att fyllas av en glädje som inte omgivningen kan rå på när vi trotsigt framhärdar i det vi uppfattar som sant och rätt. Man ska inte underskatta den drivkraften, eller hur fel det kan bli när vi vänder oss bort från det sanna och rätta.

Publiceringsdatum: 14 jul, 2016. 01:7:00

Din tron, o Gud, består i evigheters evighet, och rättens spira är din kungaspira.

Hebreerbrevet 1:8 Nog är det väl skönt att vi inte ska välja om Gud sådär vart fjärde år, att Skaparen är förankrad bortom tid och rum. Och nog är det en tröst att de som lärt känna den Evige intygar att rättens spira är hans signum. Allt annat vore förfärligt och katastrofalt.

Publiceringsdatum: 13 jul, 2016. 01:7:00

Det goda du gör skall inte ske av tvång utan av fri vilja.

Filemonbrevet 1:14 Om generositet sker med glädje eller av tvång gör all skillnad i världen för såväl givaren som mottagaren. Vad är det till exempel för mening med att tvinga någon att säga förlåt? Det är upp till oss att välja attityd till det goda vi förväntas, eller vill, göra.

Publiceringsdatum: 12 jul, 2016. 01:6:00

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

Filemonbrevet 1:3 Hur vi hälsar säger något om oss, det är skillnad på ett surmulet hej på distans och en hjärtlig kram. Den här hälsningen pekar på en outtömlig källa till rikedom, öppnar fönster mot nya världar och förmedlar en frid och ett hopp som bär ända in i evigheten.

Publiceringsdatum: 11 jul, 2016. 01:5:00

Där Herrens ande är, där är frihet.

2 Korinthierbrevet 3:17 Tvärtemot vad många tror så finns friheten alltid i Guds riktning. Hans storhet rymmer alla våra drömmar, hans Ande kan ta oss med på en lustiger dans bortom alla begränsningar, eller få oss att se hur våra begränsningar rymmer en hel värld av möjligheter.

Publiceringsdatum: 10 jul, 2016. 01:5:00

När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet.

2 Korinthierbrevet 3:12 Ta ifrån en människa hoppet och det är ute med henne. Den som har ett hopp, om än aldrig så flämtande, kan däremot uthärda det mesta och åstadkomma stora ting. Att vara kyrka och att vara människa är att alltid och överallt söka förmedla hopp och framtidstro.

Publiceringsdatum: 09 jul, 2016. 01:4:00

Dumma dispyter om förfäderna och strider och tvister om lagen skall du hålla dig ifrån; de är onyttiga och leder ingenstans.

Titusbrevet 3:9 Kyrkohistorien kunde ha sett annorlunda ut om kyrkans fäder lyssnat på Paulus. Men hans uppmaning kan också gälla för den dagliga gemenskapen människor emellan: tvista inte om reglerna, utan försök i stället att finna goda vägar för gemenskap framåt.

Publiceringsdatum: 08 jul, 2016. 01:4:00

Jag vill att du skall inskärpa detta, så att de som tror på Gud vinnlägger sig om att utföra goda gärningar.

Titusbrevet 3:8 Tvärtemot vad många tror så vinnlägger sig den som tror att en evighet väntar om att vårda vår jord och göra goda gärningar. Människor med detta hopp såg om sina hus och skapade de bärande nätverk som var en förutsättning för den svenska välfärden.

Publiceringsdatum: 07 jul, 2016. 01:2:00

Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden strömma över oss, för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga.

Titusbrevet 3:6 Rättfärdighet låter ofta som fariseism. Men man kan inte komma till Gud utan att vara rättfärdig, och vi kan ingenting göra för att nå dit. Det är därför Gud har gett oss sin Ande som hjälpare, Gud räcker oss utan vår förskyllan den nödvändiga rättfärdigheten.

Publiceringsdatum: 06 jul, 2016. 01:14:00

Han (Jesus) har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk.

Titusbrevet 2:14 Nog har vi väl en längtan efter någon form av renhet, att leva rätt mot oss själva och andra och våga möta alla med öppen blick. Tänk om denna längtan är en kallelse som Skaparen lagt ned i oss, och att den möts när vi tar till oss Jesu död och uppståndelse?

Publiceringsdatum: 05 jul, 2016. 01:13:00

När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han oss.

Titusbrevet 3:4 Många av oss verkar tänka att det är lika bra att strunta i Gud om han nu är god och kärleksfull – samtidigt som vi frenetiskt söker kärlek. Så bakvänt! Om vi söker kärlek och Gud är kärlek, då är det väl logiskt att vi börjar med att söka oss till honom?

Publiceringsdatum: 04 jul, 2016. 01:12:00

Dina gärningar, Herre, ger mig glädje, jag jublar över vad du har gjort.

Psaltaren 92:5 Man kan inte jubla över det man inte ser, så vi behöver be Gud att öppna våra ögon för det goda han gör. I sommartid borde det inte vara svårt! Att vara människa är att dagligen ge akt på Guds goda gärningar och att jubla över dem så att både människor och Gud hör det.

Publiceringsdatum: 03 jul, 2016. 01:50:00

Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, att var morgon förkunna din nåd och var natt din trofasthet.

Psaltaren 92:2 Finns det något mer frustrerande än att vara fylld av tacksamhet och inte ha någon att dela sin glädje med? Många har upptäckt den djupa livskvalitet som ligger i att dagligen i bön till sin Skapare få uttrycka sin tacksamhet över allt det goda livet bjuder.

Publiceringsdatum: 02 jul, 2016. 01:49:00

Han skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går. De bär dig på sina händer, så att du inte stöter foten mot någon sten.

Psaltaren 91:11 Vår självständighet och rationalitet gör uppror mot bilden av en ängel som skyddar en liten människa. Men lika lite som fruktan alltid är rationell kan vi rationalisera bort förnimmelsen av änglavakt i kaosstunder. Kanske Gud vill säga oss något med det?

Publiceringsdatum: 01 jul, 2016. 01:48:00

Din tillflykt är Herren, du har gjort den Högste till ditt värn. Inget ont skall drabba dig, ingen olycka komma nära ditt hus.

Psaltaren 91:9 Märk väl: det är du som gör den Högste till ditt värn. Han tränger sig inte på dig och tvingar inte på dig sin säkerhetsutrustning, den fria vilja han gav dig i skapelsen är okränkbar. Men om du aktivt vänder dig till honom och ber om hans beskydd är han där.

Publiceringsdatum: 30 jun, 2016. 01:48:00

Du behöver inte frukta nattens fasor eller pilen som flyger om dagen.

Psaltaren 91:5 Vem känner inte igen vargtimmens mardröm, eller den där hemska pilen: ett cancerbesked, en illistig lögn, ett angrepp på någon vi älskar. Att ta sin tillflykt till Skaparen är att kunna sänka axlarna, förvissad om att vara omsluten av honom på alla sidor.

Publiceringsdatum: 29 jun, 2016. 01:46:00

Han täcker dig med sina vingar, under dem finner du tillflykt, hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

Psaltaren 91:4 Det är ingen ände på dem, sagorna om hur ungar finner skydd under fågelmammans vingar. Liten och stor drömmer om det lena dunklet där under vingen, dit inget ont kan nå. Den goda nyheten är att var och en som ber om det kan få skydd under Guds vingar.

Publiceringsdatum: 28 jun, 2016. 01:46:00

Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.

Psaltaren 91:2 Fråga dig vad du fruktar mest att förlora, och du har en bra bild av vad du djupast förtröstar på. Den som på allvar förtröstar på Gud har sitt ankarfäste bortom saker som pengar på banken, livförsäkringar, hälsa, familj eller välfärdens löften.

Publiceringsdatum: 27 jun, 2016. 01:45:00

Kränk inte invandraren, den faderlöse och änkan, bruka inte våld mot dem. Låt inte oskyldigt blod flyta.

Jeremia 22:3 De här orden ropar till oss genom årtusenden och lär oss förstå hur skrämmande lite vi har lärt genom historien. Vi vet mycket väl vilka enkla levnadsregler som ger ett samhälle värdighet, ryggrad och stabilitet. Där de får råda mår folket, hela folket, väl.

Publiceringsdatum: 26 jun, 2016. 01:45:00

Hjärtat är bedrägligast av allt, det är oförbätterligt – vem kan förstå det?

Jeremia 17:9 Profeten Jeremia och Hollywoodproducenterna är ense: inget är väl mer svårbegripligt än människans hjärta. Men om människan är så svår att förstå, hur kan vi då begära att vi ska kunna greppa Gud eller att han ska kunna få plats inom våra ramar?

Publiceringsdatum: 25 jun, 2016. 01:44:00

Så säger Herren: Döm med rättvisa var morgon, rädda den utplundrade ur förtryckarens våld. Annars flammar min vrede upp.

Jeremia 21:12 Vi tänker att Guds vrede väcks av våra lögner och vårt opassande språk. Men sådant kanske snarast gör honom ledsen. Orättvisa och förtryck kan däremot få den Allsmäktiges vrede att flamma. Tyvärr har väl både folk och individer skäl att frukta Guds vrede i dag.

Publiceringsdatum: 24 jun, 2016. 01:43:00

Du känner allt som gått över mina läppar, allt jag sagt har du hört.

Jeremia 17:16 Instinktivt vill vi fly vid tanken på att Gud hör vartenda förfluget ord. Men om Gud försäkrar att han älskar oss, trots att han vet om allt tok vi säger, då kan vi låta axlarna sjunka och utan rädsla möta honom just därför att han känner oss utan och innan.

Publiceringsdatum: 23 jun, 2016. 01:43:00

Bota mig, Herre, och jag är botad! Rädda mig, och jag är räddad! Du är min lovsång.

Jeremia 17:14 Det är skillnad på läkare och läkare. Kunnande, erfarenhet och kapacitet gör all skillnad i världen. Bäst är det förstås att anlita upphovsmannen när något behöver åtgärdas. Skaparen vet hur allt fungerar, han botar och räddar till helande och återupprättelse.

Publiceringsdatum: 22 jun, 2016. 01:42:00

En rapphöna ruvande på ägg som hon aldrig får kläcka är den som ohederligt samlat rikedomar: mitt i livet måste han lämna dem.

Jeremia 17:11 Kunskapen om rapphönor är nog begränsad hos de flesta, men budskapet går fram genom årtusenden: att göra sig rik på ohederligt vis är inte bara orättfärdigt, det är meningslöst och dumt. Ändå sker det hela tiden – och då talar vi inte bara om kriminalitet.

Publiceringsdatum: 21 jun, 2016. 01:42:00

Så säger Herren: Handla rättvist och rättfärdigt och rädda den utplundrade ur förtryckarens våld.

Jeremia 22:3 Om de här orden blev rättesnöre för varenda människa, organisation och nation skulle världen vara helt annorlunda. Livet skulle bli bättre för varje individ, också för oss som haft den osannolika turen att få del av ett övermått av jordens resurser.

Publiceringsdatum: 20 jun, 2016. 01:41:00

Den (Guds nåd) lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt.

Titusbrevet 2:12 Att hålla en massa bud är tråkigt, men det är gott att leva i gemenskap med någon som är kärleksfull. Valet är alltså inte att säga nej till ett gudlöst liv, utan att säga ja till Guds nåd. Ur den flyter sedan saker som anständighet, rättrådighet och fromhet.

Publiceringsdatum: 19 jun, 2016. 01:8:00

Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor.

Titusbrevet 2:11 Den som verkligen betraktar kyrkan i historien och samtiden förundras ofta över hur såväl enskilda människor som hela samhällen har förvandlats totalt. Så är Guds nåd synlig för den som vill se den. Den som bjuder in Gud i sitt liv kan också se nåden i spegeln.

Publiceringsdatum: 18 jun, 2016. 01:7:00

Din undervisning skall vara ofördärvad, värdig, sund och oantastlig.

Titusbrevet 2:7 Det är inte lätt att bedöma när sådana här kriterier är uppfyllda, oftast kan det bara ske i efterhand och över lång tid. Men att ha ideal av det här slaget ger riktning och tyngd åt liv och undervisning och påverkar naturligtvis resultatet i rätt riktning.

Publiceringsdatum: 17 jun, 2016. 01:6:00

Förmana på samma sätt de yngre männen att alltid leva anständigt, och var själv ett föredöme i goda gärningar.

Titusbrevet 2:6 Man kan naturligtvis inte kräva lika mycket av den som har mindre erfarenhet. Men att göra så gott man förstår och försöka att vara ett föredöme har ingen åldersgräns. Och ett gott uppsåt uppskattas, även i de fall själva handlingen inte är så välbetänkt.

Publiceringsdatum: 16 jun, 2016. 01:6:00

På samma sätt skall äldre kvinnor uppträda så som ett heligt liv kräver, inte förtala någon och inte missbruka vin.

Titusbrevet 2:3 Vem har kunskap om vad ett heligt liv kräver om inte en äldre människa som haft ett helt liv på sig att lära? Kvinna som man har en inre kompass att följa och en längtan att leva föredömligt. Gud är med den som har den goda ambitionen att leva rätt.

Publiceringsdatum: 15 jun, 2016. 01:5:00

Äldre män skall uppträda nyktert, värdigt och behärskat, sunda i tron, kärleken och uthålligheten.

Titusbrevet 2:2 Detta gäller väl i och för sig alla, men den som kommit ett stycke upp i åren har privilegiet att ha överblick över livet och att med avstamp i sin samlade erfarenhet försöka vara ett föredöme för dem som kommer efter. En välsignad avslutning på livet!

Publiceringsdatum: 14 jun, 2016. 01:5:00

För de rena är allting rent, men för dem som lever i orenhet och otro är ingenting rent, de är orena både i sinne och samvete.

Titusbrevet 1:15 Den som inte håller något för heligt befläckar också i obetänksamt övermod det som är rent, medan den som håller sig ren drar bort också andra från dypölarna. Det är inte heller alltid så självklart att alla har anledning att akta sig för samma saker.

Publiceringsdatum: 13 jun, 2016. 01:4:00

Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

Psaltaren 119:176 När ett barn som spårlöst försvunnit plötsligt hör av sig vet glädjen inga gränser. Tänk om det är precis så med Gud, att han sitter där och väntar på en signal från oss vilsegångna? Testa en enkel bön och se om han inte kommer att söka rätt på dig.

Publiceringsdatum: 12 jun, 2016. 01:4:00

Jag längtar efter din räddning, Herre, din lag är min lust.

Psaltaren 119:174 Om vi köper en bil måste vi ju följa instruktionsboken. Så hur tänker vi egentligen när vi struntar i Skaparens instruktioner för vårt hem på jorden? Tänk om räddningen ligger hos dem som har sin lust i Herrens lag? Då är det väl hög tid att lyssna på dem.

Publiceringsdatum: 11 jun, 2016. 01:3:00

Min mun skall besjunga ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga.

Psaltaren 119:172 Är det verkligen vetenskapligt bevisat att det är bra att följa gamla bud? Eller är det bevisat att det inte är det? Om något är prövat genom århundraden så kanske det finns skäl att ta vara på det? Att det sedan behöver tolkas i en ny tid är väl självklart.

Publiceringsdatum: 10 jun, 2016. 01:3:00

Över mina läppar skall lovsång flöda, ty du lär mig dina stadgar.

Psaltaren 119:171 Vänta nu, stadgar och lovsång kan väl inte blandas ihop? Eller är det så att stadgar och ordning är grunden för glädje och lovsång? Avgränsning skapar kreativitet. Gränslöshet skapar villrådighet och lättja. Så är vår Skapares stadgar en bra grund för glädje.

Publiceringsdatum: 09 jun, 2016. 01:2:00

Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.

Efesierbrevet 2:10 Gud har inte bestämt vilka gärningar vi borde göra varje dag och timma, han har ju gett oss en egen vilja och ett eget förstånd att använda. Det handlar mer om att ständigt vara beredd att se och ta vara på alla möjligheter att göra gott mot våra medmänniskor.

Publiceringsdatum: 08 jun, 2016. 01:1:00

Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.

Efesierbrevet 2:9 Att få göra rätt för sig är en grundläggande drivkraft, ibland blir vi nästan sura när vi får något för intet. Vi delar notan på restaurang och håller koll på vem som bjöd oss senast. Tänk om den inställningen står i vägen när vi vill ta emot Guds gåva?

Publiceringsdatum: 07 jun, 2016. 00:55:00

Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.

Efesierbrevet 2:8 Den Gud som är kärlek gav människan en underbar värld att leva i. När hon bröt kontakten med sin skapare öppnade han en trons väg till återförening. Det betyder att den som i bön vänder sig till Gud kan återfå gemenskapen med sin kärleksfulle skapare.

Publiceringsdatum: 06 jun, 2016. 00:54:00

Herre, vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet. Låt allt vi gör krönas med framgång!

Psaltaren 90:17 Vem kan förneka att framgång är ljuvlig? Men den framgång som vinns på andras bekostnad har en besk bismak som inte smakar alltigenom gott. Den framgång som vinns i överlåtelse till Guds goda vilja är däremot ogrumlad ljuvlighet och kan delas med andra.

Publiceringsdatum: 05 jun, 2016. 01:37:00

Mätta oss var morgon med din nåd, så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.

Psaltaren 90:14 Visst finns det morgnar det sjunger om, fyllda av förtröstan, glädje och förväntan. Det har inte så mycket med yttre villkor att göra. Den som vänder sig till Gud och förtröstar på hans nåd kan uppleva en sällsam mättnad oavsett hur livet omkring ser ut.

Publiceringsdatum: 04 jun, 2016. 01:37:00

Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet.

Psaltaren 90:12 Kanske flödar vishet ur den insikt om vår flyktighet som hjälper oss att inte ta oss själva på så stort allvar eller tro att vi ska hinna uträtta allt. Ur denna avspända insikt har vi också råd att generöst dela med oss av vår förvärvade vishet utan biavsikter.

Publiceringsdatum: 03 jun, 2016. 01:36:00

Sjuttio år varar vårt liv, åttio, om krafterna står bi. De flyende åren är möda och slit, snart är allt förbi, och vi är borta.

Psaltaren 90:10 Livet behöver inte vara uppgivet och meningslöst, inte för den som relaterar sin möda till Skaparen och inser att alla våra år vilar i hans barmhärtiga händer. Då kan vårt slit och vår möda få mening och mål och människor minnas oss med glädje när vi är borta.

Publiceringsdatum: 02 jun, 2016. 01:36:00

Du granskar våra synder, allt vi dolt ligger öppet för din blick.

Psaltaren 90:8 Hur mycket tid lägger vi inte på att dölja våra synder och skavanker? Om vi insåg att allt är uppenbart i den rättfärdige domarens ögon skulle vi kunna få en massa tid över för att upprätta, hela och göra gott till gagn för oss själva och vår omgivning.

Publiceringsdatum: 01 jun, 2016. 01:35:00

Tusen år är i dina ögon som den dag som förgick i går, som en av nattens timmar.

Psaltaren 90:4 Om Gud är Gud så rör han sig förstås bortom tidens begränsningar. Visst är det väl en tröst att den rättvise domarens måttstock sträcker sig in i evigheten? I det perspektivet och i Guds ljus får våra handlingar sina rätta proportioner och sin rättvisa dom.

Publiceringsdatum: 31 maj, 2016. 01:35:00

Du är Gud från evighet till evighet. Du låter människan bli mull igen, du säger: Bli vad du en gång var!

Psaltaren 90:2 Vi vägrar ofta att acceptera vår begränsning, men ingenting är säkrare än att vi en gång ska bli mull. Den glada nyheten är att den Evige har upprättat en bro mellan sig och oss, att det är möjligt för stoftets barn att få evigt liv i gemenskap med sin Skapare.

Publiceringsdatum: 30 maj, 2016. 01:34:00

Välsignad den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten.

Jeremia 17:7 Att vara kristen kan sägas vara att vara planterad nära vatten – dopets vatten. Så är dopet en gåva att ta emot och leva i, en aldrig sinande källa till liv, mognad och god frukt, närvarande genom hela livet i den människa som medvetet tar till sig den.

Publiceringsdatum: 29 maj, 2016. 01:33:00

Kan människan själv göra sig gudar? Då är de inga gudar.

Jeremia 16:20 Visst kan människan skapa sig gudar, det finns det miljoner exempel på. Men saken är ju den att en sådan gud aldrig blir större än den människans egen högst begränsade fattningsförmåga. Inte räcker det för den som gör anspråk på att vara Gud!

Publiceringsdatum: 28 maj, 2016. 01:33:00

Jag (Gud) skall rädda dig ur de ondas hand och befria dig ur våldsmännens grepp.

Jeremia 15:21 Kan alltså den som vänder sig till Gud räkna med ett fullständigt beskydd mot de onda? Knappast, det vet vi av erfarenhet. Men Gud förmår att hitta en lämplig räddning för var och en av oss, även om vi inte förstår den med vår begränsade fattningsförmåga.

Publiceringsdatum: 27 maj, 2016. 01:32:00

De ska angripa dig, men de ska inte besegra dig, ty jag är med dig, jag ska komma till din hjälp och rädda dig, säger Herren.

Jeremia 15:20 Ingen av oss slipper ifrån illvilliga angrepp. Gud skulle ha fullt sjå om han tog itu med varenda fiende, och själva skulle vi antagligen bli odrägliga av en sådan uppbackning. Guds räddning kommer när tiden är inne, den förvissningen är mer än nog.

Publiceringsdatum: 26 maj, 2016. 01:32:00

Om ditt tal är lödigt och utan slagg skall du få bli min mun.

Jeremia 15:19 "Lödigt" kan betyda "äkta" eller "rent", och "slagg" kan stå för "avfall" eller "restprodukt". Skvaller, förtal och inställsamhet hör till talets avfallsprodukter. Ingen av oss, Gud eller människa, vill anförtro sitt budskap till någon som inte håller måttet.

Publiceringsdatum: 25 maj, 2016. 01:30:00

Och nu säger Herren: Om du vänder tillbaka skall jag låta dig komma tillbaka och bli min tjänare.

Jeremia 15:19 Varje människa är välkommen till sin Skapare när helst hon vill, oavsett vad hon har gjort eller vem hon är. Detta budskap trummas in genom hela Bibeln. Men det går inte utan omvändelse. Att vända sig till Gud är att medvetet låta livet ta en ny riktning.

Publiceringsdatum: 24 maj, 2016. 01:30:00

Kan himlen själv låta skurar falla? Endast du kan det, Herre, vår Gud, du är vårt hopp. Ty du är den som gjort allt detta.

Jeremia 14:22 Tanken på skapelsen som ett självspelande piano utan tillverkare eller avsikt – hur rimlig är den? Säger inte all logik att det vi ser har en upphovsperson och att livet får mening i relation till en avsikt? Att leva i relation med sin Skapare inger hopp.

Publiceringsdatum: 23 maj, 2016. 01:28:00

Herren skall rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

2 Timotheosbrevet 4:18 Innan Jesus lämnade sina lärjungar talade han om för sin himmelske Far att han längtade efter att få vara med dem i sitt rike. Och de som funnit en vän och bror i Jesus längtar efter att få vara med honom. Det hoppet har burit många vandrare genom tåredalen.

Publiceringsdatum: 22 maj, 2016. 01:19:00

Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.

2 Timotheosbrevet 4:7 Så summerar den gamle kämpen Paulus sitt liv. Hur vill du att ditt liv ska sammanfattas? Med karriärens milstolpar? Eller är det viktigare att ha kämpat väl för det goda, att ha hållit ut till målet och att ha bevarat tron? För Paulus gällde de målen livet ut.

Publiceringsdatum: 21 maj, 2016. 01:19:00

De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna.

2 Timotheosbrevet 4:4 Man behöver bara läsa sportsidorna för att inse att också vår tid är full av hjältesagor. Hur mycket styr sådana och andra legender undermedvetet vårt sätt att tänka? Vill vi likna någon annan, eller drivs vi av en djup längtan efter att finna sanningen?

Publiceringsdatum: 20 maj, 2016. 01:18:00

Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre.

2 Timotheosbrevet 4:3 Med datorn i var mans hand har det aldrig varit lättare än nu att bara lyssna till likasinnade. Men behöver inte våra egna tankar utmanas om en positiv förändring ska ske? Bara när åsikter bryts och jag tvingas tänka kan jag få mitt livs riktning korrigerad.

Publiceringsdatum: 19 maj, 2016. 01:18:00

Förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning.

2 Timotheosbrevet 4:2 Även om detta är en uppmaning till en predikant kan det ha något att lära oss alla. Som var och en vet måste all kunskap och all information upprepas igen och igen, och det krävs mycket tålamod och många förklaringar för att nå fram med det man vill säga.

Publiceringsdatum: 18 maj, 2016. 01:17:00

Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv.

2 Timotheosbrevet 3:16 Man må tvista om hur Gud har inspirerat Bibelns alla författare, men de som bemödat sig om att tränga in i Bibelns böcker och relatera dem till sina egna liv har ofta funnit ord som talat rakt in i deras liv och verklighet – helt enkelt ord att leva på.

Publiceringsdatum: 17 maj, 2016. 01:17:00

Håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.

2 Timotheosbrevet 4:5 Det kommer alltid en vardag, oavsett vad man har för jobb. En sådan där dag när man måste bita ihop och göra vad man måste fast det tar emot. Förmågan att stå fast vid ett beslut, hålla huvudet kallt och fullfölja sin uppgift är en mogen människas signum.

Publiceringsdatum: 16 maj, 2016. 01:16:00

Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny.

Psaltaren 104:30 I vårens tid andas Gud in sitt liv i varje grässtrå, planta och träd. Borde det inte hjälpa oss att förstå att Guds ande också genomsyrar våra liv? Den som uppriktigt vänder sig till Gud upptäcker hur hans Ande hjälper, leder till mognad och ingjuter hopp.

Publiceringsdatum: 15 maj, 2016. 01:16:00

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid.

Psaltaren 104:27 Tänk om det är så att all världens växter och djur ”sätter sitt hopp till Gud”, medan människan i sitt högmod oftast tror att hon kan klara sig själv? Trots att vi vet att vi verkligen inte får ”föda i rätt tid” när vi förvaltar vår jord som om Gud inte fanns.

Publiceringsdatum: 14 maj, 2016. 01:15:00

Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig.

Johannes 14:21 Den som försöker hålla Guds bud som en väg att nå fram till honom kommer aldrig att lyckas. Men den som försöker hålla buden av ren kärlek till Jesus ska finna att han både lyckas bättre än förväntat och att han faller i Guds stora famn när han misslyckas.

Publiceringsdatum: 13 maj, 2016. 01:14:00

Jag (Jesus) skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er.

Johannes 14:18 Gud sände sin Son i världen för att han älskade den. Jesus dömde inte världen, han räddade den när han genom sin död och uppståndelse krossade dödens makt. Och när han lämnade sin älskade värld gav han människorna sin Ande som hjälpare.

Publiceringsdatum: 12 maj, 2016. 01:14:00

Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande.

Johannes 14:16 Ett barn lär sig ganska snart vad som är bra, eller inte bra, att be mamma om. Så lär sig också Guds barn efter hand att med hjälp av sanningens ande urskilja vad de verkligen behöver hjälp med, och att med tacksamhet inse att Gud ger dem allt de behöver.

Publiceringsdatum: 11 maj, 2016. 01:13:00

Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud.

Johannes 14:15 Detta är inte en befallning, utan en beskrivning av hur det faktiskt ligger till. En djup förälskelse brukar aldrig kunna döljas, eftersom de inblandade är helt fyllda av att uppfylla den andres minsta vink. Så kan ingen heller dölja sin kärlek till Gud.

Publiceringsdatum: 10 maj, 2016. 01:13:00

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Apostlagärningarna 2:21 Inte kräver väl Skaparen särskilt mycket av oss för att rädda oss? Så varför är det så svårt att åkalla Herrens namn? För att vi måste bita huvudet av vårt högmod och vår barnsliga ”kan själv-attityd”? Att kapitulera inför Gud borde väl vara ganska självklart.

Publiceringsdatum: 09 maj, 2016. 01:12:00

Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till.

Psaltaren 90:1 När Jesus lämnade sina rädda lärjungar lovade han att sända dem sin Ande som en hjälpare i all deras nöd. Denne Hjälpare, som är av evighet, erbjuds än i dag till var och en som ber världens skapare och uppehållare om hjälp att leva sant och rätt.

Publiceringsdatum: 08 maj, 2016. 01:29:00

Vem bland de levande skall inte se döden? Vem räddar sitt liv undan dödsrikets makt?

Psaltaren 89:49 Kristen tro har ett radikalt annorlunda förhållningssätt till döden än alla andra tankesystem. Den beskriver hur Jesus Kristus lät sig dödas, men också hur han uppstod och därmed öppnade vägen från död till liv för oss alla om vi sätter vår lit till honom.

Publiceringsdatum: 07 maj, 2016. 01:29:00

Herre, vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet. Låt allt vi gör krönas med framgång!

Psaltaren 90:17 Vem kan förneka att framgång är ljuvlig? Men den framgång som vinns på andras bekostnad har en besk bismak som inte smakar alltigenom gott. Den framgång som vinns i överlåtelse till Guds goda vilja är däremot ogrumlad ljuvlighet och kan delas med andra.

Publiceringsdatum: 06 maj, 2016. 01:37:00

Jag (Gud) skall inte ta tillbaka min nåd och inte svika min trofasthet.

Psaltaren 89:34 Visst är det smärtsamt när människor sviker. Men tänk om vi inte heller kunde lita på Gud? Den där bergfasta övertygelsen om att Gud står pall genom allt kommer ur en lång och tillitsfull gemenskap med Skaparen, och den har räddat många från misströstans dy.

Publiceringsdatum: 06 maj, 2016. 01:28:00

Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.

Apostlagärningarna 1:11 Visst är det här svårsmält. Måste man tro på Jesu himmelsfärd och återkomst till jorden? Kristen tro är inte i första hand att hålla läror för sanna. Den är relation. Den som lär känna Jesus får efter hand förhålla sig till alla Bibelns utsagor om honom.

Publiceringsdatum: 05 maj, 2016. 01:28:00

Lyckligt det folk som vet att hylla dig, Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus.

Psaltaren 89:16 Den man hyllar försöker man också att mer eller mindre medvetet efterlikna. Den man hyllar söker man sig nära och längtar efter att få möta hans blick. Att bli sedd av den man hyllar är att leva i hans ljus. Lycklig därför den som förstår att hylla Herren!

Publiceringsdatum: 04 maj, 2016. 01:27:00

Din är himlen och din är jorden, du har grundlagt världen och allt den rymmer.

Psaltaren 89:12 Den som inte tror att jorden är Herrens kan väl gladeligen bryta brunkol, avverka regnskogar och fiska ut haven. Bättre vara granne med någon som tror att jorden är Herrens än med den som tror sig ha rätt att göra med den precis vad han vill.

Publiceringsdatum: 03 maj, 2016. 01:26:00

Om Herrens nåd vill jag alltid sjunga, för alla tider göra din trofasthet känd.

Psaltaren 89:2 Sångtexter handlar sällan om nåd, än mindre om trofasthet. Men hur skulle världen se ut om nåd och trofasthet vore ämnet för alla våra sånger? Detta enkla kan vi alltså göra för att förändra världen: se till att våra egna liv sjunger om Guds nåd och trofasthet.

Publiceringsdatum: 02 maj, 2016. 01:26:00

Vi hoppas på fred och välgång men lyckan uteblir, vi hoppas på en tid av läkedom men möter skräck.

Jeremia 14:19 Visst beskriver Jeremia vår tid bra? Det finns frågetecken som aldrig rätas ut och Gud är ingen tomtefar som fixar alla fadäser i leksaksfabriken. Han har total respekt för den fria vilja han gett oss, vi får ta ansvar för det vi gör även när det leder fel.

Publiceringsdatum: 01 maj, 2016. 01:25:00

Fastän våra brott vittnar mot oss – grip in, Herre, ditt namn till ära! Ja, vår trolöshet är stor, mot dig har vi syndat.

Jeremia 14:7 Självinsikt är en god början när man vill umgås med sin Skapare, som vet allt. Och nog är det väl en tröst att vi inte måste förtjäna ett gudsingripande. Om vi vänder oss till Gud vill han bekänna sig till oss och gripa in för att visa att vi är hans älskade barn.

Publiceringsdatum: 30 apr, 2016. 01:25:00

Tukta oss, Herre, men med rättvisa, inte i vredesmod, så att du förgör oss.

Jeremia 10:24 Visst känns det lite hoppfullt när någon talar till den allsmäktige på det här familjära viset? Man kan alltså lära känna Gud så att man kan hålla ut mot hans rättmätiga vrede, övertygad om att den överflyglas av hans nåd genom Jesus som dog i vårt ställe.

Publiceringsdatum: 29 apr, 2016. 01:24:00

Guldsmeden har svikits av sin gudabild: hans beläten är bländverk, det finns inget liv i dem.

Jesaja 10:14 Inför en gudabild i guld blir det pinsamt uppenbart hur meningslöst det är att tillbe något man själv har gjort. Primitivt, tänker vi – samtidigt som vi med alla medel bygger våra egon. Är det då inte bra nära att vi tillber den bild vi skapat av oss själva?

Publiceringsdatum: 28 apr, 2016. 01:23:00

Han har gjort världen med sin kraft, grundat jorden med sin visdom och med sin klokhet spänt upp himlen.

Jeremia 10:12 Det enda logiska är väl att ingenting fanns. Men nu finns vi. Att ingenting skulle ha frambragt någonting svär mot allt sunt förnuft. Visst svindlar tanken, men det ligger också ett ofattbart hopp i detta att Någon med vishet och kärlek har skapat världen.

Publiceringsdatum: 27 apr, 2016. 01:23:00

Ingen är som du, Herre, du är stor, stort och mäktigt är ditt namn.

Jeremia 10:6 Vem drabbas inte av lätt svindel inför en milsvid utsikt eller ett nyfött barn? Oavsett om man tror på Gud eller ej är det som om tanken tappar fästet inför naturens storhet. Där och då känns det ofta rätt att tro att världen skapats och bärs av en stor Gud.

Publiceringsdatum: 26 apr, 2016. 01:22:00

Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta: att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek.

Jeremia 9:24 Vi utstrålar det vi är stolta över, med eller utan ord. Den som är sunt stolt över sin vänskap med kärlekens Gud kommer förstås att utstråla Guds kärlek och bli ett hoppets tecken för sin omgivning. Vem skulle inte vilja stå för den sortens stolthet?

Publiceringsdatum: 25 apr, 2016. 01:21:00

Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om.

2 Timotheosbrevet 3:14 Har vi inte alla mött någon efter vägen som slagit an en ton vi uppfattat som genuin och genomtänkt? Någon som med sitt liv visat att hon har fast mark under fötterna och förstår vad som är rätt? Att ta rygg på en sådan är att ha funnit ett fäste i livet.

Publiceringsdatum: 24 apr, 2016. 01:8:00

Onda människor och svindlare kommer att gå allt längre på vägen mot fördärvet, på en gång bedragare och bedragna.

2 Timotheosbrevet 3:13 Är det inte det där ”på en gång” vi har så svårt med – om vi bara blev av med ”de onda” vore allt väl. Men alla är vi både onda och goda, bedragare och bedragna. Men vi kan välja riktning, om vi vill gå mot fördärvet eller med Guds hjälp vända ryggen åt det.

Publiceringsdatum: 23 apr, 2016. 01:7:00

Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.

2 Timotheosbrevet 3:12 Att skenheliga felfinnare får stå ut med ett och annat förstår man ju. Men det är inte detta det är fråga om här. Även den som utan åthävor står upp för sanning och rätt trakasseras. Men tänker man efter så är det väl sådana som håller världen på rätt köl.

Publiceringsdatum: 22 apr, 2016. 01:7:00

I de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar.

2 Timotheosbrevet 3:1 Är vi inte där nu? Är inte tiden svår, just eftersom vi har satt i system att tänka på oss själva först? Men bara för att detta är förutsagt måste vi inte kapitulera. Då är det väl ännu viktigare att leva ut en alternativ livsstil bortom egoism och girighet?

Publiceringsdatum: 21 apr, 2016. 01:6:00

En Herrens tjänare skall inte strida; han skall vara vänlig mot alla, kunna undervisa, ha tålamod.

2 Timotheosbrevet 2:24 Vem orkar vara vänlig mot alla och ha tålamod? Ingen, kort sagt. Men den här uppmaningen kommer med ett löfte: den som ödmjukt strävar efter att tjäna Gud får också hans hjälp att utveckla sin naturliga förmåga att vara vänlig, ha tålamod och kunna undervisa.

Publiceringsdatum: 20 apr, 2016. 01:6:00

Tillåt inga dumma och oordnade diskussioner. Du vet att de vållar strid.

2 Timotheosbrevet 2:23 Vem kan inte på rak arm komma på ett antal sammanhang där den här uppmaningen skulle sitta som gjuten? Kloka och ordnade meningsutbyten däremot leder till nya insikter och eftertanke och skapar grund för en skapande samsyn och gemenskap.

Publiceringsdatum: 19 apr, 2016. 01:5:00

Ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök i stället rättfärdighet, tro, kärlek och frid.

2 Timotheosbrevet 2:22 Ungdomliga impulser är bevars inget som bara är förknippat med ungdom. Alla frestas vi att ge efter för våra dåliga sidor. Men alla har vi väl också varit med om att smaka på rättfärdighet, tro, kärlek och frid när vi medvetet valt att söka dessa goda frukter.

Publiceringsdatum: 18 apr, 2016. 01:4:00

Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son.

1 Johannesbrevet 5:11 Vem kan ge människan evigt liv, utom den som skapat henne? Och vem skulle väl känna vägen till livet utom den som har gett oss det? Om det livet finns hos Jesus, Guds son, har vi all anledning att ta reda på vem han är och om han har ett ärende till oss.

Publiceringsdatum: 17 apr, 2016. 01:4:00

Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre.

1 Johannesbrevet 5:10 Varje människa kan sägas vara skapad med en inre röst som viskar om hennes gudomliga ursprung. Vi kan välja att ignorera den rösten eller att urskilja den och ta den på allvar. Komna så långt ställs vi inför ett val: att ta emot eller avvisa Guds son.

Publiceringsdatum: 16 apr, 2016. 01:3:00

Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son?

1 Johannesbrevet 5:5 Den som vill vinna en kamp måste ha fotfäste någonstans utanför de krafter hon vill besegra. Jesustron erbjuder ett sådant fäste. Oavsett vilka makter vi vill bekämpa inom, eller utom, oss själva så är övertygelsen om att ha sitt fäste i Guds son avgörande.

Publiceringsdatum: 15 apr, 2016. 01:2:00

Detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.

1 Johannesbrevet 5:4 Faktum är väl att alla storverk som utförts genom historien bygger på ett visst mått av tro, något utöver vad tanken kan greppa. Om tro kan få börser att rasa och placera människor på månen, så varför skulle inte Gudstillit kunna besegra världen?

Publiceringsdatum: 14 apr, 2016. 01:2:00

Hans (Guds) bud är inte tunga.

1 Johannesbrevet 5:3 Dumheter! Är det något som är jobbigt så är det väl att leva upp till Guds bud! Eller är det vi som krånglar till det? Om vi verkligen på allvar överlät våra liv åt Gud kanske det skulle visa sig att livet blev mycket lättare, om än inte enklare alla gånger.

Publiceringsdatum: 13 apr, 2016. 01:1:00

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud.

1 Johannesbrevet 5:3 Hur många kärleksförklaringar är inte bara munväder? Men när vi har med Gud att göra duger det inte med aldrig så högstämda bedyranden. Kärleken bevisar sig i lydnad, så enkelt är det. Det vet väl varenda unge, och varenda förälder.

Publiceringsdatum: 12 apr, 2016. 01:0:00

Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och den som älskar fadern älskar också hans barn.

1 Johannesbrevet 5:1 Det krävs en grundlig förvandling för att någon – av hjärtat – ska bekänna Jesus som Herre. I själva verket så grundlig att bara Skaparen själv kan åstadkomma den. Vårt bidrag är att låta det ske. Ett säkert tecken på förvandlingen är kärlek till Guds barn.

Publiceringsdatum: 11 apr, 2016. 01:0:00

Du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.

Psaltaren 86:15 Om vi för ett ögonblick försöker se på människans historia ur Guds perspektiv måste vi inse att han har ett obegripligt tålamod. Se bara vad vi har gjort och gör med det vackra hem han gav oss, och hur vi beter oss mot varandra. Guds nåd är ofattbart stor!

Publiceringsdatum: 10 apr, 2016. 01:27:00

Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och alltid ära ditt namn, ty din godhet mot mig är stor.

Psaltaren 86:12 Man behöver inte tänka efter länge för att inse att Guds godhet tar sig många uttryck: i Skapelsen, i våra kroppars förunderliga funktioner och i relationernas rikedom. Och minns att den som är tacksam lever rikare, lyckligare och längre än den som är bitter.

Publiceringsdatum: 09 apr, 2016. 01:27:00

Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.

Psaltaren 86:11 Vi kan meditera hur länge som helst över vad det betyder att vandra i Guds sanning, men egentligen räcker det väl med att vilja gå i den riktningen, att be om hjälp att se, och gå Guds väg. Allt börjar med att helhjärtat, beslutsamt och odelat vilja vörda Gud.

Publiceringsdatum: 08 apr, 2016. 01:26:00

I nödens stund ropar jag till dig, och du svarar mig. Herre, bland gudarna är ingen som du, inga gärningar är som dina.

Psaltaren 86:7 Vilka gudar har du? Litar du på dig själv? På framgång och ära? På pengar? Sådant har förvisso mycket att ge, men i nödens stund räcker det inte. Studera Guds gärningar. Lyssna till berättelser från dem som lever med Gud. Det skapar tillförsikt i nödens stund.

Publiceringsdatum: 07 apr, 2016. 01:26:00

Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig. Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber.

Psaltaren 86:5 Är det kärlekens gåta och gåva, den där pirrande vissheten om att vara älskad, parad med rädslan att inte vara sedd och mottagen. I denna förväntansfulla glipa mellan tro och tvivel uppstår en dynamik som obevekligt drar oss mot Guds goda famn.

Publiceringsdatum: 06 apr, 2016. 01:25:00

Du är min Gud, förbarma dig, Herre, jag ropar till dig hela dagen. Låt din tjänare glädjas, Herre, jag sätter mitt hopp till dig.

Psaltaren 86:2 Är det för mycket begärt att få glädjas om man sätter sitt hopp till Gud och tjänar honom? Men, vid närmare eftertanke: borde inte redan detta att ha förstått att man kan ha en så förtrolig relation till Gud att man kan tala med honom inge glädje och hopp?

Publiceringsdatum: 05 apr, 2016. 01:24:00

Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda. Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår.

Psaltaren 85:13 Ofta ser vi det som något extraordinärt när Gud handlar. Och så är det väl ibland. Men också skördar, en god hälsa, fred och säkerhet och allt annat som är till välsignelse för oss är gudagåvor. Att följa honom är att slå följe med rättvisa, fred och välgång.

Publiceringsdatum: 04 apr, 2016. 01:24:00

Den vise skall inte vara stolt över sin vishet, den starke inte över sin styrka, den rike inte över sin rikedom.

Jeremia 9:23 Var inte stolt över det du inte kan ta åt dig äran för. Var inte stolt över det som kommer att tas ifrån dig. Var inte stolt över att du äger mer än andra. Din vishet är en gåva, din styrka varar inte för alltid och du kan ingenting ta med dig dit du går.

Publiceringsdatum: 03 apr, 2016. 01:23:00

Vi hoppas på fred och välgång men lyckan uteblir, vi hoppas på en tid av läkedom men möter skräck.

Jeremia 8:15 Den här texten är skrämmande aktuell, trots att den är 2 500 år gammal. Men på något bakvänt sätt är det en tröst att våra fäder har varit i samma situation före oss. Världen består trots allt, och livet erbjuder mot alla odds också hopp och framtidstro.

Publiceringsdatum: 02 apr, 2016. 01:23:00

De visa står där med skam, skräckslagna fångas de i snaran. De har förkastat Herrens ord – vad är det för slags vishet?

Jeremia 8:9 Allt som kallas vishet är inte riktigt klokt, det inser den som scannar nyhetsflödet. Och om Gud är Gud är det förstås inte särskilt klokt att förkasta det han säger. Många som på allvar ägnat sig åt att söka efter ord från Gud har funnit oskattbar vishet.

Publiceringsdatum: 01 apr, 2016. 01:22:00

Vandra alltid den väg jag befaller er att vandra, så skall det gå er väl.

Jeremia 7:23 Vi gillar förstås välgång. Men om vi sätter klackarna i golvet så snart Gud visar vad som gäller för att nå dit blir han ju ganska maktlös om han inte ska våldföra sig på vår fria vilja – och det gör han aldrig. Vilken väg vi vandrar beslutar vi själva.

Publiceringsdatum: 31 mar, 2016. 01:22:00

Lyssna till mig, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk.

Jeremia 7:23 Vi vill att Gud ska stå på vår sida när vi vill vinna matchen, bli friska eller gå säkra i en otrygg värld. Men hur ska Gud kunna leda oss på goda vägar om vi inte är beredda att lyssna på honom? Den som vägrar höra på sin guide kommer fel i okänt landskap.

Publiceringsdatum: 30 mar, 2016. 01:21:00

Gång på gång har jag talat till er, men ni har inte lyssnat, jag har ropat på er, men ni har inte svarat.

Jeremia 7:13 Alla föräldrar känner igen sig. Men här är det rösten hos Skaparen själv som vibrerar av kärlek, sorg och – faktiskt – vanmakt. Ingenting kan förmå vår himmelske Far att våldföra sig på vår fria vilja. Det är nyckeln till att förstå världen och vårt eget liv.

Publiceringsdatum: 29 mar, 2016. 01:21:00

Så sade Herren: Slå in på vägarna från fordom, fråga efter de gamla stigarna, efter den rätta vägen. Ta den vägen, och ni skall finna vila.

Jeremia 6:16 Historieboken är full av villostigar och det finns inget likhetstecken mellan gamla stigar och rätta vägar. Men historien visar också att rättfärdighet, ödmjukhet, samförstånd och generositet är milstolpar efter vägen till fred, vila och ett gott liv.

Publiceringsdatum: 28 mar, 2016. 01:20:00

Ängeln sa till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått.”

Matteus 28:5-6 Denna oförställt skräckblandade häpnad över den tomma graven hos Jesus närmaste vänner är ett av tecknen på att uppståndelsen verkligen ägde rum. Genom att följa de väldokumenterade händelserna efter Jesus död kan vi ta ställning till vad som faktiskt hände.

Publiceringsdatum: 27 mar, 2016. 01:18:00

Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav.

Matteus 20:26-27 Tänker vi efter så uppskattar vi väl den person mera som spontant och utan åthävor ger ett handtag där det behövs än den som försöker köra med sin omgivning. Hur sjukt är det inte då att vi uppfattar den som låter sig betjänas som större än den som tjänar?

Publiceringsdatum: 26 mar, 2016. 01:17:00

Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

Matteus 20:28 Jesus sa att han sänder sina lärjungar på samma sätt som Gud sände honom – alltså för att tjäna. Så om Jesusvägen är en tjänandets väg ända in i döden måste väl den som säger sig vilja följa den vägen vara beredd att tjäna Gud och sina medmänniskor?

Publiceringsdatum: 25 mar, 2016. 01:17:00

Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.

Matteus 21:5 Att det ska vara så svårt att känna igen Gud när han visar sig för oss! Kanske är det för att vi låter oss luras av sådant som glittrar och sprakar, i stället för att söka honom i det vardagligt enkla och till synes tråkiga. Påfallande ofta är Gud just där.

Publiceringsdatum: 24 mar, 2016. 01:16:00

Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada!

Psaltaren 118:24 Ärligt talat så jublar vi väl oftare när Zlatan griper in än när Gud gör det? Kanske beror det mest på vart vi vänder blicken. Man måste vara uppmärksam på Gud för att se vad han gör, och en sådan vakenhet kräver en medveten inriktning på livet.

Publiceringsdatum: 23 mar, 2016. 01:15:00

Stora är Herrens verk, de begrundas av alla som älskar dem. Höga och majestätiska är hans gärningar, hans rättfärdighet varar för alltid.

Psaltaren 111:2-3 Det finns människor som har ägnat hela sitt liv åt att tränga in i Skapelsens mysterier och som förundrade tvingas konstatera att de ändå bara skrapat på ytan. Herrens storverk är så beskaffade att de visar sig vara större ju mer man närmar sig dem.

Publiceringsdatum: 22 mar, 2016. 01:14:00

Skall de som inte har något behöva skämmas?

1 Korintierbrevet 11:22 Bibeln är irriterande tydlig med att det snarast är den som har mycket som behöver skämmas, i varje fall om hon eller han inte delar med sig. Borde då inte detta vara en av de viktigaste frågorna att ta itu med såväl för oss som enskilda som för hela nationen?

Publiceringsdatum: 21 mar, 2016. 01:14:00

Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!

Matteus 21:9 Att komma i Herrens namn är något helt annat än att komma i sitt eget, eller i namn av någon världslig härskare. I orostider som våra måste det finnas människor som i ödmjuk tydlighet träder upp i den Herres namn som har skapat och uppehåller världen.

Publiceringsdatum: 20 mar, 2016. 01:13:00

Välsignad den som kommer i Herrens namn!

Psaltaren 118:26 Så som Jesus rider in i Jerusalem i Herrens namn kan varje människa som är villig att gå in under Guds vilja och gå Guds ärenden få uppleva den välsignelse som ligger i att som budbärare åt Skaparen komma med glädjebud till människor som sörjer och lider.

Publiceringsdatum: 19 mar, 2016. 01:12:00

Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra.

Psaltaren 85:11 Tänker vi efter så är det väl så att fred förutsätter någon form av rättvisa, och att godhet alltid har ett inslag av trofasthet. Så kan vi, som enskilda och som nation, vara med och bygga fred genom att verka för rättvisa och att troget försöka göra gott.

Publiceringsdatum: 18 mar, 2016. 01:12:00

Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning.

Psaltaren 118:21 Vem har inte ropat en bön när livet varit motigt? Gott så. Men det är förfärande lätt att glömma tacka. Många som varje dag ödmjukt tackar Gud för allt gott de fått, och varit med om under dagen och livet, har funnit att denna enkla vana gör livet rikt.

Publiceringsdatum: 17 mar, 2016. 01:11:00

Öppna för mig rättfärdighetens portar! Jag vill gå in och tacka Herren.

Psaltaren 118:19 Att andra bör gå in genom rättfärdighetens portar är vi nog rörande eniga om, men det är inte alltid självklart för oss själva att gå den vägen. Ty rättfärdighet har ett pris. Den som närmar sig med ödmjuk tacksamhet ska finna att Gud av nåd har öppnat vägen.

Publiceringsdatum: 16 mar, 2016. 01:10:00

Han (Jesus) är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen.

Efesierbrevet 2:14 Vår samtid ger tyvärr många exempel på att fiendskap bygger murar och stängsel som håller människor åtskilda. Den som vill riva murar och bygga broar, bildlikt och bokstavligt, gör väl i att hämta kraft och mod från Jesus, han som är vår fred.

Publiceringsdatum: 15 mar, 2016. 01:10:00

Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod.

Efesierbrevet 2:13 Vi kan komma nära Gud – vilken ofattbar tanke! Men det kostade blod. Bibeln lär att det är tack vare Jesus död i vårt ställe som vi kan få tillträde till Gud. Den som vill lära känna Gud och komma nära honom måste vända sig till Jesus, som visar vem Gud är.

Publiceringsdatum: 14 mar, 2016. 01:9:00

Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”

Lukas 1:38 När den första förundran har lagt sig var Jesus mamma Maria villig att ta emot den uppgift som lagts på henne, även om hon inte kunde förstå vad det innebar att föda Messias. Maria lär oss att lyssna in Guds röst och vara villiga att gå hans ärenden.

Publiceringsdatum: 13 mar, 2016. 01:9:00

De som fruktar honom har nära till hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land.

Psaltaren 85:10 Nog bor Guds härlighet i vårt land, alltid! Att se på vår fantastiska natur, alla härliga människor och allt det goda vi har tillgång till i landet som rikedomar från Gud hjälper oss att förstå hur nära vi faktiskt har till Gud som hjälpare och räddare.

Publiceringsdatum: 12 mar, 2016. 01:8:00

Jag vill höra vad Gud säger.

Psaltaren 85:9 Att säga att Gud inte talar är som att klaga över att man aldrig vinner fast man inte har köpt någon lott. Allt hänger på viljan, den som inte försöker lyssna hör inget. Men många kan vittna om att de hört Gud tala sedan de medvetet öppnat sitt öra för honom.

Publiceringsdatum: 11 mar, 2016. 01:8:00

Herre, visa oss din godhet och ge oss din hjälp!

Psaltaren 85:8 Man kan inte upptäcka Guds godhet utan att först lära känna honom. Hur ska man annars kunna veta om han är god eller om han kan hjälpa? Vi måste närma oss Gud i medveten bön för att upptäcka att han är där, vem han är och vad han vill och kan göra.

Publiceringsdatum: 10 mar, 2016. 01:7:00

Herre Sebaot, lycklig den som förtröstar på dig.

Psaltaren 84:13 Finns det över huvud taget någon människa eller makt att förtrösta på, utom på den som har skapat himmel och jord? Men en sådan förtröstan kan bara byggas upp av den som lever nära Gud under så lång tid att han får bevisa sig trovärdig.

Publiceringsdatum: 09 mar, 2016. 01:6:00

Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära, dem som lever ostraffligt vägrar han ingenting gott.

Psaltaren 84:12 Gud både som det livgivande ljuset och den skyddande skärmen när så behövs. Att leva ostraffligt låter ouppnåeligt, men det glada budskapet är ju att den som kommer till honom med en uppriktig bön om hjälp också får Guds förbehållslösa kärlek till svar.

Publiceringsdatum: 08 mar, 2016. 01:6:00

Jag står hellre vid tröskeln i min Guds hus än jag bor i de gudlösas tält.

Psaltaren 84:11 Visst illustrerar de här orden ganska väl de val vi alla har att göra mellan kortsiktig behovstillfredsställelse och det långsiktigt bästa? Hellre vara på väg mot Gudsgemenskap och djup glädje än att leva bortvänd från källan till all verklig glädje.

Publiceringsdatum: 07 mar, 2016. 01:5:00

Vi måste frukta Herren, vår Gud, han som ger regn i rätt tid, både höstregn och vårregn, och tryggar våra skördetider.

Jeremia 5:24 Kanske har Gud kommit allt mera på distans i takt med att vi tappat närheten till näringskedjan? Det är lätt att glömma vårt beroende av naturens gåvor för vårt dagliga bröd och för att livet ska fungera. Om inte Herren ger regn i rätt tid är det ute med oss.

Publiceringsdatum: 06 mar, 2016. 01:5:00

Herre, dina ögon vill se ärlighet.

Jeremia 5:3 Detta är så enkelt att det inte går att slingra sig undan: inga konstigheter, inga undanflykter, inga tjusiga förklaringar, endast absolut ärlighet duger inför honom. Han tar emot oss sådana vi är och möter oss med samma befriande uppriktighet tillbaka.

Publiceringsdatum: 05 mar, 2016. 01:4:00

Nu kommer vi till dig, ty du, Herre, är vår Gud.

Jeremia 3:22 Handen på hjärtat: kommer du till Gud för att han är din Gud eller för att du just för ögonblicket behöver hans hjälp? Om han inte tillåts vara din Gud när allt går dig väl i händer, då är inte stigen till honom upptrampad när du behöver den som bäst.

Publiceringsdatum: 04 mar, 2016. 01:3:00

Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig, säger Herren.

Jeremia 1:8 Detta känns som ett ord rakt in i vår tid när vi är så rädda för de obestämbara ”dem” därute. Men han som lovar rädda oss är Herren som har skapat världen och oss, och när han säger att han räddar oss är det inte tomt prat: han har all makt bakom orden.

Publiceringsdatum: 03 mar, 2016. 01:3:00

Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig!

Jeremia 1:7 För ung, för gammal, för liten, för fattig – det är alltid lätt att hitta undanflykter när vi inser att plikten bjuder oss att ingripa. Men den som ser vad som är rätt och fel kan göra en betydande skillnad och har ett ansvar att stå upp för sin kunskap.

Publiceringsdatum: 02 mar, 2016. 01:2:00

Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er.

Jesaja 66:13 Bibeln beskriver faktiskt ganska ofta Gud i kvinnliga termer. Finns det någon vackrare och mer talande bild av tröst än en kärleksfull mamma som gör allt för att barnet ska hitta glädjen igen? En sådan Gud kan väl vem som helst våga närma sig.

Publiceringsdatum: 01 mar, 2016. 01:1:00

Den ödmjuke och förkrossade tar jag mig an, den som bekymrar sig om mitt ord.

Jesaja 66:2 Den spegel Gudsordet håller fram kan göra den frommaste förkrossad. Aldrig att vi kan leva upp till den bilden! Att Gud tar sig an just den som är ödmjuk och förkrossad inför sin egen otillräcklighet är därför ett glatt och trösterikt budskap.

Publiceringsdatum: 29 feb, 2016. 01:59:00

Den som åkallar Herrens namn skall avhålla sig från orättfärdighet.

2 Timotheosbrevet 2:19 Man kan inte vända sig till Honom som är rättfärdig och samtidigt smussla med skumma saker i kulissen. Guds ljus är som solen som lyser på en dammig glasruta. Att dra för gardinen är ingen lösning. Håll rent, och Guds ansiktes ljus ska lysa upp ditt inre rum.

Publiceringsdatum: 28 feb, 2016. 01:57:00

Den grund som Gud har lagt står fast.

2 Timotheosbrevet 2:19 Nog känns det ibland som om världen vinglar i klimathotens och det vidriga våldets tid. Men Gud håller världen i sin hand, den grund han lagt för universum och för våra liv står fast. På den kommer han att bygga den nya värld han inbjuder varje människa till.

Publiceringsdatum: 27 feb, 2016. 01:57:00

Är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv.

2 Timotheosbrevet 2:13 Guds trofasthet är som en naturlag, helt opåverkbar av människors tyckande och handlingar. Det är hans natur att stå kvar. Med sitt ansikte vänt till oss spanar han efter vilsekomna barn som vill vända hem igen, oavsett i vilket skick vi kommer.

Publiceringsdatum: 26 feb, 2016. 01:56:00

Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom skall vi också leva med honom.

2 Timotheosbrevet 2:11 Det kristna dopet är en handling som symboliserar döden. Att ”dö med Kristus” i dopet är att få del av hans död – och uppståndelse. Därför är dopet en försäkran om liv bortom död och grav och ett hoppets tecken för var och en som tar det till sig.

Publiceringsdatum: 25 feb, 2016. 01:55:00

Arrendatorn som gör det tunga arbetet bör vara den förste som får sin del av skörden.

2 Timotheosbrevet 2:6 Ibland finner vi Bibeln svårtolkad, men här är den glasklar: arbetaren är värd sin lön och ska ha del av frukten av sitt arbete. Bibeln vimlar av berättelser och texter som visar att Gud står på den svagares sida. Man ska inte schackra med arbetarens villkor.

Publiceringsdatum: 24 feb, 2016. 01:55:00

Ingen idrottsman kan få segerkransen om han inte följer reglerna.

2 Timotheosbrevet 2:5 Märkligt nog måste vi ständigt påminnas om denna lika urgamla som självklara sanning. Skaparen har gett oss ett samvete och en rättskänsla, och bara genom att stå upp för det som är sant och rätt kan vi i sann mening vinna världen och ta makten över våra liv.

Publiceringsdatum: 23 feb, 2016. 01:54:00

Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus.

2 Timotheosbrevet 2:3 Lättja är en överskattad lyckobringare. Däremot behöver vi påminnas om tillfredsställelsen och glädjen över att vara en del av ett sammanhang som sliter ont för att göra världen bättre. Vi är skapade för, och kallade till, att sätta skuldran till i Guds tjänst.

Publiceringsdatum: 22 feb, 2016. 01:54:00

Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria.

Psaltaren 130:7 Hatets, bitterhetens, skammens och sorgens galler vill bygga sitt rymningssäkra fängelse kring våra liv. Bara Herren Gud har makt att med sin nåd smälta ner det gallret och förnya, hela och återskapa det som var oförlöst och förstört. Hoppas på Herren!

Publiceringsdatum: 21 feb, 2016. 01:53:00

Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen.

Psaltaren 130:6 Vargtimmens blandning av ruelse, rädsla och längtan efter gryning och morgondag växer ibland till en rent fysisk anspänning. Men den gudagivna längtan som i tro anar den första fågelsången banar väg för hoppet som bryter fram med morgonsolen.

Publiceringsdatum: 20 feb, 2016. 01:53:00

Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord.

Psaltaren 130:5 Nog har vi hört Gud tala i samvetets viskning, en väns kärleksfulla förmaning eller en spirande visshet om rätt val i ett viktigt vägskäl. Så kan vi öva oss på att höra Guds röst, inte minst genom den längtans lyhördhet som sorterar bort tidens pladder.

Publiceringsdatum: 19 feb, 2016. 01:52:00

Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå?

Psaltaren 130:3 Vem skulle vilja eller orka möta en Gud som lagrade allt tänkbart klander mot oss? Då blev förlåtelsen ett utstuderat maktmedel, och det vore ute med oss. Det ofattbart glada budet är att han kastar våra synder i glömskans hav när vi vänder oss till honom.

Publiceringsdatum: 18 feb, 2016. 01:51:00

Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig!

Psaltaren 130:1 De djupa vattnen var herdefolkets största skräck. Därnere finns ingenting att greppa tag i, bara dödens bråddjup och en stum himmel där ovanför. Vad återstår då, utom Gud? Kanske behöver människan någon gång förlora fästet så totalt för att finna sin Skapare?

Publiceringsdatum: 17 feb, 2016. 01:51:00

Nu jublar min själ och min kropp mot den levande Guden.

Psaltaren 84:3 Att vara uppfylld av glädje utan att ha någonstans att vända sig med den kan vara lika smärtsamt som att inte ha någon att gå till med sin olycka. Men Gud vänder sitt ansikte mot den som med kropp och själ riktar sig till honom och uttrycker sin livsglädje.

Publiceringsdatum: 16 feb, 2016. 01:50:00

Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg.

1 Korinthierbrevet 10:13 Vi lär oss inte bara genom att höra talas om eller att se på, vi lär oss genom att själva pröva. Kanske är det så vi ska förstå de motgångar som möter oss. Ofta vittnar vi ju efteråt om att vi inte skulle vilja vara utan de lärdomar prövningen gett oss.

Publiceringsdatum: 15 feb, 2016. 01:50:00

Gud, var inte tyst, tig inte, Gud, var inte stum.

Psaltaren 83:2 Varför är Gud så obegripligt stum inför allt det onda? Kanske för att vi ska förstå att han aldrig prutar på den frihet han gett människosläktet att välja och ta konsekvenserna av sina handlingar. Men den som villkorslöst släpper in honom hör också hans röst.

Publiceringsdatum: 14 feb, 2016. 01:0:00

Gud, grip in, håll dom över jorden, ty alla folk är din egendom.

Psaltaren 82:8 Ofta undrar vi om de som håller världens öden i sina händer vet vad de gör. Oredan är så stor att vi ibland längtar efter att någon skulle ta kommandot över världen. Men bara Gud, som ”äger alla folk”, har rätt att ikläda sig rollen som rättskipare och domare.

Publiceringsdatum: 13 feb, 2016. 01:0:00

Låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa, rädda de arma och svaga, befria dem ur de ondas våld!

Psaltaren 82:3 Vi har hjälplösa och fattigas öde i våra händer. Och vi visar bort dem. Hur kan vi leva med det? Det står ju faktiskt i vår makt att rädda svaga och befria dem från de ondas våld. Vems sida vill vi stå på? Vi kan välja om vi vill vara de onda eller de goda.

Publiceringsdatum: 12 feb, 2016. 01:59:00

Hur länge skall ni döma orättfärdigt och ta parti för de skyldiga? Ge de svaga och faderlösa deras rätt.

Psaltaren 82:2 Gud står tveklöst på de svagas och faderlösas sida. Det betyder att den som vill vara nära Gud måste arbeta för den rättslöses rätt. Och den som använder sin fria vilja på ett ansvarslöst och förtryckande sätt kommer att stå till svars inför sina offers Gud.

Publiceringsdatum: 11 feb, 2016. 01:59:00

När du ropade i nöden räddade jag dig.

Psaltaren 81:8 Många kan berätta om nästan bortglömda böner som fått svar långt efter att de uttalats. Inte minst de som räddats ur missbruk beskriver det så. Kanske är alla dessa berättelser det bästa svar vi kan få på alla våra obesvarade frågor om bön och bönesvar?

Publiceringsdatum: 10 feb, 2016. 01:58:00

Stäm upp musik, slå på tamburin, spela ljuvligt på lyra och harpa!

Psaltaren 81:3 Det finns många argument för kulturens betydelse i Bibeln, och många pärlor i vårt kulturarv har skapats av djupt troende människor. Självklart egentligen – den som har skapat vår vackra jord inspirerar förstås de sina till skönhet och kreativitet.

Publiceringsdatum: 09 feb, 2016. 01:58:00

Herre Gud Sebaot, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

Psaltaren 80:20 Vi hör ofta att vi lever i en mörk tid. Vi längtar efter ljus! Bibeln ger oss det hoppfulla budskapet att det finns en god Gud i vars ansiktes ljus vi kan få leva. I det ljuset finns upprättelse för såväl individuella som gemensamma fel och brister.

Publiceringsdatum: 08 feb, 2016. 01:57:00

Innan de ropar svarar jag dem, medan de ännu talar bönhör jag dem.

Jesaja 65:24 Gud är varken njugg eller döv. Men han tränger sig inte på. Bara när vi söker oss så nära honom att vi står där han står, ser det han ser och känner det han känner kan vi rätt förstå vad vi bör be om, och också se och förstå bönhörelsen när den kommer.

Publiceringsdatum: 07 feb, 2016. 01:57:00

Gläd er och jubla för evigt över det som jag skapar.

Jesaja 65:18 Visst är världen fantastisk, från stjärnhimlen till snöflingan. Men än större är det att Gud fortsätter att skapa. Nya barn, nya tankar, nytt liv och ny tillit där förut ingen förhoppning fanns. Att glädja sig över sådant är att ge livet innehåll och mening.

Publiceringsdatum: 06 feb, 2016. 01:56:00

Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord. Det som varit skall man inte mer minnas, inte längre tänka på.

Jesaja 65:17 Om det finns en god och allsmäktig Skapare som både har vilja och makt att återskapa världen sådan han från början tänkt sig den, då förändrar det allt. Men bara den som närmat sig Skaparen och upplevt hans godhet kan ha tillit till ett sådant ofattbart hopp.

Publiceringsdatum: 05 feb, 2016. 01:55:00

Den som önskar sig välsignelse i landet skall bruka det som en välsignelse.

Jesaja 65:16 En välsignelse är en oförtjänt gåva. En sådan förvaltar man snarare än äger och med den kan man vara generös. Vi vet ju att mycket förändras i en generös och vänlig människas närhet och att världen skulle vara en bättre plats om vi alla vore sådana.

Publiceringsdatum: 04 feb, 2016. 01:55:00

Jag kallade men ni svarade inte, jag talade men ni lyssnade inte, ni gjorde det som var ont i mina ögon, valde det som misshagade mig.

Jesaja 65:12 Gud kallar oss genom samvetets röst, goda influenser från medmänniskor och sin Andes viskning att vara ärliga, osjälviska och kärleksfulla i allt. Om vi inte lyssnar, och med Guds hjälp försöker leva så, kanske vi inte ska förundras över kaoset i världen.

Publiceringsdatum: 03 feb, 2016. 01:54:00

Ständigt har jag räckt ut händerna mot ett tredskande folk, som vandrar den orätta vägen och följer sina egna planer.

Jesaja 65:2 Här möter vi en till synes maktlös Gud som har begränsat sin egen handlingsförmåga genom att ge oss en oinskränkt fri vilja. Tänk om Gud längtar efter att agera, medan vi stänger vägen för hans ingripande med våra själviska och egensinniga planer?

Publiceringsdatum: 02 feb, 2016. 01:54:00

Du, Herre, är vår fader. Vi är leran och du har format oss, vi är alla ett verk av din hand.

Jesaja 64:8 Allting börjar med självbilden. Om jag tror mig vara centrum i mitt eget universum kan mina intressen gå före omvärldens. Om jag ser mig som barn till alla människors Skapare och Far försöker jag förhoppningsvis förstå och leva efter hans vilja.

Publiceringsdatum: 01 feb, 2016. 01:53:00

Och du mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus.

2 Timotheosbrevet 2:1 Våra egna krafter må räcka långt med hjälp av stöd från omgivningen, men vi har alla prövat på att nå vår egen styrkas gräns. Den som lever i övertygelsen om att i Kristus vara välkommen till Gud kan ta nya tag även bortom sina egna begränsningar.

Publiceringsdatum: 31 jan, 2016. 01:59:00

Bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrotts dig.

2 Timotheosbrevet 1:14 Alla har vi fått goda gåvor att förvalta, oavsett våra skiftande förutsättningar. Det är stor skillnad på att krampaktigt hålla fast vid dem eller att förtrösta på att Gud, genom sin Ande leder fram till, bär och bevarar, alla de möjligheter Gud har gett oss.

Publiceringsdatum: 30 jan, 2016. 01:58:00

Jag vet vem jag tror på, och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott.

2 Timotheosbrevet 1:12 Att med förtröstan överlämna ansvaret för det man är och har i Guds händer betyder absolut inte att lättsinnigt dra sig undan ansvar. Men det betyder frihet att leva och verka efter bästa förstånd i trygg förtröstan om att Gud är den som bevarar allt.

Publiceringsdatum: 29 jan, 2016. 01:58:00

Han (Jesus) har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet.

2 Timotheosbrevet 1:10 Vi har svårt att värja oss för alla bilder av ond bråd död – döden har fått ett ansikte på ett annat sätt än tidigare för oss förskonade svenskar. Vi behöver verkligen Jesus som ger oss andra bilder och visar att det finns liv och hopp bortom död och mörker.

Publiceringsdatum: 28 jan, 2016. 01:57:00

Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.

2 Timotheosbrevet 1:7 Att kraft, kärlek och självbesinning är bättre än modlöshet är väl alla överens om, men vad hjälper det den som har förlorat modet? Men om Gud vill ge allt detta utan krav på motprestation, då står ju alla möjligheter öppna för den som vänder sig till honom.

Publiceringsdatum: 27 jan, 2016. 01:57:00

En del människors synder ligger i öppen dag och får sin dom i förväg, andras synder släpar efter.

1 Timotheosbrevet 5:24 Inte bara andras synder, tyvärr, utan också våra egna. Därför har vi alla skäl att frukta det ljus som avslöjar våra pinsamma brister. Så mycket mer anledning då att ta vår tillflykt till Gud, som erbjuder nåd och förbarmande utan motprestation.

Publiceringsdatum: 26 jan, 2016. 01:56:00

Skriften säger ju: Du skall inte binda ihop munnen på oxen som tröskar och: Arbetaren är värd sin lön.

1 Timotheosbrevet 5:18 Förtryckaren angrips och förmanas gång på gång i Bibeln. Och det gäller inte bara direkt övervåld, utan också att arbetaren ska ha rimligt betalt. Och tänker vi efter är vi ju arbetsgivare allihop. Det kan vara värt en tanke, såväl i butiken som vid valurnan.

Publiceringsdatum: 25 jan, 2016. 01:56:00

Min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskillning.

Filipperbrevet 1:9 Den kärlek som växer leder inte till nya känslostormar – sådant kan man inte bygga sitt liv på. Men när kärleken växer till i insikt och urskiljning, då växer också den tillit som är grunden för en djup, hållbar och levande livslång gemenskap.

Publiceringsdatum: 24 jan, 2016. 01:55:00

Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det.

Filipperbrevet 1:6 Vem har inte minnen av goda föresatser som runnit ut i sanden? Därför ska vi överlåta våra liv och våra planer i Guds goda händer. Han som är alltings upphov och som bär världen har både vilja och makt att slutföra sitt goda verk, bara vi låter honom göra det.

Publiceringsdatum: 23 jan, 2016. 01:55:00

Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i alla mina böner för er alla.

Filipperbrevet 1:3 Det finns vänskap och kärlek som är så stor att den kan kännas lika svår att hantera som djup sorg. Men till Gud får vi säga vår glädje! Och om vi gör det ska vi finna att det gör något med både oss själva och våra vänner när vi tackar Gud för dem.

Publiceringsdatum: 22 jan, 2016. 01:54:00

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

Filipperbrevet 1:2 Bara den som på allvar känt skuld kan förstå vilken lättnad det är att få nåd. Det finns skuld som ingen människa kan lyfta av. Bara Skaparen, inför vilken vi alla måste göra räkning, kan ge nåd. Att utgjuta sin skuld för Gud är därför kungsvägen till nåd.

Publiceringsdatum: 21 jan, 2016. 01:53:00

Nåd från herren Jesus åt alla.

Uppenbarelseboken 22:21 Detta är Bibelns slutord. Det handlar om den nåd som omsluter alla och som beskrivs på tusen fascinerande sätt i Bibeln. Märkligt och underbart är det att inte Gud har valt att presentera sig med dogmer som vi måste tro på, utan med nåd som vi fritt får ta emot.

Publiceringsdatum: 20 jan, 2016. 01:53:00

Den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.

Uppenbarelseboken 22:17 Vad behövs det för att komma till Gud? Törst! Bara törst efter Honom. Inga goda gärningar, inga vackra fasader, inga rekommendationer från trovärdiga vittnen. Bara törst! Den som längtar efter att dricka av livets vatten är välkommen. Vilken ofattbar nåd!

Publiceringsdatum: 19 jan, 2016. 01:52:00

Jag (Jesus) är A och O, den förste och den siste, början och slutet.

Uppenbarelseboken 22:13 Du är inskriven i Guds berättelse. Såsom han var med från skapelsens gryning var han med från den dag du blev till. Men han möter dig också i din framtids och din längtans Omega, när vår arma värld blir ny. Du är en människa med en framtid och ett hopp.

Publiceringsdatum: 18 jan, 2016. 01:52:00

Väck din styrka till liv och kom till vår hjälp! Gud, upprätta oss, låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

Psaltaren 80:3 Hos Gud finns källan till upprättelse: för varje individ såväl som för den värld han har skapat. Bara i hans ansiktes ljus ser vi klart hur vi rätt kan liera oss med hans styrka i den kamp som är människan given i alla tider. Hos Gud finns vår räddning.

Publiceringsdatum: 17 jan, 2016. 01:47:00

Han är barmhärtig, han förlåter synder och vill ingens fördärv.

Psaltaren 78:38 När vi är utlämnade åt oss själva och varandra står vi till sist utan nåd. Därför är det bokstavligen livsviktigt att ta till sig att Gud är barmhärtig och förlåtande. Han kom inte till världen för att döma världen, utan för att rädda den, heter det om Jesus.

Publiceringsdatum: 16 jan, 2016. 01:46:00

Vi skall berätta för kommande släkten om Herrens ära och hans makt och om de under han gjort.

Psaltaren 78:4 Varje ålder har sitt ansvar, och den som har livslång insikt i vad det är att leva i Guds gemenskap måste också dela med sig av sina erfarenheter till generationerna efter sig. Att ta den uppgiften på allvar är också att lära sig se Guds handlande i historien.

Publiceringsdatum: 15 jan, 2016. 01:45:00

Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättade för oss, vill vi inte dölja för våra barn.

Psaltaren 78:3 Åtskilliga konflikter har sin grund i oförrätter som hållits vid liv genom många släktled. Borde det inte lära oss hur viktigt det är att bena ut vad gott vi vill föra vidare och sedan lägga kraft på att berätta vad vi funnit för generationerna efter oss?

Publiceringsdatum: 14 jan, 2016. 01:45:00

Jag tänker på forna dagar, minns längesedan gångna år. Tankarna mal om natten, jag grubblar och söker förstå.

Psaltaren 77:6 Ibland tynger minnena oss. Inte alltid är det sunt, men ibland kan vi behöva påminnas om det som blev fel. När Gud knackar oss på axeln med minnen av det här slaget är det inte för att ställa till det för oss, men för att hjälpa oss att reda ut och gå vidare.

Publiceringsdatum: 13 jan, 2016. 01:44:00

Jag tänker på Gud och suckar. Jag grubblar och krafterna sviker. Du låter mig inte sluta ögonen, jag är utan ro, finner inga ord.

Psaltaren 77:4 Ja, det finns tider när Gud är obegriplig, när sömnen viker, krafterna försvinner och orden sinar trots att tankarna aldrig tar slut. Bibeln förnekar inte dessa mörka passager och Gud tål förtvivlans uppror och frågor. Endast sanningen kan göra oss fria.

Publiceringsdatum: 12 jan, 2016. 01:44:00

Jorden förfäras och tystnar, när Gud reser sig till dom för att rädda alla betryckta på jorden.

Psaltaren 76:9 Bibelord som detta kan ge styrka nu när vi möter dessa jordens betryckta på nära håll, och när vi förfäras över den osannolika ondska och förstörelse som människor släpper lösa. Det finns en gräns. Gud kommer att döma förtryckare och krigsivrare.

Publiceringsdatum: 11 jan, 2016. 01:43:00

O att du slet itu himlen och steg ner, så att bergen bävade inför dig, som när elden bränner upp riset, som när elden får vattnet att koka!

Jesaja 64:1 En gång slet Jesus itu himlen och steg ner till oss. När han döptes rämnade himlen, Guds röst hördes och Guds Ande visade sig över honom. En gång har det hänt att Gud steg in i historien och räddade oss. En gång, och det är nog för alla människor i alla tider.

Publiceringsdatum: 10 jan, 2016. 01:42:00

Jag vill förkunna Herrens kärlek, prisa Herren för allt han gjort för oss.

Jesaja 63:7 Våra attityder smittar av sig. Den som börjar i Guds kärlek och lever i tacksamhet för alla Skaparens goda gåvor – alltifrån vår vackra jord till de människor vi älskar – hon öppnar sig samtidigt för Guds kärlek och blir en tillgång var helst hon rör sig.

Publiceringsdatum: 09 jan, 2016. 01:39:00

Min glädje har jag i Herren, jag jublar över min Gud.

Jesaja 61:10 Var har du din glädje? I familjen? Hälsan? Karriären? Dina prylar? Varifrån har du i så fall fått allt detta? Visst kan vi påverka en hel del själva, men till sist måste vi väl alla erkänna vårt beroende av Honom som är alla goda gåvors givare.

Publiceringsdatum: 08 jan, 2016. 01:38:00

Jag är Herren, som älskar rättvisa och hatar plundring och brott.

Jesaja 61:8 Det är lätt att stolt ställa sig på Herrens sida i det här fallet. Men vänta nu, är detta så självklart? När det kommer till vår egen livsstil till exempel. Om Herren älskar rättvisa bör väl också den som älskar Herren vara djupt involverad i rättvisefrågor?

Publiceringsdatum: 07 jan, 2016. 01:37:00

Förkunna ett nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud, att trösta alla som sörjer.

Jesaja 61:2 Jesaja drar sig inte för att lyfta in hämnd mellan nåd och tröst. Rättvisa och vedergällning bor trots allt grannar, och nog är det en tröst att ingen ostraffat kan bete sig hur som helst. Vi får dock inte glömma att hämnden är Guds, inte vår!

Publiceringsdatum: 06 jan, 2016. 01:37:00

Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna.

Jesaja 61:1 Att de betryckta, de förkrossade och de fångna är Guds viktigaste målgrupper borde väl påverka våra prioriteringar? Vilken värld det skulle bli om vi ägnade all vår energi åt att tänka ut och genomföra glädjebud, bot och frihet till dem som bäst behöver det.

Publiceringsdatum: 05 jan, 2016. 01:36:00

Freden skall vara din överhet, rättfärdigheten din fogde.

Jesaja 60:17 Överheten lyder man. Att lyda freden måste betyda att i varje läge agera så rättvist och moraliskt oantastligt man förstår. Och liksom en fogde har ansvar för någon annans egendom så har vi ett ansvar att förvalta Guds värld på ett rättfärdigt sätt.

Publiceringsdatum: 04 jan, 2016. 01:35:00

Står det inte skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste.

Markus 11:17 Ett rövarnäste är till för att samla tjuvgods, gömma sig undan rättvisan och hålla måttlösa fester, enligt sagorna. Här behöver vi kanske besinna oss lite till mans: tänk om vårt välstånd bygger mera på röveri från medmänniskor än på delaktighet och bön?

Publiceringsdatum: 03 jan, 2016. 01:9:00

Om någon inte sörjer för sina anhöriga, i synnerhet den egna familjen, har han förnekat tron.

1 Timotheosbrevet 5:8 De här orden är knappast menade som försvar för en nyliberal familjepolitik, även om det kan se ut så. Men den som uppsåtligen och trots goda förutsättningar vänder de sina ryggen för att satsa på sig själv kan knappast räkna med Guds välsignelse.

Publiceringsdatum: 02 jan, 2016. 01:8:00

Den som bara vill leva gott är död fast hon lever.

1 Timotheosbrevet 5:6 Handlar dina nyårslöften om att göra gott eller om att leva gott? Det är inte fel att vilja leva gott, men om hela livet går ut på egen välmåga har det spårat ur i död själviskhet, oavsett yttre omständigheter. Livet blir rikt av uppoffrande kärlek.

Publiceringsdatum: 01 jan, 2016. 01:7:00

Visa tacksamhet mot de äldre, ty det är vad Gud vill.

1 Timotheosbrevet 5:4 Äldre har i bästa fall lärt sig att vara tacksamma för livet, men de lever inte sällan med osäkerhet om vad de själva har bidragit med under ett långt liv. Nyåret kan vara ett gott tillfälle att med tacksamhet lyfta fram äldre medmänniskors goda insatser.

Publiceringsdatum: 31 dec, 2015. 01:7:00

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet.

1 Timotheosbrevet 4:12 Vi har alla ett ansvar att vara föredömen. Framför allt framhåller Paulus tre områden: i kärlek, ty kärleken övervinner allt, i tro, ty tron kan förflytta berg, och i renhet, ty redbarheten ger en oöverträffad plattform åt den som vill stå upp mot ondskan.

Publiceringsdatum: 30 dec, 2015. 01:6:00

Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande.

1 Timotheosbrevet 4:8 Självklart är det viktigt att hålla kroppen igång. Men ett är säkert: kroppen kommer att förintas. Gud däremot är evig, och att upprätta en ständig förbindelse med honom är att bli en del av det blodomlopp som vibrerar av liv även bortom död och grav.

Publiceringsdatum: 29 dec, 2015. 01:6:00

Vi har satt vårt hopp till den levande Guden, som är en frälsare för alla människor.

1 Timotheosbrevet 4:10 Om det finns en levande Gud som är en frälsare för alla människor är det förstås till honom vi bör sätta vårt hopp. Men hur ska vi veta att det är så? Vi kan lyssna till de miljoner som vittnar om att de mött honom. Eller, bättre: själva lära känna honom.

Publiceringsdatum: 28 dec, 2015. 01:5:00

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.

Markus 10:14 Faktum är att vi alla skulle få det bättre om barnen fick sin rättmätiga plats. För hur skulle vi kunna kriga eller förstöra vår vackra jord om vi satte barnen först? Därför måste den som vill stå på Guds sida i en turbulent värld ha ett solitt barnperspektiv.

Publiceringsdatum: 27 dec, 2015. 01:4:00

Jag (Jesus) har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!

Lukas 12:49 Problemet är väl att vi dagligen på olika sätt konfronteras med eldar som inte borde brinna. Vem skulle då kunna erbjuda bättre moteld än den som har skapat världen? Nära honom kan vi bli en del av hans eld som skingrar mörkret, värmer och vägleder.

Publiceringsdatum: 26 dec, 2015. 01:4:00

Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad.

Lukas 2:10 Vi lever i rädslans tid. Supermakter tar till vapen i skräck för terror, och alla darrar vi inför ofattbart våld. Var då med och erbjud en trygg närhet som inte förnekar rädslan, men möter den med den lycka som uppstår vid glädjebudet att en Räddare är född.

Publiceringsdatum: 25 dec, 2015. 01:3:00

Hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

Lukas 2:7 Inte plats. Känns det igen? Utsatta människors behov utmanar ständigt de etablerades bekvämlighet. Ty det har alltid funnits skydd och mat till varenda världsmedborgare – om inte några av oss lagt beslag på mer än vi behöver. Plats finns. Om vi bara vill.

Publiceringsdatum: 24 dec, 2015. 01:3:00

Jag (Jesus) är A och O, början och slutet. Jag skall låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten.

Uppenbarelseboken 21:6 Vi dröjer gärna vid början, vid det vi har varit med om och kan berätta om. Men utan vision om framtiden står vi utan hopp. Utan det hoppet överlever vi inte. Det vet Jesus, som bjuder oss det livets vatten som ger oss mod att leva alla våra morgondagar.

Publiceringsdatum: 23 dec, 2015. 01:2:00

Han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”

Uppenbarelseboken 21:5 Vi önskar oss ibland ett tomt vitt blad, att få göra om och göra rätt. I Guds värld är detta möjligt, ty han både vill och kan göra allting nytt. Men bara den som skaffar sig erfarenhet av Guds pålitlighet kan leva sig fram till att han är värd all vår tillit.

Publiceringsdatum: 22 dec, 2015. 01:2:00

Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer.

Uppenbarelseboken 21:4 Att ha sin tillit i Gud är att utöver sin historia och sitt nu också ha en framtid. Kanske kommer tilliten ur vaga minnen av lyckliga tider och ur den längtan som är människans signum? Ur den tilliten kan vi hämta hopp och mod att övervinna tidens ondska.

Publiceringsdatum: 21 dec, 2015. 01:45:00

Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek.

Sefanja 3:17 Om du blir stilla och lyssnar kan du ana Skaparens jubelrop över dig, sitt älskade barn. Inte för att du hör till de snälla barn som har gjort sig förtjänta av en julklapp. Nej, hans jubelrop är grundade i honom själv, de kommer ur hans översvallande kärlek.

Publiceringsdatum: 20 dec, 2015. 01:6:00

Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära.

Filipperbrevet 4:5 Det är inte alltid lätt att dra jämnt med alla julens påtvingade umgängen. Men Herren är nära också i våra relationer - och vi vet ju att vi själva växer, och att det blir lättare att leva både för oss själva och för andra, om vi försöker vara fördragsamma.

Publiceringsdatum: 19 dec, 2015. 01:6:00

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.

Filipperbrevet 4:4 Glädje är ju inget som kan beordras fram, inte ens i juletid. Men Paulus uppmanar oss ändå oförskräckt att glädja oss, och skälet är den glädjekälla han hänvisar till. I Herren, som har skapat vårt överflödande sköna universum, är det svårt att inte vara glad.

Publiceringsdatum: 18 dec, 2015. 01:5:00

Herre, ditt namn är evigt, Herre, i alla tider skall man åkalla dig.

Psaltaren 135:13 Skaparen är länken mellan alla generationer, den som håller samman gårdag och morgondag. Att stå i förbindelse med honom och att tillsammans med miljoner och åter miljoner genom historien åkalla honom skapar en samhörighet som inger hopp.

Publiceringsdatum: 17 dec, 2015. 01:4:00

Vi tackar dig, Gud, vi tackar dig och åkallar ditt namn, vi berättar om dina under.

Psaltaren 75:2 Gör vi det, berättar om Guds under? Eller är vi beklagligt och pinsamt tysta, även de gånger vi faktiskt har anledning att tacka honom? Kommer vi ihåg att åkalla honom också i livets gnistrande advent? Nu har vi både möjlighet och läge att tacka Gud.

Publiceringsdatum: 16 dec, 2015. 01:4:00

Grip in, o Gud, hävda din rätt, tänk på hur du ständigt smädas av dårar!

Psaltaren 74:22 Ibland kan vi få för oss att vi måste försvara Gud. Men den Allsmäktige behöver knappast något försvar. Den som sist och slutligen kommer att döma hela världen är inte stingslig och han har råd att bida sin tid för att bana väg för sanning och rätt.

Publiceringsdatum: 15 dec, 2015. 01:3:00

Din är dagen och din är natten, du satte månen och solen i deras banor.

Psaltaren 74:16 Bibeln berättar om en Skapare som tänkte ut allt i vårt fantastiska universum för att ge oss, sina barn, ett underbart hem. Så blir skiftningarna av ljus och mörker, solen och månen, påminnelser om att allt är Guds och att han håller hela världen i sin hand.

Publiceringsdatum: 14 dec, 2015. 01:3:00

Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge.

Psaltaren 146:3 När vi handlar mat och kläder, applåderar en artist eller avger vår röst i val är vi med och ökar andras makt. Det är därför vi ska göra medvetna val så att vi banar väg för Adventskonungen Jesus Kristus, den ende som verkligen är värd vår tillit.

Publiceringsdatum: 13 dec, 2015. 01:2:00

Från öst till väst skall man frukta Herrens namn och hans härlighet, när han kommer likt en våldsam flod som Herrens vind driver fram.

Jesaja 59:19 Hur ofta har vi inte önskat, när vi betraktat vår arma värld, att Gud skulle sända en stormflod som vräkte all ondska över ända. Faktum är att det är detta advent handlar om. Vårt hopp står till att Guds dag ska komma med rättvisa och befrielse.

Publiceringsdatum: 12 dec, 2015. 01:1:00

Herren såg med misshag att det inte fanns någon rätt. Han såg att ingen trädde fram och häpnade över att ingen ingrep.

Jesaja 59:15 Vi ber ofta Gud att gripa in och skipa rätt, och det är förstås inte fel. Men vi kan faktiskt börja själva. Vi är inte kallade att se på när orättvisor pågår, Gud har gett oss både förstånd och verktyg att ingripa mot det som står i vägen för sanning och rätt.

Publiceringsdatum: 11 dec, 2015. 01:0:00

Rätten trängs tillbaka, rättfärdigheten stannar på avstånd, ärligheten snubblar på torget, redbarheten kan inte komma fram.

Jesaja 59:14 Rätt, rättfärdighet, ärlighet och redbarhet hör väl till det som vi längtar efter mest av allt i advent. Den som vill bana väg för Jesus Kristus kan alltid börja med att identifiera de här kärnvärdena och sedan ägna sitt liv åt att de ska få komma till uttryck.

Publiceringsdatum: 10 dec, 2015. 01:0:00

Vi har avfallit och förnekat Herren, vänt oss bort från vår Gud. Våld och falskhet har vi förkunnat, viskat lögner vi själva tänkt ut.

Jesaja 59:13 Självkännedom är en svår konst, och insikten om egna felsteg kan förlama den bäste. Men den som vill bana väg för Adventskonungen kan inte fuska och försöka gömma sina brister. Bara i stor ärlighet och uppriktighet kan vi öppna för Kristi ankomst.

Publiceringsdatum: 09 dec, 2015. 01:59:00

Många är våra brott, det vet du, våra synder vittnar mot oss. Vi tänker på våra brott och vet att vi har felat.

Jesaja 59:12 Vi räcker inte till, vi gör jämnt varandra illa och vi har ibland svårt att leva med oss själva. Visst är det väl hotande att Gud känner oss, men bara om vi glömmer att vi alltid är välkomna till Honom som både känner oss fullt ut och älskar oss utan gräns.

Publiceringsdatum: 08 dec, 2015. 01:59:00

Vi väntar på vår rätt, men förgäves, på räddningen, men den är långt ifrån oss.

Jesaja 59:11 Nog är det väl en tröst i en tid som vår, när miljoner förgäves väntar på räddning, att Bibeln lever med i vår vanmakt. Gud känner till vår ibland tröstlösa verklighet, och möjligheten att uttrycka vår förtvivlan inför Honom kan inge ett oförklarligt hopp.

Publiceringsdatum: 07 dec, 2015. 01:58:00

Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.

Matteus 13:33 När du tar en tugga av det goda brödet kan du inte längre skilja surdegen från helheten. Så är himmelriket en oskiljaktig del av världen, närvarande på slagfältet och i flyktbåten lika väl som i kyrkan eller bönevrån. Gud är före oss i varje tänkbar situation.

Publiceringsdatum: 06 dec, 2015. 01:6:00

Han lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker.”

Matteus 13:31 Växt sker sakta. Så också himmelriket. Ofta är det svårt att skilja från jord och stenar. Ett ord i söndagsskolan slår ut i blom i en fängelsecell, ett gott ord blir till liv vid en dödsbädd. Kanske växer himmelriket just nu i till synes frusen jord nära dig?

Publiceringsdatum: 05 dec, 2015. 01:5:00

Öva dig i gudsfruktan.

1 Timotheosbrevet 4:7 Människor vi ser upp till visar sig ofta leva med goda rutiner för att söka Gud i stillhet, samtidigt som de ser människors behov och är beredda att hjälpa dem. Att dagligen öva sig i gudsfruktan är en underskattad väg till ett välsignat liv.

Publiceringsdatum: 04 dec, 2015. 01:5:00

Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla.

1 Timotheosbrevet 2:5 Bara den som samtidigt i sin person är sann människa och sann Gud besitter de förutsättningar som ska till för att sammanföra människa och Gud. Kristus är vårt hopp, genom hans död och uppståndelse har vi tillträde till Gud. Det gör all skillnad i världen.

Publiceringsdatum: 03 dec, 2015. 01:4:00

Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt.

1 Timotheosbrevet 2:1 Vi talar ofta illa om dem som har makt, men Bibeln uppmanar oss att i stället be för dem. Goda som onda makthavare behöver mera vishet och mod att göra det rätta. Om de omsluts av förbön är chansen större att de besinnar sig och ändrar kurs.

Publiceringsdatum: 02 dec, 2015. 01:3:00

Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare.

1 Timotheosbrevet 1:15 Sett till vad vi gjort med världen vore det väl rimligast att Gud skulle vilja straffa och hämnas. Men Bibeln är övertydlig med att Jesus kom in i världen för att rädda den och människorna. Vilken nåd! Den som tar till sig detta har ett hopp att bygga på.

Publiceringsdatum: 01 dec, 2015. 01:3:00

Allt som Gud har skapat är bra och ingenting behöver vrakas, om det tas emot med tacksägelse.

1 Timotheosbrevet 4:4 Vår gode Gud hade sina barns bästa för ögonen när han skapade vår jord för lek, arbete och gemenskap. Den som med tacksamhet använder Guds goda gåvor med gott uppsåt, efter bästa förstånd och med hänsyn till andras bästa, kan räkna med Guds välbehag.

Publiceringsdatum: 30 nov, 2015. 01:2:00

Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!

Matteus 21:9 Det finns anledning att ropa ett trotsigt Hosianna! till Adventskonungen mitt i dessa allvarstider, eftersom han kommer i den Herres namn som har skapat världen, som håller den i sin hand och som har lovat att återskapa den som den var tänkt från början.

Publiceringsdatum: 29 nov, 2015. 01:1:00

Folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son!”

Matteus 21:9 Man ska akta sig för folkmassor som höjer ledare till skyarna, det har historien lärt oss. Ge akt på den som är föremål för hyllningen och hylla hellre den som sitter på en åsna och gråter över världens nöd än den som står i en lyxbil med kaxigt höjd arm.

Publiceringsdatum: 28 nov, 2015. 01:1:00

Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon.

Uppenbarelseboken 21:3 Att känna en kändis är livets mening för många i vår tid. Tänk då att få ta emot Gud – Allhärskaren, Skaparen och alla Herrars Herre som vän och tröstare! Vad kan väl ingjuta mera hopp, tröst och framtidstro än ett sådant löfte?

Publiceringsdatum: 27 nov, 2015. 01:0:00

Frälsningen och härligheten och makten finns hos vår Gud, ty sanna och rättfärdiga är hans domar.

Uppenbarelseboken 19:1 Frälsning och härlighet hör ihop med sanning och rättfärdighet. Det är värt att minnas när tidens röster lovar oss kickar, framgång och härlighet. Den som gör sannings- och rättfärdighetstestet på alla lockande anbud kan styra undan från livets blindskär.

Publiceringsdatum: 26 nov, 2015. 01:0:00

Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung.

Uppenbarelseboken 15:3 Få stora och märkliga gärningar i vår tid är rättfärdiga och sanna. Att bekänna sig till Allhärskaren, alla folks konung, leder till en ny världsbild och ett perspektiv som påverkar vår tanke, våra handlingar och vår förmåga att hantera tidens ondska.

Publiceringsdatum: 25 nov, 2015. 01:59:00

Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.

Uppenbarelseboken 7:12 I denna trasiga tid behöver vi påminna varandra om att vår värld är skapad av Gud som hem åt oss, hans älskade barn. Ett hem som han lovat att återskapa i all sin härlighet. Den som kan ta till sig detta löfte får mod att lovsjunga honom och ge andra hopp.

Publiceringsdatum: 24 nov, 2015. 01:58:00

Gud skall torka alla tårar från deras ögon.

Uppenbarelseboken 7:17 Det kan verka cyniskt i en tid som vår att hänvisa till att Gud ska torka alla tårar någon gång framtiden. Men tusentals har funnit tröst i övertygelsen att det finns en god och rättvis Gud som har medlidande med oss. Utan sådant hopp är det svårt att leva.

Publiceringsdatum: 23 nov, 2015. 01:58:00

Landets mörka hörn är våldets boningar. Låt inte de hjälplösa gå besvikna bort, låt de förtryckta och fattiga prisa ditt namn!

Psaltaren 74:20 Överallt ser vi våld och krig som föder förtryck och fattigdom. Men Bibelns goda nyhet är att Gud är den rättfärdige domaren, lika omutlig som nådig, och att vi därför med tillförsikt kan komma till honom med vår hjälplöshet. I detta ligger vårt hopp.

Publiceringsdatum: 22 nov, 2015. 01:33:00

Hur länge, o Gud, skall fienden få smäda? Får han förakta ditt namn för alltid?

Psaltaren 74:10 Ibland kan väl Guds vänner tycka att han är alldeles för passiv när hans namn, hans skapelse eller hans barn smädas. Men Gud är långmodig och ser till människors hjärtan. Och den som vet att han får sista ordet har kanske råd att bida sin tid.

Publiceringsdatum: 21 nov, 2015. 01:33:00

Jag har min lycka i att nalkas Gud, jag tar min tillflykt till Herren, min Gud, och skall vittna om allt du har gjort.

Psaltaren 73:28 Det finns människor som är så uppfyllda av vad de upplevt med Gud att de inte kan sluta berätta om honom. Och om Gud är Gud, Skaparen, Uppehållaren och Frälsaren, då är det väl logiskt att ingenting kan ge mer lycka än att söka sig i hans riktning.

Publiceringsdatum: 20 nov, 2015. 01:32:00

Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

Psaltaren 73:26 Visst kan den bli dumdristig som tror sig ha övermänskliga krafter att tillgå, men den som lyssnar in Gud och agerar i tillit till Honom finner ofta vägar i väglöst land. Det är en oskattbar styrka och trygghet att få leva som nära vän till Skaparen.

Publiceringsdatum: 19 nov, 2015. 01:32:00

Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden.

Psaltaren 73:25 Detta är inte en ursäkt för att få människor att finna sig i dåliga förhållanden. I själva verket har det ofta visat sig vara tvärt om; de som hoppas på en himmel har vågat trotsa sin rädsla och stå upp för sanning och rätt på ett sätt som förändrar världen.

Publiceringsdatum: 18 nov, 2015. 01:31:00

Nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen.

Psaltaren 73:23 Det är lätt att bli spänd när man alltid måste vara på tå för att möta omgivningens förväntningar. Men många vittnar om hur Gud ännu i dag, mot alla odds, mitt i stressen erbjuder vila i sin närvaro och kärleksfull ledning i en daglig vandring med Honom.

Publiceringsdatum: 17 nov, 2015. 01:30:00

När jag spelar till din ära stiger jublet från mina läppar, ty du har befriat mig.

Psaltaren 71:23 Vår tid lovordar nyttan. Vi mäter, väger och styr allt från lastbilstillverkning till förlossningsvård efter vad vi uppfattar som bevisade fakta. Men något omätligt vill spränga vårt bröst när vi prisar Skaparen och ger uttryck för en gränslös befrielse.

Publiceringsdatum: 16 nov, 2015. 01:30:00

Vi hoppas på ljus men mörker råder, på solens glans men vandrar i dunkel.

Jesaja 59:9 Det finns sträckor av livsvägen när vi famlar efter klarhet. Inte minst i en tid som vår, när rädslan vill slå klorna i oss inför ofattbart våld och skövling av skapelsen, är det oändligt viktigt att den som tror på en framtid också lever ut detta hopp.

Publiceringsdatum: 15 nov, 2015. 01:29:00

Herrens arm är inte för svag för att rädda, hans öra inte för dövt för att höra.

Jesaja 59:1 Vad skulle vi med en svag och lomhörd Gud till? Ändå är det till sådana gudar vi ofta vänder oss. Inte bildstoder, kanske, men saker som pengar, hälsa, karriär och mera. Ju förr vi inser att sådana gudar i skarpt läge är både svaga och lomhörda, desto bättre.

Publiceringsdatum: 14 nov, 2015. 01:28:00

Herren skall alltid leda dig, han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i din kropp.

Jesaja 58:11 Bibelns löften om Guds närvaro genom svåra passager i livet är svåra att ta till sig medan man befinner sig i ödemarken och när benen inte bär. Först i efterhand brukar människor vittna om hur de kan skönja Guds närvaro genom mörka dagar och nätter.

Publiceringsdatum: 13 nov, 2015. 01:28:00

Om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då skall ljus bryta fram för dig i mörkret, din natt bli strålande dag.

Jesaja 58:10 Det här kan ju låta som poesi, men många vittnar om att deras egen värld ljusnat när de delat med sig till människor i nöd. Att ge stöd till att förändra förtryckande strukturer är viktigt, men det kan och får inte ersätta den personliga gåvan där händer möts.

Publiceringsdatum: 12 nov, 2015. 01:27:00

Detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok.

Jesaja 58:6 Vi har en tendens att hellre ägna oss åt fromma övningar än åt goda gärningar. Men Bibeln påminner oss igen och igen om att det är verkstad och inte ord som räknas. Och man behöver ju inte leta länge efter chanser att göra gott i en värld som vår.

Publiceringsdatum: 11 nov, 2015. 01:26:00

Jag blev vred över deras syndiga girighet, jag straffade dem och dolde mig i vrede.

Jesaja 57:17 Inte är det väl fel att påstå att vi lever i girighetens kultur, när tusentals budskap som vädjar till vårt habegär når oss varje dag? Är det då inte rimligt att vi på allvar begrundar vad detta betyder för vårt långsiktiga välbefinnande och vår Gudsrelation?

Publiceringsdatum: 10 nov, 2015. 01:26:00

Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen!

Jesaja 58:7 En människa i nöd är en med-människa, en av ”våra egna”. Och Bibeln är glasklar och mycket enkel i sina instruktioner om hur vi ska hantera dem; se dem i ögonen, dela ditt bröd, ge husrum och kläder. Det tar en minut att förstå och en livstid att lära sig.

Publiceringsdatum: 09 nov, 2015. 01:25:00

Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.

1 Thessalonikerbrevet 5:28 Vi strävar alltid efter nåd, förlåtelse och försoning, att komma till ro med oss själva, vår omvärld och vår Gud. Det glada budskapet är att Guds församling har fått i uppdrag att berätta om och dela med sig av denna nåd till hela världen och till var och en.

Publiceringsdatum: 08 nov, 2015. 01:3:00

Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt.

2 Thessalonikerbrevet 3:16 Vi längtar efter frid, men undviker ändå ofta Jesus, som presenteras som fridens furste och källa. Varifrån skulle vi kunna få frid om inte från Honom? Den goda nyheten är att han alltid, och på alla sätt, söker efter vägar att erbjuda oss denna frid.

Publiceringsdatum: 07 nov, 2015. 01:3:00

Tröttna inte på att göra vad som är riktigt.

2 Thessalonikerbrevet 3:13 Även den mest beslutsamme kan tröttna när man blir utskrattad för att man vill göra det rätta, när uppgiften förefaller övermäktig, när ingen verkar bry sig eller när alla gör motstånd – eller vad det nu är. Då behöver vi stötta varandra att inte ge upp.

Publiceringsdatum: 06 nov, 2015. 01:2:00

Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet.

2 Thessalonikerbrevet 3:5 Guds kärlek är gränslös. Kristi uthållighet stod pall in i döden. Klarar vi att visa en sådan kärlek och uthållighet? Nej, inte alls, så sant vi vill vara uppriktiga. Det är därför vi behöver be att Gud ska leda oss i den riktningen. Han vill ingenting hellre.

Publiceringsdatum: 05 nov, 2015. 01:1:00

Herren är trofast, han skall styrka er och skydda er för det onda.

2 Thessalonikerbrevet 3:3 Där tillit saknas finns ingenting att bygga på. Men det är bara genom att umgås i vått och torrt under lång tid som tillit prövas och byggs. Så är det också med tilliten till Guds beskydd. Genom att umgås nära med honom kan man uppleva hans trofasthet.

Publiceringsdatum: 04 nov, 2015. 01:0:00

Vi vet att lagen är något gott, om man brukar den rätt.

1 Timotheosbrevet 1:8 När laglydnad övergår i paragrafrytteri blir lagen en boja, men utan regler skulle inget spel, inget samhälle och inga relationer fungera. Den goda lagen hjälper oss att leva tillsammans. Den som tar till sig Guds lag på det sättet ska finna att den är god.

Publiceringsdatum: 03 nov, 2015. 01:59:00

Målet för dina förmaningar skall vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro.

1 Timotheosbrevet 1:5 Förmaning får ofta formen av – eller upplevs som – en uppläxning. Bara de råd som kommer ur uppriktig kärlek och med det bästa uppsåt har förutsättning att tas emot och bära frukt. En uppriktig tro på Guds närvaro och ledning ger djup och sammanhang åt orden.

Publiceringsdatum: 02 nov, 2015. 01:55:00

Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans.

Uppenbarelseboken 2:10 Den som är trogen intill döden lär väl känna Gud så nära att han vågar förtrösta på honom ända in i dödens mörkaste djup. Många är de som inför uppbrottet från livet gett prov på den sortens tillit och gått döden till mötes med hopp och förväntan.

Publiceringsdatum: 01 nov, 2015. 01:55:00

Jag (Jesus) var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.

Uppenbarelseboken 1:18 Det är en tröst att kunna ta till sig att Någon har gått före genom döden och ut ur graven. Jesus tog med sig dödens nycklar och kan därmed öppna dörrar till liv också i dödens mörker. Den som lär sig att förtrösta på honom i livet kan också lita på honom i döden.

Publiceringsdatum: 31 okt, 2015. 01:54:00

Jag (Jesus) står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.

Uppenbarelseboken 3:20 Tänka sig, en Gud som står utanför vår dörr och bultar! Inte befaller, inte bryter sig in, men ber att få bli insläppt. Människor må vara ofina och tränga sig på, Gud gör det aldrig! Nyckeln sitter på insidan, beslutet om att släppa in Gud ligger hos oss.

Publiceringsdatum: 30 okt, 2015. 01:53:00

Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen.

Uppenbarelseboken 4:11 När vi beundrar skönheten i ett landskap, tar emot ett nyfött barn eller på andra sätt anar skapelsens storhet, då kan vi fyllas av ett behov av att få tacka den som är upphov till allt detta och då inser vi att han verkligen är värd härlighet, ära och makt.

Publiceringsdatum: 29 okt, 2015. 01:52:00

Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som kommer.

Uppenbarelseboken 4:8 Om ingenting är heligt reduceras allt till nytta, och då kan vi exploatera allt: jorden, djuren och varandra. Men om vi har en helig Gud att göra räkenskap inför hanterar vi livet annorlunda. Vi behöver helt enkelt hålla något heligt för att leva livet rätt.

Publiceringsdatum: 28 okt, 2015. 01:52:00

Var inte rädd. Jag (Jesus) är den förste och den siste och den som lever.

Uppenbarelseboken 1:17 ”Den som lever” – nog är det ett fantastiskt namn? Inte bara för att han gick alla människors väg, dog och sedan väcktes till nytt liv, utan därför att detta ger oss hopp om vår egen uppståndelse efter död och grav, eftersom Jesus visat att det är möjligt.

Publiceringsdatum: 27 okt, 2015. 01:51:00

Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren.

Uppenbarelseboken 1:8 Om Gud, allhärskaren, förmådde skapa världen har han väl också makt att fullborda den efter sin goda plan. Om han är alltings ursprung, och om han är och bär i dag kommer han att vara verksam i alla våra morgondagar för att fullkomna sin skapelse.

Publiceringsdatum: 26 okt, 2015. 01:50:00

Svåra öden har du låtit drabba mig, men du skall ge mig liv på nytt och åter dra mig upp ur djupen.

Psaltaren 71:20 Ja, svåra öden har verkligen drabbat mänskligheten. Naturen suckar ikapp med människorna inför klimathot och miljöförstöring. Sällan har psalmistens påminnelse om att Skaparen både vill, och förmår, dra oss upp ur djupen varit mera efterlängtat och relevant.

Publiceringsdatum: 25 okt, 2015. 01:45:00

Din makt och trofasthet, o Gud, når upp till skyarna. Du som gör stora ting, Gud, vem är som du?

Psaltaren 71:19 Det är inte lätt att se Guds storhet mitt i krig och terror, klimatförändringar, hunger och fattigdom. Men är det inte just i sådana tider som det behövs människor som vågar påminna om att Gud kommer att fullfölja sin ursprungliga goda tanke med skapelsen?

Publiceringsdatum: 24 okt, 2015. 01:44:00

Överge mig inte, o Gud, när jag är gammal och mitt hår har grånat, låt mig förkunna din kraft för nya släkten.

Psaltaren 71:18 Den som är gammal i Sverige kan känna sig övergiven av både Gud och människor, ålder är sällan en tillgång i vår kultur. Men den som vill bli använd av Gud till välsignelse för nya generationer kommer att bli det, alldeles oberoende av människors attityder.

Publiceringsdatum: 23 okt, 2015. 01:44:00

Jag vill besjunga dina storverk, Herre, min Gud, den trofasthet som endast du kan visa.

Psaltaren 71:16 Att tala om Guds storhet och trofasthet är att ingjuta hopp, att berätta om en grund för livet som bär genom alla skiften. Den som funnit Gud har ett ansvar att bidra med detta hopp och dela med sig av sin förtröstan till en av rädsla förvirrad omvärld.

Publiceringsdatum: 22 okt, 2015. 01:43:00

Jag vill vittna om din trofasthet, ständigt vittna om den hjälp du ger, fast jag aldrig förmår det till fullo.

Psaltaren 71:15 Den som har upplevt Guds omsorg och trofasthet har ett uppdrag att berätta om det. Inte för att framhålla sig själv eller sin vänskap med Gud, men som ett erbjudande till varje människa att själv söka sig till Gud för att uppleva hans trofasta hjälp.

Publiceringsdatum: 21 okt, 2015. 01:43:00

Själv vill jag alltid hoppas på dig, åter och åter sjunga ditt lov.

Psaltaren 71:14 Ett samhälle utan hopp är dödsdömt. Hoppet håller börsen uppe och hjulen igång, det driver oss till valurnorna och ger oss kraft att leva. Den som sätter sin lit till Gud får därför inte svika sitt gudomliga uppdrag att förmedla hopp till en förvirrad värld.

Publiceringsdatum: 20 okt, 2015. 01:42:00

Gud, dröj inte långt borta! Min Gud, skynda till min hjälp!

Psaltaren 71:12 Med alla de utmaningar människan och skapelsen står inför har väl psalmistens bön aldrig varit mera aktuell än nu. Vi behöver mer än någonsin Guds hjälp. Och både vi och skapelsen våndas – det är bråttom. Herre, skynda till vår hjälp!

Publiceringsdatum: 19 okt, 2015. 01:42:00

Jag ger de försagda mod, ger de modlösa kraft.

Jesaja 57:15 Många vittnar om hur bön och Gudstillvändhet har tänt hoppets låga i de mest utsatta sammanhang och skapat en beslutsam handlingskraft. Gud finns där vi minst anar och när vi bäst behöver honom. Så kan själva modlösheten bli den mylla ur vilken storverk gror.

Publiceringsdatum: 18 okt, 2015. 01:41:00

Jag tronar upphöjd och helig men finns hos den modlöse och försagde.

Jesaja 57:15 Det är inte lätt att få ihop Guds obegripliga storhet och helighet med den ömma omsorg vi kan uppleva i mötet med Honom. Men utan storhet skulle Gud vara maktlös, och utan kärlek skulle han förgöra allt. I denna ofattbara helhet ligger människans hopp.

Publiceringsdatum: 17 okt, 2015. 01:40:00

Du blir trött av allt du håller på med men säger aldrig att det är lönlöst.

Jesaja 57:10 Hade Jesaja ett titthål in vår tid? Som vi jagar för att hinna med allt möjligt utan att ställa den elementära frågan: till vad nytta? Borde vi inte nu och då stanna upp och utvärdera våra handlingar, se om de verkligen tillför livet något på ett djupare plan.

Publiceringsdatum: 16 okt, 2015. 01:40:00

Ansatt av ondskan rycks den rättfärdige bort, men han skall få frid. De som fört ett rättrådigt liv ska få gå till vila.

Jesaja 57:1 Många är de rättfärdiga som rycks bort av onda krafter i våra dagar. Vi måste tro att Gud, som har ett vidare perspektiv än vi, ändå beskyddar och bevarar också dem som förefaller ropa förgäves till såväl Gud som människor. Vi vilar alla i Guds händer.

Publiceringsdatum: 15 okt, 2015. 01:39:00

Den rättfärdige går under, och ingen bryr sig om det, de trogna rycks bort, och ingen märker det.

Jesaja 57:1 Många varmt troende människor som lever ett stilla och rättrådigt liv utsätts för förtryck och fördrivs från sina hem medan omvärlden vänder ryggen till. Det är allas vårt ansvar att sträcka ut en hand till dem som förföljs var helst de finns.

Publiceringsdatum: 14 okt, 2015. 01:39:00

Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk. Detta är Herren Guds ord.

Jesaja 56:7 Bön förminskas ofta till en sorts önskelista eller nödhjälp i en kultur som vår. Men bön är umgänge med Gud. Den som vill söka sig dit där Gud är måste förstå att det är en plats där man bor, inte en akutmottagning eller ett varuhus som man besöker vid behov.

Publiceringsdatum: 13 okt, 2015. 01:38:00

Så säger Herren: Håll er till det som är rätt och handla rättfärdigt, ty min hjälp kommer snart, min rättfärdighet skall segra.

Jesaja 56:1 Om det inte finns någon rättvisa betyder det väl mindre hur vi är mot varandra. Men om det finns en omutlig sanning som blir tydlig för alla till slut, och så lär Bibeln, då blir det av yttersta vikt för den som vill leva ett gott liv att söka det som är rätt.

Publiceringsdatum: 12 okt, 2015. 01:33:00

Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud.

1 Thessalonikerbrevet 5:16 Det handlar förstås inte om en hurtfrisk ”foten i kläm, jajamän!”-attityd. Men många går omkring som levande bevis för att en positiv hållning gör livet lättare. Det är också en styrka att ha någon att rikta sin tacksamhet till, det öppnar fönster åt solsidan.

Publiceringsdatum: 11 okt, 2015. 01:0:00

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda.

1 Thessalonikerbrevet 5:23 Våra handlingar styrs mer eller mindre av rädslor för vad som kan hända oss själva och dem vi älskar. Att överlämna sig i den barmhärtige gudens händer är att uppleva hur den rädslan ersätts av Guds frid, i takt med att vi vågar förtrösta på Honom.

Publiceringsdatum: 10 okt, 2015. 01:59:00

Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont.

1 Thessalonikerbrevet 5:21 Sann klokskap kan ibland låta lite förnumstig, men med lite eftertanke inser vi att den är värd att lyssna till. Och nog vet vi tillräckligt om vad som är bra och vad som är ont för att kunna ta vara på det goda och avhålla oss från det onda, om vi bara vill?

Publiceringsdatum: 09 okt, 2015. 01:59:00

Sträva alltid efter att göra gott, mot varandra och mot alla andra.

1 Thessalonikerbrevet 5:15 Det är väl tämligen enkelt att försöka göra gott där det finns en ömsesidig god vilja. Problemet uppstår när vi tar in även dem som inte bryr sig om oss eller rent av är fientliga. Men strävan att göra gott mot alla gör också oss själva gott i det långa loppet.

Publiceringsdatum: 08 okt, 2015. 01:58:00

Se till att ingen lönar ont med ont.

1 Thessalonikerbrevet 5:15 Straffpåföljder är på tapeten överallt, från dagis till fängelser och i alla relationer mellan människor och grupper: i skolan, arbetslivet och politiken. Varje människa, och särskilt den som kallar sig en Jesu lärjunge, borde öva på att inte löna ont med ont.

Publiceringsdatum: 07 okt, 2015. 01:58:00

Tala de oordentliga till rätta, uppmuntra de modfällda, stöd de svaga, ha tålamod med alla.

1 Thessalonikerbrevet 5:14 Det är typiskt för en bibeltext att det är de svaga och modfällda som står i fokus, och de oordentliga behöver inse att de förstör både för sig själva och andra. Om vi alla gjorde vårt bästa för att tillämpa denna enkla agenda skulle vi leva i en bättre värld.

Publiceringsdatum: 06 okt, 2015. 01:57:00

Vi vädjar till er, bröder, att sätta värde på dem som har det tyngsta arbetet bland er.

1 Thessalonikerbrevet 5:12 Här handlar det visserligen om att värdesätta församlingsledarna, som har ett tungt och ansvarsfullt uppdrag. Men Bibeln genomsyras också av uppmaningar om att värdesätta dem som arbetar, och då inte minst dem som arbetar hårt och har det sämst ställt.

Publiceringsdatum: 05 okt, 2015. 01:56:00

Följ mig! (Jesus)

Johannes 21:19 Att följa Jesus kan synas abstrakt, men den som väljer hans väg i livets etiska vägskäl kommer snart att möta konkret motstånd. Den som vill veta hur man följer honom kan börja där, med att försöka förstå hans väg och gå den, i ständig dialog med Jesus i bön.

Publiceringsdatum: 04 okt, 2015. 01:56:00

Jesus sade till lärjungarna: ”Kom och ät.”

Johannes 21:12 Borde inte världsalltets Herre ha haft tusen viktigare saker än mat att tala med sina lärjungar om efter att ha dött och uppstått? Nej, Gud föraktar inte kroppen och dess behov, han ställer sina livsavgörande frågor först sedan han bjudit på en smaklig lunch.

Publiceringsdatum: 03 okt, 2015. 01:55:00

Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn.

Johannes 20:30 Evangelierna skrevs medan det ännu fanns människor som av egen erfarenhet kunde avgöra deras sanningshalt. Och att det finns fyra parallella berättelser som både överlappar och skiljer sig från varandra låter oss ana att det finns mycket mer att berätta.

Publiceringsdatum: 02 okt, 2015. 01:55:00

Jesus sade till dem igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”

Johannes 20:21 Världen behöver frid och fred, och att berätta om Jesus är att öppna slussarna till hans frid. Det är därför Jesus förväntar sig att hans lärjungar ska berätta om honom. Uppdraget gäller var och en som på ett eller annat sätt upplevt hans frid.

Publiceringsdatum: 01 okt, 2015. 01:54:00

Lärjungarna blev glada när de såg Herren.

Johannes 20:20 När Jesus först visade sig som uppstånden var de alls inte glada, utan rädda. Tacka för det! Men glädjen steg i takt med att de övertygades om att Jesus faktiskt levde – det tog tid – och började ana vilken revolution detta innebar för deras egna liv.

Publiceringsdatum: 30 sep, 2015. 01:53:00

Jag (Jesus) har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen.

Johannes 18:37 Tänk om det finns en sanning gömd hos Jesus, en utgångspunkt från vilken världen blir begriplig så att man kan förstå att leva gott? Nog finns det väl anledning att lyssna på den som säger sig vara sanningen och som miljoner har lyssnat till genom historien?

Publiceringsdatum: 29 sep, 2015. 01:53:00

Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.

Johannes 17:15 Den som trotsar det onda, i sin närhet och i samhället, utsätter sig för risker, men får också ofta vänner och tillfredsställelsen i att stå upp för för sanning och rätt. Därtill vill Gud bevara oss från det onda, även om vi inte förstår det medan det pågår.

Publiceringsdatum: 28 sep, 2015. 01:52:00

Stöt inte bort mig på min ålderdom, överge mig inte när krafterna sviker.

Psaltaren 71:9 Förr eller senare kommer den dag då krafterna tryter och vi inser att våra dagar är räknade. Då är det naturligt att rädslan för åldrandet kommer krypande. Den människa är rik är som förmår utgjuta sin rädsla inför sin Skapare i förtroligt samtal.

Publiceringsdatum: 27 sep, 2015. 01:48:00

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig! Du som är trofast, hjälp mig, befria mig, lyssna på mig och rädda mig.

Psaltaren 71:1 Bara att veta vart man kan vända sig när livsvägen mörknar är en rikedom. Den som vänder sig till Gud på grundval av egna eller andras ärliga erfarenheter av Guds trofasthet är insatt i ett sammanhang som berikar livet och skapar hopp om räddning.

Publiceringsdatum: 26 sep, 2015. 01:48:00

Ni som söker er till Gud skall få nytt mod, ty Herren lyssnar till de fattiga och föraktar inte de fångna.

Psaltaren 69:33 Att stå på Guds sida innebär just detta: att lyssna till de fattiga och innesluta de fångna. Den människa och det samhälle som tar detta på allvar kommer efter hand att präglas av den sortens attityder som skapar ett gott liv för alla människor.

Publiceringsdatum: 25 sep, 2015. 01:47:00

Jag vill prisa Guds namn med sång och tacka och lova honom.

Psaltaren 69:31 Det är lätt att fyllas av lovsång när man begrundar vad man har att vara tacksam för, vilka rikedomar Skaparen slösar över oss, och vilken ofattbar glädje vi har i våra medmänniskor och deras kreativitet. En sådan livshållning gör livet rikt!

Publiceringsdatum: 24 sep, 2015. 01:46:00

Jag är betryckt och plågad, rädda mig, Gud, och för mig i säkerhet.

Psaltaren 69:30 Hur skulle vi kunna vara annat än betryckta och plågade när vi har brutit kontakten med Skaparen? Så mycket viktigare då att den pinade och utsatte inser att räddning och säkerhet finns hos den som har skapat universum och alltså vet hur allting hänger ihop.

Publiceringsdatum: 23 sep, 2015. 01:46:00

Dölj inte ditt ansikte för din tjänare, jag är i nöd, skynda dig att svara.

Psaltaren 69:18 Att bli sedd och genomskådad av Gud kan vara förfärligt. Att inte bli sedd är lika skrämmande. Men det finns kusliga och livsavgörande ögonblick av nåd när alla försvar rämnar och vi kastar oss ut i ljuset inför Guds ansikte, kosta vad det kosta vill.

Publiceringsdatum: 22 sep, 2015. 01:45:00

Rädda mig från att sjunka i dyn, låt mig bli räddad från dem som hatar mig och från det djupa vattnet.

Psaltaren 69:15 Ibland känns det som om vi trots alla våra goda föresatser har kommit ut på gungfly och bara har mörka vatten framför oss, vi ser ingen utväg. Men den som har skapat oss kan bära över gungflyn och djupa vatten och rädda oss till trygg gemenskap med sig.

Publiceringsdatum: 21 sep, 2015. 01:45:00

Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över era vägar, mina planer högt över era planer.

Jesaja 55:9 Skillnaden mellan vårt perspektiv och Guds måste vara större än en ettårings jämfört med förälderns. Där barnet uppfattar sig instängt i en bil ser mamma en resa till farmor. Så kan en del av livets obegripligheter förklaras när vi ser dem i Guds perspektiv.

Publiceringsdatum: 20 sep, 2015. 01:44:00

Mina planer är inte era planer och era vägar inte mina vägar, säger Herren.

Jesaja 55:8 Lika självklart som att människa och myra har olika perspektiv, eller hur? Att våga flytta över fotens tyngd på Guds väg blir då en fråga om förtroende, och sådant uppstår bara i närhet. Den som vill gå Guds väg bör alltså sträva efter att lära känna Gud.

Publiceringsdatum: 19 sep, 2015. 01:43:00

Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.

Jesaja 55:6 Vi vet av erfarenhet att det ges en sorts glipor i tillvaron där det gudomliga oförhappandes kan slinka in. En soluppgång, ett barns plötsliga leende eller ett möte med en vän kan öppna en helt ny värld. Var observant på de gliporna, de kan förvandla ditt liv.

Publiceringsdatum: 18 sep, 2015. 01:43:00

Kom till mig och hör noga på, lyssna, så får ni liv.

Jesaja 55:3 Sätten att lyssna till Gud är många. Vi kan lyssna inåt, utåt till Skapelsen eller till gudsmänniskor som delar sina liv. Gud talar i uppmärksam bibelläsning och svarar på bön om vi bara tar oss tid att lyssna. Du kan börja lyssna just i detta ögonblick.

Publiceringsdatum: 17 sep, 2015. 01:42:00

Lyssna till mig, så får ni äta gott och njuta av feta rätter.

Jesaja 55:2 Ett tänkvärt råd i kokböckernas tid. Skaparen har inget emot att vi äter gott och njuter, men han vill påminna om orsak och verkan. Att njuta av det skapade utan Skaparen är att klippa av sina egna rottrådar och bortse från ett frosseri som ödelägger jorden.

Publiceringsdatum: 16 sep, 2015. 01:41:00

Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd, er lön på sådant som inte mättar?

Jesaja 55:2 I vår ständiga längtan efter mer och vår rädsla att gå miste om något som andra har sträcker vi oss ständigt vidare. Inget fel i det, bara det inte får oss att släppa taget om livets djupaste trygghet och glömma att mätta vår själ med Guds levande Ord.

Publiceringsdatum: 15 sep, 2015. 01:41:00

Kom, alla ni som törstar, kom hit och få vatten, kom, även om ni inte har pengar!

Jesaja 55:1 Miljoner vittnar om att Gud släcker vår djupaste törst, därtill fritt och för intet. Varför har vi då så svårt att se Skaparen som vår primära källa till tillfredsställelse? Borde det inte vara en lika självklar som god vana att ständigt dricka ur den källan?

Publiceringsdatum: 14 sep, 2015. 01:40:00

Vi som tillhör dagen ska vara nyktra och iföra oss trons och kärlekens rustning och ha hoppet om frälsning som hjälm.

1 Thessalonikerbrevet 5:8 Vad är det att tillhöra dagen? Att tillhöra ljuset, vara transparent och inbjuda andra att vara delaktiga i ens liv? Tro och kärlek rustar oss för en sådan öppenhet, och hoppet ger oss styrka att ta nya tag även om världen omkring oss rasar samman.

Publiceringsdatum: 13 sep, 2015. 01:38:00

Sätt en ära i att leva lugnt och stilla, sköta ert eget och arbeta med era händer.

1 Thessalonikerbrevet 4:11 Vad sätter du din ära i? Ger det till syvende och sist sann tillfredsställelse? Det gamla ordet förnöjsamhet beskriver ett tillstånd av rofylld stilla glädje och tacksamhet över det man har, utan grämelse eller avund. Kan man ha bättre mål än så?

Publiceringsdatum: 12 sep, 2015. 01:37:00

Gud har inte kallat oss till orenhet utan till helighet.

1 Thessalonikerbrevet 4:7 Att konsekvent vända ryggen åt orenheten är att vara omvänd, från orenhet till helighet. Detta vi är skapade till, och det är en fråga om vilja, riktning och ambition. Att vara vänd mot det Heliga är inte ett behagligare liv, men ett mer tillfredsställande.

Publiceringsdatum: 11 sep, 2015. 01:28:00

Ingen får kränka och utnyttja sin broder.

1 Thessalonikerbrevet 4:6 Vad mer behöver sägas? Så självklart, och ändå så sorgligt aktuellt i varje tid. Tänk om denna enkla devis finge genomsyra besluten vid alla rådsbord, i styrelserum, klassrum, barnkammare och sovrum. Men kom ihåg: vi kan och måste börja med oss själva.

Publiceringsdatum: 10 sep, 2015. 01:27:00

Var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära, inte utlämna den åt lidelser och begär.

1 Thessalonikerbrevet 4:4 Det handlar om kort eller långt perspektiv. Kortsiktigt är det ju skönt att ge efter för varje begär. Men långsiktigt blir tillfredsställelsen större av att ge sig själv och sin kropp sunda ramar och utnyttja sina möjligheter för att sträcka sig mot högre mål.

Publiceringsdatum: 09 sep, 2015. 01:25:00

Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga.

1 Thessalonikerbrevet 4:3 Visst är det väl skönt att Skaparen inte nöjer sig med det alldagliga och medelmåttiga? Det klarar vi ju av själva. Nej, Gud vill både visa oss vägen till helighet och ge oss kraft att gå den. Och det har absolut ingenting med självgodhet att göra.

Publiceringsdatum: 08 sep, 2015. 01:24:00

Måtte Herren låta er kärlek till varandra och till alla människor bli rik och överflödande.

1 Thessalonikerbrevet 3:12 Budord och romaner, predikningar och filmer – alla handlar de om att kärleken är viktigast. Ändå glömmer vi det för jämnan. Den som dagligen beslutar sig för att så långt möjligt möta sina medmänniskor med kärlek kommer själv att uppleva sig som rik.

Publiceringsdatum: 07 sep, 2015. 01:23:00

Detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.

Johannes 17:3 Att vara kristen är inte att bekänna sig till dogmer och budord. Det är att vara vän med Gud. Var och en har sin egen väg till denna vänskap. Om vi jollrar med Gud eller samtalar genom matematiska formler på hög nivå spelar ingen roll, bara relationen är där.

Publiceringsdatum: 06 sep, 2015. 01:23:00

I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag (Jesus) har besegrat världen.

Johannes 16:33 Den som står upp för sanning och rätt får ofta lida på ett eller annat sätt. Men den som efter förmåga kämpar den goda kampen kan stå ut med en hel del lidande efter vägen, i förvissningen om att bli frikänd när dagen är slut och det sista domslutet faller.

Publiceringsdatum: 05 sep, 2015. 01:22:00

Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.

Johannes 16:24 Många har tvingats inse att glädjen inte alltid blir fullkomlig om vi får som vi vill. Bön är ingen automat som levererar paket på våra villkor, men vår himmelske far vet vad som är gott för oss och ger oss gärna det vi kanske inte ens visste att vi behövde.

Publiceringsdatum: 04 sep, 2015. 01:21:00

Tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er.

Johannes 15:20 Den som står för en övertygelse i vått och torrt får ofta lida för den. Inte ska man väl ta stryk hur som helst, och framför allt ska man inte kräva av någon annan att tiga och lida. Men att stå upp för sanning och rätt ger självaktning och är värt sitt pris.

Publiceringsdatum: 03 sep, 2015. 01:21:00

Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.

Johannes 15:17 Kärlek kan faktiskt befallas i den meningen att vi har förmågan att själva besluta hur vi förhåller oss till andra människor. Inom oss vet vi ju att den som alltid försöker göra andra väl ofta är mer tillfreds med livet än den som mest söker sitt eget bästa.

Publiceringsdatum: 02 sep, 2015. 01:20:00

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt.

Johannes 15:16 Att vara utvald är att känna sin uppgift. Men ingen kan bära gudomlig frukt skild från sin Upphovsman. Det är först när människan bejakar sin utvaldhet som hon kan glädja sig åt att vara i sin uppgift - och som Guds tanke med hennes liv kan förverkligas.

Publiceringsdatum: 01 sep, 2015. 01:20:00

Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner.

Johannes 15:15 Nidbilderna av Gud är många: en retlig despot, en menlös tomte på ett moln eller en bönesvarsautomat. Men en vän? För en vän öppnar man sitt hjärta, en vän säger en sanningen i kärlek, från en vän har man ingenting att frukta. Om Gud är sådan ger det oss hopp.

Publiceringsdatum: 31 aug, 2015. 01:19:00

Låt mig inte dra skam över dem som hoppas på dig, Herre Gud Sebaot.

Psaltaren 69:7 Ibland dras vi med en förlamande känsla av ovärdighet, av att inte passa in bland de fromma. Och det är ju sant – om oss alla. Alla är vi syndare, det är ju just därför vi ska komma till honom. Den som ser sig som ovärdig är inte mindre välkommen.

Publiceringsdatum: 30 aug, 2015. 01:0:00

Du känner min dårskap, Gud, min skuld är inte dold för dig.

Psaltaren 69:6 Detta att Gud känner oss rakt igenom redan innan vi öppnar vår mun i bön hjälper oss över så många hinder och inger så mycket hopp. Trots att Gud har genomskådat vår dårskap och vår skuld står han där och väntar på oss för att ta emot oss i kärlek. Vilken nåd!

Publiceringsdatum: 29 aug, 2015. 01:0:00

Jag har ropat mig trött, min strupe är hes. Mina ögon värker, jag har väntat länge på min Gud.

Psaltaren 69:4 Många känner igen sig i den här beskrivningen av livslångt resultatlöst sökande och visst är det på något sätt hoppfullt att den här sortens förtvivlan också får plats i Bibeln. Man ska inte förställa sig inför Gud. Man ska säga som det är, även om det skaver.

Publiceringsdatum: 28 aug, 2015. 01:59:00

Jordens riken, sjung Guds lov, spela till Herrens ära!

Psaltaren 68:33 Har vi inte annat att göra i jordens riken än att sjunga Guds lov? Jodå. Som att kriga och slåss till exempel. Men vid närmare eftertanke så ger kanske de som envisas med att samlas varenda söndag och lovsjunga Gud betydligt större bidrag till mänskligheten?

Publiceringsdatum: 27 aug, 2015. 01:52:00

Skingra de folk som vill krig!

Psaltaren 68:31 Årtusenden har passerat, men vi står sorgligt nog lika handfallna som förr inför dem som vill ha krig. Vi önskar desperat att de skulle skingras och förlora sin slagkraft. Bara i evighetens ljus kan vi veta hur mycket våra förtvivlade böner kan betyda.

Publiceringsdatum: 26 aug, 2015. 01:58:00

Vår Gud är en räddande gud, Herren, vår härskare, för oss bort från döden.

Psaltaren 68:21 Härskare är ofta krävande och tusenden har fått gå i döden för dem som har makt. Sådan är inte Gud. Hans avsikt är från början till slut att rädda. Därför sände han Jesus, för att besegra döden, bevara oss från det onda och öppna en räddningens väg till Livet.

Publiceringsdatum: 25 aug, 2015. 01:57:00

Lovad vare Herren dag efter dag! Han bär vår börda, Gud är vår räddning.

Psaltaren 68:20 Om man kunde ge en mikrofon till var och en som från alla möjliga platser och livsvägar genom årtusenden har stämt in i denna lovsång så skulle det uppstå en sång av sällsamt slag. Det ligger en exceptionell tillfredsställelse i att stämma in i den kören.

Publiceringsdatum: 24 aug, 2015. 01:56:00

Var inte rädd, du skall inte behöva skämmas, blygs inte, du skall inte förödmjukas.

Jesaja 54:4 Alla står vi där någon gång inför Gud och människor med välförtjänt skam. Och Gud slätar inte över. Men han förödmjukar oss inte heller, utan tar emot oss i kärlek inför hela världen och så kan vi för all framtid frimodigt möta både Gud och människor.

Publiceringsdatum: 23 aug, 2015. 01:56:00

Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom.

Jesaja 53:6 Vem tror sig inte om att klara av livet själv? Gud skulle ju därför kunna säga "Skyll dig själv" och vända oss ryggen. Men så gör inte kärleken. I stället tar han på sig skulden och är beredd att ta oss vid handen i samma stund som vi vänder oss