Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud.

1 Johannesbrevet 4:15 Vår uttalade bekännelse anger vilka vi är inför oss själva och andra, antingen vi kallar oss AIK:are, liberaler eller skattebetalare. Den styr vår självbild och våra handlingar. Därför är vår bekännelse till Jesus avgörande för allt vi är och gör.

Publiceringsdatum: 23 sep, 2017. 01:0:00

Sök i Bibel 2000 - bibeln.se

Annons
Annons

Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss.

1 Johannesbrevet 4:13 Guds ande liknas vid vind, eld och vatten, naturliga och välkända saker som vi kommer i kontakt med dagligen. Gud vill inte skrämma oss. Han vill med sin Ande rena oss som vattnet, värma oss som elden och svepa oss ut i kärlekens tjänst för världen.

Publiceringsdatum: 22 sep, 2017. 01:0:00

Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.

1 Johannesbrevet 4:12 Den som vill upptäcka Gud gör väl i att söka sig till människor som älskar Gud. De har ofta en värme i rösten och en glimt i ögat som skiljer ut dem, och de samspelar med andra av samma sort på ett lärorikt vis. Att söka sig till dem är att bli välsignad.

Publiceringsdatum: 21 sep, 2017. 01:0:00

Om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.

1 Johannesbrevet 4:11 Att ställa krav på kärlek är ju meningslöst. Men att kanalisera en kärlek som redan finns är väl en annan sak? Det förutsätter förstås att vi ansluter till den kärleken, som en vattenledning till källsprånget. När det fungerar blir kärleken självklar.

Publiceringsdatum: 20 sep, 2017. 01:0:00

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

1 Johannesbrevet 4:10 Det ligger en stor vila i att kärleken börjar hos Gud. Han har försett oss med allt vi behöver för att vara människor, också förmågan att älska. Den som vill uppleva Guds kärlek måste dock börja med ett viljebeslut. Gud jobbar inte med tvångsanslutning.

Publiceringsdatum: 19 sep, 2017. 01:0:00

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom.

1 Johannesbrevet 4:9 Bara den som själv upplevt Guds kärlek kan berätta om den. Så sorgligt då att allt för många som bekänner sig till detta liv inte lever ut det så att andra kan se och förstå. Varje människa borde förunnas att ha någon i sin närhet som uppenbarar Guds kärlek.

Publiceringsdatum: 18 sep, 2017. 01:0:00

Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.

1 Johannesbrevet 4:7 Allt är inte kärlek som kallas så. Men den som bevisar kärlek över alla människoskapade gränser visar på det sättet att hon har kontakt med kärlekens källa. Sök därför upp och följ människor som uttrycker en inneslutande kärlek, ty de kan visa vägen till Gud.

Publiceringsdatum: 17 sep, 2017. 01:0:00

Den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.

1 Johannesbrevet 4:8 Många som varit i den mörkaste hopplöshet vittnar om att det räcker att få en endaste glimt av kärleken för att tända ett hopp som skapar ett fäste att ta spjärn emot ut ur mörkret. Gud står att finna i den självutgivande, villkorslösa kärlekens riktning.

Publiceringsdatum: 16 sep, 2017. 01:0:00

Han som är i er är större än han som är i världen.

1 Johannesbrevet 4:4 Ingen kan förstås vara större än Gud. Den som har Gud med sig behöver alltså inte vara rädd. Vilken oerhörd lättnad att få lämna ryggen åt fruktan! En sådan människa vågar gå emot djävulskapet och bära världen. Detta sagt utan underton av självsäker triumf.

Publiceringsdatum: 15 sep, 2017. 01:0:00

Sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen.

1 Johannesbrevet 4:1 All tro behöver inte vara falsk för att några har missbildat den eller tagit den som gisslan för sina egna extrema idéer. Sök dig utan skygglappar, tillsammans med de eftertänksamma och stilla i landet till trons djupa, levande grundström. Där porlar Livet.

Publiceringsdatum: 14 sep, 2017. 01:0:00

Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.

1 Johannesbrevet 3:24 ”Inbjuden eller inte, Gud är närvarande”, säger ett ordspråk från Sparta, och alla lever vi i Gud så sant vi andas. Men det kan också uttryckas och erfaras mer specifikt, som ett mottagande av Guds livgivande Ande sedan vi själva tagit ställning för Gud.

Publiceringsdatum: 13 sep, 2017. 01:0:00

Detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.

1 Johannesbrevet 3:23 Det är allt tur att det står i den här ordningen. För det där med att älska varandra, det kommer ju inte av sig självt. Först när vi ställer oss under Skaparens kärleksfulla ledning och öppnar kanalerna till hans kärlek genom oss kan vi fullt ut älska varandra.

Publiceringsdatum: 12 sep, 2017. 01:0:00

Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud.

1 Johannesbrevet 3:21 Om vi inte ska bli förhärdade behövs det något utanför oss själva för att bli kvitt den gnagande olusten av ett dömande hjärta. Det glada budskapet är att Gud erbjuder sin förlåtelse där vår egen inte räcker till. På den grunden kan vi vara frimodiga.

Publiceringsdatum: 11 sep, 2017. 01:0:00

Du har varit god mot din tjänare, Herre, som du har sagt. Ge mig klokhet och kunskap, ty jag litar på dina bud.

Psaltaren 119:65 Det är gott att kunna se tillbaka på sitt liv och inse att Gud har varit, och är, god. Den som kan se Guds godhet i sitt liv längtar efter mer av hans vishet, kunskap och kärlek. Det ger också kraft att ge sig ut för behövande i förtröstan på att Gud är med.

Publiceringsdatum: 10 sep, 2017. 01:0:00

Din kärlek, Herre, fyller hela jorden, lär mig dina stadgar.

Psaltaren 119:64 Om Gud har skapat världen och hans kärlek uppfyller jorden, då är det logiskt att be om hans hjälp att leva rätt. Hos honom finns kärlek, kraft och framtid. Bara den som med Guds hjälp försöker leva efter hans vilja kan veta vilken glädje det ligger i det.

Publiceringsdatum: 09 sep, 2017. 01:0:00

Alla som fruktar dig är mina vänner, de som lyder dina befallningar.

Psaltaren 119:63 Man ska inte välja vänner efter vilken nytta man kan ha av dem. Men i ett läge när man fattat avgörande förändringsbeslut ska man inte umgås med människor som vill i en annan riktning. Om man vill nå sitt mål ska man ta rygg på dem som vill åt samma håll.

Publiceringsdatum: 08 sep, 2017. 01:0:00

Det har blivit mig förunnat att följa dina befallningar. Min andel är Herren, jag lovar att lyda dina ord.

Psaltaren 119:56 Kan det verkligen ses som en gåva att få lyda Gud? Ja, vad skulle väl kunna slå erfarenheten av att leva inbäddad i självaste Skaparen med all hans kraft, skönhet och visdom? Men hur skulle man kunna veta något om det om man inte prövar själv?

Publiceringsdatum: 07 sep, 2017. 01:0:00

De fräcka hånar mig grovt, men jag viker inte från din lag. Jag minns dina urgamla lagar, Herre, de ger mig tröst.

Psaltaren 119:51 Nog finns det gott om människor som hånar den som försöker leva sant och rätt. Men den som prövat det vet att det ger ro och balans åt livet att hålla fast vid gudainspirerade dygder som tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.

Publiceringsdatum: 06 sep, 2017. 01:0:00

Minns vad du sagt till din tjänare, du har ju gett mig hopp. Det tröstar mig i mitt elände att ditt löfte skänker liv.

Psaltaren 119:49 Kanske är hoppet till sist Guds största gåva till sina barn. Utan hopp är det verkligen ute med oss. Den som lär känna Gud och på allvar prövar hurdan han är kan bygga upp en tillit som håller hoppet levande även under de svåraste omständigheter.

Publiceringsdatum: 05 sep, 2017. 01:0:00

Jag har min lust i dina bud, ja, jag älskar dem. Jag sträcker mina händer mot dig och begrundar dina stadgar.

Psaltaren 119:47 En schackspelare kan förstå tjusningen i att verkligen behärska spelets regler. Det är ju så man vinner! Finns det då några regler som kan inge mer glädje än Skaparens, han som satte igång hela det intrikata spelet och gav oss hjärnor att hantera det med?

Publiceringsdatum: 04 sep, 2017. 01:0:00

Herren, min härskare, är min styrka. Han gör mig snabbfotad som gasellen, och jag kan löpa över bergen.

Habackuk 3:19 Känn gasellens frustande livsglädje när han far fram över bergen. Vilken frihet! Men den börjar hos härskaren. Att ha Skaparen som Herre är att ha ett uppdrag och ett ansvar och veta vart man är på väg. Frihet är att veta att ens styrka kommer till sin rätt.

Publiceringsdatum: 03 sep, 2017. 01:0:00

Jag har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid, ge dig till känna i denna tid.

Habackuk 3:2 Den som väljer att söka efter spår av Gud i historien kan snart ana paralleller mellan hur länder och folk förhållit sig till Gud och varandra och graden av fred och välstånd. Att grupper och enskilda medvetet räknar med Gud får vida ringar på vattnet.

Publiceringsdatum: 02 sep, 2017. 01:0:00

Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden!

Habackuk 2:20 Tänk på känslan vid en solnedgång över vattnet. Kanske är det Skaparen som i sådana stunder kallar oss till den stillhet och helighet som kan ge våra liv köl och balans inför nästa storm? Att medvetet gå i längtans riktning mot den stillheten ger livet mening.

Publiceringsdatum: 01 sep, 2017. 01:0:00

Kunskap om Herrens härlighet skall uppfylla hela jorden, liksom havet är fyllt av vatten.

Habackuk 2:14 Tänk att vara så omsluten av Guds härlighet! Eller är det så att vi fruktar den? Låter vi våra egna bilder av vad som är härligt övertrumfa Skaparens? Tänk om vår egen skrala bild av vad som är fest, lycka och framgång ställer sig i vägen för Guds härlighet.

Publiceringsdatum: 31 aug, 2017. 01:0:00

Folkens mödor blir eldens rov, deras slit mynnar ut i intet.

Habackuk 2:13 I detta ögonblick drabbas människor som vi, med villa och bil och barn i skolan, av att deras liv går upp i lågor. Och tänker vi efter är det till sist allas vårt öde, utblottade ska vi lämna livet. Då ska vi väl inte fästa oss vid sådant som kan brinna upp?

Publiceringsdatum: 30 aug, 2017. 01:0:00

Ve dig som fyller ditt hus med rövat gods och bygger ditt näste högt över marken för att rädda dig undan olyckan!

Habackuk 2:9 Det är lätt att nicka instämmande till detta. Tills tanken slår en att vi i vår del av världen faktiskt sitter i det där nästet och drar undan stegen för dem som vill åt vårt gods. Människor dör när de söker trygghet i vårt säkra näste. Hur kan vi försvara det?

Publiceringsdatum: 29 aug, 2017. 01:0:00

Den falske far bort med vinden, men troheten räddar den rättfärdiges liv.

Habackuk 2:4 Vad ska man hålla sig till när överdrifter, halvsanningar och rena lögner far som oregerliga virvelvindar omkring öronen? Då måste det finnas en kritisk massa av människor som är att lita på i alla väder. I det långa loppet är det sådana som räddar världen.

Publiceringsdatum: 28 aug, 2017. 01:0:00

Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.

1 Johannesbrevet 3:18 Kärleken har sitt pris mätt i tid, pengar, prestige och självbild. Men det är bara handling som verkligen förändrar. Kanske borde vi dagligen träna på att offra något för någon annan för att förbereda oss för den avgörande handlingen den dag den begärs av oss?

Publiceringsdatum: 27 aug, 2017. 01:0:00

Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken.

1 Johannesbrevet 3:16 Om Jesus bara hade talat om kärlek hade han inte höjt sig över andra kärleksapostlar. När han själv gav sitt liv visade han att verklig kärlek är beredd till offer. Så testas också vår kärlek: genom beredskapen att offra. Det är handlingen som räknas.

Publiceringsdatum: 26 aug, 2017. 01:0:00

Den som hatar sin broder är en mördare.

1 Johannesbrevet 3:15 Det går följaktligen många mördare lösa i dessa tider. Och nog är det så att hatet dödar allt liv i sin väg, till sist också bokstavligen. Sällan har det väl varit mer angeläget att vara en del av kärlekens läkande kraft, inte av det dräpande hatet.

Publiceringsdatum: 25 aug, 2017. 01:0:00

Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden.

1 Johannesbrevet 3:14 Ett enkelt lackmustest för ett gott liv, alltså, men ack så svårt i praktiken. Hur tänker vi om vänner och fiender? Om brottsoffer och förövare? Om invandrare? Om giriga människor? Orkar vi se och ta in människan bakom gärningarna?

Publiceringsdatum: 24 aug, 2017. 01:0:00

Detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi skall älska varandra.

1 Johannesbrevet 3:11 Egentligen behöver vi ju inte krångla till det mer än så. Om vi älskar varandra så löser sig alltifrån det där med världsfreden till barnkammarbråket. Men hur ska det gå till? Bästa vägen borde väl vara att vi aktivt lierar oss med Gud, som är Kärleken.

Publiceringsdatum: 23 aug, 2017. 01:0:00

Ni vet att han (Jesus) har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos honom.

1 Johannesbrevet 3:5 Nog går en ganska stor del av våra liv åt till att försöka få bukt med olika synder och misstag och deras följder. Den glada nyheten är att Gud har löst frågan om synden en gång för alla genom Jesu död och uppståndelse, och att vi kan få del av denna seger.

Publiceringsdatum: 22 aug, 2017. 01:0:00

Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk.

1 Johannesbrevet 3:8 Bibeln beskriver hur Gud har tagit ett helhetsgrepp på ondskan en gång för alla genom att sända sin son Jesus Kristus till världen. I sin död och uppståndelse besegrade han slutgiltigt ondskan. Att stå på hans sida i kampen mot det onda betyder allt!

Publiceringsdatum: 21 aug, 2017. 01:0:00

Den som syndar bryter också mot lagen, ty synd är laglöshet.

1 Johannesbrevet 3:4 Det är inte bara synd att bryta mot Guds lag, det leder till kaos. Ändå gör vi alla det. Därför erbjuder Gud av nåd sina goda gåvor som hjälp så att en botfärdig syndare kan låta sig formas efter lagen i hans kraft, för sitt eget och sina medmänniskors bästa.

Publiceringsdatum: 20 aug, 2017. 01:0:00

Nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli.

1 Johannesbrevet 3:2 Nog finns det ett evighetshopp någonstans inom oss. Vi darrar av längtan och framtidstro när vi berörs av kärleken eller av naturens skönhet. Den som stillar sig och lyssnar till sin inre längtan kan ana vad som väntar. Lycklig den som går i längtans riktning.

Publiceringsdatum: 19 aug, 2017. 01:0:00

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn.

1 Johannesbrevet 3:1 Smaka ett ögonblick på detta: barn till Gud! Till alltings ursprung och universums uppehållare. Att få jollra i hans knä och, än mer, att få ha en vuxen dialog med himlaljusens fader – vilken ofattbar ynnest! Vem kan väl säga nej till något sådant?

Publiceringsdatum: 18 aug, 2017. 01:0:00

Detta är vad han själv lovade oss: det eviga livet.

1 Johannesbrevet 2:25 Många önskar sig ett långt och friskt liv, märkligt nog utan att alltid vända sig till den som känner våra liv bäst: Skaparen själv. Den Eviges blodfulla liv har inga kvalitetsbrister, det gäller oavsett våra kroppars förmågor och räcker bortom död och grav.

Publiceringsdatum: 17 aug, 2017. 01:0:00

Världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

1 Johannesbrevet 2:17 Ja, visst förgår världen, om inte annat ohjälpligt vid dödens gräns. Borde det inte med den insikten vara naturligt att söka Skaparens avsikt för våra liv? Be honom om att få bli ett med den tanke han från början hade när han lät oss bli till?

Publiceringsdatum: 16 aug, 2017. 01:0:00

Det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen.

1 Johannesbrevet 2:16 Är det inte det som kroppen begär och ögonen åtrår som styr oss i praktiken, om sanningen ska fram? Trots att det vi i går åtrådde i dag ofta känns som skräp. Tänk om den som åtrår och begär Gud lever rikare än den som styr efter kroppens begär och ögonens åtrå?

Publiceringsdatum: 15 aug, 2017. 01:0:00

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom.

1 Johannesbrevet 2:15 Världen och Gud är som eld och vatten. Men ändå: hur skiljer man det ena från det andra? Erfarenheten visar att om vi helhjärtat älskar Gud så löser sig det där med världen. Och den som verkligen söker Gud och lever i hans kärlek blir inte världsfrånvänd.

Publiceringsdatum: 14 aug, 2017. 01:0:00

I frihet kan jag vandra, ty jag fördjupar mig i dina befallningar.

Psaltaren 119:45 Om Gud är Gud borde vi väl ändå försöka sätta oss in i vad han egentligen ber oss om och ge hans viljas väg en ärlig chans? Om friheten verkligen ligger i Guds lag går vi ju miste om vårt hett eftertraktade oberoende när vi envisas med att gå vår egen väg.

Publiceringsdatum: 13 aug, 2017. 01:0:00

Herre, låt mig få del av din kärlek och den räddning du lovat mig.

Psaltaren 119:41 Vi vet ju av erfarenhet att vi inte förmår leva upp ens till våra egna krav, än mindre till Guds. Hur kan vi räddas från vår inkrökthet? Vår Skapare öppnar en väg: genom att villkorslöst öppna oss för Guds kärlek kan vi räddas från vår själviskhets fängelse.

Publiceringsdatum: 12 aug, 2017. 01:0:00

Jag längtar till dina befallningar, låt din rättfärdighet skänka mig liv.

Psaltaren 119:40 När livet bara rullar på med en rad hafsiga halvmesyrer kan vi längta efter Guds sannings ljus och frihet. Och Gud längtar efter att vi ska komma till honom med en sådan längtan. Han vill låta sin rättfärdighet stiga i oss som saven i ett träd om våren.

Publiceringsdatum: 11 aug, 2017. 01:0:00

Vänd min blick från det meningslösa, skänk mig liv, som du har sagt.

Psaltaren 119:37 Tidsandans malström av måsten, intryck och underhållning ter sig självklara medan de pågår, men kan verka tämligen meningslösa i backspegeln. Hett åtrådda saker förvandlas fort till skräp. Gud måste få tid och utrymme för att kunna ge oss av sitt levande liv.

Publiceringsdatum: 10 aug, 2017. 01:0:00

Vänd min håg till dina lagbud och inte till snöd vinning.

Psaltaren 119:36 Håg handlar om tanke och tanke handlar om tid. Frågan kan alltså ställas så här: lägger vi vår tid på att sätta oss in i Guds lag eller på att tjäna pengar? Den som fyller sin tanke med hur han ska få mer pengar kan snart upptäcka att han vänt Gud ryggen.

Publiceringsdatum: 09 aug, 2017. 01:0:00

Led min vandring efter dina bud, den stigen går jag med glädje.

Psaltaren 119:35 Ett gott liv förutsätter faktiskt begränsningar. Om varje spelare i ett lag skapar sina egna regler försvinner spelglädjen. Är det därför som människor som överlåtit sina liv i Guds händer och försöker hålla sig till hans bud ofta verkar märkligt tillfreds?

Publiceringsdatum: 08 aug, 2017. 01:0:00

Ge mig förstånd att lyda din lag, att hålla den helt och fullt.

Psaltaren 119:34 Om Gud är Gud, alltings skapare och uppehållare, då kan det inte finnas något klokare än att hålla sig till hans bruksanvisning till den värld han skapat och allt som är i den – inklusive människan. Bäst sker det rimligen i direkt dialog med Skaparen själv.

Publiceringsdatum: 07 aug, 2017. 01:0:00

Du vars blick är för ren för det onda, du som inte uthärdar våldet – hur kan du åse de svekfullas dåd, tiga när de onda slukar dem som har rätt?

Habackuk 1:13 Bara den som kan se ett större syfte kan stå ut med något som han ogillar intensivt. Har alltså lidandet ett högre syfte? Och kan vi vila vid att Gud, som känner såväl gårdag som morgondag och är fullständigt rättvis, kan skapa full rättvisa i tidens längd?

Publiceringsdatum: 06 aug, 2017. 01:0:00

Varför låter du mig bevittna ondskan? Hur kan du åse förtrycket? Våld och skövling vart jag ser - tvister blossar upp, split måste jag uthärda.

Habackuk 1:3 Guds respekt för oss människor måste verkligen vara oändlig när han kan se hur illa vi beter oss utan att tvinga sin vilja på oss. Och så glömmer vi lätt med vilken frenesi vi i andra sammanhang avfärdar tanken att Gud skulle gripa in och korrigera oss.

Publiceringsdatum: 05 aug, 2017. 01:0:00

Hur länge, Herre, skall jag ropa utan att du lyssnar, kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in?

Habackuk 1:2 Bibeln väjer inte för frågan om lidandets mening. Tvärtom verkar Gud uppmuntra att vi utmanar vårt intellekt och talar om de svåra frågorna med både honom och varandra. Det tränar vår tanke, ökar vår kunskap och berikar våra liv och vår gemenskap.

Publiceringsdatum: 04 aug, 2017. 01:0:00

Vad har ni för tankar om Herren?

Nahum 1:9 Skaparen har gett oss förmågan att tänka för att vi ska använda den. Också i dialog med honom själv och varandra. Våra tankar om Gud styr vår gudsbild och vår världsbild och därmed våra liv. Ingen borde försumma att på allvar reflektera över vem Gud är.

Publiceringsdatum: 03 aug, 2017. 01:0:00

Herren är god mot dem som hoppas på honom, han är ett värn på nödens dag, han tar sig an dem som flyr till honom.

Nahum 1:7 Observera att det inte står att man måste vara god för att få hans beskydd. Ingenting annat behövs än att vi hoppas på honom. Är det för enkelt för att vi ska tro det? Eller varför har vi så svårt att sätta vårt hopp till Gud i såväl med- som motgång?

Publiceringsdatum: 02 aug, 2017. 01:0:00

Herren är sen till vrede men väldig i styrka, ingen lämnar han ostraffad.

Nahum 1:3 Låt dig inte luras om Gud under påfrestande lång tid verkar passiv, som om han inte brydde sig. Den som är stark och mäktig och vet allt har råd att ge oss tid att begrunda och ångra våra misstag. Men han håller oryggligt historien i sin hand, var så säker!

Publiceringsdatum: 01 aug, 2017. 01:0:00

Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott, du kastar alla våra synder i havets djup.

Mika 7:19 Larmen om de synder vi själva kastat i världshavens djup duggar tätt, som en konkret påminnelse om att vi alla syndar. Om och om igen har vi tusen skäl att tacka Gud för att han i tidernas morgon skapat ett verkligt glömskans hav för alla sorters synder.

Publiceringsdatum: 31 jul, 2017. 01:0:00

Den som hatar sin broder är i mörkret; han vandrar i mörkret och vet inte vart han går, ty mörkret har gjort hans ögon blinda.

1 Johannesbrevet 2:11 Om vi inte passar oss kan hatet förmeras, växa och förmörka hela samhället så att vi alla till sist går vilse. Då är det oändligt viktigt att det finns folk som sprider hopp och framtidstro genom att älska, inte hata och genom att söka ljuset, inte mörkret.

Publiceringsdatum: 30 jul, 2017. 01:54:00

Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall.

1 Johannesbrevet 2:10 Det finns en enkel och beprövad nyckel till ett ljust liv: att vi älskar vår nästa. Det är när vi försöker göra oss till och visa oss förmer som vi faller. När vi ger och tar emot kärlek blir fallhöjden så mycket mindre – som att falla i en älskad famn.

Publiceringsdatum: 29 jul, 2017. 01:6:00

Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret.

1 Johannesbrevet 2:9 Den som hatar bygger sitt eget fängelse. Oavsett hatets ursprung och hur motiverat det är så låser det in och förtär. Men det finns en dörr mot ljuset, och dess nyckel heter ”sluta hata”. Denna goda nyhet måste spridas, inte minst i näthatets tid.

Publiceringsdatum: 28 jul, 2017. 01:52:00

Mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan.

1 Johannesbrevet 2:8 Lärjungen Johannes har själv bevittnat Jesus död och uppståndelse. Han är därför övertygad om att den slutliga segern över det yttersta mörkret redan är vunnen. Om till och med döden har förlorat sin kraft, då har vi en ljus framtid oavsett yttre förhållanden.

Publiceringsdatum: 27 jul, 2017. 01:52:00

Vad jag skriver här är inget nytt bud utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra.

1 Johannesbrevet 2:7 Det finns saker och förhållningssätt som har visat sig hålla genom alla släkten och kulturer. Det handlar om solidaritet, generositet, respekt, sanning, rätt – eller, i sammanfattning: kärlek. Det är en grundläggande attityd som håller i alla lägen.

Publiceringsdatum: 26 jul, 2017. 01:51:00

Hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom.

1 Johannesbrevet 2:5 Guds ord förefaller vara många, hur ska man bevara dem? Vi kan alltid börja med Jesu sammanfattning: Du ska älska din nästa som dig själv. Var och en som på allvar försökt vet att man har fullt upp med denna sammanfattning för resten av livet.

Publiceringsdatum: 25 jul, 2017. 01:50:00

Han (Jesus) är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.

1 Johannesbrevet 2:2 Bibelns berättelse om Jesus får, om den är sann, så omvälvande konsekvenser att ingen redlig människa borde avfärda den utan grundligt studium. Först sedan man på allvar tagit ställning till dess sanningshalt kan man med intellektuell heder gå vidare i livet.

Publiceringsdatum: 24 jul, 2017. 01:50:00

Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud.

1 Johannesbrevet 2:3 Att följa Jesus innebär att sträva efter att hålla hans bud, att leva sant och rätt. Och den som gör det av uppriktigt hjärta kan få uppleva hur hon med Guds hjälp gradvis lär sig att ställa om siktet i livet så att hon allt mera håller sig på Guds väg.

Publiceringsdatum: 23 jul, 2017. 01:49:00

Detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus.

1 Johannesbrevet 2:1 Visst kan vi påstå att vi inte bryr oss, och skaka av oss effekterna av de dumheter vi lever med, men nog vore det skönt att få hjälp med att reda upp sitt liv? Det är just sådan hjälp som Gud erbjuder genom att låta Jesus Kristus vara vår talesman inför honom.

Publiceringsdatum: 22 jul, 2017. 01:49:00

Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.

1 Johannesbrevet 1:9 Den raka, ärliga bekännelsen kostar på, men innerst inne vet vi ju att den är det ofrånkomliga steget mot förlåtelse och frid. Och tänker vi efter så har ju både vi själva och omvärlden mycket större fördrag med en ärlig syndare än med en slingerbult.

Publiceringsdatum: 21 jul, 2017. 01:48:00

Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss.

1 Johannesbrevet 1:8 Om vi ägnade all den tid vi lägger på att mörka och bortförklara våra fel och brister på att utan omsvep erkänna dem och söka hjälp att se till så att de inte upprepas skulle vi avväpna mycket kritik, leva lyckligare och få tid över för en massa gott verk.

Publiceringsdatum: 20 jul, 2017. 01:47:00

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.

1 Johannesbrevet 1:7 Vi prisar ofta en vänskap som inte vet av några hemligheter och en medmänniska som är ”som en öppen bok”. En sund öppenhet skapar gemenskap och sammanhållning. Om det gäller mellan människor så gäller det i minst lika hög grad mellan människa och Gud.

Publiceringsdatum: 19 jul, 2017. 01:47:00

Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen.

1 Johannesbrevet 1:6 Är det vår inbilska tendens att envetet låtsas som det regnar fast vi vet att allt faktiskt inte står väl till som gör livet tungt att leva? Vem förmår väl att leva upp till sina ideal? Bara den som tar in Guds oändliga nåd i ekvationen kan få den att gå ihop.

Publiceringsdatum: 18 jul, 2017. 01:46:00

Detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

1 Johannesbrevet 1:5 Vi tänker att det barmhärtiga mörkret kan dölja skavanker och erbjuda gömställen bort från Gud. Men vår Skapare ser ju, och vet, allt. Först när vi kan ta till oss att vi är älskade trots alla de brister han redan känner vågar vi träda ut i hans befriande ljus.

Publiceringsdatum: 17 jul, 2017. 01:46:00

Jag löper den väg dina bud visar, ty du har vidgat min insikt.

Psaltaren 119:32 De enkla fiskarpojkar som Jesus kallade till medarbetare vidgade under åren sina vyer och fick nya talanger i takt med att de lärde sig samarbeta med Jesus. Att inordna sitt liv under Skaparens lagar är att komma i takt med hur det var tänkt från början.

Publiceringsdatum: 16 jul, 2017. 01:16:00

Låt mig förstå den väg du befallt, så kan jag begrunda dina under.

Psaltaren 119:27 Vi kallar Herrens vägar outgrundliga. Hur ska vi i så fall kunna förstå dem? Men människor som lever med en bön om att kunna förstå Guds vilja, eller åtminstone förmår vila i att Gud vill väl, utstrålar ofta hopp och en smittande framtidstro.

Publiceringsdatum: 15 jul, 2017. 01:16:00

Lycklig den som lyder hans lagbud och helhjärtat vänder sig till honom, som aldrig gör något orätt utan lever efter hans ord.

Psaltaren 119:2 Nyckelordet är helhjärtat. Vi haltar på båda sidor och håller ständigt dörren öppen för bättre alternativ. Sådant folk är inget att hålla i handen när åskan går. Den som håller ord och försöker leva rätt och sant skapar trygghet både för sig själv och andra.

Publiceringsdatum: 14 jul, 2017. 01:15:00

Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 118:28 Människor som är uppfyllda av att Gud är god och litar på att hans nåd varar för evigt utstrålar ofta en påfallande frid och glädje. Där de drar fram i tacksam förnöjsamhet sprider de hopp och framtidstro, och många söker sig till deras närhet.

Publiceringsdatum: 13 jul, 2017. 01:14:00

Välsignad den som kommer i Herrens namn!

Psaltaren 118:26 Vi kan hålla fram vårt ursprung, våra kontakter, vår kunskap, våra talanger eller våra pengar när vi möts. Eller så kan vi välja att låta våra egon stå tillbaka och komma med Guds egenskaper: sanning, kärlek och nåd. Vad tror du för med sig störst välsignelse?

Publiceringsdatum: 12 jul, 2017. 01:14:00

Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada!

Psaltaren 118:24 Den som ständigt berättar om Guds otroliga ingripanden ses ofta som påfrestande naiv, att ständigt försvara och förklara den Allsmäktige förminskar honom ofta. Men den som ödmjukt ser spåren av den hand som bär världen har funnit en omistlig källa till glädje.

Publiceringsdatum: 11 jul, 2017. 01:13:00

Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning.

Psaltaren 118:21 Tänk om det faktiskt finns en kärleksfull Gud som följer oss med ömhet och hjälper oss när vi vänder oss till honom? Då vore det väl bra dumt att inte söka upp honom? Prova med att tacka Gud för livets goda. En dialog med Skaparen kan öppna oanade möjligheter.

Publiceringsdatum: 10 jul, 2017. 01:12:00

Din vrede består inte för alltid, du vill helst visa nåd.

Mika 7:18 Att Gud helst vill visa nåd sammanfattar hela Bibeln – Kärleken är ju sådan. Bibeln berättar om Guds förtvivlan över hur vi gått vilse. Ändå tvingar han aldrig någon av oss. Detta uttryck för Guds nåd har vi svårt med. Som om hans vrede skulle gagna oss mera?

Publiceringsdatum: 09 jul, 2017. 01:12:00

Jag har fallit men reser mig igen, jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus.

Mika 7:8 Det handlar inte om hur man har det utan hur man tar det, säger vi hurtigt. Och alla faller vi. När vi beslutsamt reser oss upp tänds hoppets gnista mitt i mörkret. Guds ljus är outsläckligt och kommer att segra oavsett hur mörkt det ser ut för ögonblicket.

Publiceringsdatum: 08 jul, 2017. 01:11:00

Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.

Mika 6:8 Vi skyller ofta på otur och illvilliga medmänniskor. Men kanske beror våra misslyckanden på att vi är så upptagna med att leva rätt och i kärlek att vi glömmer grunden: att hålla oss till Gud? Om Gud är kärlek, då faller allt det andra på plats i hans närhet.

Publiceringsdatum: 07 jul, 2017. 01:11:00

De stapplande räddar jag kvar som en rest, av de svaga gör jag ett mäktigt folk.

Mika 4:7 Visst tvingas allt för många att leva och dö under svåra förhållanden. Men vi upphör aldrig att tjusas av berättelser om dem som, historien igenom, har rest sig och skapat något stort ur små omständigheter. Och vi kan inte döma om hur Gud verkar i historien.

Publiceringsdatum: 06 jul, 2017. 01:10:00

Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom.

Mika 4:4 Att vara nöjd med sitt eget fikonträd utan avundsjuka på den andres vinstock minskar risken att utsättas för hot, och den som odlar förnöjsamhet vinner det jämnmod och sinneslugn som gör livet rikt. Den som inte vill bli hotad bör se till att inte själv hota.

Publiceringsdatum: 05 jul, 2017. 01:9:00

Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig.

Mika 4:3 Fred på jorden är en urgammal dröm, ändå verkar vi ingenting ha lärt oss genom årtusenden. Det hat som leder till konflikter har fått ny spridning genom allt mer effektiva kanaler. Vi har var och en ett ansvar att inte bli en del av hatet och hoten.

Publiceringsdatum: 04 jul, 2017. 01:9:00

De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.

Mika 4:3 Den som förlorat drömmen om en värld utan svärd och spjut är farlig för sig själv och sin omgivning. Fred börjar med oss själva. Var och en av oss måste identifiera sina egna svärd och spjut och bestämma sig för att smida om dem till verktyg i fredens tjänst.

Publiceringsdatum: 03 jul, 2017. 01:8:00

Detta skriver vi för att vår glädje skall bli fullkomlig.

1 Johannesbrevet 1:4 Vi har ett ansvar att berätta om det som gläder oss, det som ger oss kraft och hopp. Ty både den som berättar om de skatter hon funnit och den som lyssnar blir glad och hoppfull. På sådan glädje kan man bygga en god gemenskap och ett gott samhälle.

Publiceringsdatum: 02 jul, 2017. 01:7:00

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap.

1 Johannesbrevet 1:3 Vi behöver samlas kring gemensamma berättelser som förklarar världen. Det är därför det är så farligt när vi splittrar upp oss kring olika ”sanningar”. Och det är därför det är så viktigt vem vi lyssnar på och att vi själva delar den goda berättelsen.

Publiceringsdatum: 01 jul, 2017. 01:6:00