Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.

Jakobs brev 2:13 Hårdhet möts med samma mynt, det har många av oss lärt sig den hårda vägen. Så står den barmhärtige till sist som segrare med en oskattbar själsfrid – även om det förvisso kan se ut som om den godhjärtade är både bakom och överkörd i det korta perspektivet.

Publiceringsdatum: 23 jan, 2017. 01:57:00
Annons
Annons

Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag.

Jakobs brev 2:12 Den som vet med sig att han är dömd redan på förhand kan antingen bli uppgiven eller totalt hänsynslös. Den som vet att han är frikänd och välkommen i sitt sammanhang har råd att vara avspänd, generös och inkluderande. Där Guds Ande är, där är frihet.

Publiceringsdatum: 22 jan, 2017. 01:57:00

Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla.

Jakobs brev 2:10 Talet om "småsynder" håller inte. Faller man igenom på en punkt så har man ju missat hela poängen. Men vem gör inte det? Gud vet att vi alla är syndare. Så Jesus dog för att upprätta alla. Inte för att göra oss duktiga, men för att göra oss rättfärdiga av nåd.

Publiceringsdatum: 21 jan, 2017. 01:55:00

Om ni gör skillnad på människor begår ni synd.

Jakobs brev 2:9 Om man översätter bibelns grundtext direkt så betyder synd att missa målet. Så vad är då målet? Att vi ska bli lika Gud – vi är ju "skapade till hans avbilder". Den som gör skillnad på människor gör inte som Gud och missar alltså målet. Vem vill göra det?

Publiceringsdatum: 20 jan, 2017. 01:54:00

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt.

Jakobs brev 2:8 Lagens kungsbud är en sådan där grundläggande regel som ger stadga åt livet och gör alla beslut både svårare och lättare. Svårare, eftersom det utmanar vår bekvämlighet. Lättare, eftersom varje beslut kan prövas mot detta enda: tjänar det min nästa?

Publiceringsdatum: 19 jan, 2017. 01:54:00

Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom?

Jakobs brev 2:5 Bibeln är ofrånkomligt tydlig med att Gud tänker kompensera den fattige för hans umbäranden. Det ger oss inte rätt att strunta i den fattige med hänvisning till att Gud fixar obalansen till sist. Men det kan ge den utsatte hopp och mod att leva.

Publiceringsdatum: 18 jan, 2017. 01:53:00

Att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud.

Jakobs brev 1:27 Den som är i nöd befinner sig inte alltid i välstädade miljöer, så den som vill hjälpa en nödställd kan paradoxalt nog behöva smutsa ner sig för att hålla sig ren och fläckfri. Det är ju inte heller säkert att den elegant välklädde är obesmittad av världen.

Publiceringsdatum: 17 jan, 2017. 01:52:00

Gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus.

Jakobs brev 2:1 Gör inte skillnad! Inte mellan svart och vit, sjuk och frisk, dum och klok, liten och stor, infödd och invandrare, snäll och elak, vän och fiende, ren och smutsig. Kort sagt: behandla alla, alla lika. Så enkelt kan hela människorättsfrågan uttryckas.

Publiceringsdatum: 16 jan, 2017. 01:48:00

Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde.

Psaltaren 103:19 - Ge mig en fast punkt och jag ska rubba jorden, sa Arkimedes. Kanske kan Guds tron ses som denna fasta punkt, en plats från vilken Skaparen själv kan baxa sin värld rätt. Han som har all makt både vill, och förmår, lägga allt till rätta när hans tid är inne.

Publiceringsdatum: 15 jan, 2017. 01:33:00

Hans trofasthet når till kommande släkten, när man håller hans förbund och minns vad han befallt och lyder.

Psaltaren 103:17 Varje människa har förvisso möjlighet till en ny chans, oavsett påbrå. Men det är också sant att den som väljer att försöka leva efter Guds vilja genom sina handlingar och sitt föredöme ger sina barn och barnbarn goda förutsättningar att leva ett gott liv.

Publiceringsdatum: 14 jan, 2017. 01:32:00

Evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom.

Psaltaren 103:17 Att frukta Gud är att räkna med honom, både som hjälpare och som den som omutligt slutför sin avsikt. Den som fruktar honom står på hans sida. Den som inte bryr sig om hans förmaning kan råka illa ut, precis som den som struntar i varningsskyltar i trafiken.

Publiceringsdatum: 13 jan, 2017. 01:32:00

Människans dagar är som gräset: hon spirar som blomman på marken, så sveper vinden fram, och den är borta, platsen där den stod är tom.

Psaltaren 103:15 Om nu Skaparen lägger så mycket energi på att göra varenda liten förgätmigej andlöst vacker – även om ingen enda människa kommer att se den under dess korta blomstring – skulle han då inte lägga oändlig omsorg på dig som är hans avbild?

Publiceringsdatum: 12 jan, 2017. 01:31:00

Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han minns att vi är mull.

Psaltaren 103:13 En förälder som varit med barnets hela livsresa känner bakgrunden och kan ha överseende med sådant som andra stör sig på. Vem skulle då känna oss bättre än vår Skapare? Är vi rädda för hans vrede i stället för att ta till oss hans ömma medkänsla?

Publiceringsdatum: 11 jan, 2017. 01:31:00

Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd.

Psaltaren 103:12 Bibeln är full av liknelser om att Gud ingenting hellre vill än att befria oss från vårt tröstlösa ältande av allt som gått snett. Gott vore om vi förmådde erkänna att det till sist är vi själva som inte vill lämna den gudsfrånvändhet vi tolkar som frihet.

Publiceringsdatum: 10 jan, 2017. 01:30:00

Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Psaltaren 103:11 Hur högt välver sig himlen över oss? Ingen vet. Poängen kvarstår alltså: Guds nåd är utan slut. Men det är ingen hafsig nåd, utan en nåd som är inbyggd i själva universum. Det Skaparen av nåd erbjuder oss är ingenting mindre än harmoni med själva skapelsen.

Publiceringsdatum: 09 jan, 2017. 01:29:00

Jag skall fylla er med min ande och ge er liv.

Hesekiel 37:14 Guds ande är Livets ande. Att låta sig fyllas av Guds ande är därför att säga ja till själva Livet. Man kan kanske jämföra det med att tanka en motor med det bränsle den är konstruerad för. Den som skapat oss vet ju hur vi fungerar och vad vi behöver.

Publiceringsdatum: 08 jan, 2017. 01:29:00

Aldrig mer skall jag låta er drabbas av svält. Träden skall bära mycket frukt och åkrarna ge rik gröda.

Hesekiel 36:29 Vårt hem i universum skapades med rikliga möjligheter att mätta oss med de mest underbara frukter och sädesslag. Skaparen placerade oss i ett underbart och rikligt skafferi som ger tillräckligt för alla. Inte är det hans fel att så många inte har mat för dagen.

Publiceringsdatum: 07 jan, 2017. 01:28:00

Med min egen ande skall jag fylla er.

Hesekiel 36:27 Varför vänder vi ryggen åt erbjudandet om att fyllas av Guds ande? Av rädsla? Men Gud är ju kärleken. För att vi tror att livet ska bli tråkigare? Men vem känner vår längtan bättre än Gud? För att vi känner oss ovärdiga? Men Gud kallar ju på oss i kärlek!

Publiceringsdatum: 06 jan, 2017. 01:28:00

Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött.

Hesekiel 36:26 Stenhjärtat tillåter oss att göra andra illa, ty stenhjärtan känner inte av smärta. Är det därför vi förhärdar våra hjärtan? Ett hjärta av kött har medlidande och vill väl. Det är oändligt mycket mera smärtfyllt – och oändligt mycket mera tillfredsställande.

Publiceringsdatum: 05 jan, 2017. 01:27:00

Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande.

Hesekiel 36:26 Att få ett nytt hjärta är förstås ingen enkel operation, det är ingenting mindre än att våga livet. Det är att dö bort från det gamla för att uppstå till det nya liv som Gud erbjuder genom sin Ande, ett glädjens liv med hopp och en ny vilja till tjänst.

Publiceringsdatum: 04 jan, 2017. 01:33:00

Jag skall bryta sönder deras ok och befria dem ur deras slaveri. Då skall de inse att jag är Herren.

Hesekiel 34:27 Vi tycker att vi har svårt att begripa oss på Gud, men Gud verkar också jobba hårt med att försöka få oss att förstå vem han är. Han befriar oss, och vi märker det inte utan fortsätter simma i cirklar likt guldfiskar som lämnat glasskålen för fritt vatten.

Publiceringsdatum: 03 jan, 2017. 01:32:00

Markens träd skall bära frukt och jorden skall ge gröda. Folket skall leva tryggt i sitt land.

Hesekiel 34:27 Grunden för vår överlevnad ligger i att träden ger frukt och jorden gröda. Det borde vi minnas i miljöförstörelsens tid. Men det är lätt att tappa bort det mest grundläggande när det mesta vi använder ligger i plast och kartong och är designat av människor.

Publiceringsdatum: 02 jan, 2017. 01:32:00

Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga utan lurar sig själv, hans fromhet är ingenting värd.

Jakobs brev 1:26 Det är lätt att bli from vid nyår, att strama upp sig och ge löften om ett bättre liv. Här är ett tips: lova att försöka tygla din tunga. För om man inte vaktar på sina ord kan den fromma fasaden krackelera och förtroende och anseende rinna ut i sanden.

Publiceringsdatum: 01 jan, 2017. 01:20:00

Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste.

Jakobs brev 1:22 Att ta emot en främling, att ge generöst till allt gott verk, att besöka den som är sjuk eller i fängelse – hur mycket mera värt är inte det än att bara lägga huvudet på sned och lyssna. Så låt oss börja med att göra, om än aldrig så lite.

Publiceringsdatum: 30 dec, 2016. 01:20:00

Ta ödmjukt vara på ordet som är nerlagt i er och som förmår rädda ert liv.

Jakobs brev 1:21 Tänk om det finns ett Ord nerlagt i oss från skapelsen, ett ord som ger svar på livets frågor och öppnar vår dörr för Livet? Tänk om du inför det nya året skulle stilla dig och lyssna inåt, till det Livets ord som är nära dig, i din mun och i ditt hjärta.

Publiceringsdatum: 30 dec, 2016. 01:19:00

Lägg därför bort allt det orena och det myckna onda hos er.

Jakobs brev 1:21 Om sanningen ska fram så skyddar och döljer vi väl en hel del ont och orent efter bästa förmåga, helt enkelt eftersom vi inte vill bli av med det även om vi intalar oss det. Att omvända sig från det orena och onda är ett uttryck för sann mognad.

Publiceringsdatum: 29 dec, 2016. 01:19:00

En människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud.

Jakobs brev 1:20 Visst kan det väl vara rätt att säga ifrån med kraft ibland, men hur ofta kommer det något gott ur ren ilska? Hellre raka besked med eftertanke än utbrott i affekt. På det sättet skaffar man sig vänner och medarbetare i stället för fiender och motarbetare.

Publiceringsdatum: 28 dec, 2016. 01:18:00

Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede.

Jakobs brev 1:19 Lyssnande är en underskattad konst. Om vi tränade vårt öra att verkligen höra vad medmänniskorna säger, och vår mun till att tiga och invänta att den andre talat färdigt, skulle kanske ilskan stillas. Den som lyssnar och förstår har inte så nära till vreden.

Publiceringsdatum: 27 dec, 2016. 01:17:00

Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.

Psaltaren 121:8 Är bevara detsamma som att undslippa? Kanske är det större att erfara hur Gud är med trots yttre omständigheter än att han ständigt krattar manegen så att vi undslipper alla bekymmer. Han är en Gud för hela livet, inte bara för soliga dagar.

Publiceringsdatum: 26 dec, 2016. 01:17:00

Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad.

Lukas 2:10 Med rädslan kan man varken rådgöra eller förhandla. Så vart kan vi gå när vi bestörta inser att också de som kallas världens mäktiga styrs av fruktan? Julen handlar om att Gud har ett slutgiltigt svar på vår rädsla: en frälsare som bär världen underifrån.

Publiceringsdatum: 25 dec, 2016. 01:16:00

Hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

Lukas 2:7 Platsbrist går som en röd tråd genom mänskligheten, trots att Gud skapade ett rymligt och bördigt hem åt oss. Barnet i krubban borde bli en förebild i självutgivande och uppoffring för oss som girigt tar för oss mer än vi behöver av gemensamma resurser.

Publiceringsdatum: 24 dec, 2016. 01:16:00

Enligt sitt beslut födde han oss till livet genom sanningens ord.

Jakobs brev 1:18 I sanningen bor livet. Först när vi förmår ta in sanningen om oss själva blir vi fria att möta livet utan skygglappar, rädsla eller bortförklaringar. Ty om sanningen ändå är känd och utredd kan ingenting längre skada oss. Det är liv och frihet!

Publiceringsdatum: 23 dec, 2016. 01:15:00

Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader.

Jakobs brev 1:17 Att ta emot alla goda gåvor som vore de från Gud förminskar inte människors godhet, men det sätter in oss i sammanhang och skapar förnöjsamhet. Vilken fantastisk känsla att både kunna få, och ge, gåvor som har sitt ursprung hos himlaljusens fader!

Publiceringsdatum: 22 dec, 2016. 01:15:00

Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs.

Jakobs brev 1:14 Nästan utan att vi märker det öppnar vi dörren för tankar och intryck som vi vid närmare eftertanke förstår bryter ner. För sent upptäcker vi att vi sitter fast i oönskade vanor och mönster. Den som har blicken stadigt fäst på Jesus är inte så lätt att snärja.

Publiceringsdatum: 21 dec, 2016. 01:14:00

Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen.

Jakobs brev 1:13 Det är frestande att skylla på Gud som vi ändå inte begriper oss på. Men om vi reducerar Gud till någon att skylla på går vi miste om den han verkligen är. Då förlorar vi möjligheten att finna mening och reda, även i situationer vi inte förstår eller behärskar.

Publiceringsdatum: 20 dec, 2016. 01:13:00

Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans.

Jakobs brev 1:12 Att hålla ut är en aktiv handling, ett i sig skapande förhållningssätt som förändrar den som prövas. Men bara den som utgår från att universum kommer ur, och vilar i, eviga skaparhänder förmår hålla ut. Slumpen kan varken skapa mening eller uthållighet.

Publiceringsdatum: 19 dec, 2016. 01:12:00

Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte våra synders lön.

Psaltaren 103:10 Julen är det ultimata beviset för att Gud inte ger oss vad vi förtjänat. Medan vi är kvar i våra synder sänder han sin son via en ung kvinna, att dela våra villkor och ge oss tillträde till sin härlighet trots att vi verkligen inte gjort oss förtjänta av det.

Publiceringsdatum: 18 dec, 2016. 01:11:00

Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt.

Psaltaren 103:9 Kan man komma längre bort från bilden av en straffande Gud än ett värnlöst barn i en enkel krubba? På samma sätt som Josef och Maria då gavs ansvar för gudabarnet inbjuds vi i dag att vårda och förmedla Guds kärleksgåva till den värld som Gud älskar.

Publiceringsdatum: 17 dec, 2016. 01:10:00

Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.

Psaltaren 103:8 Det är Skaparens barmhärtighet och tålamod som håller världen uppe trots alla de misstag vi begår i vår gränslösa girighet. Utan den kärlek och omsorg som Gud tåligt visar sin skapelse hade vårt hem i universum redan gått under.

Publiceringsdatum: 16 dec, 2016. 01:10:00

Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt.

Psaltaren 103:6 Bara den som själv varit igenom förtryckets helvete och kommit ut ur det med pånyttfött hopp kan med trovärdighet bekänna sig till ett vittnesbörd som detta. Sådana finns. I deras närhet ska vi lyssna mer än vi pratar, deras ord har en djup klangbotten.

Publiceringsdatum: 15 dec, 2016. 01:9:00

Han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn.

Psaltaren 103:5 Den som förmår ta till sig av allt det goda i vardagen – som att solen lyser, att det finns mat på bordet, en säng att sova i och vänner att dela livet med – kan känna att livet är gott. Vid sådan förnöjsamhet blir man lätt om hjärtat och ung i steget.

Publiceringsdatum: 14 dec, 2016. 01:8:00

Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet.

Psaltaren 103:4 Nog lever vi ofta som om vinnaren är den som samlat på sig mest när han dör. Men att få kröna sitt liv med nåd och barmhärtighet i stället för grämelse och bitterhet ger långt mer tillfredsställelse och tacksamhet än alla tillgångar man någonsin kan samla på sig.

Publiceringsdatum: 13 dec, 2016. 01:8:00

Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar.

Psaltaren 103:3 Nog har vi våra frågor om någon påstår att Gud botar alla hans sjukdomar, även om det finns människor som upplever det så. Det må så vara. Men den som känt befrielsen i att få sina synder förlåtna har kanske lättare för att också ta emot bot för sin sjukdom.

Publiceringsdatum: 12 dec, 2016. 01:7:00

Hör, mina får! Så säger Herren Gud: Jag skall skipa rättvisa bland fåren, bland baggar och bockar.

Hesekiel 34:17 I advent ska vi bana väg för såväl baggar som bockar och alla andra grupper som vi har mer eller mindre svårt att komma överens med. Adventskonungen sorterar inte efter kategorier. Den som vill vara med honom måste verka för rättvisa åt alla.

Publiceringsdatum: 11 dec, 2016. 01:6:00

Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående.

Hesekiel 34:16 Plötsligt dyker de starka och välmående upp bland dem som behöver vård. Och visst är det lätt att de glöms bort, de ser ju ut att klara sig själva. Men Gud vet att även den till synes duktige och starke behöver bli sedd och stöttad. Vad kan vi lära av det?

Publiceringsdatum: 10 dec, 2016. 01:6:00

Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud.

Hesekiel 34:15 Så mycket förstår väl också vi som lever långt från fårskötsel att herden alltid har fårens bästa för ögonen: han ser till att de har mat i rätt tid och att de får den vila de behöver. Så når Guds löfte om skydd och vila, genom årtusenden, ända fram till oss.

Publiceringsdatum: 09 dec, 2016. 01:5:00

Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem.

Hesekiel 34:12 I den tid då de här orden skrevs fanns det sannolikt ingen vackrare bild på trofast omsorg och uthållig kärlek än den som beskriver herdens utgivande vård av fåren. Än i dag kan vi ta till oss att det är både tryggt och stort att få se sig som ett får i Guds hägn.

Publiceringsdatum: 08 dec, 2016. 01:4:00

Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem.

Hesekiel 34:11 Somligt är så värdefullt att man inte överlämnar det i någon annans vård för allt smör i Småland. På den listan står tydligen den som har nåden att räkna sig som "Guds får". Den som medvetet vänt sig till den gode Herden kan räkna med hans särskilda omsorg.

Publiceringsdatum: 07 dec, 2016. 01:53:00

Börjar den rättfärdige synda räcker inte hans rättfärdighet för att han skall få leva.

Hesekiel 33:12 Man kan inte kompensera onda gärningar med goda, helt enkelt eftersom varje handling kräver sin egen korrigering. Det gäller att tänka igenom vad som hänt och vara beredd att återställa, kompensera eller säga förlåt. Sådant går inte att generalisera.

Publiceringsdatum: 06 dec, 2016. 01:52:00

Upphör den gudlöse med sin gudlöshet leder den inte till hans fall.

Hesekiel 33:12 Den som ångrar sig och vänder om från sin onda väg skördar goda frukter, det vet ju minsta unge. Och var och en som omvänt sig kan berätta att det är sant också på ett existentiellt plan, att vägen utför kan förvandlas till stadig grund och framtidstro.

Publiceringsdatum: 05 dec, 2016. 01:51:00

Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda. Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår.

Psaltaren 85:13 Det är lätt att tappa modet vid all ondska man ser. Men världen hålls ju ihop av ett finmaskigt, vardagligt nät av kärlek och goda gärningar. Den som medvetet tar avstamp hos kärlekens Gud har rimligen goda förutsättningar att vara med och skapa välgång.

Publiceringsdatum: 04 dec, 2016. 01:16:00

Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra.

Psaltaren 85:11 I den bästa av världar omfamnar fred och rättvisa varandra när Guds barn möts: inga poliser där kristna samlas i tusental trots att alla åldrar, klasser och kulturer är representerade. Något grundläggande verkar ändå förändras när man släpper in Skaparen.

Publiceringsdatum: 03 dec, 2016. 01:16:00

Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.

Markus 1:15 Vad kan väl erbjuda mera hopp och framtidstro än att Guds fullkomliga rike, med fred, rättvisa och glädje, är nära? Det enda vi behöver göra för att det Riket ska komma är att omvända oss och tro. Så lite. Och så svårt. Borde vi då inte börja redan i dag?

Publiceringsdatum: 02 dec, 2016. 01:15:00

En ringa broder skall vara stolt över sin upphöjelse, en rik över sin ringhet.

Jakobs brev 1:9 Missunna inte den som är obetydlig i världens ögon att glädja sig över framgång och beröm, det kan vara ett sätt att lyfta honom till storhet. Och den som är rik gör väl rätt i att betänka att han är lika stor eller lika liten som alla andra inför sin Skapare.

Publiceringsdatum: 01 dec, 2016. 01:15:00

Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.

Jakobs brev 1:5 Vishet hänger inte alltid ihop med ålder och intellekt. Ett litet barn kan ge prov på en överraskande vishet, och den enfaldige ställer ofta de bästa frågorna. Om nu Gud, all vishets källa, erbjuder vishet som gåva är vi väl bra dumma om vi inte ber om den?

Publiceringsdatum: 30 nov, 2016. 01:14:00

Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet.

Jakobs brev 1:2 Jesus lärde oss i bönen Fader vår att be Gud om att slippa prövningar. Men den som skapat oss känner våra gränser som ingen annan och har många sätt att leda oss fram på livets väg. Till sist får vi kanske bottna i att Gud har sin väg med oss också i lidandet.

Publiceringsdatum: 29 nov, 2016. 01:13:00

Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden.

Jakobs brev 1:6 Tvivel är varken fel eller farligt, så länge det inte görs till en livsstil. Den som förtränger sitt tvivel är inte sann, och Gud ska sökas i sanning. Men den ärlige tvivlare, som söker sig till Gud, och trons människor brukar i sinom tid nå fram till visshet.

Publiceringsdatum: 28 nov, 2016. 01:13:00

Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!

Matteus 21:9 Vi tänker oss ofta att de som kommer i Herrens namn är stora profeter och talare. Framför allt tänker vi nog att det gäller någon annan än vi själva. Men alla får gå Herrens ärenden, även den fattige och den som har misslyckats kan få gå med bud från Gud.

Publiceringsdatum: 27 nov, 2016. 01:12:00

Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: "Hosianna Davids son!"

Matteus 21:9 En del av oss verkar vara födda till föregångare, andra till efterföljare. Och såframt föregångarna också är Jesu efterföljare och efterföljarna är föredömen så är det väl just det som behövs. Såväl vägröjare som efterföljare ska till om Guds Rike ska växa.

Publiceringsdatum: 26 nov, 2016. 01:12:00

Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.

Matteus 21:5 Den som söker Gud gör inte fel i att titta bland åsnor, lastfordon och andra vardagligheter. Gud låter sig lika ofta finnas i den vanliga, gråa verkligheten som i katedraler eller spektakulära gudstjänster – även om han förstås också finns där.

Publiceringsdatum: 25 nov, 2016. 01:11:00

Nåd åt er alla.

Hebreerbrevet 13:25 Detta är Hebreerbrevets slutord. En hälsning vi kanske borde begrunda i de lättkränktas och nättrollens tid. Nog är det väl bra mycket mera meningsfullt att vara en av dem som välsignar och önskar alla nåd än en av dem som hånar och förbannar allt och alla?

Publiceringsdatum: 24 nov, 2016. 01:10:00

Glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud.

Hebreerbrevet 13:16 Varför kräver Gud offer? Kan det vara för att han – och många som prövat ¬– vet att det gör oss gott att avstå? När allt kommer omkring: vem klagar mest, den snåle och ogine eller den som gjort det till en livsstil att dela med sig generöst?

Publiceringsdatum: 23 nov, 2016. 01:10:00

Vår inre styrka beror av Guds nåd och inte av en viss sorts mat. Att lägga vikt vid matregler har aldrig gagnat någon.

Hebreerbrevet 13:9 Se upp med regler som gör att du tror dig kunna avgöra huruvida någon är en god kristen eller inte. Bara Gud kan döma! Men det är nog inte fel att ägna en tanke åt de mer sekulära "matregler" som samtiden vill lägga på oss. Man kan bli slav under sådana också.

Publiceringsdatum: 22 nov, 2016. 01:9:00

Låt er inte ryckas med av alla slags främmande läror.

Hebreerbrevet 13:9 Visst kan och bör detta ses som en varning för andra religioner – varje religion gör anspråk på sanningen. Men det gör också, i olika grad, filosofier och politiska system. För att inte tala om den överallt närvarande och indoktrinerande kommersialismen.

Publiceringsdatum: 21 nov, 2016. 01:8:00

Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör.

Psaltaren 103:2 Det är lätt att glömma vad Gud har gjort för oss, att se det som självklart att vi lever och andas och att han har dött och uppstått för att ge oss liv. Den som lever i tacksamhet till Gud ser fram emot hans ankomst med glädje. Vår domare är också vår räddare.

Publiceringsdatum: 20 nov, 2016. 01:26:00

Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!

Psaltaren 103:1 Den som haft turen att lära känna någon som uppriktigt och av hela sitt hjärta prisar Gud kan vittna om en sällsam harmoni och förtröstan i en sådan persons karaktär. Att vara helt förlorad i Gud är att upptäcka sitt sanna jag och bli det man var ämnad till.

Publiceringsdatum: 19 nov, 2016. 01:25:00

En gång lade du jordens grund, och himlen är ett verk av din hand. De skall förgås, men du består.

Psaltaren 102:26 I dag är det snarare forskare än profeter som varnar för domedagen. Kanske skrämmer det oss mera? Tron att det finns en skapare bakom allt inger trots allt hopp: även om vårt fantastiska universum skulle störta samman så sker det ändå i Skaparens hand.

Publiceringsdatum: 18 nov, 2016. 01:25:00

Min Gud, ryck inte bort mig i livets mitt, du vars år varar från släkte till släkte.

Psaltaren 102:25 Nog lever vi med den där gnagande insikten att allt kan vara slut innan vi hunnit med vad vi ville och fått de viktiga orden sagda. Den som lever i tron att hon vilar i dens hand vars år varar från släkte till släkte kan vara trygg oavsett vad livet bjuder.

Publiceringsdatum: 17 nov, 2016. 01:24:00

Han har hört de utblottades bön, deras bön har han inte föraktat.

Psaltaren 102:18 Den utblottade vet vad det vill säga att vara föraktad: fråga närmsta tiggare om du vill veta. Gud gör inte skillnad på fattig och rik. Det verkar som om de utblottade, de som ingenting har att briljera med inför människor, har en särskild plats i Guds hjärta.

Publiceringsdatum: 16 nov, 2016. 01:24:00

Min levnad är som aftonskuggan, jag vissnar som gräset. Men du, Herre, härskar för evigt, och släkte efter släkte åkallar dig.

Psaltaren 102:12 När livets förgänglighet hinner ifatt en är det en tröst att generationer gått före och att de, och vi alla, vilar hos den som härskar över alla släkten. Gud kommer att skapa en vacker och meningsfull helhet av det vi såg som spridda fragment utan sammanhang.

Publiceringsdatum: 15 nov, 2016. 01:23:00

Herre, hör min bön, låt mitt rop nå fram till dig. Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd.

Psaltaren 102:2 Vem har inte upplevt den där känslan av att Gud döljer sig just när man behöver honom som mest? Men en bön som den här kommer ändå ur vissheten att Gud finns där, att han förut har visat sitt ansikte och hört bön. Därför andas bönen hopp mitt i förtvivlan.

Publiceringsdatum: 14 nov, 2016. 01:23:00

Ja, dagen är nära, Herrens dag är nära.

Hesekiel 30:3 Vem längtar inte efter en dag när allt svek, våld och förtryck är ett minne blott? En Herrens dag när rättfärdighet ska råda över hela jorden. Budskapet om att den dagen är nära inger hopp, samtidigt som det manar oss till vaksamhet och väntan.

Publiceringsdatum: 13 nov, 2016. 01:22:00

Om den rättfärdige gör något brottsligt kan hans rättfärdighet inte rädda honom.

Hesekiel 33:12 Det håller inte att peka på hur goda och snälla vi annars är när vi mot bättre vetande gör fel. Ingen av oss är utan synd. Vår utmaning är att så långt vi förmår och förstår leva ett rättfärdigt liv och be Gud och människor om nåd när vi inte når ända fram.

Publiceringsdatum: 12 nov, 2016. 01:22:00

Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag önskar inte den gudlöses död. Jag vill att han upphör med sina gärningar och får leva.

Hesekiel 33:11 Att leva gudlöst kan betyda att inte känna sig ansvarig inför någon när ingen människa ser på eller förefaller drabbas. Att leva i övertygelsen att det finns en Gud som ser i det fördolda är att upphöra med att ha en annan agenda när vi tror att ingen ser oss.

Publiceringsdatum: 11 nov, 2016. 01:21:00

Jag önskar ingens död, säger Herren Gud. Vänd om, så får ni leva.

Hesekiel 18:32 Ibland skyller vi allt dödande omkring oss på Gud, som om vi saknade ansvar för våra handlingar – ett oberoende som vi annars hävdar med emfas om Gud lägger sig i våra liv. Gud önskar ingens död, han tar med öppna armar emot den som vänder om till honom.

Publiceringsdatum: 10 nov, 2016. 01:20:00

Sluta upp med alla era brott mot mig. Skapa er ett nytt hjärta och en ny ande.

Hesekiel 18:31 Givet hur vi behandlar naturen och hur vi behandlar varandra, på slagfält och i många relationer, så måste vi nog erkänna att vi begår brott mot både Gud, skapelsen och varandra, och att vi behöver få nya hjärtan om någon verklig förändring ska ske.

Publiceringsdatum: 09 nov, 2016. 01:20:00

Vänd om! Vänd er bort från era brott, så att de inte får er på fall.

Hesekiel 18:30 Somliga fälls för svåra brott, men sanningen är ju den att vi alla har gjort och gör saker som skadar oss själva och andra. Gud förmanar oss som en kärleksfull far: Vänd om! Se upp så det inte går dig illa! Lycklig den som hör den rösten och följer det rådet.

Publiceringsdatum: 08 nov, 2016. 01:19:00

Om den gudlöse upphör att handla gudlöst och börjar handla rätt och rättfärdigt skall han rädda sitt liv.

Hesekiel 18:27 Guds bästa påminnelse om att det aldrig är för sent är väl rövaren på korset bredvid Jesus. Hjälplös och timmar från döden kan han inte gottgöra ett enda brott. Men hans uppriktiga bön ger honom en plats i paradiset. Då är det inte kört för någon enda av oss.

Publiceringsdatum: 07 nov, 2016. 01:18:00

Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.

Hebreerbrevet 13:15 En frukt växer långsamt och genomgår många stadier före mognad. Så föds och mognar en äkta lovsång till Gud ofta i mörka, oansenliga och osynliga rum, ack så nödvändiga för att sången ska komma som en mogen frukt över en gudsöverlåten människas läppar.

Publiceringsdatum: 06 nov, 2016. 01:58:00

Här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma.

Hebreerbrevet 13:14 Längtan är en omistlig del i människans villkor. På samma sätt som vi törstar och det finns vatten, hungrar och det finns mat, finns det ett svar på vår längtan efter "en stad som består". Denna längtan spränger livets gräns och sträcker sig bortom graven.

Publiceringsdatum: 05 nov, 2016. 01:57:00

Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.

Hebreerbrevet 13:8 Om det är sant, som Bibeln påstår, att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa, att han mitt ibland oss visade vem Gud är, då gör det all skillnad i världen. Då kan varje förvirrat och plågat människobarn i detta nu komma till honom och ta emot evigt liv.

Publiceringsdatum: 04 nov, 2016. 01:56:00

Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro.

Hebreerbrevet 13:7 De flesta av oss har väl någon eller några som vi ser upp till som goda förebilder. Inte minst gäller det den som har förmånen att leva nära någon som står för, och förmedlar, det Bibeln säger. Att ta rygg på sådana människor kan vara vägen till ett gott liv.

Publiceringsdatum: 03 nov, 2016. 01:55:00

Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig?

Hebreerbrevet 13:6 Vad en människa kan göra med mig är tveklöst skäl nog för fruktan. Många vittnar dock om att Gud har varit med dem på ett sällsamt sätt genom till synes outhärdliga upplevelser. Att överlåta sig åt Hjälparen har visat sig vara en utväg genom lidandet.

Publiceringsdatum: 02 nov, 2016. 01:53:00

Lev inte för pengar; nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig.

Hebreerbrevet 13:5 Hur kommer det sig att allt som rör pengar gärna ställer sig först i valet mellan pengar och relationer? Eller är det lättare att ägna oss åt varandra om vi slipper oroa oss för pengar? Men om inget "varandra" är kvar när kassan är full, vad är då vunnet?

Publiceringsdatum: 01 nov, 2016. 01:52:00

Äktenskapet skall alltid hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckad.

Hebreerbrevet 13:4 Historien visar att regler av det här slaget kan skapa olika former av hederskultur om de hanteras som maktmedel. Men den som i kärlek och av inre övertygelse efterlever detta upptäcker snart att det utgör ett berikande värn för såväl individ som samhälle.

Publiceringsdatum: 31 okt, 2016. 01:36:00

Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

Efesierbrevet 4:32 Vem har inte ofta och på många sätt försökt vara god och snäll, bara för att misslyckas? Men godhet börjar med Guds förlåtelse i Kristus. Den som själv har blivit förlåten kan fördra andras ofullkomligheter och misstag. Börja alltså hos Gud, all godhets källa.

Publiceringsdatum: 30 okt, 2016. 01:36:00

Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska.

Efesierbrevet 4:31 Den här sortens bråte kan bli en tung börda som krymper livsrummet och står i vägen för hopp och utveckling. Och det gäller såväl den som är elak som den som drabbas. Att medvetet och aktivt göra sig av med sådant är att utvecklas och mogna som människa.

Publiceringsdatum: 29 okt, 2016. 01:35:00

Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp.

Hebreerbrevet 13:3 När vi själva utsätts för smärta stannar allting upp, omedelbart och kompromisslöst. All uppmärksamhet riktas mot att mildra, bota och normalisera. Ingen plats ges åt bortvändhet eller bortförklaringar. Vad lär det oss om hur vi ska förhålla oss till andra?

Publiceringsdatum: 28 okt, 2016. 01:34:00

Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem.

Hebreerbrevet 13:3 Den som på allvar sätter sig in i hur det är att vara inlåst och kringskuren inser att det skapar bekymmer av alla möjliga slag – inte minst för dem som är anhöriga och alltså lider oförskyllt. Vi skulle ju kunna börja med att göra vad vi kan för dem.

Publiceringsdatum: 27 okt, 2016. 01:34:00

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det.

Hebreerbrevet 13:2 Man må tro vad man vill om änglar, men många kan berätta om vilken glädje det fört med sig att bjuda på mat eller en bädd för natten. Gästfrihet är ett smörjmedel i det sociala maskineriet, ett sätt att skaffa sig vänner och därtill ett direkt påbud från Gud.

Publiceringsdatum: 26 okt, 2016. 01:33:00

Håll broderskärleken levande.

Hebreerbrevet 13:1 ”Broderskärlek" kan skrivas om till ”nästankärlek". I en tid när så många vill sortera människor i goda och onda, bättre och sämre, måste vi igen och igen påminna varandra om att vi ska hjälpa, stötta, tala väl om alla och hålla den andre högre än oss själva.

Publiceringsdatum: 25 okt, 2016. 01:33:00

Vår Gud är en förtärande eld.

Hebreerbrevet 12:29 Ibland är vi tacksamma för eldens förtärande kraft. Den befriande känsla det ger att elda upp gammalt bråte eller att svedja mark för åkerbruk borde få oss att inse att Guds förtärande eld kan behövas i våra liv för att skapa nya möjligheter och nya skördar.

Publiceringsdatum: 24 okt, 2016. 01:32:00

Mina ögon vilar på de trofasta i landet, de skall vara nära mig.

Psaltaren 101:6 Det är oskattbart att få omges av goda föredömen. Därför ska vi inte vara snara att döma dem som kommer snett i livet eftersom de saknar goda förebilder. Men mötet med en enda god och trofast människa kan vara nog för att ge ett barn rätt kurs för livet.

Publiceringsdatum: 23 okt, 2016. 01:2:00

Det som vållar fördärv skall inte vara mitt mål. Jag avskyr dem som gör orätt, med dem har jag inget att skaffa.

Psaltaren 101:3 Man kan inte alltid välja vad som ska möta en i livet, men man kan välja förhållningssätt till omgivningen. Den som försöker förstå vad som vållar fördärv och håller sig undan från människor som gör orätt har funnit en väg till ett värdigt och gott liv.

Publiceringsdatum: 22 okt, 2016. 01:2:00