Detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.

Johannes 17:3 Bara den som själv har genomlevt döden och kommit levande ut på andra sidan kan med trovärdighet erbjuda liv bortom graven. Det är därför det är nödvändigt att lära känna den uppståndne Jesus Kristus som ensam kan erbjuda evigt liv, han som är Herre över allt.

Publiceringsdatum: 25 maj, 2017. 01:29:00
Annons
Annons

Bättre lida för goda gärningar, om det är Guds vilja, än för onda.

1 Petrusbrevet 3:17 Att uppsöka lidande är inte sunt, men lidande som en oundviklig konsekvens av att stå upp för sanning och rätt eller av att hjälpa någon i nöd är en helt annan sak. Sådant handlande gläder Gud. Han har lovat att vara med oss i lidandet, inte att ta bort det.

Publiceringsdatum: 24 maj, 2017. 01:28:00

Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp.

1 Petrusbrevet 3:15 Förr eller senare kör livet ihop sig och vi tvingas ta ställning till var vår innersta trygghet ligger. Och det går inte att komma undan, vår livsstil avslöjar för omgivningen var vårt hopp är förankrat, våra handlingar talar högre än läpparnas bekännelse.

Publiceringsdatum: 23 maj, 2017. 01:28:00

Herren, Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan.

1 Petrusbrevet 3:15 Något håller vi heligt, där innerst i hjärtat, oavsett om vi reflekterar över det eller ej. Med ett aktivt beslut att hålla Kristus helig kan vi undvika många blindskär och felbeslut och få en annan livskvalitet än om vi bara låter livet oreflekterat rulla på.

Publiceringsdatum: 22 maj, 2017. 01:27:00

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 118:1 Det finns alltid skäl att tacka Herren. Inte minst eftersom han är god, i en värld full av hat och illvilja. Ju mer vi inser storheten i att det finns en nådig Gud bortom tillvarons alla futtigheter och fördömelser, desto mer får vi skäl att tacka honom.

Publiceringsdatum: 21 maj, 2017. 01:9:00

Prisa Herren, alla folk, lova honom, alla länder! Väldig är hans godhet mot oss, Herrens trofasthet är evig.

Psaltaren 117:1 Alla vänder sig i stunder av gripen tacksamhet till en högre makt. Men den som medvetet vänt sig till Bibelns Gud vittnar om hur världen förklaras och hur upptäckten av Guds personliga godhet ger ett fastare hopp än tron på ett diffust och oberäkneligt öde.

Publiceringsdatum: 20 maj, 2017. 01:9:00

Hur skall jag återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig?

Psaltaren 116:12 Vi har ett mänskligt behov av att hålla en avvägd balans mellan det vi får och det vi ger. Men hur återgäldar man Guds välgärningar? Jesus, Guds son, ger oss svaret: Allt vad ni gör mot mina minsta, det gör ni mot mig. Vi kan alltid börja där.

Publiceringsdatum: 19 maj, 2017. 01:8:00

Kom till ro, min själ, Herren har varit god mot mig. Han räddade mig från döden, mitt öga från tårar, min fot från att snava.

Psaltaren 116:7 Nyheter når oss om den ena katastrofen efter den andra och politiker och medier spelar på vår oro för att vinna röster och läsare. I ett närsynt samtidsperspektiv kan vi bli rädda, men i backspegelns längre perspektiv kan vi se Guds bevarande godhet mot oss.

Publiceringsdatum: 18 maj, 2017. 01:8:00

Herren bevarar de oskyldiga, jag var hjälplös, och han räddade mig.

Psaltaren 116:6 Finns det något vi fruktar mer än hjälplösheten? Men många kan trots allt vittna om att Gud har använt deras hjälplöshet för att visa sin närvaro, sin omsorg och sin förmåga att trösta, hjälpa och bära också när den mänskliga förmågan helt nått vägs ände.

Publiceringsdatum: 17 maj, 2017. 01:7:00

Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig.

Psaltaren 116:5 Antingen stöter vi bort en utsaga som denna för att den är för stor att ta in, eller så verkar den så självklar att vi inte värdesätter den. Men det är ju inte självklart att den Allsmäktige ska vara nådig. Om detta är sant är det verkligen ett glatt budskap!

Publiceringsdatum: 16 maj, 2017. 01:6:00

Den rättfärdige är nådig och barmhärtig, det går väl för den som gärna ger lån och är redlig i allt han gör.

Psaltaren 112:4 Behöver den som är duktigt generös och redlig nåd och barmhärtighet? Kanske är detta en försäkran från den Rättfärdige om att hans nåd och barmhärtighet täcker alla de förluster en generös person kan göra om han blir lurad och bedragen i en orättvis värld.

Publiceringsdatum: 15 maj, 2017. 01:6:00

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Joel 2:32 Gud erbjuder sin räddning till alla människor utan undantag. En räddning från vår inkrökta och räddhågade själviskhet till hans generösa och djärva tillit och kärlek. Men Gud tvingar sig aldrig på oss, hans räddning erbjuds den som ber honom om den.

Publiceringsdatum: 14 maj, 2017. 01:5:00

Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.

Joel 2:28 Frågan är om det finns något annat fenomen som i samma utsträckning som den kristna församlingen inkluderar alla generationer utan undantag. När den fungerar som bäst byggs en gemenskap som förenar alla åldrar i förväntan, hopp och framtidstro.

Publiceringsdatum: 13 maj, 2017. 01:5:00

Jubla och gläds över Herren, er Gud: han ger er regn i rätt tid, han låter regnet falla som förr, både höst och vår.

Joel 2:23 Det är lätt att glömma alla de där små och stora vardagsundren som vi är helt beroende av. Inte minst i klimathotens tid bör de få påminna oss om en trofast Skapare som bär oss och skänker oss en framtid och ett hopp också när världen är i olag.

Publiceringsdatum: 12 maj, 2017. 01:4:00

Ängslas inte, ni markens djur: utmarkens beten grönskar på nytt, träden bär sin frukt, fikonträdet och vinstocken ger rika skördar.

Joel 2:22 Kan vi, i klimathotens tid, slå oss till ro och tänka att världen ligger i Skaparens hand oavsett vad vi gör med den? Först handlar det nog om tidsperspektiv: Gud kommer i sin tid att återskapa jorden i all sin skönhet. Men det tar inte ifrån oss vårt ansvar.

Publiceringsdatum: 11 maj, 2017. 17:4:00

Ängslas inte, du åkerjord, utan jubla och gläd dig: Herren har gjort stora verk.

Joel 2:21 Nog är det väl förunderligt att jorden har gett föda åt människan genom hela historien? Kan vi då inte i det perspektivet lita på att Skaparen, även när klimathoten skrämmer oss, tar vård om sin skapelse? Det fritar oss förstås inte från vårt förvaltaransvar.

Publiceringsdatum: 10 maj, 2017. 01:3:00

Slit sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd åter till Herren, er Gud. Han är nådig och barmhärtig.

Joel 2:13 I den här kulturen slet man sönder sina kläder för att visa sin upprördhet. Men vår skapare känner ju våra hjärtan och går aldrig på våra charader. Bara när vi av djupaste övertygelse och längtan vänder oss till honom vänder han sitt öra till oss.

Publiceringsdatum: 09 maj, 2017. 01:3:00

Nu, säger Herren, skall ni vända er till mig med uppriktigt hjärta, under fasta, gråt och klagan.

Joel 2:12 Nyckelorden är ”uppriktigt hjärta”. Utan absolut bottenärlighet ska man inte närma sig Gud. Bättre att öppet bekänna sina brister än att försöka förställa sig. Så når ett rop ur djupaste nöd långt längre än den mest välformade och utstuderat formulerade bön.

Publiceringsdatum: 08 maj, 2017. 01:2:00

Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda, låt dem inte skrämma er.

1 Petrusbrevet 3:14 Det är få saker som begränsar livet så mycket som rädsla. Jesus visar i påskens drama att vägen till livet går genom den fruktade döden. I någon mening gäller det oss alla. Den som frimodigt möter livets utmaningar i förtröstan på Gud låter sig inte skrämmas.

Publiceringsdatum: 07 maj, 2017. 01:25:00

Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda?

1 Petrusbrevet 3:13 Hur många goda har inte fått utstå hugg och slag och till och med mist livet? Men kanske är vårt perspektiv för kort? Historien är full av exempel på hur ondskan till sist står där med skammen medan den som stått upp för sanning och rätt får upprättelse.

Publiceringsdatum: 06 maj, 2017. 01:24:00

Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör deras bön. Men han vänder sig mot dem som gör det onda.

1 Petrusbrevet 3:12 Ofta känns det väl som om det är precis tvärt om. Vi vill att Gud ska ingripa mot det onda – när andra gör fel. Men Gud gör oss inte till marionetter. Och om inte det goda med Guds hjälp faktiskt segrade över det onda hela tiden skulle världen braka samman.

Publiceringsdatum: 05 maj, 2017. 01:23:00

Den som älskar livet och vill ha goda dagar, han skall avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från svekfulla ord.

1 Petrusbrevet 3:10 Ständigt kan vi se hur våra ord sårar och river ner. Att dagligen och stundligen påminna sig om ordens betydelse och under bön träna sig på att vakta sin tunga från det onda och befrämja det goda är ett elementärt uppdrag för varje människa som vill det goda.

Publiceringsdatum: 04 maj, 2017. 01:23:00

Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.

1 Petrusbrevet 3:9 Visst låter det underbart att vara kallad till välsignelse? Men det börjar hos oss själva. Den som lönar ont med gott och väljer att välsigna i förbannelsernas tid gör världen lite bättre för alla oss medmänniskor som hänger ihop i en odelbar gemenskap.

Publiceringsdatum: 03 maj, 2017. 01:22:00

Ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet.

1 Petrusbrevet 3:8 Riktade utåt blir uppmaningar som denna bara arrogans. Men när vi beslutar oss för att själva, med bön om Guds hjälp, försöka leva så har vi funnit en nyckel till att förändra världen. I själva verket är det människor som tänker så som håller ihop världen.

Publiceringsdatum: 02 maj, 2017. 01:21:00

Genom hans (Jesus) sår har ni blivit botade.

1 Petrusbrevet 2:24 Många brister behöver bot, från sjukdomar till karaktärsbrister till sår vi får av andra. Den goda nyheten är att det finns bot att få. Att den Gud som skapat oss gått in under våra villkor och gjort helande möjligt genom att själv gå från död till liv.

Publiceringsdatum: 01 maj, 2017. 01:21:00

Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

1 Petrusbrevet 2:25 Vi kan känna igen oss i fårens värld, där det finns vargar, betet kan ta slut och framtiden är oviss. Våra själar behöver en vårdare i otrygghetens tid. Den goda nyheten är att Gud vill vara vår herde. Men att ta emot hans erbjudande är vårt eget beslut.

Publiceringsdatum: 30 apr, 2017. 01:20:00

Våra synder bar han (Jesus) i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten.

1 Petrusbrevet 2:24 Gud har inte lämnat oss i vår ojämna kamp mot allt det onda vi möter. Han vet vilka vi är, hur svårt vi har att stå upp för sanning och rätt. Den som uppriktigt vänder sig till honom ska finna att han tar vår död och bortvändhet och hjälper oss att leva rätt.

Publiceringsdatum: 29 apr, 2017. 01:20:00

Han (Jesus) svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist.

1 Petrusbrevet 2:23 Enligt Bibeln har allt skapats genom Jesus, och Skaparen kan naturligtvis själv sätta sina gränser. Så om till och med Gud själv avstår från hämnd och hot, hur mycket mer bör då inte vi, hans ofullkomliga barn, överlämna vår sak till den rättvise domaren.

Publiceringsdatum: 28 apr, 2017. 01:19:00

Han (Jesus) svarade inte med skymford när han skymfades.

1 Petrusbrevet 2:23 De här enkla orden har en oerhörd sprängkraft i hatets och kränkthetens tid. Att inte trappa upp språket, att inte ens ge igen med samma mynt, är nog enda sättet att bemöta allt det hat som florerar så ymnigt i vår samtid. Bara så bryter vi udden av ondskan.

Publiceringsdatum: 27 apr, 2017. 01:1:00

Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon.

1 Petrusbrevet 2:20 Observera att det inte sägs att en god kristen ska stå ut med vad som helst. Vi uppmanas inte heller att underdånigt acceptera oförrätter. Nej, det handlar om att tåligt stå ut med konsekvenserna av en handling man vet är rätt även om den för med sig lidande.

Publiceringsdatum: 26 apr, 2017. 01:1:00

Den som härdar ut i oförtjänta lidanden därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort.

1 Petrusbrevet 2:19 Bara den som älskar mycket står ut med att lida oförskyllt. Det händer att någon som upptäckt att Gud är kärleken personifierad förmår besluta sig för att gå in under en annans lidande och bära en annans börda. Det är stort – fråga den vars börda blir buren!

Publiceringsdatum: 25 apr, 2017. 01:0:00

Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud.

1 Petrusbrevet 2:16 Frihet är inte detsamma som gränslöshet. Den eftertänksamme inser att frihet kommer med ett ansvar som är för stort att klara på egen hand. Men den som inser att hon är Guds tjänare får både vilja och kraft att ta sitt ansvar – och frihetens glädje på köpet.

Publiceringsdatum: 24 apr, 2017. 01:59:00

Halleluja! Lycklig den som fruktar Herren och finner sin glädje i hans bud.

Psaltaren 112:1 De som blev vittnen till Jesu uppståndelse hade anledning att brista ut i ett rungande halleluja, även om de nog måste hämta sig från sin förskräckelse innan de vågade släppa loss glädjen. En uppstånden Herre är spännande och lustfyllt att följa!

Publiceringsdatum: 23 apr, 2017. 01:18:00

Att frukta Herren är vishetens begynnelse, insikt vinner de som gör hans vilja. För alltid ljuder hans lov.

Psaltaren 111:10 Varenda praktikant vet att man lär sig genom att få göra, inte genom att titta på. Det gäller gudsgemenskapen också. Vishet och insikt börjar med att vi frågar efter Guds plan, och sedan följer den efter förmåga. Det är när vi gör som vi lär och erövrar vishet.

Publiceringsdatum: 22 apr, 2017. 01:17:00

Höga och majestätiska är hans gärningar, hans rättfärdighet varar för alltid.

Psaltaren 111:3 Vad ska vi stackars människobarn göra med Guds skrämmande höga, majestätiska och rättfärdiga gärningar? Kanske ta till oss att det är just denna Guds storhet som är vår räddning och att vårt hopp är fast rotat i att Guds rättfärdighet är konstant i evighet.

Publiceringsdatum: 21 apr, 2017. 01:16:00

Stora är Herrens verk, de begrundas av alla som älskar dem.

Psaltaren 111:2 Nog begrundar vi det vi älskar! Antingen det nu är en tjusig bil, ett fotbollslag eller något annat. Ett tips om du vill veta vad du älskar är alltså att fråga dig vad du tänker på mest. Mat? Kläder? Pengar? Eller Guds verk. För visst vet du hur de ser ut?

Publiceringsdatum: 20 apr, 2017. 01:16:00

Jag vill tacka och lova Herren, prisa honom i den stora skaran, ty han står vid den fattiges sida och räddar honom från dem som dömer.

Psaltaren 109:30 Det bästa tipset om var man ska finna Gud är nog att gå dit där de fattiga är, ty där är alltid Gud. Att Gudsmötet vänder den rike och lyckade till de fattiga är säkert som amen i kyrkan, och kanske det säkraste tecknet på att någon verkligen har mött Gud.

Publiceringsdatum: 19 apr, 2017. 01:15:00

Men du, Herre, min härskare, gör väl mot mig, ditt namn till ära, befria mig i din trofasta godhet.

Psaltaren 109:21 En bön att stämma in i. Fast det där med ”härskare” skaver förstås. Men är det inte just Guds härskarmakt vi vill åt när vi ber till honom? Ska han då bara tillåtas härska över allt annat utom mig? Varför vara rädd för hans makt om han är trofast i sin godhet?

Publiceringsdatum: 18 apr, 2017. 01:15:00

Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid åt er alla.”

Johannes 20:19 Tänk om Jesus bara stod där med sin frid just när rädslan och förvirringen är som störst. Kanske gör han det, fast vi varken ser eller hör för att vi inte förväntar oss hans närvaro eller är för upptagna med vårt? Hans fridshälsning gäller ju fortfarande alla.

Publiceringsdatum: 17 apr, 2017. 01:14:00

Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här.

Markus 16:6 Himlens budbärare har uppenbarligen full koll. Han vet både vem de söker och vad som har hänt och preciserar både problemet och lösningen. Jesus har visserligen dött, men han lever igen! Gud är inte i marginalen, du finner honom mitt i det levande livet!

Publiceringsdatum: 16 apr, 2017. 01:13:00

Håll fast vid kärlek och rätt och hoppas alltid på din Gud.

Hosea 12:6 Det kräver ofta mycket större mod än man i förstone inser att hålla fast vid kärlek och rätt. Det kan kosta på den egna bekvämligheten, svida i plånboken och ge självbilden en törn. Sådana påfrestningar orkar bara den med som har sitt hopp utanför sig själv.

Publiceringsdatum: 15 apr, 2017. 01:13:00

När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sade han: ”Den mannen måste ha varit Guds son.”

Markus 15:39 Man kan kanske läsa eller lyssna sig till en tro, men det är först när vi ser som vi tror. Den som förunnats följa en gudsmänniskas kamp med lidande vet att det skapar trovärdighet och en önskan att ta efter. Varje kristen är kallad att vara en sådan förebild.

Publiceringsdatum: 14 apr, 2017. 01:12:00

Halleluja! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i de rättrådigas krets, i menigheten.

Psaltaren 111:1 Skärtorsdagens måltid börjar i tacksamhet för befrielse från slaveri. Och tacksamhet måste delas med andra för att inte förtvina. Det är bara i gemenskap vi fullt ut kan uttrycka vår glädje över att Gud har öppnat en väg till försoning med sig själv och andra.

Publiceringsdatum: 13 apr, 2017. 01:11:00

Jag är Gud och inte människa, den Helige mitt ibland er. Jag kommer inte med skräck.

Hosea 11:9 Kommer inte helighet alltid med skräck? Som när solen avslöjar källarfönstrets smuts. Men den Helige har redan genomskådat oss. När han öppnar himlens fönster glöms källarens unkenhet och våra ansikten vänds förväntansfullt mot ljuset: oron byts i förväntan.

Publiceringsdatum: 12 apr, 2017. 01:11:00

Det är dags att vända sig till Herren, för att han skall komma och låta rättfärdighet regna över er.

Hosea 10:12 Skaparen låter inte sin rättfärdighet regna för att vi ska glänsa med den. Men hela påsken handlar ju om att den Rättfärdige är vänd till oss. Han längtar efter att få ge oss sin rättfärdighet i samma ögonblick som vi medvetet vänder om till honom.

Publiceringsdatum: 11 apr, 2017. 01:10:00

Så er sådd i rättfärdighet, skörda efter kärlekens lag, bryt er ny mark.

Hosea 10:12 Vårt välstånd kan väl ses som ett resultat av att vi ständigt brutit ny mark. Men om det vi erövrar ska tjäna oss själva och andra måste det vinnas i rättfärdighet. Och bara när vi skördar i kärlek och förvaltar med generositet blir vår mödas frukt välsignad.

Publiceringsdatum: 10 apr, 2017. 01:9:00

Sådan är Guds vilja: genom att göra det goda skall ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa.

1 Petrusbrevet 2:15 Jesu väg till korset var godhetens väg som förstummar den som inser vidden av hans offer. Den som vill följa Jesus utmanas att gå samma väg: att tysta kritik genom att envist göra det goda även när inte omvärlden förstår eller uppmärksammar det.

Publiceringsdatum: 09 apr, 2017. 01:48:00

Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.

1 Petrusbrevet 2:10 Alla har vi väl erfarenhet av hur svårt det kan vara att vara beroende av andras barmhärtighet. Men Guds barmhärtighet är generös. Hans enda krav är att vi uppriktigt vänder oss till honom med en bön om nåd – en bön som han alltid besvarar.

Publiceringsdatum: 08 apr, 2017. 01:47:00

Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

1 Petrusbrevet 2:9 Visst kan man glädja sig åt en gatlyktas ljus, men inte kan det mäta sig med solens ljus en molnfri dag. Så vittnar ofta den som upplevt Skaparens förklarade ljus om en skarp skillnad mellan förr och nu och om en fast beslutsamhet att aldrig lämna det ljuset.

Publiceringsdatum: 07 apr, 2017. 01:47:00

Ni har ju fått smaka Herrens godhet.

1 Petrusbrevet 2:3 Det finns inte en enda människa som inte fått smaka Guds godhet. Livet som getts oss, luften vi andas, maten vi äter, naturens skönhet, upplevelser av välvilja, vänskap och kärlek – hur skulle allt detta kunna uppstå och fungera utan en kärleksfull Skapare?

Publiceringsdatum: 06 apr, 2017. 01:46:00

Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

1 Petrusbrevet 2:2 Det nyfödda barnet överlever och växer genom sin instinkt. Så sorgligt då om vi tappar denna medfödda förmåga att förstå och söka oss till det enda nödvändiga när vi växer upp. Vår djupaste längtan leder oss rätt, men ytliga begär leder till andlig utarmning.

Publiceringsdatum: 05 apr, 2017. 01:46:00

Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal.

1 Petrusbrevet 2:1 Se här en drabbande vädjan nu när ondska, falskhet, förställning och förtal upphöjs till norm på alla nivåer, och när avund ställer grupper mot varandra. Sällan har det varit mera angeläget att alla goda krafter står upp för sanning, rätt och generositet.

Publiceringsdatum: 04 apr, 2017. 01:45:00

Herrens ord består i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er.

1 Petrusbrevet 1:25 Guds ord finns inte bara i Bibeln och i kyrkan. Den uppmärksamme hör Gud tala i naturen, i musik och konst, genom samvetets röst och, inte minst, genom visa människor. Att lyssna in, förstå och följa Guds röst är hemligheten till ett gott liv.

Publiceringsdatum: 03 apr, 2017. 01:45:00

Människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar och blommorna faller av.

1 Petrusbrevet 1:24 När nu Skaparen har lagt en sådan oändlig omsorg på varje grässtrå och blomma, hur mycket mer ska han då inte ta vård om människan, skapad till hans avbild? Trots vår ofullkomlighet och förgänglighet kommer Gud till oss med befrielse och försoning.

Publiceringsdatum: 02 apr, 2017. 01:44:00

Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord.

1 Petrusbrevet 1:23 Orden är gamla, men budskapet är evigt aktuellt: det nya liv som Gud erbjuder oss kan inte förstöras av någon eller något, eftersom det är sprunget ur samma Ord som en gång skapade världen. Det gör den nya födelsens människor överraskande tåliga.

Publiceringsdatum: 01 apr, 2017. 01:43:00

Älska då varandra av hela ert hjärta.

1 Petrusbrevet 1:22 Är det inte stor risk att den som älskar av hela hjärtat blir bortgjord och bedragen av mindre nogräknade medmänniskor? Förvisso! Men sann kärlek verkar ha råd med det. Och det är väl knappast lurendrejaren som i långa loppet drar det längsta strået.

Publiceringsdatum: 31 mar, 2017. 01:43:00

Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder.

1 Petrusbrevet 1:22 Sanning är kärlekens grundbult. Kärleken renar från ont uppsåt, beräkning och själviskhet. Det är först när vi vågar möta sanningen och ta konsekvenserna av den som vi törs gå varandra till mötes utan rädsla och förställning. Det är smärtsamt – men underbart.

Publiceringsdatum: 30 mar, 2017. 01:42:00

Genom honom (Jesus) tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud.

1 Petrusbrevet 1:21 Visst står det många hinder i vägen för Gudstron. Men många kan berätta om hur tron räckts dem som en gåva av Gud själv i det ögonblick de medvetet vänt sig till honom – en tro som ger hopp och framtidstro även när det mörknar på livsvägen.

Publiceringsdatum: 29 mar, 2017. 01:42:00

Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig.

1 Petrusbrevet 1:15 Om vi inte lyckas leva upp till våra fromma ideal ger vi ofta upp, eller så låtsas vi att vi lyckats – i alla fall bättre än andra. Men om vår Skapare, som känner oss rakt igenom, uppmanar oss att leva heligt utlovar han också sin hjälp om vi bara ber honom.

Publiceringsdatum: 28 mar, 2017. 01:41:00

Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga.

1 Petrusbrevet 1:14 Först när vi fick sambanden klara för oss blev vi motiverade att sopsortera. Men kunskapen om att det blir mindre att sortera ju mindre vi köper verkar inte rå på vårt begär efter mera. Borde inte detta stämma till eftertanke på många områden i livet?

Publiceringsdatum: 27 mar, 2017. 01:40:00

Jag vill tacka dig, Herre, bland folken, jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.

Psaltaren 108:4 Sällan har väl behovet av att sjunga Guds lov varit större än i vår tid med så mycket oro bland folken. Nu måste de som ser hur Guds uppehållande kraft bär världen höja sina röster i tacksamhet till Gud för att förmedla hopp och framtidstro bland alla folk.

Publiceringsdatum: 26 mar, 2017. 01:28:00

Mitt hjärta är redo, Gud, jag vill sjunga och spela. Vakna, min själ, vakna, harpa och lyra, jag vill väcka morgonrodnaden.

Psaltaren 108:2 Man ska ta vara på de tillfällen när alla bitar faller på plats, när hjärtat är redo och världen öppnar sig. När man vill ta hela världen i famn är det tid att vända sig till Gud i tacksamhet och lovsång och virvla runt med harpa och lyra i Guds morgonrodnad.

Publiceringsdatum: 25 mar, 2017. 01:28:00

Lyckliga de som ger akt på det rätta och alltid handlar rättfärdigt.

Psaltaren 106:3 Är det inte egentligen de som gör det rätta och handlar rättfärdigt som ständigt råkar illa ut? Eller, om inte annat, ofta hånas? Det må vara sant. Men sällan möter man väl människor som är mer tillfreds med livet än de som försöker leva ett rakryggat liv.

Publiceringsdatum: 24 mar, 2017. 01:27:00

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Vem kan beskriva Herrens storverk, vem kan prisa allt han har gjort?

Psaltaren 106:1 Vem kan påstå att Gud är god, givet allt ont som händer i världen? Bara den som sökt sig så nära Gud att hon upplevt hans nåd och anat något av allt det goda Gud gör när han håller världen i sin hand och upprättar människor som söker sig till honom.

Publiceringsdatum: 23 mar, 2017. 01:26:00

Sök er till Herren och hans makt, träd ständigt fram inför honom. Tänk på de under han har gjort, hans tecken och hans domslut.

Psaltaren 105:4 Ideligen denna fråga om hur vi prioriterar vår tid. Hur skulle vi ha tid att ständigt umgås med Gud? Men många kan vittna om att de just genom att söka Herren först fått tid att göra precis det de innerst längtat efter utan att förlora något annat viktigt.

Publiceringsdatum: 22 mar, 2017. 01:26:00

Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk! Sjung och spela till hans ära, tala om alla hans under!

Psaltaren 105:1 Den som tackar Gud och sjunger om honom upprättar en relation med sin Skapare. Inte är det väl underligt om en sådan vänskap ger upphov till många fantastiska berättelser? Inte att undra på då att kristna ofta är så angelägna att berätta om vad de upplevt.

Publiceringsdatum: 21 mar, 2017. 01:25:00

Jag vill sjunga till Herrens ära så länge jag lever, lovsjunga min Gud så länge jag är till.

Psaltaren 104:33 Att välja lovsången är att välja en positiv grundhållning i livet. Inte för att förneka och fly från livets mörka sidor, men för att ha tanke och längtan vänd mot hopp och förväntan. En lovsjungande människa sträcker sig mot ljuset och undviker mycket mörker.

Publiceringsdatum: 20 mar, 2017. 01:24:00

Låt oss lära känna honom, låt oss sträva efter kunskap om Herren.

Hosea 6:3 Nog måste det väl finnas någon som ville och formade universum? Borde det inte i så fall vara en tänkande människas första plikt att söka lära känna sin Skapare och liera sig med honom i kampen mot all sköns ondska. Var finns väl en bättre bundsförvant?

Publiceringsdatum: 19 mar, 2017. 01:24:00

Så visst som gryningen skall han träda fram, han skall komma till oss som ett regn, ett vårregn som vattnar jorden.

Hosea 6:3 I vargtimmens mörker fruktar vi Gud, räds att den Heliges strålkastarljus ska avslöja vår orenhet och oreda. Men många kan förundrade berätta om hur Guds gryning långsamt jagat undan nattens ångest och Guds välsignade vårregn tvättat bort all ingrodd smuts.

Publiceringsdatum: 18 mar, 2017. 01:23:00

De som känner Gud skall stå fasta, också i handling.

Daniel 11:32 Att genom tron mogna till ansvar och handling är att hantera den ofrånkomliga dualismen i att vara rättfärdig och syndare samtidigt. Den som är övertygad om att vara älskad och välkommen hos Gud vågar och får kraft till att handla rätt.

Publiceringsdatum: 17 mar, 2017. 01:23:00

Ända sedan den dag du började söka efter insikt och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord blivit hörda.

Daniel 10:12 Om Gud är Gud så verkar han förstås hela tiden, även om inte vi alltid ser det. Många vittnar om att de först i efterhand förstått Guds närvaro och ledning genom omständigheter som de uppfattade som obegripliga eller destruktiva när de var mitt i dem.

Publiceringsdatum: 16 mar, 2017. 01:22:00

Herre, hör! Herre, förlåt! Herre, lyssna och grip in! För din egen skull, min Gud, dröj inte.

Daniel 9:19 En desperat bedjare vädjar till Guds självkänsla: vad ska folk tro om dig om du inte hjälper mig som är känd för att försvara dig? Bönen avslöjar bedjaren som en förtrolig vän till Gud, en vän som också orkar med att tålamodet brister och rösten höjs.

Publiceringsdatum: 15 mar, 2017. 01:22:00

Vi litar inte till vår egen rättfärdighet när vi kommer inför dig med våra böner, utan till din stora barmhärtighet.

Daniel 9:18 Den som tror sig kunna samla tillräckligt många bonuspoäng för att våga närma sig Gud hugger kraftigt i sten. Inte en enda människa kan själv prestera en solid rättfärdighet. Att den Allsmäktige vill ta emot oss, trots all vår brist, är livets ofattbara under.

Publiceringsdatum: 14 mar, 2017. 01:21:00

Rättfärdig är du, Herre, vår Gud, i alla dina gärningar – men vi lyssnade inte till din röst.

Daniel 9:14 Är det av respekt för vår fria vilja som Gud inte gör något åt all världens ondska, trots att han är rättfärdig? Men om nu världen är trasig för att vi inte har brytt oss om vår Skapare så finns det väl bara en väg tillbaka: att börja lyssna till hans röst.

Publiceringsdatum: 13 mar, 2017. 01:20:00

Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras.

1 Petrusbrevet 1:13 Jesus Kristus presenteras som Guds Son och världens frälsare, och överallt där Jesus Kristus uppenbaras genom historien och i dag kommer han med nåd. Detta är ett oskattbart hopp för var och en som kämpar med sin tro, sin kallelse och världens framtid.

Publiceringsdatum: 12 mar, 2017. 01:56:00

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp.

1 Petrusbrevet 1:3 Hopp, eller brist på hopp, får börser att gå upp och ner, krig att börja och sluta och familjer att hålla ihop eller rämna. Med det levande hopp som Gud erbjuder kan Guds folk ingjuta det mod och den framtidstro som världen och människorna behöver.

Publiceringsdatum: 11 mar, 2017. 01:56:00

Den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna.

Jakobs brev 5:20 Den som vill tala någon till rätta når längre med ömhet och kärleksfull förmaning än med maktspråk. Det handlar om uppsåtet. Den som vill rädda någon från döden beter sig helt enkelt annorlunda än den som bara vill ändra sin medmänniskas irriterande beteende.

Publiceringsdatum: 10 mar, 2017. 01:55:00

Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan.

Jakobs brev 5:16 Måste man bli rättfärdig innan Gud hör bön? Inte alls. Men var och en som känner någon som av sin omgivning ses som renhjärtad vet och förstår att en sådan människas ord väger tungt bland människor. Inte är det väl så märkligt om det också gäller inför Gud?

Publiceringsdatum: 09 mar, 2017. 01:54:00

Är någon glad skall han sjunga glädjepsalmer.

Jakobs brev 5:13 Guds barn har ibland rykte om sig att vara glädjedödare, och nog är det trist att de allt för ofta haft allt för långt till den glada sången? Om nu Gud har skapat skrattet och sången borde väl hans barn se till att förgylla världen med Guds smittande glädje.

Publiceringsdatum: 08 mar, 2017. 01:54:00

Får någon av er lida skall han be.

Jakobs brev 5:13 Ord som detta får verkligen inte användas som ursäkt för att underlåta att hjälpa den som lider, hur riktig uppmaningen i sig än må vara. Och bara den som själv varit igenom lidandets mörker kan med trovärdighet yttra sig om bönens betydelse.

Publiceringsdatum: 07 mar, 2017. 01:53:00

Ert ja skall vara ett ja och ert nej ett nej, annars drabbas ni av Guds dom.

Jakobs brev 5:12 Ska detta ses som ett hot? Eller är det helt enkelt en saklig beskrivning av vad som sker när vi tillåter oss att blanda ihop ja och nej, sanning och lögn på ett sätt som slutar i kaos? Gud vet vad som händer dem som tar till ”alternativa” sanningar.

Publiceringsdatum: 06 mar, 2017. 01:53:00

Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.

Jakobs brev 5:11 Vem känner sig inte vanmäktig inför allt det lidande som väller fram över världen och människorna? Men många finner det meningsfullt att gå med bud om Guds medlidande och barmhärtighet. Så kan man själv bli välsignad samtidigt som man välsignar andra.

Publiceringsdatum: 05 mar, 2017. 01:52:00

Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren.

Jakobs brev 5:9 Med domaren i farstun tänker man sig för innan man tar till orda, särskilt om man vet att domaren är absolut rättvis och vet allt. Varken Gud eller människor dömer den som frikänner, men den som fäller hårda domar får själv räkna med lika tuff bedömning.

Publiceringsdatum: 04 mar, 2017. 01:52:00

Den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd.

Jakobs brev 4:17 Fråga helgon som kåkfarare, de kommer sannolikt alla att hålla med om detta. Inte vill vi göra fel! Ändå gör vi det, ibland mot bättre vetande. Borde vi då inte ha större fördrag med andras svagheter och mer beslutsamt ta itu med våra egna brister?

Publiceringsdatum: 03 mar, 2017. 01:51:00

Ni borde säga: ”Om Herren vill får vi leva och göra det eller det.”

Jakobs brev 4:15 Det är klokt att inse och dagligen leva med insikten om att framtiden står i högre händer. I den mån vi lever trygga i denna självklara sanning kan vi sänka axlarna och ta emot livet från framtidens Gud, utan att ständigt baxa med oss all sköns krav från dag till dag.

Publiceringsdatum: 02 mar, 2017. 01:50:00

Det finns bara en lagstiftare och domare, han som kan rädda och förgöra. Men vem är du som dömer din nästa?

Jakobs brev 4:12 Att vi har makt att förgöra varandra är ju uppenbart. Men också att våra ord kan lyfta och rädda, även om vi har våra uppenbara begränsningar. Det borde få oss att ödmjukt överlämna domen över våra medmänniskor till den Gud som i kärlek kan och vill rädda.

Publiceringsdatum: 01 mar, 2017. 01:49:00

Ödmjuka er inför Herren, och han skall upphöja er.

Jakobs brev 4:10 Det hör till god ton att tala om ödmjukhet inför dem som gett en förtroendet att axla en svår uppgift. Gott så. Men att ödmjuka sig inför Gud är att erkänna den suveräna makt som är själva förutsättningen för livet. Bara på den grunden kan alla problem lösas.

Publiceringsdatum: 28 feb, 2017. 01:49:00

Närma er Gud, och han skall närma sig er.

Jakobs brev 4:8 Livet lär oss att det ska till en medveten rörelse från båda håll om två personer ska träffas. Om den ene är bortvänd uppstår aldrig något möte. Sedan är det en annan sak att Guds närvaro kanske inte alltid tar sig sådana uttryck att vi uppfattar hans närhet.

Publiceringsdatum: 27 feb, 2017. 01:48:00

Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny.

Psaltaren 104:30 Kärleken är till sin natur skapande, och var och en som varit förälskad vet att jorden blir ny där den drar fram. Märkligt då att vi är så rädda för Guds kärleks ande. Borde vi inte i stället längta efter det nya liv som skapas där Anden drar fram?

Publiceringsdatum: 26 feb, 2017. 01:16:00

Du gör molnen till din vagn och far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud och eldslågor till dina tjänare.

Psaltaren 104:3 Gud är fri att göra vad han vill och han uppfyller allt med sin närvaro. Som vinden far vart den vill och som elden inte kan tyglas så kan vi heller inte styra Gud. Han finns hos oss med sin svalkande och värmande närvaro var helst vi behöver honom.

Publiceringsdatum: 25 feb, 2017. 01:15:00