Danska präster söker barn för dop

Antalet dop i Danmark har minskat. Så nu söker de danska prästerna upp föräldrar för att värva fler barn.
På så vis hoppas de vända den nedåtgående trend som har hållit i sig de senaste 20 åren.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I Köpenhamn är det färre än fyra av tio barn som blir döpta.

– Det är ett fritt val att döpa sina barn men jag tycker att det är synd att barnen ska sakna en fader i himlen, säger Per Damgaard Pedersen, en av de präster som ägnar sig åt den uppsökande verksamheten.

Bara registrerade medlemmar i kyrkan får besök. Per Damgaard Pedersen medger dock för tv2.dk att vissa föräldrar blir lite störda.

Annons
Utfrågningarna av partiledarna
Annons