I politiken var Jakob Byström före sin tid

Redan i Eskilstuna arran­gerade och ledde Jakob Byström politiska­ diskussioner­. När han 1897 valdes in i riksdagens andra kammare­ anslöt han sig till liberalerna­.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Han före sin tid när han verkade för allas rätt till en borgerlig vigsel, rätt för annan än präst i statskyrkan att förrätta jordfästning, rätt till vapenfri värnplikt och rätt till skattelättnader för de som stod i opposition till Svenska kyrkan.

Borgerlig vigsel blev också möjlig 1908 efter en motion av Byström.

Men han motionerade också om sockertullar, införandet av tvåkronorsedlar, bättre hyresavtal, lag om stängningstid för butiker för att de anställda skulle få bättre arbetstider, inrättandet av en professur i ”alkohologi”, högre anslag till Stockholms alkoholisthem och om stormvarningssignaler på ostkusten.

Han arbetade med reglering av prästernas löner och var ett par år statsrevisor med uppgift att granska statens finanser.

En aktiv baptistledare

Jakob Byström personifierade Svenska baptistsamfundet, SB. Han gick samfundets predikantutbildning på Betelseminariet och satt senare i dess styrelse.

Han redigerade SB:s tidning, drev dess förlag, skötte dess missionsarbete, satt nära 40 år med i dess styrelse och var ordförande i dess konferenser.

Han var SB:s representant i Svenska missionsrådet, deltog i internationella baptistkonferenser och var från 1923 med i Världsbaptistalliansens exekutivkommitté.

Under första världskriget kom han med i den svenska kommittén för The world alliance for promoting international friendship through the churches.

Fakta:

Publicist och skribent

Förutom sin uppgift som redaktör för Veckoposten skrev han ofta i andra tidningar. Flera av hans nykterhetsföredrag trycktes för masspridning. Hans bok ”Bibeltäxter belysta” var på nära tusen sidor. Han gav ut flera predikoserier och en del utläggningar till hjälp för söndagsskollärare. Han översatte också en del texter från engelska.

Han hade stort inflytande över baptisternas nya sångbok, Psalmisten, som kom 1902 och publicerade därtill studier i sånghistoria.

Annons
Skogsbränderna
Annons