Människors lika värde årets tema på Torp

KUMLA. Ängarna och åkrarna på Torp utanför Örebro håller som bäst på att befolkas av folk från när och fjärran. Och konferensens tema för i år är just ”älska alla folk”. ”Vi har en kallelse att stå upp för att alla är ovärderliga inför Gud”, säger Daniel Norburg, missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan (EFK).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I en tid av ökad främlingsfientlighet är det viktigt att kyrkan tar ett steg fram och markerar vad Gud säger om människans värde.

– Vi måste landa i att det finns ett objektivt människovärde. Som kyrka har vi en kallelse att stå upp för detta, och vi ser i Bibeln hur Gud särskilt manar sitt folk att älska främlingarna, de faderlösa och änkorna, säger Daniel Norburg.

Förra året var Torpkonferensens temat ”älska Bibeln”, och Norburg tycker att årets titel är en naturlig fortsättning på detta.

– Förra året var fokus mer inåt för den egna uppbyggelsen. Men vi vill också att Torpkonferensen ska ha en tydlig missions­inriktning. Vi vill nå ännu längre till folk i världen, inte minst till de folkgrupper som räknas som onådda.

För även om han menar att en kristen konferens inte ska ta parti­politisk ställning, är ändå budskapet om människans lika värde politiskt. Det har inte minst pastorer som engagerat sig till stöd för utsatta flyktingar fått känna på.

– Flera pastorer har blivit hotade för att de hjälper flyktingar och våra vänner som blivit kristna har blivit hotade av sina gamla sammanhang. Det finns naturligtvis politiska dimensioner i detta, säger han.

Han beskriver skeendet som ”en väckelse som småputtrar” i många församlingar just nu. När människor från hela världen samlas i svenska orter och blir en del av lokala församlingsgemenskaper.

– Den sista tiden berättar församlingarna om att det varit så tydligt att invandrarna kommer till oss. Många får vi betjäna socialt och diakonalt, säger han.

Han är också förundrad över kommunernas positiva inställning till drivkrafterna bakom kyrkornas sociala arbete. Som Dagen berättade i förra veckan har ett 30-tal kommuner de senaste åren slutit avtal med idéburna organisationer, däribland många kyrkor.

– När vi slöt avtal i Malmö var kommunen i ett läge där de behövde oss och vår kompetens. När vi frågade vad vi får säga och inte säga när vi samarbetar med kommunen skrattade de till och sa att vi ska vara oss själva, säger han.

Den kristna tron som drivkraft verkar i allt större grad ses som en tillgång, med andra ord.

”Spetsat till vårt uppdrag”

För ett år sedan tillträdde Norburg som missionsdirektor för EFK och ser nu fram emot att jobba ännu intensivare med samfundets vision.

– Vi har spetsat till vårt uppdrag och vill i fortsättningen verka för en dynamisk rörelse med missionsinriktade församlingar. Där ingår att lägga ner mer kraft på att grunda nya församlingar. Det är hjärtat av vad vi vill göra, samt att träna ledare och tjäna i samhället, säger han.

Han beskriver EFK som en välmående rörelse med liv och rörelse i många delar.

– Men samtidigt har vi drömmar om så mycket mer och större saker. Att nå så mycket längre med evangeliet än vad vi gör i dag.

Vilka är dina personliga förväntningar inför årets konferens?

– Jag har väldigt stora förväntningar på Gud, framför allt. Jag vet ju vad Torp kan få betyda för människor. Det handlar om viktiga möten med Gud, om avgöranden för familjer och barn. Sedan är jag väldigt glad för den ekumeniska bredden på Torp. Att samla brett tror jag är en av Torpkonferensens kallelser.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Frikyrkoledare om #metoo
Annons
Annons
Annons
Annons