Maranata avvisar kritik i öppet brev till kommun

Sundbybergs stad har av religiösa skäl sagt upp ett samarbetsavtal med Maranata. Men församlingen avvisar kritiken om att folk påtvingas religiösa åsikter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

"Om anklagelsen stämmer vore det fruktansvärt", står det i ett öppet brev till Sundbybergs stad som företrädare för Pilgrimshem hotell, som drivs av Maranataförsamlingen i Stockholm, har skrivit.

Det var tidningen Vi i Sundbyberg som i förra veckan rapporterade om Sundbybergs stads beslut att avsluta samarbetet med Pilgrimshem hotell. Enligt det nu uppsagda avtalet har kommunen köpt hotellnätter för bostadslösa människor på Pilgrimshem hotell i Bromma.

- De bostadslösa personerna befinner sig redan i en utsatt situation och ska inte behöva bli påtvingade någon religiös åskådning de egentligen inte har, motiverade politikern Josefin Malmqvist (M) beslutet.

Men i ett öppet brev till Sundbybergs stad ställer sig fyra företrädare för Pilgrimshem hotell oförstående till påståendet om att hotellgästerna blir påtvingade någon religiös åskådning.

"I Sverige råder religionsfrihet och en kristen församling har rätt att framföra åsikter i frågor som har med samhällets utveckling att göra utan att företag knutna till församlingen för den skull ska utsättas för samhälleliga repressalier. Att kommunen på grund av personalens församlingstillhörighet, offentligt går ut och avslutar ett mångårigt klanderfritt samarbete med Pilgrimshem hotell, är anmärkningsvärt."

Samtidigt poängterar de att Sundbybergs stad gärna får ompröva beslutet.

"Vi vill tacka för många års gott samarbete men beklagar att kommunen fattat sitt beslut på så uppenbart felaktiga grunder. Samtidigt vill vi understryka att Pilgrimshem alltid står till förfogande."

Annons
Annons