Teologilärare vill få in fler äldre på pastorsutbildningarna

Att allt fler i åldern 40 år och uppåt upplever en kallelse till pastor är positivt. Det menar Rune W Dahlén på Teologiska högskolan i Stockholm.– Vi behöver deras erfarenhet, säger han.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

På THS i Stockholm utbildas de flesta av Equmeniakyrkans pastorer. Utbildningen är fyraårig och i nuläget finns 59 pastorskandidater.

Rune W Dahlén räknar och kommer fram till att 24 av dessa är i åldern 40 plus. Drygt en tredjedel befinner sig alltså i medelåldern, en trend som pågått under några år.

– Aldrig under mina år på THS och i Equmeniakyrkan/Missionskyrkan har andelen som är lite äldre varit så hög som den är just nu, berättar Rune W Dahlén för Dagen.

Utredning om pastorer

Han jobbar både med medarbetarrekrytering i samfundet och som kontaktlärare för pastorskandidater på THS, och refererar till den utredning som gjordes i höstas.

Den handlar, som Dagen skrivit, om behoven av pastorer i Equmeniakyrkan de närmaste åren. Rune har en teori om varför allt fler äldre vill bli pastorer.

– En förklaring kan vara att det är så det ser ut i samhället i stort numera. Fler sadlar om och byter yrke jämfört med för ­20–30­ ­år sedan, menar han.

– För oss som samfund är det positivt. Vi får in personer med livserfarenhet och olika specialkunskaper vid sidan om det teologiska. Därigenom berikar de våra församlingar.

Fler deltidstjänster

Utredningen visar också att antalet deltidstjänster ökar i Equmeniakyrkan vilket beror på att allt fler församlingar inte har råd att anställa en pastor på heltid.

– Där tror jag att blivande pastorer som kommit upp lite i åren kan fylla en viktig lucka. Många av dessa kan acceptera en deltidstjänst eftersom de kan komplettera med en deltidsstjänst i det tidigare yrket.

En annan fördel för den som kommit lite längre upp i åren är mobiliteten. Om barnen hunnit flytta hemifrån kan det vara lättare att flytta till en ny plats, resonerar han.

– Behovet av pastorer kommer att öka något de närmaste åren. Då behövs både de unga med sin entusiasm och de lite äldre med sin breda kompetens.

Skogsbränderna
Annons
Val 2018
Skogsbränderna
Annons