TV: Helgon och påven debatteras

Frikyrkliga och svenskkyrkliga får inte fira nattvard i katolska kyrkan. Men relationerna mellan katoliker och evangeliskt kristna i Sverige har ändå förändrats till det bättre.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det konstaterar Stefan Gustavsson, ledare för Svenska evangeliska alliansen, och Ulf Jonsson, katolsk jesuitpater och professor i religionsfilosofi, i en webbtv-debatt på Dagen.se.

Be om förlåtelse

Apropå att påven Franciskus är på väg till Lund i oktober – 500 år efter reformationen – diskuterar de likheter och olikheter mellan katolska kyrkan och evangeliskt/protestantiskt kristna.

Påven har inför besöket sagt att han vill be evangeliskt kristna om förlåtelse. Ulf Jonsson:

– Det finns definitivt anledning för påven att be om förlåtelse. Det är ingen tvekan om att det i kyrkans historia finns många saker som inte stämmer överens med den kristna tron, säger han i webbtv-debatten.

Skillnader kvar

Stefan Gustavsson håller med om att det är positivt att kunna lägga en del stridigheter bakom sig, men tycker också att det finns en tendens att tona ner teologiska skillnader mellan de båda kyrkofamiljerna som faktiskt lever kvar.

Synen på påven och om man kan be om förbön från helgon är två olikheter som de debatterar på Dagen.se.

Annons
Annons