Anders Ekhem: Bra att rapporten om Malmö pastorat blir känd

Av en rapport som gjorts efter en extern granskning av arbetsmiljön i Malmö pastorat framgår det att uppfattningarna om den före detta kyrkoherden Anders Ekhem är delade.
– Det gör det alltid när man är chef, inte minst när det genomförs en omorganisation av Svenska kyrkans största pastorat, säger han till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Anders Ekhem förklarar att rapporten om arbetsmiljön i pastoratet stärker hans egen bild av situationen i pastoratet. Han konstaterar också att slutsatserna, att presidium och kanslichef bör ställa sina platser till förfogande, är ”väldigt radikala, men nödvändiga” för att Svenska kyrkan i Malmö ska fungera på ett bra sätt framöver.

”Ingen personlig vendetta”

I övrigt vill han inte kommentera situationen i pastoratet.

– Jag är inte intresserad av en personlig vendetta. Fokus behöver nu ligga på hur Svenska kyrkan i Malmö kan gå vidare.

På ett mer principiellt plan har han desto mer att säga. Anders Ekhem har arbetet som kyrkoherde sedan 2003. Hösten 2013 flyttade han till Malmö och nu håller han på att sammanfatta sina tankar och erfarenheter med målsättningen att det ska bli en bok.

– Jag vill skriva om vad det är att vara kyrka och om hur vi organiserar oss runt uppdraget.

Läs mer: Malmö pastorat ”befinner sig i ett sjukdomstillstånd" enligt rapport
 

Olika meningar om storpastoraten

Kritiker har hävdat att storpastoraten inom Svenska kyrkan är fel väg att gå.

Men trots att Anders Ekhem fick lämna sin tjänst hävdar han att storpastoraten är något positivt. Han beskriver tre fördelar.

– Det ger möjlighet för lokala kyrkor att växa och faktiskt vara kyrka. Det ger också en samlad ledning och dessutom kan storpastoraten vara en tydlig röst i samhället. Flyktingsituationen som rådde i Malmö hösten 2015 är ett bra sådant exempel.

En konsekvens med storpastoraten är enligt Anders Ekhem att förtroendemannaorganisationen och kansli utmanas. Han förklarar att kyrkoråden måste arbeta mer strategiskt än operativt och att de kanslier som tidigare endast fanns för samfälligheternas administrativa uppgifter, nu måste se sig som del i kyrkoherdens pastorala ledningsuppdrag.

– När samfälligheter blir pastorat sker en maktbalansförskjutning vilket i sin tur kan leda till en maktkamp.

Annons
Annons