Kundcenter

Kommentarsregler för Dagens Facebooksida

Vi välkomnar och värnar en öppen debatt.

För våra kommentarsfält vår Facebooksida har vi två grundregler.

 • Visa respekt för andra som kommenterar, och för dem som omnämns i artikeln.
 • Kommentarer ska ha en tydlig koppling till artikelns innehåll.

Vi tillåter inte:

 • Kommentarer om etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om de saknar relevans i sammanhanget.
 • Rasistiska, främlingsfientliga eller sexistiska yttranden och budskap.
 • Länkar till sajter med främlingsfientligt innehåll eller som inte har med saken att göra.
 • Kommentarer som innehåller svordomar.
 • Kommersiella budskap eller marknadsföring samt erbjudanden om pengar eller gåvor.
 • Delning av upphovsrättsligt skyddat material som du själv inte har skapat eller har rättigheter till.
 • Uppmaningar till brott eller agerande som strider mot svensk lag.
 • Hot, trakasserier, personpåhopp, skvaller eller ryktesspridning.
 • Att du utger dig för att vara någon annan eller kommenterar från ett konto med falskt namn.

Kommentarer som bryter mot någon av dessa regler kommer att tas bort. Personer som vid upprepade tillfällen bryter mot våra regler kommer att blockeras.