Asylsökande skolbarn utvisas utan förvarning

Varje år utvisas mellan 2 000 och 3 000 barn från Sverige. Runt 500 av dem med tvång. "Även för polisen är tvångsutvisning den yttersta åtgärden. Vi tar till den när alla möjligheter till samverkan är uttömda", säger Urban Krook på gränspolisen i Bergslagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Runt hälften av alla barn som utvisas är i skolåldern. Hur länge vart och ett av dessa omkring 1 500 barn och ungdomar bott i Sverige vid utvisningsögonblicket varierar. Men att många har hunnit rota sig och skaffa vänner är myndigheterna medvetna om.

– Vi strävar hela tiden efter att göra en konsekvensanalys av barnperspektivet. Men i de flesta fall anser vi att det redan är gjort av Migrationsverket, som ägt fallet under längst tid, säger Urban Krook.

Han påpekar att gränspolisens uppgift är att verkställa Migrationsverkets beslut och att man noga följer en rad förhållningsregler som ska göra tvångsutvisning så skonsam som möjligt för alla inblandade.

– Vi kan inte lägga oss i Migrationsverkets beslut. Vad de inblandade tycker om beslutet berör inte polisen. Vi strävar efter att lösa så många fall som möjligt genom en dialog och en samverkan. Det blir ju bäst så för alla.

15 procent kräver tvång

Uppskattningsvis 15 procent av alla fall som överlämnas till polisen för verkställighet kräver tvång i form av en oanmäld utvisning med mycket kort varsel.

– Då har vi tömt ut alla möjligheter till dialog. Om en familj avviker eller på annat sätt visar att de inte är villiga att samarbeta till en utvisning, då blir det en upptrappning.

För ett antal år sedan fick polisen kritik för att man gick in i skolor för att hämta barn. Det gör man inte längre – och det är en av orsakerna till att oanmälda utvisningar ofta sker tidigt på morgonen, innan barnen hunnit gå till skolan.

– Att familjer med barn hämtas av polisen kan ha flera orsaker. Man måste komma ihåg att barnen är underordnade föräldrarnas ansvar.

Går inte in i skolor

Att gränspolisen inte går in i skolor och kyrkor bekräftas av Farr, Flyktinggruppernas riksråd.

– I dag har även gömda barn rätt att gå i skolan. Att man tidigare hämtade barn på skolor var väldigt upprörande för både barnen och deras kompisar. Men det har man slutat med. Man hämtar barn i hemmen, säger Lars Fagerström på Farr.

– Det finns kritik mot hur vissa poliser sköter det hela, men det finns också poliser som sköter det schysst. Jag kommer precis från ett samtal med en familj som varit efterlysta i ett och ett halvt år och där polisen precis vet var de finns. De skulle kunna storma in när som helst, men det gör de inte. Man väljer att först komma överens med familjen.

Barnen hinner rota sig

Enligt Farr är de långa handläggningstiderna av asylärenden den främsta orsaken till att barn hinner rota sig i Sverige innan de utvisas. Den genomsnittliga handläggningstiden av ett asyl-ärende hos Migrationsverket är runt sex månader, men de flesta avslag överklagas. Därför blir tiden från ankomst till utvisning i de flesta fall mycket längre.

– Avslagsbeslut överklagas i stort sett alltid, säger Lars Fagerström, som är mitt uppe i ett ärende där en familj med småbarn ska utvisas efter sju år i Sverige.

– Många som får avslag vill inte acceptera att det är slutgiltigt. Man tycker att man har skäl för att stanna och hoppas och tror att det ska hålla i sista vändan. Så man överklagar eller gömmer sig och hoppas på det bästa.

Utvisningar av barn

2014

Barn i familj

Frivilligt utvisade: 1781

Utvisade med tvång: 438

Ensamkommande barn

Frivilligt utvisade: 112

Utvisade med tvång: 15

Utvisade barn totalt: 2 346

2013

Barn i familj

Frivilligt utvisade: 2 889

Utvisade med tvång: 594

Ensamkommande barn

Frivilligt utvisade: 183

Utvisade med tvång: 24

Utvisade barn totalt: 3 690

2012

Barn i familj

Frivilligt utvisade: 3 818

Utvisade med tvång: 432

Ensamkommande barn

Frivilligt utvisade: 214

Utvisade med tvång: 34

Utvisade barn totalt: 4 498

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Annons
Skogsbränderna
Annons