Bidrag efter bidrag till religiösa grupper dras in

Den statliga myndigheten MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen­) har på senare tid strypt statsbidrag­ till flera religiösa organisationer.
Detta­ får kritik från paraplyorganisationen Forum­. ”Vi värnar statsbidragens framtid”, säger MUCF.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Bland dem som blivit nekade bidrag finns projektet ”Spiritus Mundi” i Malmö och projektet ”Stå upp!” som Sveriges förenade muslimer står bakom. Också Sveriges unga muslimer har blivit utan bidrag. Några kristna organisationer är inte berörda.

Enligt MUCF har organisationerna inte levt upp till demokratikraven som ställs på organisationer som ska få bidrag. Sveriges unga muslimer har inbjudit föreläsare med ”hatisk propaganda” vid flera tillfällen och sedan inte tagit avstånd från dessa föreläsare, menar MUCF.

Men bedömningen att Sveriges unga muslimer är odemokratiska delas inte av paraplyorganisationen Forum.

Tillbakavisar kritik

– Vi har tittat på detta i ett föreningsfrihetsperspektiv. Då måste man kunna lita på en rättssäker prövning. Vi menar att det i de underlag som MUCF hänvisar till inte finns något som ger stöd för att det är något problem med demokratikriteriet, säger Göran Pettersson, generalsekreterare i idéburna organisationers paraplyorgan Forum.

Johnny Lindqvist, kommunikationschef på MUCF, tillbakavisar kritiken:

– Vid återkommande tillfällen har de bjudit in föreläsare som har extrema åsikter. Om man ska finansieras av skattemedel ska man ha koll på vilka föreläsare man bjuder in. Vi måste vara säkra på att skattemedel går till organisationer som stärker demokratin, säger han.

”Vill inkludera olikheter”

För Sveriges unga muslimer är uteblivna statsbidrag ett hårt slag mot organisationen, säger Göran Pettersson.

– Det blir svårt för dem att bedriva den verksamhet de vill bedriva. Detta är en grupp som redan är stigmatiserad, och effekterna kan bli väldigt negativa. Man upplever sig som inte tillhörande den samhälleliga kontexten.

Göran Pettersson betonar att Forums arbete i hög grad har syftet att minska klyftor i samhället och att arbeta förebyggande mot extremism.

– Och det kommer vi att fortsätta med. Vi vill inkludera olikheter i stället för att separera samhället, vi vill dra ihop i stället för att dra isär.

Johnny Lindqvist tycker tvärtom att man säkrar framtiden för statsbidragen genom att vara mycket noga vad gäller demokratikriteriet.

– Vi har sedan i höstas gjort en omtolkning av förordningen. Tidigare handlade demokratikriteriet om att verksamhet ska vara demokratiskt uppbyggd. Nu säger vi att man ska arbeta för demokrati, jämställdhet och tolerans.

– Vi ser att vi behöver göra det här för att säkra bidragens framtid.

Har MUCF påverkats av debatten i medier?

– Nej. Men det har kommit uppgifter via massmedier som har gjort att vi har startat granskningar, säger Johnny Lindqvist.

Han betonar också att alla organisationer är välkomna att söka igen.

– Men om de inte kan visa att de har gjort ändringar kanske vi nekar igen.

Hur demokratikriteriet fortsättningsvis ska tolkas kommer också bli belyst och klargjort i högre instans. Tidigare har även Sverigedemokraternas ungdomsförbund (SDU) blivit av med sina bidrag.

– Vår skärpta tolkning ska prövas av förvaltningsrätten. SDU är också ett fall som granskas av förvaltningsrätten, säger Johnny Lindqvist.

Fakta:

MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) delar ut bidrag till organisationer i samhället.

Myndigheten hette­ tidigare Ungdoms­styrelsen.

MUCF sorterar under Utbildnings-departementet och ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Annons
Annons