Biskopen vill öppna kapell för fler religioner

Biskopen i Stockholm vill att Sjömanskyrkan pekar mot Mecka och gömmer de kristna symbolerna vid behov. Men idén får mothugg. "Alla är välkomna hit, men vi behåller de kristna symbolerna", säger Kicki Wetterberg, föreståndare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Observera: Den här artikeln publicerades ursprungligen den 28 september 2015. På grund av spridning i sociala medier dyker den ibland upp på Mest lästa-listan på Dagen.se. 

Det är Eva Brunne, biskop i Stockholms stift, som ligger bakom idén.

Hon föreslår att man tillfälligt öppnar Sjömanskyrkans kapell för andra religioner genom att märka ut riktningen mot Mecka och plocka undan kristna symboler, som en service till muslimer och andra religionsutövare.

– Det handlar om att underlätta så att människor av annan tro också ska kunna be. Ett uttryck för gästfrihet mot dem som är här tillfälligt, säger Eva Brunne till Dagen.

Förslaget gäller enbart Sjömanskyrkan i Stockholm och inte andra kyrkor i stiftet, betonar biskopen. Till Sjömanskyrkan i Stockholm kommer varje sommar över 5 000 besökare.

– Detta ska inte ses som ett allmänt biskopspåbud. De flesta trossamfund har ju lokaler i vår stad, men detta handlar om sjömän som inte kan orientera sig i vår stad och hitta sitt eget bönerum. Där tänker jag att vi som majoritetssamfund ska vara jättegenerösa, säger Eva Brunne.

Hon jämför sin idé med de andaktsrum på flygplatser och sjukhus som hålls neutrala i sin utsmyckning och anpassas efter besökarens önskemål.

Är det verkligen kyrkans uppgift att ge rum åt andra religioner?

– Att tillfälligt upplåta ett rum för människor av annan tro innebär inte att vi backar från vår egen tro. Präster är kallade att förkunna Kristus. Det gör vi varje dag och i varje möte med människor. Men det innebär inte att vi är snåla mot människor med annan tro, fortsätter hon.

”Teologiskt ogenomtänkt”

Men alla är inte lika förtjusta i biskopens idé. Patrik Pettersson, präst i Oscars församling i Stockholm, tycker att det är anmärkningsvärt att en biskop föreslår att kristna symboler ska flyttas från ett kapell.

”Man kan fundera på varifrån en sådan teologiskt ogenomtänkt, ecklesiologiskt oansvarig och pastoralt katastrofal uppfattning kommer”, skriver han på sin blogg.

Han menar också att biskopens förslag är ett uttryck för socialdemokratisk kyrkopolitik, där Brunne tidigare varit engagerad.

”Det verkar som att partiet vill att Svenska kyrkan vara någon form av interreligiös paraplyorganisation. När partiets intressen är överordnade så är förstås Jesus och allt annat som kristen tro håller för sant förhandlingsbart”, fortsätter han.

När Dagen ringer Sjömanskyrkans föreståndare Kicki Wetterberg är hon först helt ovetande om att biskopens idé publicerats på Stockholms stifts hemsida. Efter en stund återkommer hon.

– Jag har inga problem med att muslimska eller hinduiska sjömän kommer hit och ber. Men jag anser att vi är en kristen kyrka, så vi behåller symbolerna. Om jag besöker en moské ber jag inte dem ta ner sina symboler. Det är ju mitt val att gå in där.

Vad tycker du om biskopens förslag?

– Det får stå för henne, jag har ingen anledning att recensera det hon säger.

På Kicki Wetterberg låter det alltså som att de kristna symbolerna får vara kvar. Och om Mecka märks ut till muslimska besökare är oklart.

Rent organisatoriskt är Sjömanskyrkan en fristående stiftelse och styrs varken av biskopen eller av någon församling i Stockholm.

Fakta:

Sjömanskyrkan i Stockholm

I Stockholm startade en mer organiserad sjömansvård 1917.

Huvudman för Sjömanskyrkan i Stockholm är Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm – Sjömansinstitutet.

I styrelsen ingår representanter för Svenska kyrkan, för andra sjöfartsorganisationer och sjöfolkets fackliga organisationer

Källa: sjomanskyrkan.nu

Annons
Annons