Dessa frågor engagerar kyrkopolitikerna

Flest motioner sedan 2002. Det omdiskuterade handboksförslaget dominerar. Hur ska Svenska kyrkan organiseras och styras? Detta är några av frågorna som engagerar kyrkomötets förtroendevalda.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I går tog motionstiden slut inför höstens kyrkomöte. Det har inkommit 158 motioner, vilket är fler än på många år. En tredjedel av motionerna handlar om kyrkohandboken, det dokument som reglerar Svenska kyrkans gudstjänst och därmed hennes tro och lära.

Även församlingssammanslagningar och frågor som rör Svenska kyrkans styrning har engagerat de förtroendevalda.

Kyrkohandboksförslaget – förkastas eller revideras?

Som Dagen tidigare har berättat handlar kyrkohandboksmotionerna om allt från att avslå förslaget helt och hållet, till behovet av en språklig och teologisk revision.

Men motionerna rör också enskilda moment och teologiskt, eller musikaliskt och språkligt, vigtiga detaljer. Det har även motionerats om allt från rättelser av rytmer i mässans lovsånger, till enstaka ord som bör strykas eller läggas till.

Från Borgerligt alternativ (BA) efterlyser man att kyrkan även i fortsättningen, om handboksförslaget antas, ska kunna be för kung och fosterland.

En motion, signerad BA och C, vill att texten om Jonathan och David ska läggas till som alternativ i vigselordningen för att kunna läsas som text på vigselgudstjänster för manliga par.

Utred storpastoratens konsekvenser

Sedan kyrkomötet 2012 antog den så kallade strukturutredningen, med sammanslagningar och storpastorat som resultat, har frågan upprepade gånger återkommit på kyrkomötets bord.

Så även i år. Motionärerna efterlyser en utredning av reformens konsekvenser. En av dem är prästen Anders Roos, från nomineringsgruppen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (Posk)- Han lyfter i sin motion bland annat frågan om den senaste tidens kostsamma utköp av storpastoratens kyrkoherdar, nu senast i Malmö, kan kopplas till strukturomvandlingen.

Indirekta val – billigare

Som Dagen tidigare skrivit kommer Svenska kyrkans valsystem bli en fråga för höstens kyrkomöte. Ledamöter från Frimodig kyrka (FK), Posk och C har efterlyst en utredning av indirekta val. En sådan utredning har även fått stöd av fyra av biskoparna.

I sin motion skriver FK:s ledamöter Berth Löndahl och Leif Norlander att indirekta val skulle bli "enklare och billigare", men "framför allt" skulle de vara ett utryck för att Svenska kyrkans bas är församlingen. Det resonemanget går även igen i både Posk:s och C:s motioner.

 

Annons
Annons