DO: Barnmorskan inte diskriminerad

Ellinor Grimmark, barnmorskan som på grund av samvetsfrihet ville slippa utföra aborter, har fått avslag på sin ansökan till Diskrimineringsombudsmannen.
- Ett ganska väntat besked, säger hennes juridiska ombud, Ruth Nordström, till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

DO påtalar visserligen att behandlingen av Ellinor Grimmark innebär ett ingrepp i hennes rätt till religionsfrihet enligt Europakonventionen. Men ingreppet är inte så allvarligt att hon har blivit utsatt för diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning då hon nekades jobb som barnmorska. Så sammanfattar Diskrimineringsombudsmannen sitt beslut, efter några månaders betänketid.
– Jag är inte besviken, varför skulle jag vara det? Det var väntat att Sverige inte skulle våga driva fallet, säger pingstvännen Ellinor Grimmark. Hon har själv varit tydlig med att hon hoppades att hennes DO-anmälan skulle leda till att hon fick samvetsfrihet, och att det skulle öppna upp även för andra att få det.
DO har dock i sitt beslut valt att gå på landstinget i Jönköpings linje. De har i sina handlingar till myndigheten resonerat att alla anställda bedöms lika, oavsett vilken tro de har. Anledningen till att barnmorskan inte fick jobb var att hon inte ville utföra en arbetsuppgift, aborter. Det hade inget med hennes religiösa ställningstagande att göra. Landstinget lyfter också fram att det finns troende barnmorskor som utför abortbehandling eftersom detta åligger dem i deras arbete.
”Ställningstagandet har inte handlat om hennes tro och landstinget har varken frågat om eller uppehållit sig vid hennes religiösa livsåskådning”, lyder deras formulering till DO.
Även DO menar att Ellinor Grimmark inte har utsatts för en direkt diskriminering som haft samband med religion eller trosuppfattning, utifrån landstingets resonemang.
 DO har också undersökt om Ellinor Grimmarks fall går emot Europakonventionen, och dess skrivelse om religionsfrihet. De konstaterar att barnmorskans nekande av jobb har ”utgjort ett ingrepp i hennes rätt till religionsfrihet enligt denna artikel”. Men detta måste jämföras med att även andra fri- och rättigheter måste skyddas, i det här fallet rätten till abort. Och vid en avvägning mellan dessa bägge faktorer så väger rätten till abort högre, menar DO.
Ruth Nordström som företräder Ellinor Grimmark säger till Dagen att beslutet var ganska väntat.
– Vi tar med beslutet i vår anmälan till Europarådets kommitté för sociala rättigheter. Nästa vecka ska vi skicka in vår inlaga som ett svar på regeringens synpunkter. Regeringen skriver att det inte finns några konkreta fall i Sverige, men nu gör det det. Det var med andra ord bra att DO:s besked kom innan vi skickade in vårt svar. DO:s svar visar att det är svårt att hävda sin rätt i Sverige.
Hon säger också att det kan bli aktuellt att gå vidare med fallet i svensk domstol.
Men i avvaktan på att Ellinor Grimmark eventuellt ska få ett framtida jobb som barnmorska i Sverige har hon redan gjort klart med ett barnmorskejobb i Norge.
– Vis av tidigare erfarenhet vill jag inte säga exakt var, men jag börjar jobba i Norge i sommar. Just nu känns resorna lite jobbiga, men bara jag har börjat tror jag att det ska gå bra. Och till skillnad mot i Sverige har jag fått ett jättebra bemötande i Norge. Att jag inte kan tänka mig att hjälpa till vid aborter har inte varit något problem alls.

Annons
Annons