Dagen frågar: Hur ser du på samers relation till Svenska kyrkan i dag?

Dagen frågar tre personer hur det tycker relationen mellan samer och Svenska kyrkan ser ut i dag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

1) Hur ser du på Svenska kyrkans relation till samerna?

2) Vad kan kyrkan göra för att bättra på relationerna? Är Vitboken en bra start på en försoningsprocess?

Sara Ajnnak, samisk artist:

96777.jpg1) Historiskt sett tänker jag att den har varit väldigt knackig. Det är ett tvångskristnande som har skett. Det tror jag aldrig man kan bortse ifrån.

2) Man kan fortsätta­ jobba som man gör. Och ta in en samisk­ dimension som genom­syrar all verksamhet. Sedan tror jag att man inte ska lägga locket på. I kyrkan handlar det ju om själen, och för att själen ska bli hel måste man liksom våga diskutera de svåra frågorna. Jag är artist och ska medverka på Samiska kyrkodagarna. Jag har gjort en egen inspelning av en låt som översatt till engelska heter ”Revolution of silence”. Historiskt sett har vi samer hållit mycket inom oss. Vi har inte uttryckt hur vi har känt i den här koloniseringsprocessen. Men jag tror att om man vågar säga hur man känner inför de olika koloniseringsfaserna blir det också lättare att leva i nuet

Tuomma Persson, renägare:

96781.jpg1) Det har väl inte varit något vida­re. De har kristnat samerna. Samerna hade ju en helt annan tro från början, de hade sina gudar och sina nåjder.

2) Försoningsprocessen är en bra början. Men de skador som de åsamkade kan de ju inte göra någon upprättelse av i dag. Det kommer inte att fungera. Men det de kan göra är att säga att de har gjort fel. Sedan krävs det också någon handling för att visa att de har gjort dessa misstag.

Jörgen Jonsson, ordförande för Svenska samernas riksförbund:

96790.jpg1) Relationerna har varit dåliga, man har pådyvlat samerna Svenska kyrkans religion och inte accepterat den religion som samerna haft.

2) Det är ju ett sätt att jobba, man synliggör det förtryck som skett av kyrkan. Men sedan så är det en utmaning för kyrkan att kunna komma bort från det här förtrycket. Man kan konstatera att man är på god väg. Nu tillåts vi ju jojka i kyrkan, vilket var totalt tabu förr. Så visst har det skett en utveckling. Men sedan kan man till exempel tycka att stiften borde ansluta sig till FSC – ett skogsbruk där man stadgar ett hänsynstagande till samerna och renskötseln. Där är det många stift som inte anslutit sig.

Annons
Annons