Så mår pingst i åtta europeiska länder

”Jag drömmer om en förnyelse av kyrkan, och nya kyrkor som är attraktiva för unga och kan nå 2000-talets kultur”, säger William Kay, teologiprofessor och författare från pingströrelsen Assemblies of God i Storbritannien.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Dokument

Finland: Utmaning att nå de unga

Ska Finlands största frikyrkosamfund öppna för icke-traditionella pingstförsamlingar – och ta ytterligare ett steg in i den organiserade ekumeniken?

Ungefär som i Sverige har finska pingstförsamlingar hållit den fria församlingen högt, och långt i från alla har gått med i det pingstsamfund som bildats. Av 42 000 finsktalande pingstvänner, finns bara 9 000 med i samfundet.

Men nu ökar anslutningen. Orsaken är framför allt att församlingar utanför samfundet inte längre får ta upp kollekt i gudstjänsten, enligt nya myndighetsregler, som annars kräver separat polistillstånd.

En diskussion pågår också om ett antal församlingar som står pingströrelsen nära ska få komma in i samfundet, trots att de exempelvis saknar medlemslista eller har en annan syn på Israel.

– Vår stora utmaning är samtidigt att kunna kommunicera till den yngre generationen, upp till 35-årsåldern. Där har vi svårt i dag, säger Esko Matikainen, direktor för finska pingströrelsen och en av pastorerna i Salemförsamlingen i Helsingfors.

Invandringen förändrar också mycket. Rysktalande är den största språkgruppen i församlingarna, men också estnisk- och arabisktalande har ökat.

Ekumeniskt funderar pingst i Finland på att ta ett steg närmare det nationella ekumeniska rådet, där man i dag är associerad. Men en tvekan till den organiserade ekumeniken finns bland fotfolket.

Storbritannien: Migrantkyrkor växer

Polska katoliker och svarta migrantkyrkor skakar om i kristenheten i Storbritannien, ett land ungefär lika sekulariserat som Sverige.

Mellan två och tre procent av invånarna går regelbundet i kyrkan i Storbritannien, uppger William Kay, teologiprofessor och författare från pingströrelsen Assemblies of God i landet.

Han uppskattar att det finns 300 000–400 000 pingstvänner och karismatiker uppdelade på klassiska, oberoende och nyare mer flexibla nätverk. Detta bland drygt 65 miljoner britter.

Och så finns ju karismatiska drag i den anglikanska kyrkan, inte minst genom de världskända Alpha-kurserna från församlingen Holy Trinity Brompton i London.

– Jag drömmer om en förnyelse av kyrkan, och nya kyrkor som är attraktiva för unga och kan nå 2000-talets kultur. Vidare vill jag se fler kristna i medier och politik, säger William Kay,

Pingstförsamlingarna i Storbritannien håller ställningarna någorlunda i dag. Risken är ständigt att bli ”gammalmodiga” i förhållande till kulturen, menar Kay. Den muslimska befolkningen har växt snabbt i landet. Men svarta migrantkykor från Nigeria och Ghana är samtidigt de som växer snabbast just nu inom pingströrelsen.

Spanien: Fyrdubblad pingströrelse

Den största av pingströrelserna i Spanien har fyrdubblats de senaste två decennierna. Samtidigt har man grundat 150 nya församlingar de senaste fem åren.

Juan Carlos Escobar bor i Madrid, är lokal pastor och ledare för Assemblies of God i Spanien, den största av 8-10 olika pingströrelser i landet. Samfundet har ungefär hälften av de totalt cirka 120 000 pingstvännerna i Spanien.

Detta i ett land med drygt 46 miljoner invånare.

– Samhället blir mer och mer sekulariserat. De humanistiska idéerna växer i politiken och inom utbildningsområdet. Medan exempelvis islam är en synlig fiende, så är de relativiserande idéerna mer subtila och tränger in i våra sinnen i församlingarna, säger Juan Carlos Escobar.

Cirka 30 procent av samfundets församlingar är äldre traditionella och släpar efter i förändringstakt. De övriga 70 procenten har, enligt Escobar, ett mer nutida uttryck och är fokuserade på evangelisation och församlingsplantering,

De senaste fyra åren har rörelsen tränat 900 nya församlingsplanterare i ett särskilt program. Cirka 150 nya församlingar har planterats, och räknar man även mindre uppsökande arbeten blir siffran totalt 350 smågrupper.

I sommar uppmärksammar de evangeliska kyrkorna i Spanien 500-årsminnet av reformationen och Martin Luther stort under en vecka i juli. Det blir fyra stora event med evangelisation i Madrid, ledarkonferens med mera.

Estland: Vill hjälpa både Öst och Väst

Den unga pingströrelsen i Estland hoppas få starta 20 nya församlingar närmaste decenniet. Och vill tjäna både Öst- och Västeuropa med en ny bibelskola för församlingsplantering.

Pingströrelsen i Estland är bara 25 år gammal, och samlar i dag 1 600 medlemmar i 35 församlingar.

– I början såg folk oss som något av en ”Musse Pigg-kyrka”. Men nu har rörelsen växt, vi är medlemmar av det ekumeniska rådet och har goda relationer till politikerna i parlamentet, berättar Ago Lilleorg, tidigare samfundsledare och föreståndare i Tallin.

Han lämnade nyligen båda uppdragen för att leda uppbyggnaden av en bibelskola för församlingsplantering. Man är redan i gång, men nu också på väg att bygga en skolbyggnad strax utanför Tallin.

– Jag har känt kallelsen från Gud. Precis som i andra länder flyttar estländarna allt mer till städerna. Därför planterar vi församlingar för att kunna möta tomheten hos människor där.

Fem nya grupper har grundats de senaste åren. Just nu ber man för att hitta en familj som vill flytta till Narva i landets tredje största stad nära den ryska gränsen.

Ago Lilleorg har inlett samarbete med Elim Church i Storbritannien kring bibelskolan. Hans förhoppning är att kunna få hjälp på plats, men också att kunna ge hjälp till övriga Europa genom att utbilda i församlingsplantering.

Vitryssland: Tidigare hemlös är missionär

Han är pastor i Europas kanske mest stängda land för evangeliskt kristna. Men hans församlingar skickar tidigare hemlösa och alkoholister som missionärer till Västeuropa, Burkina Faso och Nepal.

Leanid Biruk är pastor för Betaniakyrkan i Minsk i Vitryssland. De senaste 15 åren har varit svåra. Massevangelisation är inte tillåtet och församlingen får inte hyra lokaler, säger han,

Han är även samfundsledare för 33  000 medlemmar, som motsvarar 0,5 procent av landets befolkning.

Hans egna kyrka har två rehab-center för alkoholmissbrukare. Och genom det sociala arbetet skapar man förtroende hos myndigheterna.

Mest kyrkor finns i västra Vitryssland, där det också är rikare och fler evangeliskt kristna bor. Nu är en av utmaningarna att få fler i församlingarna att flytta till östra delen av landet.

Trots att Vitryssland de senaste två åren har fallit tillbaka ekonomiskt till tiden efter Sovjetunionens fall, så skickar pingströrelsen missionärer­ till tio länder i dagsläget. En kvinna som tidigare varit hem­- lös men fått hjälp på rehab-centret, är nu missionär i Burkina Faso i Afrika.

– Det var inte så stor skillnad i standard i Burkina mot den hon var van vid. Om människor har villighet att gå och kvaliteter kan de överleva även med låg inkomst, säger Leanid Biruk.

Ungern: Driver hemhjälp för äldre

Statligt stöd för det möjligt för ungerska pingströrelsen att ge hemhjälp till 20 000 äldre samt att driva grundskolor.

I Sverige tänker många på de stängda gränserna för flyktingar i Ungern just nu. Men den ungerska pingströrelsen lägger sig inte i politiken, enligt Imre Pinter, pastor i Budapest och andre-ledare i pingstsamfundet.

Däremot försökte kyrkorna göra sitt bästa när gränserna öppnades mot Serbien hösten 2015. Man sände sitt stora mötestält så flyktingarna hade en plats att sova på och få kläder och mat.

För sju år sedan ändrades den religiösa lagen i Ungern efter högerpartiet Fidesz regeringstillträde. Församlingar och samfund var tvungna att registrera sig, men fick då också ”fulla rättigheter” som möjliggjorde statligt stöd till socialt arbete och utbildning.

– I dag tar vi som pingströrelse hand om 20 000 äldre som vi ger hemhjälp dagligen. Vi har mer än 2 000 heltidsanställda för detta, som regeringen betalar åt oss, säger Imre Pinter.

Pingströrelsen driver också 16 grundskolor, men är där försiktigare med att profilera kristen tro. Man har också engagerat 100 bibelklasslärare för att hålla en lektion i veckan på övriga vanliga grundskolor – också detta finansierat av myndigheterna.

Pingströrelsen i Ungern är liten, med totalt cirka 20 000 medlemmar.

Grekland: Mindre i kollekten efter krisen

Ekonomisk kris och stor flyktingmottagning har ställt den grekiska pingströrelsen inför stora utmaningar.

Ilias Chatzieleftheriou upplever att myndigheterna ger frihet till församlingarna i Grekland att exempelvis anordna friluftsmöten, besöka sjukhus eller producera tv-sändningar.

– Men det bästa sättet att nå grekerna på är att ha nära gemenskap och prata över en kopp kaffe eller ett glas vin, säger han.

Ilias Chatzieleftheriou leder 15 församlingar i The synod of the Apostolic Pentecostal Church, bland totalt 5 000–6 000 pingstvänner i Grekland. Han är också lokal pastor i Katerini utanför Thessaloniki.

– Enhet inom rörelsen är en stor utmaning, liksom att utbilda de unga i bibelkunskap. Vi organiserar bibelstudier i församlingarna, men allt för få åker exempelvis utomlands för att gå bibelskola.

Sedan flyktingströmmen kom till Grekland 2015 har mycket förändrats. Ihop med Grekiska evangeliska alliansen har man bedrivit ett omfattande hjälparbete, bland annat i det stora flyktinglägret Eidomeni vid norra gränsen mot Makedonien.

I dag finns 30 000 flyktingar utspridda i området som kyrkorna hjälper på daglig basis med mat, mediciner, kläder och undervisning. Men den ekonomiska krisen i landet gör att det inte blir några stora summor som hamnar i kollektboxarna. Det är tack vare stöd från kristna i övriga Europa man har kunnat hjälpa.

Italien: Söker relationer till katoliker

En splittrad pingströrelse i Italien söker enhet internt, goda relationer till katolikerna samt försöker öka utbildnings­nivån bland pastorerna i landet.

Paolo Mauriello är pingstpastor och ledare för Federation of Pentacostal Churches i Italien. Totalt finns det cirka 300 000 pingstvänner i landet (med 60 miljoner invånare). En del tillhör Assemblies of God, med rötter i den amerikanska pingströrelsen, andra inte.

Men med migrantkyrkorna, med nigerianer och andra inräknade, så är det betydligt fler.

– Det är en boom bland migrantkyrkorna just nu. Vi kan inte kontrollera dem, säger Paolo Mauriello.

Han hoppas att federationen han leder ska växa – och enheten därmed öka. En annan utmaning är att få bättre relationer till katolska kyrkan.

– Vi har ofta goda relationer med de intellektuella i katolska kyrkan. Men på landsbygden vill biskopen oftast inte ha kontakt. Det här är något vi måste bearbeta från båda hållen.

Den första italienska pingstförsamlingen grundades 1907. Den har varit mycket av ”arbetarklass” med låg utbildningsnivå. Men nu har en pingstfakultet startats med 100 studenter, som utbildar pastorer och ledare till församlingarna.

– Den tredje och fjärde generationen i församlingarna vill verkligen att något ska hända, Vi behöver samtiidgt bli mer europeiska och globala i vårt tänkande, och inte bara agera lokalt, säger Paolo Mauriello.

Annons
Annons