Hovrätten avgör hustvist mellan pingstförsamlingar

Pingstförsamlingen i Helsingborg överklagar tingsrättens dom där de förlorat en tvist om en församlingsbyggnad i Höganäs, som i stället sägs tillhöra Filadelfiaförsamlingen på orten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Två pingstförsamlingar som gör upp i domstol hör inte till vanligheterna. Och en runda i tingsrätten räckte inte, utan nu har Pingstkyrkan i Helsingborg valt att överklaga domen.

Hus i Höganäs som skänktes

Det handlar om ett hus i Höganäs som 1942 skänktes till församlingen, och nu finns det två helt olika versioner om vilken församling det rör sig om. Pingstförsamlingen i Helsingborg menar att det är deras hus, och att verksamheten i Höganäs har varit deras utpost hela tiden. De menar att konflikten uppstått då en grupp brutit med dem för två år sedan, och de vill ta med sig huset i utbrytningen.

Filadelfiaförsamlingen i Höganäs menar däremot att de aldrig har tillhört pingstförsamlingen i Helsingborg, och att huset alltid har varit deras.

 

Läs mer: Daniel Alm "Pingst är redo att medla mellan församlingarna"

 

Tingsrätten gick på Filadelfia i Höganäs linje

När tingsrätten skulle sätta ned foten mellan bägge parter valde de att gå på Filadelfiaförsamlingen i Höganäs linje, och att det inte råder ”något tvivel om att Filadelfiaförsamlingen, som fick sitt organisationsnummer år 2015, är samma ideella förening som allt sedan år 1942 varit verksam i Höganäs”.

Helt fel, enligt Pingstförsamlingen i Helsingborg, som menar att tingsrätten inte tagit fasta på de bevis de lagt fram.

De menar att det är ”ytterst osannolikt att en församling skulle kunna existera och äga en fastighet under en tid av mer än 70 år utan att avsätta minsta avtryck i form av styrelseprotokoll, årsmötesprotokoll, bokföring, deklarationer eller egen medlemsmatrikel”, som de formulerar sig i överklagan.

Där åberopas också muntliga vittnesmål, där personer i Höganäs själva inte ska ha förstått att de tillhörde en församling helt frikopplad från moderkyrkan i Helsingborg.

Hovrätten avgör tvisten

Men uppgifterna om vad som är rätt och fel går isär mellan de bägge parterna, och när hovrätten tar upp fallet kommer de båda församlingarna ännu en gång att mötas i domstol för att reda ut vem av dem som äger huset.

Annons
Annons