Frida Park: Ett slöjförbud löser inte problematiken

I all sin välmening går man vilse i pannkakan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Skolan, spjutspetsen för framtiden, har varit instrumentet för att fostra framtida goda samhällsmedborgare. Därför handlar gärna politikers högflygande visioner om just skolan. När social­demokrater i jämställdhetens namn vill förbjuda­ konfessionella friskolor innebär det i praktiken en­ form av tvångssekularisering och kränkning av religionsfriheten­.

Fortfarande anger skolans styrdokument hemmet som huvudansvarig för barnets utveckling och fostran. I Sverige tänker man vanligen religionsfrihet som rätten till frihet från religion, mer sällan som rätten till religion. Men när barn omnämns i samband med religionsfriheten handlar det om varje förälders rätt att fostra sina barn i sin religiösa tradition.

Även liberala kvinnor tvekar inte att ignorera Europakonventionen. Som Joel Halldorf tidigare skrivit vill Gulan Avci förbjuda barn att bära huvudduk i förskola och på lågstadiet. Feministerna är bekymrade över att barnen kan bli utsatta om de ser annorlunda ut än sina skolkompisar. I all sin välmening går man vilse i pannkakan.

Om det handlar om utsatthet från omgivningen är problemet knappast att föräldrarna vill fostra barnen i sin religiösa tradition utan att samhälle, skola och kompisar saknar respekt för olikheter (och grundläggande hyfs).

Säg mig, på vilket sätt skulle en uppifrån påtvingade likriktning där alla måste stöpas i samma sekulära form öka respekten för olikheter?

Andra vanligt förekommande liberala förbudsargument är att slöjan per definition är en symbol för förtryck och sexualisering. Slöjan kan vara just detta. Men är det inte lite märkligt att ett barn som bär ett tygstycke över håret ses som mer sexualiserat än ett barn i samma ålder som bär kläder värdiga en playboymodell?

Någonstans i högstadiet anses barn börjar kunna ta egna beslut. Vid femton års ålder blir man såväl byx- som straffmyndig och kan konfirmeras. Om barnet då väljer att ta av sig eller behålla slöjan ska omgivningen självklart visa respekt för det. Tyvärr finns berättelser som vittnar om att så inte alltid är fallet. Det är fullständigt förkastligt att det finns tonårsflickor och kvinnor som vill kasta slöjan och får utstå utfrysning och mobbning.

Vi är överens om att samhället med emfas måste motverka all form av hedersförtryck. Arbetet med integration, respekten för demokratiska rättigheter, likaväl som det oerhört angelägna arbetet mot radikalisering, måste göras tillsammans med företrädare för islam. Det tar tid. Det kräver tålamod. Men ingen tvekan får råda att i Sverige råder religionsfrihet: rätten till frihet från och rätten till religion.

Inte alla som bär slöja är förtryckta. Inte alla konfessionella skolor bryter mot lagen. Inte heller finns det några indikationer på att ett förbud kommer åt problematiken, är särskilt konstruktivt eller ens förenligt med mänskliga rättigheter.

Förbudsivern må låta handlingskraftig men blir till en knycklad papperstiger.

Annons
Skogsbränderna
Annons