Rusta, inte bara bevara

Låt oss tillsammans rusta ungdomar till ett hållbart lärjungaskap.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

”För de allra flesta är den utlösande faktorn en flytt till en ny ort, oftast att studera på högskolan. I dag läser de allra flesta vidare och mötet med den akademiska världen kan komma att skaka trons grundvalar.” Detta konstaterade beteendevetaren Birgitta Hägg (Dagen 5/5) i vårens debatt om gudstjänstens utformning och varför vi har så svårt att få ungdomar över 20 år att bli kvar hos Gud och i kyrkan. Jag kan bara instämma och konstatera att Credo som skol- och studentrörelse (tyvärr) möter denna sanning alltför ofta. I mötet med den akademiska världen skakas inte bara trons grundvalar, utan för många kristna ungdomar blir detta en jordbävning av större magnitud som raserar tron. I ruinerna blir steget långt att närma sig Gud, än längre att fira gudstjänst.

Hur kan vi då undvika detta sorgliga fenomen? Jag tror en nyckel ligger i att vi som kristenhet alltför ofta fokuserat på att bevara kristna ungdomar istället för att rusta dem. Bevara dem från världen istället för att rusta dem för världen, inklusive den akademiska. Bevara likt saltgurkor på burk. Med en saltlösning bestående av kladdkaka och gemenskap och med en burk bestående av kyrkans väggar har vi lagt in Ungdomsgrupp 2002, 2003 och så vidare. Nej, vårt uppdrag är större än att bevara kristna ungdomar likt saltgurkor! I stället bör vi rusta ungdomar till ett hållbart lärjungaskap på livets alla områden. Likt träd planterade i världen med djupa rötter i Jesu kors och i Guds ord kan ungdomar inte bara stå fasta när det skakar, utan även växa till och blomma ut! Den som ”har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.” (Ps 1:2-3).

Men detta viktiga och stora uppdrag – att rusta ungdomar för världen inklusive den akademiska – är inget vi klarar på egen hand, här behöver vi varandra. Credo har arbetat i över 90 år med skolungdomar och studenter, och likt andra skol- och studentorganisationer som Ny Generation är skolor och universitet vår hemmaplan och vår vardag. Det är här vi finns, mitt i ungdomars vardag. Ändå finns det en viss skepticism hos kyrkor och församlingar där de gudstjänstfirande ungdomarna blir allt färre. ”Kommer ni och tar våra ungdomar?!” Verkligen inte. Komplement är ordet, inte konkurrent. Vi vill hjälpa till att rusta dem för skolvärlden och den akademiska världen. Ungdomarna är vår framtid, och i förlängningen församlingarnas framtid.

Så låt oss tillsammans rusta ungdomar till ett hållbart lärjungaskap på livets alla områden, till att växa till och blomma ut inte bara på skolor och universitet utan också i våra församlingar! För vårt gemensamma uppdrag är större än att bevara dagens ungdomar till saltgurkskristendom.

Kristian Hartman, generalsekreterare Credo.

Annons
Utfrågningarna av partiledarna
Annons