IS och den muslimska apokalypsen

Enligt den muslimska apokalypsen är undergången nära och den sista striden har börjat i Syrien. För IS är domedagsprofetian en viktig del av propagandan i kampen om att locka till sig rekryter. Statsvetaren och frilansskribenten Gustaf Halldin har läst en ny bok om IS och apokalypsen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

I den aktuella boken ”The ISIS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State” har islamologen William McCants ett nytt perspektiv på IS. Han analyserar de muslimska domedagsprofetiorna, och fördjupar sig i vad dessa profetior betyder för IS.

I boken analyserar McCants bland annat de för IS mest relevanta heliga skrifterna. IS utgår främst ifrån svårtydda medeltida teologiska skrifter, vilket gör deras propaganda både högtravande och svårgenomtränglig. McCants är expert på området och lyckas på ett lättfattligt sätt åskådliggöra IS budskap. I slutet av boken finns ett omfattande kompendium med ett urval av de apokalyptiska originalkällorna.

Undergångstankarna finns inte med i Koranen utan hittas i de omfattande Hadithskrifterna, som skrevs århundradena efter profetens död. Skrifterna beskriver Muhammeds liv och gärning.

Den korta versionen av skrifterna om apokalypsen är att domedagen ska föregås av den sista striden mot de otrogna i Syrien, ankomsten av den muslimske välgöraren Mahdi och upprättandet av kalifatet.

Profetian om Mahdi växte fram som en konsekvens av de förföljelser muslimerna utsattes för efter Muhammeds död. Enligt profetian ska Mahdi uppenbara sig när domedagen stundar och skipa rättvisa. Mahdi är antingen Muhammed själv eller någon ur hans familj. Mahdi, som betyder ”den vägledde” på arabiska, ska leda den sista striden mot de otrogna. Denna profetia är den islamska versionen av den kristna Harmagedon – då, enligt Uppenbarelseboken, världens arméer ska samlas på domedagen och utkämpa den sista striden.

Jesus inkluderas även på ett förvånade sätt i den muslimska profetian. Enligt profetian ska Jesus nedstiga på den sista dagen och leda muslimerna i kriget mot judarna. Judarna har antikrist på sin sida, men ska besegras med hjälp av Jesus. Enligt en annan profetia sänder Gud ner Jesus när antikrist uppenbarar sig. Profetian har olika beskrivningar av hur antikrist kan tänkas se ut. I de flesta beskrivningarna är han en enögd jude med ett frånstötande utseende. Antikrist beskrivs även som en enögd baby eller en sionist. Efter invasionen av Irak har hatet mot USA blivit så stort att USA nu har ersatt judarna som huvudmotståndare i profetian.

Att Jesus ska komma till muslimernas undsättning rimmar illa med att IS halshugger kristna på löpande band. Men IS motiverar avrättningarna med att striden mot de otrogna ska pågå tills Jesus uppenbarar sig.

Det finns en profetia om antikrist som IS konsekvent undviker – trots att den beskrivs i den litteratur om profetiorna som IS lägger störst vikt vid. Antikrist ska uppenbara sig i det tomma området mellan Syrien och Irak. Alltså i området som IS kontrollerar.

Ända sedan starten av IS i oktober 2006 har domedagsprofetian varit ett av deras starkaste argument för att skaffa sig anhängare. Sedan inbördeskriget bröt ut i Syrien 2011 har det blivit ännu lättare att locka till sig folk via apokalypsen – då kriget i Syrien (kallat al-Sham i profetiorna) enligt jihadisterna är beviset på att hela profetian håller på att slå in. Dessa inresta krigare kallas främlingarna och omnämns i ett kompendium till skriften om Muhammeds dåd och liv (Hadithskrifterna). Detta kompendium domineras av undergångsvisionen – i och med detta får främlingarna en tydlig koppling till apokalypsen.

Den förste inofficielle ledaren för IS, egyptiern Abu Ayyub al-Masri, var besatt av profetian om den återvändande Mahdi. Abu Ayyub al-Masri tog över al-Qaida i Irak i juni 2006, när ledaren Abu Musab al-Zarqawi dog i ett flyganfall. Efter ett par månader upplöste Masri oväntat al-Qaida i Irak och startade IS. Orsaken till Masris brådska var han trodde att Mahdi skulle uppenbara sig inom ett år. Enligt Masri var det viktigt att kalifatet redan var upprättat när Mahdi anlände, eftersom det skulle underlätta för honom att utkämpa den sista striden. Masri fick kritik för att han i sina strategiska beslut var så påverkad av Mahdis eventuella ankomst. Han bemötte kritiken med att hävda att detta var rätt strategi – eftersom det bara var en fråga om dagar innan Mahdi skulle uppenbara sig. Masris strategi visade sig vara förödande och IS utplånades nästan de första åren.

Även Zarqawi var mycket influerad av domedagsprofetian, speciellt den som gäller den lilla staden Dabiq i Syrien. Enligt denna profetia ska den sista dagen komma när romarnas arméer anländer till Dabiq och den sista striden utkämpas. Zarqawi menade att Dabiq var målet för de inresta krigare som var med och startade inbördeskriget i Irak – nu behövde de bara fortsätta kriget i Syrien. Den apokalyptiska eld som tänts i Irak skulle brinna ännu intensivare i Syrien.

Den nuvarande IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi tog över IS i maj 2010, när Masri dödades av amerikanska och irakiska styrkor. Al-Baghdadi utelämnar profetian om den nedstigande Mahdi i sin propaganda. Enligt McCants är den troliga förklaringen att al-Baghdadi inte vill göra om den första ledaren Masris misstag och basera IS strategi på tron på att Mahdi ska uppenbara sig – en strategi som ju höll på att utplåna IS. IS av i dag fokuserar i stället på den del av profetian som handlar om att bygga kalifatet. I och med att Mahdi utlämnas kan tonvikten ligga på att bygga IS institutionella ramverk. Samtidigt får inte visionen om domedagen och den sista striden glömmas bort, eftersom IS är så beroende av dessa tankar när det gäller nyrekrytering. Abu Bakr al-Baghdadi har tonat ner det messianska inslaget, samtidigt som lockropen om den stundande domedagen och den sista striden har intensifierats.

Sedan 2014 strävar IS efter världsherravälde då de menar att undergångsprofetian kräver att hela världen erövras. Bara ett kraftfullt motstånd mot IS militaristiska och grandiosa planer om världsherravälde kan hindra att de växer sig ännu starkare, konstaterar McCants.

Sista striden. Kriget i Syrien är beviset på att de muslimska profetiorna om apokalypsen är på väg att slå in, enligt IS tolkningar. Och IS vill själva vara med och påskynda processen. Det skriver statsvetaren Gustaf Halldin utifrån en ny bok av William McCants. Bilden kommer ifrån ett av IS träningsläger någonstans i Syrien.

Gustaf Halldin

Fakta:

William McCants

William McCants har skrivit boken ”The ISIS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State” (St. Martin’s Press).

William McCants är islamspecialist på den progressiva tankesmedjan Brookings i Washington. Han har tidigare varit verksam inom avdelningen för våldsam islamism på amerikanska utrikesdepartementet.

Annons
Annons