Lärd och bibelsprängd präst undervisar om kristna tron

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Bo Brander

”Jesus, min Herre och min Gud”

(Artos & Norma)

Den apostoliska trosbekännelsen­ är utgångspunkt och ram för Bo Branders undervisning i denna bok. Brander, som varit präst i mer än 40 år, är en mycket lärd man. Han är doktor i systematisk teologi. Han är dessutom enormt bibelsprängd och med kyrkans tvåtusenåriga tradition är han ytterst väl förtrogen. Framställningen är lättillgänglig och enkel, tack vare – eller trots – den myckna lärdomen. Läsaren guidas på ett avspänt lugnt sätt genom trosartiklarna, ja, närmast ord för ord genom bekännelsen. De många hänvisningarna till bibeltexter och traditionen sitter klockrent och ger stor tyngd åt framställningen.

Som ung student ställde sig Brander frågan: vad är rätt tro och sann kristen lära? Svaret fann han hos Vincent av Lérinnas och det lyder: ”Det som alltid överallt och av alla har trotts.” Av alla” modifierar han till ”av det absoluta flertalet”. Trosbekännelsen sammanfattar kyrkans lära utifrån detta kriterium, menar Brander. Därmed är motiveringen för ämnesvalet i boken given.

Trosbekännelsens tillkomst­historia skildras. Bekännelsen förutsätter kyrkans tro på Gud som treenig och på två naturer, gudomlig och mänsklig, hos Jesus. Därefter beskrivs förståelsen av dessa dogmer, främst hur kyrkofadern Tertullianus förstod dem. I sin framställning breddar Brander hela tiden perspektivet. Exempel: Beskrivningen av Jesus Kristus sker genom en systematisk analys av de fyra evangeliernas sammantagna Jesusberättelser och tal.

Boken ger kunskap, men framför allt präglas den rakt igenom av vördnad och respekt för Jesu person, samt av orubblig tilltro till Bibeln­ som Guds eget ord. Brander skriver: ”Bibeln, den är hundra procent mänskliga ord, boksidor och trycksvärta, men den är samtidigt hundra procent Guds ord”.

Nils-Eije Stävare

Annons
Skogsbränderna
Annons