Kyrkomötet: Nej till vigselkrav av samkönade

Gårdagens långdragna debatt i kyrkomötet ledde i dag fram till beslutet att inte införa något nytt krav på präster att viga samkönade par. Däremot gick ett tilläggsyrkande igenom med knapp marginal.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I dag beslutade kyrkomötet att avslå motionen som föreslog att det ska vara ett krav för nya präster att viga samkönade par. Motionen avslogs med god marginal.

Däremot blev det, med knapp marginal, ett ja till socialdemokraternas förslag om att ta frågan vidare. Gruppledaren för socialdemokraterna i Svenska kyrkan, Jesper Eneroth, la igår fram ett tillägg som går ut på att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att ingen utsätts för diskriminering i samband med vigsel.

- Nu gick det ett sus genom kyrkomötet, sa kyrkomötets ordförande Karin Perers när rösterna syntes på skärmen.

119 ja-röster mot 114 nej-röster och sex ledamöter som valde att avstå. Bland andra var det nomineringsgrupperna S, C, ViSK, MPSK och ÖKA som tydligt valde att ställa sig bakom Eneroths tilläggsyttrande.

Så här lyder hela Jesper Eneroths (S) tilläggsyrkande

"Yrkande med anledning av motion 29, Tillsyn- och uppdragsutskottets betänkande 2016:10

Att kyrkomötet med anledning av motionen uppdrar åt kyrkostyrelsen att utreda frågan om vilka åtgärder som behöver vidtas i såväl kyrkorättslig mening som ur andra relevanta perspektiv för att säkerställa att ingen utsätts för diskriminering i samband med den kyrkliga handlingen vigsel samt återkomma till kyrkomötet med förslag."

 

 

Annons
Pastorn funnen död
Annons