Frågan om dödshjälp avgörs inte av opinionsundersökningar

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

En majoritet av svenskarna är, enligt en färsk opinionsundersökning, positiva till dödshjälp enligt Oregonmodellen, där läkaren skriver ut dödliga preparat som patienten själv intar. Betyder det att en sådan reform bör genomföras i Sverige? Knappast. Det statistiska resultatet är långt ifrån säkert. Svarspanelen är liten och bortfallet stort. Men ännu viktigare än sådana tekniska faktorer är att det finns samhällsproblem vars lösning inte kan avgöras av allmänna opinionen. De är så komplicerade att de kräver överväganden på en helt annan nivå än dem man gör när man svarar på en enkätfråga.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Annons
Annons
Annons
Annons