Tuffa och nödvändiga krav på palliativ vård

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Socialstyrelsen tar i med hårdhandskarna och skärper kraven på sjukvården när det gäller den palliativa vården. I princip alla patienter ska få så kallade brytpunktssamtal om hur vården ska utformas i livets slutskede. Och hundra procent ska få smärtbedömning under sin sista levnadsvecka. Självklart? Knappast eftersom sådana åtgärder bara genomfördes för 58 respektive 40 procent av patienterna förra året. Nödvändigt? Absolut. För de sjukas skull i första hand. Men också för att debatten om dödshjälp ska kunna föras med relevanta argument om rätten till ett värdigt liv livet ut.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Annons
Annons