Norge kräver att få tillbaka Palestinabidrag

Efter nyheten om att ett nyöppnat kvinnocenter på Västbanken namngetts efter en palestinsk terrorist kräver Norge att biståndspengar betalas tillbaka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Glorifiering av terrorangrepp är fullständigt oacceptabelt, säger Norges utrikesminister Børge Brende i en kommentar på norska utrikesdepartementets webbplats.

Det var på fredagen som Palestinian Media Watch rapporterade att ett palestinskt kvinnocenter på Västbanken, byggt med pengar från Norge och FN, hade fått namnet "Martyr Dalal Mughrabi Center" efter Dalal Mughrabi som låg bakom en busskapning i Israel 1978 då 37 civila, varav 13 barn, dödades.

"Norge vill inte associeras med med"

Senare på fredagen tog norska utrikesdepartementet kraftfullt avstånd från beslutet att hylla Dalal Mughrabi, som också dödades i samband med busskapningen.

– Detta är något som Norge inte kan acceptera att associeras med och det är otänkbart att norska biståndsmedel går till sådana saker, säger Børge Brende.

Tar bort norsk symbol från byggnaden

Norska UD konstaterar att namnet "Martyr Dalal Mughrabi Center" blev känt först efter att den norska insatsen var avslutad och ingen från den norska sidan rådfrågades i namnfrågan.

– Vi har bett att symbolen för det norska representationskontoret omedelbart tas bort från byggnaden och att pengarna som har gått till centret betalas tillbaka, förklarar Børge Brende.

Bistånd till Palestina känslig fråga

Frågan om bistånd till Palestina har under en längre tid varit en känslig fråga även i Sverige. För ett år sedan röstade exempelvis en riksdagsmajoritet igenom ett krav på att biståndet till Palestina skulle ses över.

– Självklart måste vi hjälpa palestinier, men vi måste också kunna säga till när något inte är acceptabelt, sa Mikael Oscarsson (KD) som under en lång tid har engagerat sig i frågor som rör Israel och Palestina.

Vad är det som är så problematiskt med det svenska biståndet till Palestina? frågade Dagen honom då.

– Att det palestinska självstyret uppmanar till våld mot civila israeler och att de sprider hatpropaganda i skolböcker och i sina officiella tv-kanaler, svarade han.

Annons
Annons