Ny undersökning: amerikaner mer positiva till religiösa människor

Respekterade oberoende institutet Pew Research Center har undersökt amerikanernas känslor inför religiösa människor. Judar, buddhister, muslimer och mormoner ses alltmer positivt. Men trenden gäller inte evangelikaler.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Allt färre amerikaner känner någon evangelikal, skriver Christianity Today, som summerar rapporten från februari 2017.

Amerikaner är inte mer negativt inställda till evangelikaler än man var 2014, känslorna är ungefär desamma. Däremot är amerikaner i dag mer positivt inställda till både judar, katoliker, buddhister, hinduer, mormoner - och även till ateister.

Men fortfarande är evangelikaler en av de grupper som amerikanerna har starkast positiva känslor inför. De andra grupperna som får ungefär lika starkt "gillande" är judar, katoliker, och andra protestanter.

44 procent av amerikanerna är positivt inställda till evangelikaler, 38 procent säger att de är "neutrala", och 18 procent är negativt inställda.

När det gäller hur många amerikaner som känner någon evangelikal har siffrorna sjunkit med nio procentdelar mellan 2014 och 2017. I dag känner 61 procent av de tillfrågade en evangelikal.

Christianity Today skriver att siffrorna gällande om man känner någon evangelikal kan hänga ihop med en viss tveksamhet inför att använda sig av etiketten "evangelikal". Tidningen citerar en pastor, som säger att han använder termen "inom akademiska kretsar", men att han undviker termen i andra sammanhang. Tveksamheten när det gäller terminologin kan hänga ihop med hur olika etiketter och termer har använts under förra årets val, tror tidningen.

Mest positiva till evangelikaler är äldre människor, 50-64 år och gruppen 64+. De grupper som har mest kyliga känslor gentemot varandra, är evangelikaler och ateister. Men även här har klimatet ändrats något, så att båda grupperna är mer positivt inställda till varandra i dag än år 2014.

Annons
Annons