Diakonia gör akut insats för rohingyer

– Förföljelsen är så extrem att man talar om ett folkmord, säger Diakonias generalsekreterare om Burmas behandling av folkgruppen rohingya.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Byar har jämnats med marken, och människor flyr i hundratusental. Omvärlden har reagerat kraftigt på Burmas behandling av folkgruppen rohingya, och ord som etnisk rensning, och till och med folkmord används numera för att beskriva situationen.

Flera hjälpinsatser har nu påbörjats för att hjälpa flyktingarna, och bland annat har den kristna biståndsorganisationen Diakonia inlett en akut hjälpinsats till förmån för dem som flytt från Burma till grannlandet Bangladesh.

– Fördrivningen är så extrem att man talar om ett folkmord, säger Diakonias generalsekreterare Georg Andrén i ett pressmeddelande.

– Vi måste kraftigt säga ifrån och bidra till att dessa flyende människor får åtminstone sina mest basala behov tillgodosedda.

Bistår med tält och mentalt stöd

Diakonia har redan ett arbete på plats i Bangladesh, och kan därför via sina lokala samarbetspartner inleda hjälpinsatser. Det handlar om att bistå med tält, presenningar, köksredskap och filtar, men inte bara materiell hjälp, utan Diakonia vill även ge hjälp till traumatiserade barn.

Utstuderad förföljelse

Den utstuderade förföljelsen av rohingyas brukar oftast beskrivas med hjälp av religiösa termer, då de flesta rohingyas är muslimer, och den stora majoriteten i Burma är buddhister. Det finns en stark religiös-nationalistisk rörelse i Burma som starkt betonar en buddhistisk identitet, vilket gör att flera minoritetsgrupper blivit utsatta, inklusive dem med kristen identitet.

Landets kristna har redan protesterat mot behandlingen av rohingya, och i slutet av månaden kommer det bli religiös diplomati på högsta nivå, då påve Franciskus anländer till regionen. Den 27:e oktober påbörjar han sin resa i Burma och Bangladesh och det upptrappade våldet mot rohingyas finns med på agendan.

Påven kommer bland annat att träffa Aung San Suu Kyi, den tidigare så hyllade demokratikämpen och fredspristagaren, som nu kritiseras hårt då hon blivit en makthavare som tillåter utrensningen av en minoritetsgrupp i sitt land.

Annons
Annons