Ökad nyfikenhet för kristen tro

Svenskarna är mer nyfikna på kristen tro i dag än för tio år sedan. Det anser två av tre bland Sveriges pastorer. Statsvetaren Magnus Hagevi håller med om analysen. I alla fall när det gäller de yngre.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Gud hittar sina vägar, säger 25-årige Tobias Johansson och skrattar.

För två år sedan väckte en klasskompis på universitetet hans intresse för kristen tro. Klasskompisen hade något som han själv saknade.

– Jag var ateist. Men av någon anledning ville jag ändå ofta prata med mina vänner om existentiella frågor. Så ett intresse fanns ju för de stora livsfrågorna, även om jag egentligen hade stängt dörren för Gud. Men efter att jag träffat min klasskompis började jag söka på internet och smög in på någon gudstjänst då och då.

Två år senare är han döpt och aktiv i en församling i Stockholm.

Men det är inte alla som gör som Tobias Johansson och låter nyfikenhet på den kristna tron övergå i delaktighet. I Dagens enkät är många av pastorerna tydliga med att trots det ökade intresset för kristen tro är många fortfarande skeptiska till kyrkan (se enkätsvaren ln nedan).

Statsvetaren inte förvånad

Magnus Hagevi är statsvetare på Linnéuniversitet. Han är inte förvånad över att pastorerna anser att nyfikenheten ökat de senaste tio åren, eftersom han sett motsvarande resultat i sin egen forskning. Enligt Hagevi handlar det framför allt om en generationsfråga.

– De äldre, födda på 1940- och 1950-talet tar med sin erfarenhet från uppväxten och kopplar ihop kyrkan och den kristna tron med, regler, förbud och tomma ritualer utan personlig tro. De har en gång gjort revolt mot det, och är inte intresserade eller nyfikna. Men deras barn och barnbarn har inte gjort samma erfarenhet. De är mycket mer intresserade av religion och av frälsning. Och det är vanligare bland dem att tro på Gud. Det är antagligen dessa generationer pastorerna syftar på.

Ju färre som går till kyrkan, desto större nyfikenhet på tron med andra ord?

– Det finns ju en frihet i sekulariseringen. Har man inte egna negativa erfarenheter, och inte får någon tydlig information om tro och frälsning från kyrkan blir man mer öppen och nyfiken på vad tron egentligen handlar om och vill ta reda på fakta själv.

Hur ser intresset ut för kristen tro jämfört med andra religioner?

– Nyfikenheten rör ju alla religioner. Men eftersom hälften av svenskarna identifierar sig med kristendom, så är steget inte lika långt jämfört med hinduism eller islam.

Men nyfikenhet betyder inte att fler kommer till kyrkan?

– Kyrkan är ju så marginaliserad att den kan vara svår att hitta. Dessutom kan det vara så att det som kyrkan har att erbjuda inte är intressant.

Hur då?

– Studier visar att de kyrkor runt om i världen som ökar i antal medlemmar ofta betonar vikten av omvändelse och vikten av att vara med i en kyrka. I Sverige är det inte alltid så. Internationellt används Sverige av ledande religionsvetare som ett parad- exempel på där präster och pastorer har dåligt självförtroende och inte tror på sin egen produkt. Här har kyrkoledare litat på staten och den kristna trons monopol i samhället och genom det blivit lata. Ofta har man då musikgudstjänster och annat än det som tar upp huvudbudskapet i tron.

Brist på egna erfarenheter

Den enkät som Dagen genomfört visar att även om nyfikenheten på kristen tro har ökat har bilden av frikyrkan försämrats de senaste tio åren. Enligt Hagevi handlar det om bristen på egna erfarenheter.

– Människor som inte har egna erfarenheter påverkas ju mer av det som visas i massmedia. Det är den enda informationen de har att tillgå. Och där fokuseras det ofta på skandaler, som till exempel Knutbydramat, vilket naturligtvis präglar bilden människor har av frikyrkan.

 

Annons
Pastorn funnen död
Annons