Pekka Mellergård: Elevernas kunskaper blir allt sämre

Bibelkunskaperna blir allt sämre. Det menar Pekka Mellergård, rektor för Örebro Missionsskola. Samtidigt tror han att bibelläsandet är på väg att få en renässans.
– Vi har haft rekordmånga sökande under ett par år, säger han.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter Bibelkunskapen hos de elever som börjar på Örebro Missionsskola blir sämre och sämre för varje år.– Känslan hos oss är att bibelkunskapen är förhållandevis låg och att den blir allt sämre. Det är till exempel absolut inte regel att studenterna har läst igenom Bibeln, berättar Pekka Mellergård och fortsätter:– Det är ett problem. Vi får ofta börja på en nivå som är lite mer basal än man skulle önska. Många saknar grundkunskaper i den bibliska historien och har inte riktigt insett hur full av korshänvisningar Bibeln är.Mellergård tror att en av förklaringarna till att det ser ut som det gör är att många inte orkar brottas med de problem som uppstår då man läser och försöker tolka Bibeln.– Det är svårt att läsa Bibeln bokstavligt i dag och i stället för att ta tag i problemen lägger man ifrån sig Bibeln.Måste orka fördjupa sigFör att komma till rätta med problemet måste kristna orka fördjupa sina kunskaper och våga söka svaren på de svåra frågorna, menar Pekka Mellergård.– Låt oss inte låtsas som om Bibeln vore en enkel bok utan i stället studera den. Om vi gör det kommer vi att upptäcka att den är högst relevant och applicerbar även i vår tid. Det finns svar som håller, säger han.– Jag efterlyser ett frimodigt bibelbruk från talarstolen, pastorer som väljer att utgå från Bibeln i stället för att hitta bibelställen som passar in på det som de tänkt tala om. Vi måste våga ta tag i de problem som finns i stället för att låtsas som om det regnar.En av farorna med att bibelläsandet minskar är, enligt Pekka Mellergård, att utrymmet för influenser inspirerade av människor blir större.”En farlig bok”– Reformationen tog Bibeln till folket. Prästerskapet kände att deras auktoritet var hotad. De hade rätt, Bibeln är i någon mening en farlig bok. Lämnar vi Bibeln så blir utrymmet för religiösa idéer i tiden och starka ledare, större, menar han.Men det finns också tydliga ljuspunkter. Under de senaste åren har ansökningarna till Örebro Missionsskola varit rekordmånga och enligt Pekka Mellergård finns ett sug efter mera bibelkunskap. En vanlig kommentar från de sökande är att de saknar substans i den bibelundervisning de får i sina hemförsamlingar.– Jag tror att det pågår en renässans för bibelläsningen. Men den sker kanske i andra sammanhang än de som NFU i första hand har undersökt. Jag tänker till exempel på de starka försäljningssiffrorna för Jonas Gardells bok ”Om Gud”. Den är ju ett rejält bibelstudium – om än inte i alla stycken lyckat.Martin Karlsson
Annons
Annons